Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Наши статьи

Віталій Лаврик. Програма перезавантаження бізнесу

Ось Програма перезавантаження олігархічного бізнесу . Надіюсь на Вашу об’єктивну оцінку.  Аналогічний аналіз і пропозиції зроблені і  для перезавантаження малого бізнесу

Великий (середній) бізнес України, який є

 

Великий бізнес в Україні, що складає основу економіки України – це сокупність порядка 300-360  гігантських приватних систем (приватсистем),  яким належать приватизовані суб’єкти господарювання з мільярдними та порядка 3800-4000 мільйонними засобами виробництва, створеними в основному ще громадянами СРСР та УРСР, що, разом, отримали у власність не менше 85% засобів виробництва від тих, що були у державній власності,  на яких працює  всього порядка 15% працездатного населення України. Власники цих приватсистем і є олігархічна меншість (порядка 5000, порівняйте –сорок п’ять мільйонів), які  “вільно” конкурують між собою, не за те щоб покращити наше життя накраще, а в який спосіб відібрати, поглотити, обанкрутити або просто знищити  конкурента,  приєднати ще не  приватизовані засоби виробництва, що знаходяться у державній  власності.   

Стосовно великого бізнесу, що ніби є державною власністю. Це залишки ще не приватизованих суб’єктів господарювання (держсистеми) у державному секторі, (які у списку на приватизацію або які не підлягають приватизації), власниками яких є директора, призначені апаратом управління держави (АУД), окрашені тією політичною краскою, якою покрашений АУД і діють, знову ж таки, не в наших інтересах , а виключно в інтересах тих осіб, які їх призначили, звичайно, не забуваючи про себе та своїх близьких

Організаційно приватсистеми  та більшість держсистем  побудовані так, що власники цих систем  ніякої відповідальності,  ні перед суспільством, ні перед АУД,  за їх діяльність не несе. Адже сотні, а то і тисячі суб’єктів господарювання, що є власністю приватсистеми (держсистеми), розпорошені за реєстрацією і відповідальністю  за сплатою податків  по всій країні. Об’єднати результати діяльності цих суб’єктів може тільки їх власник і тільки на підставі баз даних автоматизованих систем керування (АСК), які АУД взагалі не доступні.  Для отримання зазначеної  інформації ЗМІ, та через них суспільством, потрібна не аби-яка мужність і чесність служителів ЗМІ. Особливо, якщо врахувати, що в діяльності цих систем використовуються  “тіньові  механізми”, а практично всі  ЗМІ є власністю приватсистем.

Аналізуючи систему управління приватсистем та використання ними приватизованих засобів виробництва для отримання валового доходу приходимо до  висновку, що приватним власникам вдалось, в рамках дії , започаткованої ще 20 років назад АУД, так званої монетарної економічної політики М.Фрідмана (відповідно до якої “вільна” конкуренція виправдовує любі засоби заради накопичення капіталу, ігнорує соціальну справедливість у розподілі отриманого доходу та морально-етичні норми і традиції, що історично склались у взаємовідношеннях між людьми у їх спільній роботі)  кожному у своїй приватсистемі, реалізувати,  практично всі рекомендації науковців , а саме:

(1). Питання невизначеності та впливу ринкового хаосу на грошову економіку для отримання максимального валового доходу вирішується в приватсистемах виключно на базі наукового впорядкування та прогнозування цієї невизначеності  шляхом використанням комп’ютерних автоматизованих систем керування формування баз даних щодо  інформації про рух матеріальних і грошових потоків не тільки пов’язаних з власним ринковим  середовищем, а і станом справ на світових ринках (маркетинг);

(2). Організовуване свідоме науково-обґрунтоване регулювання господарської діяльності всіх суб’єктів господарювання, що є власністю приватсистеми  для забезпечення  їх цілеспрямованого економічного розвитку щодо досягнення максимального прибутку власнику приватсистеми, як  кожним суб’єктом окремо так приватсистемою в цілому. Питання переоснащення засобів виробництва, оптімізації фонду оплати праці, гуманізації умов трудової діяльності, заохочення підвищення кваліфікації робітників, високої оцінки їх творчої праці, соціальні питання (квартири, дитячі садки, інфраструктура, екологія, тощо), залишились на рівні можливого, а питання пенсійного забезпечення, як доля прибутку від експлуатації засобів виробництва тим, хто їх створював,  абсолютної ренти, пов’вязаної з видубутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатацєї землі,   закріпленя права найманих працівників на участь у прийнятті рішень та розподілі спільного  доходу взагалі не розглядались) .

(3). Управління господарюючими суб’єктами  приватсистеми побудовано на базі локальних автоматизованих систем керування (АСК), об’єднаних в єдину деревообразну АСК, в якій прийняття та   ухвалення  рішень щодо  розвитку приватсистеми за рахунок легалізованого прибутку, створених багатомільйонних так званих благодійних фондів (імені…)  та легалізованих офшорних інвестицій здійснюється на базі  комплексу формалізованих економіко-математичних і правових моделей. В зазначений комплекс включені моделі “оптимізації” щодо використання “тіньових” засобів зменшення податків, виведення не оприбуткованих капіталів в офшори  та використання  їх в подальшому у виді інвестицій, нарахування  “конвертної” зарплати та моделі вирішення в корупційний спосіб проблем пов’язаних з тіньовою діяльністю. В рамках приватсистеми, окрім офіційного керівництва, створена мобільна малочислена але висококваліфікована група  юристів та адвокатів « правова  безпека ”, яка оперативно, на підставі даних АСК, вирішує  як “тіньові” так і інші проблеми.

(4). Впроваджені АСК являються системами управління,  де формалізовані критерії оцінки діяльності господарюючих суб’єктів щодо  забезпечення максимального прибутку власнику приватсистеми, та локалізації тих господарюючих суб’єктів, які не придержуються цієї угоди. В рамках приватсистеми створена мобільна малочислена але надзвичайно професійна група “економічної безпеки” яка швидко і оперативно, на підставі даних АСК та “смотрящих”, виправляє такі ситуації, а також врегульовує “рекетерські та рейдерські наїзди” АУД або такі ж наїзди конкурентів . Саме тому, економічної злочинності щодо зловживань чи то керівництвом господарюючих суб’єктів чи навіть найманими працівниками в приватсистемі практично не має. Питання додержання керівництвом  господарюючих суб’єктів вимиг щодо прав та свобод найманих працівників відповідно до трудового кодексу та Конституції  залишились взагалі поза увагою щодо контролю АСК, а тим білше власника приватсистеми.

Той же аналіз управління на державних великих підприємствах (держсистемах) свідчить про те, що аналогічні перетворення (1)-(4) , з великою натяжкою, стались і там, за одним невеличким уточненням - рівень економічної злочинності всередині  зазначених держсистем зашкалює (яскравий приклад, держрезерв, свідчення одного із державних високо посадовців - коли по документам  резерв на мільйони грн. ніби є, а фактично його не має, розкрадений). Причому, якщо (виділені жирним вище) питання все таки якось піднімаються  в приватсистемах то у держситемах вони навіть не стоять на “ порядку денному ”.  І причина зрозуміла, - повна “відсутність” коштів.

Всі реформи, що впроваджуються нинішнім АУД-це реформування , що направлені на укріплення адміністративно - бюрократичної, олігархічної системи управління в національній економіці, бюджетній сфері та і в самому АУД, в рамках тієї ж  монетарної економічної політики,  з однією метою - багатий повинен стати ще багатішим.

 

Великий (середній) бізнес України, яким має бути.

 

Спробую окреслити ті трансформації, які потрібно здійснити, щоб нині діючі приватсистеми (держсистеми)  можна було б  вважати соціально-демократичними правовими системами:

Положення1. Приватсистема (держсистема),  це цілісний суб’єкт господарювання, що має єдиного Власника, який несе всю відповідальність перед АУД та суспільством за дії системи в цілому та належних (підпорядкованих) йому  суб’єктів господарювання щодо ефективного використання приватизованих (наданих в користування) засобів виробництва (ринкова вартість яких не менше 100 мільйонів грн.) з метою забезпечення  обґрунтованого  рівня життя як працюючих в системі співробітників, так і, сплачуючи податки, всіх  громадян країни,  реалізуючи економічну модель положення2 Приватсистема (держсистема), як цілісний суб’єкт господарювання  підлягає реєстрації у виконавчому органі державного управління, а її засоби виробництва реєстрації в у Фонді державного майна.  Одночасно, підлягає реєстрації  автоматизована система керування АСК та встановлюється порядок відкритого (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз даних цієї АСК в частині інформації, що наведена в положенні 2

Всі суб’єкти господарювання належні приватсистемі (держсистемі) становляться її структурними підрозділами та позбавляються державної реєстрації. Будь-який суб’єкт господарювання, що вийшов зі складу приватсистеми (держсистеми), зобов’язаний зареєструватись як новий Власник з повноваженнями, зазначеними вище.

Суттєві застереження до п.1:

(а) При такому підході реєстрації приватсистем  (держсистем), їх Власником, на мій погляд, може бути  тільки громадянин України (абз.1 ст. 13 Конституції України). В той же час Власниками майже всієї цементної галузі є громадяни Франції, Власниками майже всієї нафтопереробної промисловості є громадяни Росії , Власник ( так і не установлений) ТОВ “ Фінансово - промислова група "Альтком"”,  яка збудувала третину об’єктів Євро-2012 та отримала всі прибутки, , належить державі Беліз, донедавна, Британський Гондурас і т.д.

(б) Україна багатонаціональна держава. Кількісний склад українців і національних меншин має достатньо чіткий процентний національний вимір. Підраховуючи об’єм приватизованих засобів виробництва, отриманих Власниками за національною ознакою,  констатуємо зосередження об’ємів зазначених засобів в процентному вимірі, що навіть близько не відповідає національному процентному виміру. Така ситуація, на наш погляд, суперечить соціальній справедливості відповідно до, ст.1 та  суперечить ст.11, ст.13, ст. 24 Конституції України.

(в) Саме приведення не сумісництва (а), (б) з Конституцією України, в першу чергу, повинні бути вирішенні АУД при реєстрації  приватсистем (держсистем).

(г) Окрім того, всі без виключення, Власники повинні надати обґрунтовані заходи та терміни їх виконання щодо переходу на нову систему господарювання, визначену п.1-7 (Своєрідна люстрація Власника не тільки і не стільки за ознаками - був стукачем, належав до КПСС, крав у держави і т.д., а за єдиною ознакою - можеш чи не можеш працювати по новому) . Зазначені заходи повинні бути формалізовані і імплементовані в АСК для об’єктивного та автоматичного контролю за їх виконанням. Невиконання  Власником указаних заходів є  підставою для ініціювання АУД засобів, визначених п.7

Положення 2. Складові валового доходу, отриманого в процесі господарської діяльності приватсистеми (держсистеми), визначаються наступною економічною моделлю:

(1) Поточні витрати, пов’язані з господарською діяльністю, в тому числі, що потребують валютні грошові ресурси;

(2) Фонд оплати праці, в тому числі відрахування із заробітної плати -7%+ прогресивна шкала, при перевищені зарплати 3-х прожиткових мінімуми,  у пенсійний фонд - 9% (відрахування у державний пенсійний фонд направляти із зарплати тільки  тих громадян, які досягли  45 років, всі інші в накопичувальний фонд, звичайно, цифри 7,3, 9, 45 підлягають дискусії);

(3) Фонд соціального забезпечення:

(а) як неоподаткована добавка до зарплати в рамках прожиткового мінімуму, що пов’язана з  витратами на медичне забезпечення та профілактику здоров’я, покращенням  житлових умов, утриманням дітей та наданням їм дошкільної та середньої освіти, участі в  культурному, мистецькому та спортивному житті, наприклад, взявши що за основу законопроект “ Перегляд прожиткового мінімуму для забезпечення кожному українцеві гідного рівня життя у відповідності до стандартів у сучасному суспільстві ” ;

 (б) пожиттєве утримання непрацездатних інвалідів, які отримали травми на виробництві; утримання дітей та виплата  родині, що втратила годувальника, тощо;

(4) Фонд модернізації та переоснащення засобів виробництва (наукове обґрунтування, проектування, витрати на обладнання та роботи по впровадженню, як доля поточних витрат) з врахуванням гуманізації умов трудової діяльності, екології та інфраструктурних змін, забезпечення  підвищення кваліфікації та зайнятості вивільнених найманих працівників шляхом їх перепрофілювання при автоматизації і комп'ютеризації виробничих процесів, в тому числі валютні грошові ресурси;

(5)  Загальнодержавний фонд розвитку науки і інноваційних технологій, як доля прибутку від попереднього вкладу науки у створення приватизованих засобів виробництва  (перераховується на спеціальний державний рахунок казначейства, з подальшим перерахуванням науковим організаціям щодо виконання ними державних цільових програм);

(6) Фонд  пенсійного забезпечення, як доля прибутку від експлуатації засобів виробництва тим, хто їх створював (перераховується виключно у державний пенсійний фонд);

(7) Фонд абсолютної ренти, пов’язаної з видобутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатації землі, використання основних фондів, які прямо, чи опосередковано походять від загальнонародної власності УРСР (перераховується на спеціальний державний рахунок казначейства, з подальшим перерахуванням на персональні рахунки дітям до 16 років).

(8) Прибуток Власника, як різниця між доходом і складовими (1)-(7), в тому числі, податок на прибуток-16% (дивіденди із чистого прибутку розглядаються як зарплата з відповідними відрахуваннями зазначеними у (2),(3) ).

                 Суттєві  застереження до п. 2:

(а) Зазначена вище економічна модель надає можливість, через ефективну роботу приватсистеми (держсистеми), володіння кожним працівником системи та звичайним громадянами наявними цінностями та багатствами Держави, як природними, так і створеними працею поколінь всіх людей. А тому повинна бути імплементована в АСК приватсистеми (держсистеми) у виді   законодавчо визначених  формалізованих процедур автоматично забезпечуючи це володіння через МРАК ЖГУ.

(б) При переході до пропонованої економічної моделі ціни фіксуються і залишаються незмінними не менше року, а  ліквідовані складові у калькуляції ціни - ПДВ та соціальний внесок на заробітну плату, а також зменшення податку на прибуток з 25% до 16%- направляються у Фонди 2 (2)-(3), збільшуючи у собівартості товару складову заробітної плати трудового колективу не менш ніж до 32% . Кошти, що калькулювалися ніби як витрати (а також “тіньові”, що складають від 45% до 70% в кінцевій ціні товару) розподіляються між складовими 2 (4)-(8) шляхом соціального консенсусу АУД (міністерство економіки разом з народними депутатами ВР- розробляє нормативи та порядок формування фондів 2 (5)-(7), а також зміни щодо вищезазначених податків та зборів) Власниками та трудовими колективами .

(в) Наповнення фонду 2 (6), а разом з ним і фондів 2 (5), (7) необхідно провести не тільки за рахунок зменшення витрат, а за рахунок зменшення прибутку,  що знаходиться у тіньовій сфері.

(г) Забезпечити  припинення адміністративного та  скасування судового провадження в частині, що  пов’язана з нарахуванням або донарахуванням ПДВ, а також законності нарахування на зарплату (за різними підрахунками скасуванню підлягають не менше 300 тис. судових справ).

 (д) Зазначені в застереженнях  (а)-(г) рішення  можливі тільки за умови відкритого (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз даних АСК приватсистем (якщо ти працюєш чесно, то ховати тобі нічого) та повністю змінюють підходи щодо проведення податкової , пенсійної реформи, реформування науки , структурних змін у промисловості та торгівлі.

Положення 3. Власник   несе відповідальність за те, що всі працівники, незалежно від посади, є  зареєстровані в базі даних АСК, з посиланням на угоду укладену між працівником і Власником ( або особою, що призначена Власником). Угода визначає місце праці працівника та його обов’язки, порядок звітності за результати виконаної роботи та оплати його роботи, штрафні санкції та умови  його звільнення при неналежному виконанню ним його обов’язків, порядок оскарження прийнятих по відношенню до нього санкцій, а також соціальні стимули ефективності його праці. Контроль виконання зобов’язань працівником та порядок нарахування йому заробітної плати, а також додержання, в процесі виконання ним зобов’язань, його прав  і свобод, що передбачені Конституцією та Трудовим Кодексом або порушення посадовою особою по відношенню до працівника, або порушення вищестоящою посадовою особою по відношенню до нижчестоячої особи  щодо їх прав і свобод, при виконанні ними своїх посадових повноважень (зобов’язань) забезпечується через АСК законодавчо визначеними імплементованними в АСК формалізованими процедурами.

Положення 4. Власник   несе відповідальність за те, що господарська діяльність приватсистеми відповідає установленому Господаським Кодексом України порядку її діяльності, а відносини, що виникають у процесі організації та здійснення цієї діяльності між ним і власниками інших суб’єктів господарювання оформлені господарськими договорами, зареєстрованними і формалізованними в виді процедур їх виконання в АСК. Будь-які спроби проведення “тіньових”оборудок службовою в зговорі з посадовою особою чи працівником, блокуються законодавчо визначеними імплементованними в АСК формалізованими процедурами  економічного захисту.

Положення  5. Критерій оцінки діяльності приватсистеми (держсистеми):

(а)Співвідношення доходу 10% найбільш оплачуваних співробітників , включаючи Власника,  до такої  ж  кількості співробітників з найменшим доходом повинно складати не більше 5 раз ( наведені цифри-10, 5, підлягають обговоренню). Заробіток будь-якого працівника не може бути менше прожиткового мініиуму

(б) Реакція Власника (або особою, що призначена Власником) на зареєстровані АСК економічні порушеня (не виплата в повному обсязі заробітної плати відповідно до фондів (2),(3), не цільове використання коштів- фонд (4), заборгованість по сплаті нарахувань-фонди  (5)-(7), не сплати податків (2),(8) , порушення прав і свобод працівників (3,4) та прийняття мір щодо їх виправлення ( порушення та реакція Власника реєструються та зберігаються в АСК на протязі трьох років).

Положення 6.  Оцінка діяльності приватсистеми (держсистеми) проводиться незалежним аудитом, Власником та Трудовим колективом по результатам щорічних розрахунків показників 5(а,б) з врахуванням доходу, прибутку та складових(1)-(7) виключно на підставі законодавчо визначених формалізованих процедур імплементованих в АСК та баз данних із первинних бухгалтерських документів;

Положення 7. Власник  може втратити (абз.3,4  ст.13 Конситуції України) приватсистему, як свою власність, при невиконанні умов-1(4), а також умов, що визначаються крітерієм - 5, шляхом  оцінки його діяльності  - 6, але тільки на підставі рішення суду .

Саме реалізація  положень 1-7  забезпече перехід нині діючого великого бізнесу від  монетарної до соціальної, демократичної,  правової економічної моделі.л

Чому соціальної?

(а) Власник суб’єкта господарювання на період проведення реформ зобобов’язаний, фіксуючи ціни  не менше чим на рік,  ліквідувавати складові в калькуляції ціни- ПДВ, соціальний внесок, зменшити податок на прибуток. Всі зазначені ліквідовані і унормовані складові добавляються до складової-заробітна плата трудового колективу, фактично збільшуючи її не менше ніж  в 5 раз, а знчить забезпечується соціальна справедливість у розподілі доходу між власником і найманим працівником;

(б)  На Власника великого бізнесу перекладається відповідальність за формування пенсійного забезпечення, як долю доходу, від використання засобів виробництва, тим, хто їх створював (що дасть можливість збільшити пенсійний державний фонд не менш ніж у два з половиною рази), формування фонду розвитку науки і інноваційних технологій, як долю доходу від попереднього вкладу науки у створенні привтизованих засобів виробництва, а також фонду абсолютної ренти, пов’вязаної з видубутком та використанням природних ресурсів, виробництвом енергії і експлуатацєї землі, чим забезпечується соціальна справедливість у розподілі доходу між власником і громадянами, яким зазначений дохід гарантований КонституцієюУкраїни

(в) На Власника  великого суб’єкта господарювання, саме з його прибутку,  перекладається зобов’язання щодо працевлаштування скороченних ним працівників, пожиттєве утримання непрацездатних інвалідів, які отримали травми на виробництві , утримання дітей та виплата  родині, що втратила годувальника, (а не за рахунок суспільства через так звані біржі труда, фонди), що забезпечує соціальну відповідальність конкретного Власника  за умови праці на його підприємстві.

(г) На найманих працівників суттєво скорочується податкова нагрузка - податок з прибутку (з заробітної плати) -7% та, ті кому менше 45 років- у накопичувальний пенсійний фонд, а ті кому 45 і більше- у державний пенсійний фонд - 9% (за нинішніх умов-відповідно порядка  21% та 35%).

Чому демократичної?

(а) Результати діяльності суб’єкта господарювання інформативно відкриті любому громадянину України на підставі прямого  (але захищеного від зовнішнього впливу) доступу до  баз данних цього суб’єкту.

.(б) Контроль діяльності суб’єктів господарювання проводиться виключно на підставі демократичних процедур імплементованних в АСК цих суб’єктів, що виключають адміністративні методи контролю шляхом  ліквідації як державної податкової служби в цілому так  ДПІ та державних фондів у кожному районі.

Чому правової?

(а) Будь-які спроби  Власника порушити права  і свободи працівника, що передбачені Конституцією та Трудовим Кодексом, блокуються законодавчо визначеними імплементованними в АСК процедурами, при необхідності, автоматично передаються у базу данних контролюючих органів, як інформація щодо скоєння злочину, у базу даних ЗМІ та профсоюзних організацій.

(б) Будь-які спроби  працівника порушити трудову угоду або нормативні документи, що визначають порядок його діяльності,  також блокуються в АСК і направляються Власнику для прийняття мір щодо його подальшого працевлаштування. При необхідності, автоматично передаються у базу данних контролюючих органів, як інформація щодо скоєння злочину.

Тобто, дійсно реалізуються такі важливі  тези, як соціальна справедливість та рівність всіх перед Законом. Питання тільки в тому, чи  готові Власники  піти на такі уступки, щоб їх приватсистем (держсистем) можна було вважати дійсно соціальними демократичними правовими системами,  самих Власників- просто богатими громадянами, а не олігархамиДжерело: http://1
Категорія: Наши статьи | Додав: Правління (04.04.2015) | Автор: Віталій Лаврик E W
Переглядів: 670 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]