Вітаю Вас, Гость
Головна » 2012 » Декабрь » 3 » Скарга, до Кваліфікаційної комісії суддів України, щодо неправомірних дій судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.
00:20
Скарга, до Кваліфікаційної комісії суддів України, щодо неправомірних дій судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.

https://mail.google.com/mail/?hl=ru&shva=1#inbox/13b4ef11b40e8c56

                                                  Вища кваліфікаційна комісія суддів України

           01032, вул. Жилянська, 120 А,  м. Київ

 

                                                                      Білоцерківська Рімма Миколаївна

                                                                      пров. Фабрічний, б. 32, м. Сєвєродонецьк,

                                                                      Луганської області, 93400

 

                                                                      Білоцерківський Дмитро Вікторович                                                                            

                                                                      пров. Фабрічний, б. 32, м. Сєвєродонецьк,

                                                                      Луганської області, 93400

                                                                       Телефон: (06452) 5-49-09

 

Скарга

щодо неправомірних дій судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С.

 

1.    Інформація про суддю :  Юхимук Руслан Степанович, суддя Сєвєродонецкького міського суду Луганської області.

2.    Справа № 9021/08 Сєвєродонецького МВ УМВС та № 1224/22/12 Рубіжанського міського, 1227/5484/12 Сєвєродонецького міського суду.

3.    Рішення прийняті суддею Юхимком Р.С. по вказаній справі:

-       22 листопада 2011 року постанова про самовідвід.

Після повторного розподілу автоматизованою системою:

-              20 серпня 2012 року про привід підсудної та свідків;

-              03 вересня 2012 року про привід підсудної;

-              10 вересня 2012 року про привід підсудної;

-              19 вересня 2012 року про привід підсудної;

-              26 вересня 2012 року про скасування самовідводу;

-              26 вересня 2012 року про відмову у задоволенні відводу;

-              26 вересня 2012 року про привід підсудної; 

-       11.10.2012р. та 14.11.2012 р. . – про привід підсудної.

4. Скаржники по справі мають такі статуси: Білоцерківська Р.М. – підсудна, Білоцерківський Д.В. – захисник.

 

5. Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» :

істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані зокрема:

-  порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді:

абз. 3,5 ст. 162 Кримінально-процесуального кодексу України, п. 3.1.13, 3.1.14, 3.9 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішення Ради суддів України 26.11.2010 N 30;

 

-  порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу):

     пп.4,5 ст. 54 , ст. 56 , ст. 258 Кримінально – процесуального кодексу України .

- порушення присяги судді  встановленої ст.. 55 ЗУ «про судоустрій та статус суддів».

 

6. Обґрунтування дисциплінарного проступку судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С.

 

 У провадженні Сєвєродонецького міського суду знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Білоцерківської Р.М. у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.296 КК України.

  Дану кримінальну справу у серпні 2012 року було незаконно повторно  розподілено для одноособового розгляду судді Юхимуку Р.С., який до того 22.11.2012 р. по цій справі заявив самовідвід, у зв’язку із обставин, які викликають сумнів у об’єктивності судді та як наслідок виключають його участь у подальшому розгляді справи. При цьому відбулося несанкціоноване втручання у автоматизовану систему суду, яка не врахувала вказаних обставин, які виключають участь судді Юхимук Р.С. у розгляді даної справи, під час повторного автоматичного розподілу справи і був порушений порядок автоматичного розподілу справи.

Відповідно до п. 3.1.10 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N 30(далі – Положення)  у разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого, судді-доповідача або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів). З цього можна зробити висновок що відбувся злочин, а саме несанкціоноване втручання в автоматизовану систему документообігу суду.    

Суддя Юхимук Р.С. розглядає справу незаконно, а саме, з порушенням складу незмінності складу суду при розгляді цієї справи, що підтверджує наступне.   

  Згідно ст.17 (Колегіальний і одноособовий розгляд справ) кримінальні справи розглядаються в суді першої інстанції одноособово суддею, який діє від імені суду, за винятком випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.  Розгляд справ у апеляційному і касаційному порядку здійснюється відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів. Розгляд справ за нововиявленими обставинами здійснюється апеляційними і касаційними судами у складі не менше трьох суддів. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу.

    Згідно ст.258 КПК України (Незмінність складу суду при розгляді справи)  кожна справа повинна бути розглянута в одному й тому ж складі суддів, який може бути змінений лише у випадках, передбачених законом, та з дотриманням порядку, встановленого частиною третьою статті 162 цього Кодексу. Коли хто-небудь із суддів позбавлений можливості продовжувати брати участь у засіданні, він повинен бути замінений іншим суддею, і розгляд справи розпочинається з початку, за винятком випадків, передбачених статтею 259 цього Кодексу. Якщо із складу суду вибуває головуючий, розгляд справи відкладається.

  Відповідно до ст.8 (Право на повноважний суд) Закону України "Про судоустрій і статус суддів” ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.

  Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

   Відповідно до  ч.1 ст. 6  "Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.50: кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.   

 

01 вересня 2011 року кримінальна справа надійшла на розгляд до судді Юхимук Р.С.

22 листопада 2012 року суддя Юхимук Р.С. виніс постанову, якою заявив самовідвід у цій справі.

Після чого справа розподілялась наступним суддям : судді  Комплектовій Т.О., яка 12 грудня 2011 р. заявила в ній самовідвід; 

   судді Сєвєродонецького міського суду Посохову І. С., який заявив в ній самовідвід; 

   заступником голови апеляційного суду Луганської області Чорнобривко Ю.В., у якого дана справа опинилась невідомим чином та який незаконно обрав її територіальну підсудність в Рубіжанському міському суді;

  суддя Рубіжанського міського суду Томко В.В., який протягом тривалого часу розглядав дану справу з порушенням правил підсудності, після чого заявив в ній самовідвід, і справа була 25.06.2012 р. направлена до апеляційного суду Луганської області для встановлення підсудності;   

  голова апеляційного суду Луганської області Бєсєда В.І., який 26 червня 2012 р. змінив  підсудність цієї справи та повернув її для розгляду по суті у Сєвєродонецький  міський суд вдруге;    

  17.07.2012 р. автоматизованою системою справу розподілено вдруге судді Юзефовичу І.О.

17.07.2012р. здійснено повторний автоматизований розподіл у зв’язку з тим що суддя Юзифович І.О. приймав участь у розгляді цієї справи та розподілено судді Александровій Н.В.

 суддя Сєвєродонецького міського суду Александрова Н.В., яка 27 липня 2012 р., заявила в ній самовідвід;

  суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., яка  31 липня 2012 р. заявила в ній самовідвід.

  В результаті автоматичним розподілом справа 07.08.2012 року за рішенням зборів суддів Сєвєродонецького міського суду помічником голови суду Уваровою М.А. було здійснено повторний автоматичний розподіл даної кримінальної справи за результатами якого було призначено суддю Юхимику Р.С. , кримінальна справа була передана йому для ознайомлення з результатами автоматичного розподілу та для прийняття рішення щодо можливості подальшого розгляду даної кримінальної справи. (згідно з листом  голови Сєвєродонецького міського суду В.Д. Губанова від 7.11.2012  вих. № 25315)

           Так справа друге потрапляє до судді Юхимука Р.С., хоча суддя Юхимук Р.С. вже брав участь у розгляді цієї справи з 01.09.2011 до 22.11.2012р., після чого заявив самовідвід. 

Суддя Юхимук Р.С. 22.11.2012 року своєю постановою про самовідвід  встановив, що існують обставини, передбачені п. 4 ст. 54 Кримінально – процесуального кодексу України(далі- КПК), що виключають його участь в розгляді справи.

Відповідно до ст. 56 КПК за наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід.

Відповідно до п. 5 ст. 54 КПК України суддя не може брати участі в розгляді кримінальної справи: у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 162 цього Кодексу.

Тобто суддя Юхимук Р.С. не мав законного права приймати до свого провадження вдруге цю справу, після того як він заявив собі самовідвід та був порушений порядок автоматичного розподілу справи на підставі пп. 4, 5 ст. 54 та ст. 56 КПК України. 

Відповідно до п. 3.1.10 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N 30(далі – Положення)  у разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого, судді-доповідача або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів).

Після повторного автоматизованого розподілу справи судді Юхимук Р.С. , який був здійснений не у відповідності до порядку встановленого кримінально – процесуальним законом, тобто під час розподілу не враховано самовідвід судді Юхимука Р.С по цій справі. Таким чином було скоєно злочин передбачений ст.. 376-1 КК України, незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

       Крім цього, втручання в автоматизовану систему під час розподілу цієї  справи здійснюється вже не вперше. Зокрема у зв'язку з порушенням порядку автоматизованого розподілу справ суддя Андреев М.П. був вимушений заявити самовідвід від розгляду справи,  що було засвідчено  постановою від 29.06.2011р. у кримінальній справі № 1227/5484/2012(на той момент справа мала  №1-377/11)(копія постанови від 29.06.2011р. у кримінальній справі № 1227/5484/2012( №1-377/11) додається). У цій постанові  суддя Андреев М.П. окремо наголосив на принциповості дотримання незмінності складу суду, яка є істотною умовою   законності рішень в будь якій кримінальній справі.

 

З 20 серпня 2012 року суддя Юхимук Р.С. незаконно взяв до свого провадження справу, приймав участь у її розгляді та приймав завідомо неправосудні процесуальні рішення, вказані у п. 3 цієї скарги, які він приймав незаконно з грубим порушенням процесуальних норм, а саме незмінності складу суду(ст.. 258 КПК України) та порядку автоматизованого розподілу судової справи(ст.. 16-2 КПК України) та при наявності прийнятого самовідводу (п. 4,5 ст. 54, ст.. 56 КПК України)  .

Не враховуючи ці істотні порушення суддя Юхимук Р.С. 26 вересня 2012 року приймає ще одне незаконне рішення про скасування самовідводу. Жодною нормою кримінально-процесуального закону не передбачено можливості скасування суддею прийнятого самовідводу, більш того постанова про самовідвід оскарженню не підлягає, тобто скасована бути не може.

При цьому  суддя Юхимук Р.С. умисно в постанові про скасування самовідводу вказав не вірну дату 26 серпня 2012 року, хоча постанова була прийнята 26 вересня 2012 року разом із двома іншими постановами в цей день, що може бути підтверджено звукозаписом судового засідання 26 вересня 2012 року та численними свідками, що знаходились в залі засідання в той день.

У зв’язку з очевидною помилкою у постанові від 26 вересня 2012 р. про скасування самовідводу,  до Сєвєродонецького міського суду було подано заяву  від 23.10.2012 р. про виправлення помилок , яка зареєстрована за вх. № 22440 від 24.10.2012 р. До цього часу заява не розглянута, більш того в матеріалах справи № 1227/5484/2012 ця  заява відсутня.  

   Таким чином суддя Юхимук Р.С. діючи умисно і розуміючи, що існують обставини які виключають його участь у розгляді справи, які він же сам і встановив своєю постановою про самовідвід від 22.11.2012 р., зволік своїм обов’язком встановленим ст. 56 КПК України, присягою судді та прийняв до свого провадження цю справу вдруге, а також прийняв низку незаконних постанов, в той час як існують обставини які виключають його участь у справі (постанова про самовідвід( аркуш справи 169, том 5)), а також виконав незаконні дії та прийняв незаконне рішення по скасуванню самовідводу, що не передбачено Кримінально - процесуальним кодексом України.

 

7. Порушення допущені суддею Юхимком Р.С. :

 

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачено що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом

Ст. 8 ЗУ « Про судоустрій та статус суддів» суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.

Пп. 1,4 п. 4 ст. 54 ЗУ « про судоустрій і статус суддів» суддя зобов'язаний: своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; додержуватися присяги судді.

Відповідно до ст.. 56 КПК за наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 цього Кодексу, суддя зобов'язаний заявити самовідвід.

Відповідно до п. 4 ст. 54 КПК України суддя не може брати участі в розгляді кримінальної справи: при наявності інших обставин, які викликають сумнів в об'єктивності судді.

Відповідно до п. 5 ст. 54 КПК України суддя не може брати участі в розгляді кримінальної справи: у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 162 цього Кодексу.

Ч.3 ст. 162  КПК України встановлено що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідної кримінальної справи, скарги, подання чи іншого процесуального документа за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що знаходиться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків, ухвал та постанов для судді, який брав участь в ухваленні вироку, ухвали та постанови, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень.

Відповідно до п. 3.1.10 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N 30 (далі – Положення)  у разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого, судді-доповідача або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів).

8. Порушення присяги суддею Юхимук Р. С.

Суддя Юхимук Р. С. розглядаючи вказану кримінальну справу вдруге з 07.08.2012 року порушив принцип верховенства права, об’єктивності, неупередженості та справедливості та не керувався вимогами закону.

Так суддя Юхимук Р.С. прийняв до свого провадження вдруге цю кримінальну справу після повторного автоматичного розподілу, під час якого урахували суддю Юхимука Р.С, який задовольнив самовідвід  по цій справі 22.11.2011 р., та яким було встановлено, що у судді Юхимук Р.С.  наявні обставини, що  викликають сумнів у його об’єктивності, а саме у зв'язку з можливою упередженістю в прийнятті ним законного та обґрунтованого рішення у справі, яка не підлягає оскарженню.  

       Одними з головних принципів, який зобов’язувався суддя Юхимук Р.С. дотримуватись, виконуючи обов’язки судді, коли приймав присягу встановлену ст.. 55 ЗУ « Про судоустрій та статус суддів»,  – це об’єктивність та неупередженість.  Розглядаючи цю кримінальну справу суддя знехтував своєю ж постановою про самовідвід від 22.11.2011 року, якою встановив що не може бути об’єктивним та упередженим в цій кримінальній справі, та вдався до розгляду справи незаконним складом суду, маючи метою щонайдовше затягувати розгляд цієї справи, умисно створив умови та вчинив дії  щодо штучного затягування розгляду цієї справи шляхом істотного порушення вимог Кримінально процесуального кодексу України, які матимуть наслідком  скасування будь якого рішення у цій справі у порядку ст.370 КПК України.

         Крім того суддя Юхимук Р.С. 26.09.2012 р. скасував ним особисто прийняту постанову від 22.11.2011 р. про самовідвід судді Юхимука Р.С. від розгляду кримінальної  справи  № 1227/5484/2012 , яка ні скасуванню, ні оскарженню не підлягає за жодних обставин і тим більше цим суддею особисто. Приймаючи постанову, суддя Юхимук Р.С. керувався ст. 54-57 КПК України, в яких не передбачено можливості скасування самовідводу. При цьому у цій постанові умисно вказав дату 26.08.2012р. замість  дати 26.09.2012р., коли ця постанова дійсно була прийнята.( копія постанови з датою 26.08.2012р. про скасування самовідводу судді Юхимука Р.С. від розгляду кримінальної  справи  № 1227/5484/2012 додається).

      Вимога ст.  56 КПК України про самовідвід гарантує неупередженість у здійсненні правосуддя, а також попереджає можливість скасування рішень за мотивами незаконності складу суду, що є істотними порушеннями вимог Кримінально – процесуального кодексу України. Але суддя Юхимук Р.С. порушив встановлені кримінально-процесуальним законом гаранті та присягу судді, чим встановив можливість для скасування будь-якого прийнятого ним рішення у зв’язку з істотними порушеннями вимог Кримінально – процесуального кодексу України, а саме незаконного складу суду. 

        Таким чином суддя Юхимук Р.С. знехтував своїми обов’язками, присягою судді та правами учасників процесу на об’єктивний та справедливий розгляд справи, судом встановленим законом та вдався з 07 серпня 2012 року до незаконного розгляду справи після проголошення самовідводу, встановлення обставин, які викликають сумнів у об’єктивності судді та виключають його участь у розгляді справи, проігнорував порушення порядку повторного автоматичного розподілу справи, а саме несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, що призвело до незаконної передачі справи вдруге судді Юхимуку Р.С., який по цій справі вже заявив самовідвід 22.11.2011р.

 Дане порушення триває  до теперішнього часу, суддя Юхимук Р.С. категорично нехтує заявленими багаторазово фактами та обставинами, які виключають його участь у розгляді справи.

 

                                  ПРОШУ  Вищу кваліфікаційну комісію:

1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С. ;

2. Прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області  Юхимука Р.С. з посади за наявності для цього таких підстав:

Систематичне порушення процесуальних норм, що стали наслідком притягнення до дисциплінарної відповідальності  неодноразово( Рішення  ВККУ від 09.02.2012 р. про притягнення до дисциплінарної відповідальності Юхимук Р.С. ) та порушення присяги судді.

При винесенні рішення врахувати окрему ухвалу Апеляційного суду Луганської області від 12.05.2010р. щодо судді Юхимука Р.С. ;

3. Вирішити питання про правомірність скасування та законодавчої можливості скасовувати суддею свій же самовідвід прийнятий 22.11.2011р. постановою .

 

 

Додатки:

1.  Копія постанови про самовідвід від 22.11.2012 р. -1 аркуш;

2. Копія постанов прийнятих 20.08.2012р., 03.09.2012р., 10.09.2012 р., 19.09.2012р., 26.09.2012 р., 11.10.2012 р., 14.11.2012р.  -  7 аркушів;

3.  Копія постанови про скасування самовідводу від 26.09.2012 р. – 1 аркуш;

4.  Копія заяви про виправлення помилки від 24.10.2012 р. – 1 аркуш;

5. Копія Рішення  ВККУ від 09.02.2012 р. про притягнення до дисциплінарної відповідальності Юхимук Р.С. -  2 аркуші;

6.  Копія окремої ухвалу Апеляційного суду Луганської області від 12.05.2010р. щодо судді Юхимука Р.С. – 1 аркуш

7. Копія постанови від 29.06.2011 року по справі № 1-377/11 – 1 аркуш.

 

 

29 листопада 2012 року                                                                  Білоцерківський Д. В.

                                                                                                        

                                                                                                  Білоцерківська Р. М. 

Переглядів: 5705 | Додав: Правління | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]