Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Серпень » 10 » Анатолій Ковальов. Аналіз окремих прагнень дати визначення Української національної ідеї.
20:19
Анатолій Ковальов. Аналіз окремих прагнень дати визначення Української національної ідеї.

Результат пошуку зображень за запитом "картинки прагнення дати визначення української національної ідеї"Анатолій Ковальов. Аналіз окремих прагнень дати визначення Української національної ідеї.

  1. ІГОР КАГАНЕЦЬ. УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ, НАЦІОНАЛЬНА МЕТА ( http://www.seredniy-klas.org/news/igor_kaganec_ukrajinska_ideja_nacionalna_meta/2016-07-03-269 ):  «Натомість завдання нового покоління – творення власної української держави. Для його виконання треба знати місію України, сенс її існування, світове призначення. Усе це і є національною ідеєю. Знаючи її, можна побачити національну мету, тобто стан, якого треба досягти. Знаючи мету, можна виробити стратегію та критерії наближення до цієї мети.  …відомо, що призначення системи визначає надсистема. Тому свою національну ідею українцям треба шукати у тих запитах, які нині формує світовий розвиток.Ми маємо зібрати все передове і дати йому простір для вільного розвитку.  …Заснування постіндустріальної Співдружності Міжмор’я – це наша національна мета.  …народжувати нові світи – вічне призначення України, її національна ідея. «Коли беззаконня розхитує світу основу, тоді сам із себе народжуюсь знову і знову» (Бгагавад-гіта)».
  2. ОЛЕКСІЙ МЕДВЕДЄВ 1.1 ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ: НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ  (http://www.seredniy-klas.org/load/oleksij_medvedev_1_1_ponjattja_politichnoji_svidomosti_nacionalizm_ta_nacionalna_ideja/1-1-0-2658 ): «Будь-яка національна ідея є політичною, тому що вона набуває найвищий розквіт в процесі її одержавлення. У той же час вона є соціальною ідеєю, тому що несе в собі національну свідомість соціальної справедливості, що історично склалося у даного етносу, містить його ідеали добра і зла, розуміння щастя, багатства, рівності, відносини, до праці, ощадливості, цінностям міжлюдського спілкування. Нарешті національна ідея -- це дух нації, комплекс її світоглядних установок, специфіка релігійного свідомості, естетичні цінності, психологічний характер, менталітет. Зрозуміло, що вона історична, тобто поступово змінюється, має бути достатньо лаконічною, щоб стати вразливою для буденної свідомості мас, бути кілька символічною. Можливо, прикладом можуть бути відомі рядки: "Прав, Британія, морями! … Щодо української національної ідеї, то важливо відзначити її специфічність (певну дискретність, складність і проблематичність її зародження, зв'язок, з релігією православ'я, циклічність розвитку та ін.) Можна припустити, що її формою є авторитарний демократизм, звичайно, який би отримав відповідне словесне прийнятне оформлення. Це був би етап на довгому і важкому шляху побудови правової української держави, формування громадянського суспільства, в Україні. "
  3. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. С. ФАДЄЄВ (http://www.seredniy-klas.org/load/ukrajinska_nacionalna_ideja_s_fadeev/1-1-0-2534 ): «Те, що нав'язують нам стовпи ринкової макроекономіки, є прагненням забезпечити незмінність хаосу, що контролюється обраними, так званою "елітою" - у власних інтересах. Не випадково всі засоби ринкового регулювання є відтворенням систем перерозподілу спекулятивних надприбутків. Найбільш природнім ідеологічним підґрунтям розвитку суспільства є неоконсерватизм.   Неоконсерватизм передбачає шлях сталого розвитку, уникнення потрясінь стресів, революцій на підставі гармонійної взаємодії окремих елементів системи  - уникнення спекулятивних чинників розвитку як економіки, так і суспільства в цілому. Але, підкреслюю, розвитку не відміняє. Тобто розвиток обов'язково повинен бути, але не за будь яку ціну. Неоконсерватизм в соціальному плані спирається на систему пропорційної відповідності труда і винагороди, до якій прагнули анархісти і  яку так, згодом, скомпроментували комуністи. … Вважаю, що найбільш сприятливою як для існування людства, та к і для життя окремої людини є ідеологія неоконсерватизму і саме ця ідеологія може стати національною ідеєю Українців».
  4. ВАСИЛЬ ПАСІЧНИК, ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (http://www.seredniy-klas.org/load/vasil_pasichnik_funkciji_nacionalnoji_ideji_v_zabezpechenni_nacionalnoji_bezpeki/1-1-0-2654 ): «Національна ідея формує й зберігає національну ідентичність народу, консолідує населення певної території в інтегровану ідейно-політичну спільноту на основі спільних інтересів, цінностей та ідеалів. …сприяє самопізнанню народом своєї сутності, формує в нього позитивну об'єктивну самооцінку, обґрунтовує його самовизначення та самоствердження на міжнародній арені. … Національна ідея виконує державотворчу функцію, оскільки стає основою ідеології державотворення, обґрунтовує суверенітет нації над певною територією, визначає взаємовідносини між владою і народом, легітимізуючи цю владу в суспільстві…. Саме в національній ідеї національна мрія трансформується в національний ідеал, а напівусвідомлені та часом фантастичні образи бажаного майбутнього набирають рис цілком досконалої моделі національного й соціального ладу народу, що відображає його культурно-психологічні особливості».
  5. ФЕДІР МЕДВІДЬ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ (http://www.seredniy-klas.org/load/fedir_medvid_ukrajinska_nacionalna_ideja_jak_determinanta_derzhavotvorchikh_procesiv/1-1-0-2657 ): «…українська нація постає творцем власної держави, котра використовується нею як інструмент реалізації внутрішньої і зовнішньої політики, що базується на національних інтересах та виходить з них ... національна ідея … має стати головним змістом творення національної, соціально згуртованої держави і фундаментом її стабільності, … мусить легітимізувати докорінні суспільноекономічні перетворення…українська національна ідея, що поєднує в собі державність, власновладність, суверенітет і соборність, виступає й сьогодні важливою духовною детермінантою подальшої консолідації сучасної української нації, розбудови демократичної держави і творення громадянського суспільства в Україні».
  6. ЮРІЙ ДУБОВОЙ. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ДЛЯ УКРАЇНИ (http://www.seredniy-klas.org/load/jurij_dubovoj_nacionalna_ideja_dlja_ukrajini/1-1-0-2597): «Національна ідея є силою, що об'єднує громадян в одну цілісну систему (країну, націю). Відсутність національної ідеї автоматично послаблює націю аж до повного розпаду, або поглинання більш сильною країною, що має сильну національну ідею. В Україні спостерігаються процеси ослаблення, пов'язані з відсутністю ідей, здатних об'єднувати суспільство, або відсутнє бачення (візія ) здійснення існуючої національної ідеї. Національна ідея для України: Суспільство комфортних умов для життя та реалізації здібностей кожного громадянина».
  7. Л. НАГОРНА. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ (http://www.seredniy-klas.org/load/l_nagorna_nacionalna_ideja/1-1-0-2655 ): «В ідеалі Н.і. містить в узагальненому вигляді відповіді на питання – заради чого живе нація, яким ціннісним орієнтирам віддає перевагу, як реалізує свій творчий потенціал в оточенні ін. спільнот. … Кристалізація нац. інтересів, обстоювання екон. та інформаційної безпеки, турбота про здоровий спосіб життя і про довкілля, протидія процесам деінтелектуалізації, забезпечення умов для інтеграції і плідного діалогу різних к-р і реліг. конфесій, захист конституційного порядку, громадян. миру – саме навколо цих конструктивних завдань здатні концентруватися інтелект і воля нації».
  8. Ігор Смешко. Невивчені уроки Гетьманату та національна ідея України у сучасних умовах (https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/nevyvcheni-uroky-getmanatu-ta-nacionalna-ideya-ukrayiny-u-suchasnyh-umovah2): «…сформулюємо сучасну національну ідею України. Для цього спочатку окреслимо три основні правила, три основні закони існування сучасної демократії...

 

Першим правилом (законом) сучасної демократії можна назвати закон необхідного рівня розвитку соціально-економічної бази та політичної культури громадянського суспільства для забезпечення успішного функціонування інститутів влади при демократії. Він полягає в тому, що: необхідними, але не достатніми умовами для існування в країні успішної демократії є наявність у ній критичної маси заможного середнього класу та певного рівня політичної культури її громадянського суспільства, які мають бути достатніми для забезпечення функціонування в країні демократичних інститутів влади, контролю над ними із боку громадянського суспільства та адаптації алгоритмів їх управління в залежності від змін, як внутрішнього, так зовнішнього середовища навколо країни.

Другим правилом (законом) сучасної демократії можна назвати закон конфігурації (розподілу, балансу і противаг) органів влади при демократії. Він полягає в тому, що справжня а не формальна, виборність, підзвітність та прозорість органів влади при демократії, а також рівність громадян перед законом, можуть бути забезпечені лише при відокремлені одна від одної трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової, при максимально можливій передачі більшості внутрішніх функцій держави на можливо найнижчий рівень управління в органах місцевого самоврядування.

Третім правилом (законом) сучасної демократії назвімо закон умов політичної стабільності, сталості і фаховості органів державного управління при демократії. Він полягає в тому, що необхідною, але не достатньою умовою для політичної стабільності при демократії є наявність в країні принаймні двох, заснованих на ідеології демократії, не вождистського типу, партій, які є протилежними одна одній лише консервативним та ліберальним баченням світу, але є об’єднаними спільними принципами: виборності, підзвітності і відкритості органів влади перед суспільством. Вони повинні бути спроможними на ефективний контроль над виконавчою гілкою влади при періодичному перебуванні однієї із партій в парламентській опозиції по відношенню до іншої — тимчасово правлячої партії. При цьому, збереження сталості і фаховості органів державного управління повинно забезпечуватися законодавчо визначеною системою захисту у владних структурах аполітичних професіоналів — носіїв інституційної пам’яті, фаховості і сталих державницьких традицій -щодо переобраних після кожних виборів, їх політично призначених керівників, а також вільними від монопольного впливу і фаховими засобами масової інформації».

 

 

Висновки. Ми бачимо різні підходи до визначення Української національної ідеї: від впадання в крайнощі, що це якийсь підсвідомий стан суспільства, до суто практичних інструментів побудови суспільних відносин.

 

Поки ми не визначимося: куди йти?, що будувати?, як будувати?, поки ми чітко не поставимо перед країною, перед суспільством мету, до тих пір будемо тупцювати на місці.

На основі аналізу вище викладеного, а також відповідно огляду на прагнення переважної частини суспільства, пропоную Українську національну ідею представити в такій формі: Побудова правової держави вільних громадян.

Після цього проголошення дамо визначення «правової держави», а «вільні громадяни» - це жителі майбутньої держави, які вільно зможуть мати все необхідне для свого життя і розвитку по законах правової держави, вони будуть справжніми власниками цієї держави та справжніми користувачами всього національного багатства. Напишемо короткі і чіткі програми перетворення в правову державу. Ці теоретичні положення, які відповідають діючій Конституції України, спонукають та навчать Український середній клас дуже швидко таку державу створити. Вона вже по суті є, потрібно лише замінити матрицю та зробити перезавантаження!  Український середній клас – це та частина населення в Україні, що не являється олігархічно-паразитичною, а також ще не зовсім немічна, це не лише малий і середній бізнес, не лише фермери, а це і вчителі, лікарі, військові, службовці, та інші.   Український середній клас являється основною і єдиною рушійною силою в побудові правової держави вільних громадян. Це тому, що він найбільш зацікавлений, він не має іншого життєвого варіанту – він відчуває, що злі сили середній клас хочуть знищити, із кожним днем все більш вишуканими способами хочуть включити «СИНДРОМ ОБЩИПАНОЇ КУРКИ». Вихід один із двох: або перемогти, або померти! Середній клас- самий численний, у виборчому процесі домінуючий. Тут - прогресивні особи суспільства, він здатний швидко навчитися, швидко самоорганізуватися (згадаймо волонтерський рух після Майдану та початку агресії). Потрібно написати йому ПРОГРАМУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ.

 

Закликаю, давайте починати. Потім будемо підправляти по ходу побудови нової і світлої моделі.  Див. http://www.seredniy-klas.org/news/gotuemo_konferenciju_pobudova_pravovoji_derzhavi_vilnikh_gromadjan/2017-09-11-289

Переглядів: 377 | Додав: Правління | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]