Вітаю Вас, Гость
Головна » Статті » Наши статьи

Сергій Кириченко. ПРОГРАМА ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

 

ПРОГРАМА ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

 

Історично визначено існування світових націй, серед яких гідне місце займає нація українців. Багатотисячолітня історія людства свідчить про стійку боротьбу українців за право бути і жити на своїй землі серед світової цивілізації багатьох націй і народів. Українці завжди були і з ними рахувалися. Саме з причин самобутності і самодостатності української нації та перебування її на перетині шляхів геополітичних інтересів, у світі чимало сил, які все роблять для найшвидшого знищення, як української держави, так і українців. В останні два десятиліття нависла реальна загроза, як масовому винищенню українців, так і остаточного знищення української нації. Фактично, з 26.06.1992 року, прийняттям постанови Верховної Ради України про вилучення із паспортів та свідоцтв про народження графи про національність, cіоністські сили в Україні формально юридично вже знищили націю українців. При цьому вони певні, що цього ще ніхто не усвідомив. Внутрішнім ворогам української нації залишилось лише дві речі: скоріше стерти з пам’яті ще живих українців їх усвідомлення самих себе українцями та засобами геноциду фізично найскоріше винищити людей, які по крові і походженням є українцями. Саме цей процес зараз посилено реалізується внутрішніми чужокровними та зовнішніми ворогами української нації.

Замість сильної незалежної національної держави і народу-нації, який має свою історію, культуру і самобутні традиції, Україну перетворено на інтернаціональну територію із безликим, знеособленим  населенням, яке через два-три десятиліття не зможе віднести себе до якоїсь конкретної нації, забувши історію, традиції, культуру. Ворог приніс смерть в наш український дім і щодня викошує тисячі українців, щороку зменшуючи населення України на 400 тисяч людей. Із шани до наших предків та заради Бога і нащадків, саме нам випало зупинити знищення української нації і врятувати наш слов’янський народ від асиміляції, деградації і винищення.

Тому, заради відродження і зміцнення української нації, ми вимагаємо і прагнемо:

         1) об'єднання всіх українців, а також всіх представників однієї із трьох світових рас (європеоїдної), які мешкають в Україні, у Відроджену Україну, на основі права самовизначення народів;

2) рівноправності для українського народу нарівні з іншими націями і народами та скасування положень усіх міжнародних актів, які обмежують наші права;

3) піклування національної держави в першу чергу про створення та забезпечення нормальних умов для роботи і гідного життя громадян України;

4) громадянином України може бути тільки той, хто належить до української нації, або споріднених націй європеоїдної раси, незалежно від релігійної приналежності, та прожив встановлений час на території України. Ніхто більше не може бути віднесений до громадянина України. Національність визначається виключно за народженням. Кримські татари мають право на представництво у місцевому самоврядуванні Кримської області. Той, хто не є громадянином України, може проживати в ній на правах іноземного громадянина або особи без громадянства із забезпеченням усіх прав людини, її гарантій і свобод;

5)  відтворити в паспортах громадян України, документах іноземців та осіб без громадянства графу про національність людини та її батьків. Заборонити на законодавчому рівні одностатеві шлюби і змінення національності та статі;

         6) забезпечити право обирати і бути обраним в Україні виключно громадянам України. Тому ми вимагаємо, щоб всі посади будь-якого рівня: державного або в органах місцевої влади займали лише громадяни України. Ми боремося проти порочної парламентської, урядової і президентської практики зайняття посад тільки залежно від партійної приналежності без урахування характеру і здібностей особистості.

7) побудови рівня місцевої влади на принципах і формах самоорганізації населення (будинкові, квартальні комітети, самоуправні громади населених пунктів, козацькі кола тощо). В Україні скасовується адміністративна вертикаль та командне підпорядкування населених пунктів і територій;

8) обрання депутатів місцевих рад та міських, сільських, селищних голів терміном на 2,5 роки.

9) здійснення судової реформи, встановивши обрання суддів на прямих виборах.

10) законодавчого встановлення обрання на прямих, загальних виборах при таємному голосуванні прокурорів міст та районів, а також начальників міських і районних органів міліції. Призначення начальників міліції областей та прокурорів областей здійснювати на сесіях обласних рад.

11) введення у всіх кримінальних судових процесах суду присяжних, а в цивільних судових процесах - народних засідателів. відродження товариських судів.

12) скасування галузевих міністерств, та керування Уряду країни методами правового регулювання суспільними процесами;

13)  припинити всю подальшу іміграцію в Україну осіб неєвропеоїдної раси. Ми вимагаємо, щоб негайно покинули нашу країну всі особи неєвропеоїдної раси, які імігрували до України після 1 грудня 1991 року, окрім кримських татар, і не згодні з набуттям статусу іноземців та осіб без громадянства.

14) всі громадяни держави Україна мають рівні права та обов'язки;

15) головним обов'язком кожного громадянина України є робота, розумова чи фізична. Діяльність кожного громадянина не повинна суперечити інтересам суспільства і повинна здійснюватися за правилами, які діють у суспільстві і бути направлена для загальної користі;

16) непримиренної боротьби зі злочинністю і тими, чия діяльність шкодить загальним інтересам українського суспільства. Злочини проти нації, держави, проти народу України, вчинені посадовими і службовими особами, банкірами, ростовщиками, спекулянтами, підприємцями і т.д. караються смертною карою, не зважаючи на расу та переконання, незалежно від суспільного положення, релігійної та національної приналежності. Смертна кара повинна бути введена у найближчий час;

17) знищення нетрудових доходів і процентного рабства. Особиста власність з правом найманої праці в Україні може створюватися лише на основі трудової діяльності та трудових доходів громадян. В Україні існують три форми власності: особиста, загальнонародна та комунальна, які охороняються законом і є непорушними. Держава в Україні не має власності, і лише перебуває на службі у народу, а володіє лише тим майном, яке їй в користування виділить народ. Зміна форми власності можлива лише на підставі референдуму відповідного рівня;

18) скасування приватної власності, націоналізації раніше приватизованих об’єктів і повернення в загальнонародну та комунальну власність всіх підприємств, установ та організацій на території України, які за станом на 01.12.1991 р. були у власності Української РСР і Союзу РСР (на території України);

19) участь робітників і службовців в прибутках великих підприємств особистої форми власності;

20) збільшення пенсійного забезпечення для літніх людей не нижче прожиткового рівня;

21) створення здорового середнього суспільного прошарку і його збереження, негайне вилучення з приватної власності великих магазинів (супермаркетів), ринків та здачі їх в найм за дешевими цінами дрібним виробникам; найсуворішого обліку за тим, щоб дрібні виробники всюди отримували громадську та державну підтримку - на державному рівні, областях та територіальних громадах міст, селищ і сіл;

22) заміни буржуазного (римського) права, яке захищає інтереси матеріалістичного світового глобального порядку, українським народним правом з перевагами для органів самоорганізації населення;

23) заборони ходіння в обігу на території України іноземної валюти;

24) заборони діяльності на території України приватних банків;

25)   ліквідації контрактного війська і створення народної армії;

26) відновити ядерний статус і потенціал України, та повернути до складу держави відібраний всупереч українському народу острів Зміїний (Майський). Ліквідувати в Криму статус автономії, скасувавши Конституцію АР Крим та створити Кримську область;

27)  негайно вивести з території України всі іноземні військові формування та спецслужби;

28) свободи усім релігійним віросповіданням в державі до тих пір, доки вони не представляють загрози для українського народу, і не виступають проти моралі і почуттів української нації та європеоїдної раси чи проявляють зверхність до інших націй і расову перевагу одних людей над іншими. Нація українців стоїть на позиціях Рідної Православної Віри (Слов'янської Віри, Відичного Православ'я), але при цьому не пов'язана адміністративно з будь-якою конфесією. Українська нація бореться з вороже-матеріалістичним духом всередині і поза нас, і переконана, що ми можемо досягти постійного оздоровлення всередині себе тільки на принципах пріоритету загальних інтересів нації над приватними особи;

29) повернення депутатів їх виборцям в округи, шляхом швидкої заміни знеособленої сьогодні пропорційної системи виборів за закритими списками на систему формування представницької влади шляхом виборів конкретних особистостей в одномандатних округах за принципом абсолютної більшості при самовисуненні громадян-кандидатів або висуненні  громадян-кандидатів об’єднаннями громадян чи територіальними громадами;

 30) покарання за брехню та її розповсюдження в пресі, по телебаченню і радіо, ін. електронних ЗМІ та створення умов по їх недопущенню. З метою створення української національної преси, телебачення і радіо, ін. електронних ЗМІ, ми вимагаємо, щоб:

 а) всі редактори та видавці українських газет, власники, редактори та творчі працівники  телерадіокомпаній, ін. електронних ЗМІ були тільки громадянами України;

б) неукраїнські газети і телерадіокомпанії, інші електронні ЗМІ повинні отримувати спеціальні дозволи держави на видання та діяльність. При цьому обов'язково, щоб вони видавалися,і виходили в ефір або дублювалися українською мовою;

в) заборонити іноземцям та особам без громадянства мати будь-який фінансовий інтерес або вплив на українські газети, телерадіокомпанії та ін. електронні ЗМІ. У покарання за порушення цього закону така газета забороняється до випуску, телерадіокомпанія або ін. електронне ЗМІ закривається, а іноземці (особи без громадянства) негайно депортуються. Ми вимагаємо оголошення непримиренної боротьби з літературними, творчими та культурними течіями, які негативно впливають на український народ, суспільну мораль, а також заборони усіх заходів спрямованих на це;

31) зупинення поширення і надання переваг іншим мовам перед державною мовою на території України;

32) щоб держава піклувалася про всебічний широкий розвиток всієї системи народної освіти, з метою забезпечення кожного здібного і старанного громадянина можливістю одержати вищу освіту і зайняти керівне положення. Програми усіх навчальних закладів повинні бути приведені у відповідність до вимог повсякденного життя. Освіта, в т. ч. і вища, в Україні є безкоштовною для всіх громадян;

33) щоб держава направила всі зусилля на оздоровлення нації: забезпечила захист материнства і дитинства, поліпшила фізичний стан населення шляхом введення обов'язкових ігрових і спортивних програм, підтримки клубів, що займаються фізичним та творчим розвитком молоді;

34) забезпечити Законом можливість набуття прав на землю лише громадянам України із забороною мати будь-які права на землю іноземцям та особам без громадянства крім угод на користування, укладеними з громадянами або територіальними громадами. Громадяни України, які перебувають на її території з 1990 року, і не отримали землю від роздержавлення (з розрахунку 2 га на одну особу), отримують земельні ділянки відповідного розміру з наданням їм Державного Акту на право постійного користування землею;

35) забезпечення Україні статусу морської держави зі створенням торгівельного, пасажирського і військового флотів;

36) скасування глобального електронного контролю державного апарату над людьми шляхом законодавчого скасування ідентифікаційних номерів платників податків (ІНП).

37) встановлення державної монополії на виробництво та продаж спирту, горілки і тютюнових виробів, з ліквідацією і забороною ігорного бізнесу;

38) скасування податку на додану вартість, який є несправедливим для Українського народу, а до прийняття такого закону, невідкладного звільнення у сфері ЖКГ усіх субєктів від обкладення ПДВ послуг, які виробляються та споживаються;

39) пріоритетного направлення газу і нафти, які видобуваються в Україні, у сферу житлово-комунального господарства та вітчизняне виробництво, для забезпечення споживачам найбільш дешевих тарифів та цін.

 

Для здійснення всього цього ми вимагаємо: створення сильної централізованої державної влади. В Україні, на території всієї країни, в усіх державних і недержавних органах, підприємствах, установах і організаціях, забезпечується незаперечний авторитет президента і парламенту, який формується на національній основі за квотою представництв від національних груп населення країни, за мажоритарною системою на основі загального прямого виборчого права за принципом абсолютної більшості при відкритому голосуванні за кандидатів, висунутих об’єднаннями громадян чи територіальними громадами.

Лідери української нації беруть на себе забезпечення виконання вищезазначених пунктів будь-якою ціною, навіть жертвуючи, у разі необхідності, своїми життями.

 

Затверджено активом Українського

Національного Трудового Руху (УНТР)

м. Херсон 19.05.2010 р.               

 

Голова ХМГО УНТР                                                                     Сергій Кириченко

 

Наші контакти: Україна, м. Херсон, вул.Суворова, 10-б, 73000, сайт:www.grkontrol.orgДжерело: http://1
Категорія: Наши статьи | Додав: Правління (15.09.2013) | Автор: Сергій Кириченко E W
Переглядів: 1157 | Теги: національність, українці, громади, нація, Українська нація | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]