Вітаю Вас, Гость
Головна » Статті » Наши статьи

Ірина Касьян.Концепція вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОБЛЕМ ПІДПРИєМНИЦТВАINFORMATION & ANALYTICAL CENTRE
FOR BUSINESS PROBLEMS
21 050, м.Вінниця, вул. Соборна, 43, оф. 16 Тел\факс. 0432 67 72 37 e-mail: cppvin@ukr.net 21 050,Vinnitsa, Soborna, 43, of. 16 Tel\fax. 0432 67 72 37 e-mail: cppvin@ukr.net

КОНЦЕПЦІЯ
вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

І. Загальні положення
   Основною метою цієї Концепції є визначення шляхів розвитку ринків у перехідний період, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, удосконалення відносин між суб'єктами господарської діяльності та споживачами.
Для цілей цієї Концепції ринок - це юридична особа або її відокремлений підрозділ, що на законних підставах використовує в установленому порядку відведену для створення ринку земельну ділянку для надання послуг та створення продавцям і покупцям належних умов купівлі-продажу товарів.
Дія Концепції поширюється на ринки всіх форм власності. Розвитку ринків притаманні як позитивні, так і негативні тенденції. Позитивними тенденціями є те, що: ·
- торгівля на ринках на початку реформування української економіки стала відчутним чинником формування конкурентного середовища на внутрішньому споживчому ринку;
- у зв'язку з маловитратним, некапіталомістким характером торгівлі ринки стали активними центрами зародження і розвитку підприємницької ініціативи - своєрідними бізнес-інкубаторами; ·
- на базі ринків відбувається концентрація в одному місці інтенсивних потоків продавців і покупців для торгівлі товарами широкого асортименту і надання послуг; ·
- ринки зайняли місце збанкрутілих торговельних підприємств;
- надходження від ринкового збору можуть становити значну частку доходів місцевих бюджетів.
Негативними тенденціями є те, що:
- активізація розвитку ринків відбувається з поглибленням економічної кризи в суспільстві за рахунок натуралізації доходів населення, зростання пропозицій дрібнотоварного виробництва, відсутності налагодженої системи товаропросування від виробників сільськогосподарської продукції до споживачів;
- поширення реалізації контрафактної, фальсифікованої та контрабандної продукції в мережі ринків призводить до послаблення конкурентоспроможності і захищеності вітчизняного товаровиробника;
- потребує вдосконалення нормативно-правова база в частині регулювання взаємовідносин ринків із місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарської діяльності, торгуючими особами, товаровиробниками, споживачами;
- деформації внутрішнього споживчого ринку.
З урахуванням викладеного можна визначити такі пріоритети в розвитку і функціонуванні ринків:
- розробка нормативно-правової документації з вдосконалення відносин у сфері торгівлі на ринках;
- поступове перетворення ринків на окремі юридичні особи (відокремлені підрозділи) з наступним внесенням до Єдиного державного реєстру та наданням відповідних свідоцтв про державну реєстрацію;
- врегулювання питань землекористування, зокрема, зробити саме ринок, а не його власника, суб’єктом земельних відносин;
- вдосконалити систему справляння ринкового збору та ринкових послуг;
- визначити обов’язковий перелік послуг ринку та відповідальність щодо його забезпечення;
- спрямування стихійної ринкової торгівлі у цивілізоване русло шляхом вжиття передбачених законодавством контрольно-наглядових заходів, що призведе до посилення процесу детінізації товарно-грошового обігу, істотного зменшення надходження в продаж неякісних товарів;
- запровадження багато джерельного фінансування ринків шляхом залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів, суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках;

IІ. Нормативне забезпечення.

1. Прийняти Указ Президента України «Про організацію функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», в якому передбачити:
- визначення статусу ринка, як юридичної особи;
- порядок утворення ринків та їх державної реєстрації;
- порядок надання земельної ділянки для створення ринку;
- визначення поняття «торговельне місце на ринку»;
- порядок справляння ринкового збору, вилучивши у ринку право на його справляння;
- основні функції ринку та відповідальність за їх забезпечення;
- порядок захисту прав споживачів на ринках;
- права ринків; - права осіб, що торгують на ринках, зокрема: обов’язковість укладання договорів між ринком та торгуючою особою; основні положення таких договорів; порядок укладання таких договорів;
- порядок регулювання граничної вартості (рентабельності) послуг ринку; ,
- порядок регулювання граничного рівня орендної плати, земельного податку;
- права осіб, що здійснюють торгівлю на ринках, їх громадських об’єднань стосовно участі в управлінні ринками;
- контрольно-наглядові заходи;
- ресурсне забезпечення.
- порядок здійснення тимчасової ринкової торгівлі (ярмарки, торговельні майданчики тощо).
2. Прийняти Постанову Кабінету Міністрів України «Про державну підтримку розвитку ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», в якій передбачити:
- створення дієвого механізму залучення вітчизняних і іноземних інвестицій у розвиток ринків;
- перерозподіл за рішенням органів місцевого самоврядування через місцеві бюджети частки ринкового збору із спрямуванням цих коштів на покриття ринками витрат, пов'язаних із створенням належних умов для торгівлі на ринках, розвитком їх матеріально-технічної бази та організації ринкового збору;
- активну підтримку сільськогосподарських товаровиробників шляхом зменшення в установленому порядку розмірів ринкового збору, земельного податку, орендної плати;
- удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва на ринках.
3. Затвердити Постановою Кабінету Міністрів України «Правила торгівлі на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», в яких передбачити:
- посилення вимог до порядку здійснення торговельної діяльності, запобігання проявам несумлінної конкуренції, посилення захисту прав учасників торгівлі на ринках, визначення в установленому порядку відповідальності продавців і адміністрації ринку за порушення Правил торгівлі на ринках;
- поліпшення матеріально-технічної бази державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, створити належні умови для роботи служб, до повноважень яких входить припинення реалізації на ринках контрафактної, фальсифікованої та контрабандної продукції.
- кадрове забезпечення діяльності ринків;
- інформаційне забезпечення. Створення спеціальних інформаційних служб з надання суб'єктам господарської діяльності, адміністраціям ринків, торгуючим особам, покупцям оперативної комерційної інформації, нормативних матеріалів. Істотно поліпшиться інформація споживачів про їх права, характеристику товарів, послуг, цін та тарифів на ринках.

ІІІ. Порядок реалізації концепції

Реалізація Концепції передбачає:
- прийняття нормативно-правових актів, які регулюватимуть розвиток і функціонування ринків;
- розроблення та затвердження регіональних програм удосконалення функціонування ринків;
- науково-методичне супроводження реалізації Концепції;
- проведення моніторингу реалізації основних положень Концепції.

Директор Ірина КАСЬЯН

Категорія: Наши статьи | Додав: Правління (22.03.2010)
Переглядів: 1719 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
2 Александр  
0
Действительно, маразм непревзойденный. А что будет на старости лет!

1 Анатолій  
0
Концепцію вивчаю

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]