Вітаю Вас, Гість
Головна » 2009 » Травень » 12 » Проект Статуту Всеукраїнської спілки підприємців (початок)
08:52
Проект Статуту Всеукраїнської спілки підприємців (початок)

 

«Легалізовано»

Міністерство фінансів України

Свідоцтво № _______________ від _____ _____2009р.

 

«Затверджено»

Загальними зборами засновників

___ ______________ 2009р

:

 

 

МЕМОРАНДУМ ( СТАТУТ )

СПІЛКИ  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

"МИ - НАРОД"

 

“........” ______________2009р.                                                                                                                        м. ______                                                                                                                                                                 

 

 

   Даний Меморандум встановлює факт створення, діяльності, та ліквідації Спілки громадсько-політичних організацій України «Ми - Народ», разом із цим являється документом, яким керується Спілка «Ми – Народ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Спілка громадсько-політичних організацій України «Ми - Народ», як громадське формування, в подальшому називатимемо «Спілка», створена у відповідності із правом громадян на волю об’єднання, що закріплено Всезагальною декларацією прав людини та Законом України «Про об’єднання громадян» і здійснює свою діяльність у відповідності із Конституцією України і чинним законодавством.

1.2. Спілка утворена засновниками в результаті свідомого волевиявлення її членів на основі спільності інтересів та цілей, на принципах добровільності, рівноправ’я членів самоуправління, законності та гласності. Спілка являється некомерційною, неприбутковою організацією.

1.3. Мета та завдання Спілки:

1.3.1. Метою Спілки є формування громадянської свідомості для побудови і збереження демократичного суспільства шляхом узагальнення громадської думки, політичної  та економічної активізації суспільства.

1.3.2. Завдання Спілки:

- досягнення соціальної погодженості в умовах розрізнення суспільства;

- розвиток демократичної інфраструктури держави;

- сприяння в проведенні соціально-економічних реформ в Україні, які приведуть до значного покращення економіки країни та підвищення добробуту кожного жителя, гармонічного розвитку молоді, зміцнення здоров’я та збільшення довголіття нації;

- надання реальної дієвості механізмам народовладдя та самоврядування;

- консолідація суспільно-політичних сил в ім’я  розквіту України;

- формування суспільної думки та використання її потенціалу;

- виконання представницьких функцій в державних органах;

- удосконалення законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні та участь в її формуванні.

 

2. ПРАВА СПІЛКИ.

 

2.1. Для здійснення своїх завдань Спілка має право на наступну діяльність:

- розробка стратегічних та тактичних планів діяльності Спілки;

- вироблення узгоджених серед верств населення позицій в питаннях соціально-економічного, культурного, наукового, освітнього  і політичного розвитку України;

- створення  нових та використання наявних засобів масової інформації, проведення відкритих заходів, семінарів, конференцій, «круглих столів», відкриття  учбових закладів з питань що відносяться до предмету діяльності Спілки;

- розробка та обнародування (публікація) спільних заяв членів Спілки;

- проведення освітньої, роз’яснювальної та агітаційно-просвітної роботи з метою доведення до відома суспільства і популяризації ідей, що вироблені  в Спілці, а також про результати реалізації цих ідей;

- координація діяльності членів Спілки при підготовці і проведенні масових акцій, передвиборчих кампаній;

- захист і відображення інтересів суспільства в діяльності владних структур;

- представлення та захист своїх інтересів і інтересів членів Спілки в державних органах самоврядування, а  також в інших організаціях;

- отримання від органів влади і управління інформації,  необхідної для реалізації мети та завдань Спілки;

- розповсюдження інформації про діяльність Спілки;

- створення громадських об’єднань, експертних груп, комісій та інших органів, які сприятимуть виконанню завдань Спілки, в тому числі і видавнича діяльність;

- виступ  в ролі позивача по захисту прав фізичних, юридичних осіб, організацій та об’єднань.

 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СПІЛКИ.

 

3.1. Спілка є юридичною особою, її офіціальний статус випливаю із державної легалізації, здійсненої у відповідності  з вимогами чинного законодавства, на підставі повідомлення про створення Спілки.

3.2. Спілка має розрахунковий рахунок та інші рахунки  в банках, в т.ч. валютний, необхідні штампи, печатки, емблему із власною назвою та іншу  атрибутику, які затверджуються  відповідно чинного законодавства.

3.3. Спілка діє як Всеукраїнська організація.

3.4. Юридична адреса розташування штаб-квартири Спілки: __________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

3.5. Термін діяльності Спілки не обмежений.

3.6. Офіційна назва Спілки: Спілка громадсько-політичних організацій України «Ми - Народ», скорочена назва СГПОУ «Ми – Народ».

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ СПІЛКИ , ВИБУТТЯ ІЗ СПІЛКИ.

 

4.1. Правомірними членами (учасниками) Спілки можуть бути українські та іноземні об’єднання громадян, структури громадського самоврядування, наукові установи, які визнають мету та завдання Спілки, що викладені в цьому Меморандумі, зацікавлені у здійснені спільної діяльності і прийняті в Спілку відповідно протоколу Ради Спілки.

4.2.Рішення про прийняття в Спілку нового члена приймається на основі його письмової заяви.

4.3. Кожний із учасників в будь-який момент може вийти із членів Спілки, повідомивши про це Раду Спілки  письмовою заявою за 30 діб.

4.4.Діяльність Спілки будується на принципах повноправного легітимного представлення інтересів членів (учасників).   

4.5. В роботі Ради Спілки беруть участь повноправні представники членів Спілки. Кожен член Спілки може делегувати лише одного повноправного представника  із правом одного голосу.

4.6. При вирішенні питань, що вимагають консенсусу, кожний повноправний представник може представляти лише одну громадську організацію, в інших випадках одному представникові можуть бути делеговані права кількох членів Спілки.

4.7. В діяльності Спілки можуть брати участь із правом дорадчого голосу юридичні і фізичні особи, , що зараховані на її засіданні в Співучасники Спілки (асоційовані члени). Вони повинні підтримувати мету та завдання Спілки, викладені в Меморандумі, і зацікавлені в спільній діяльності

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ СПІЛКИ

5.1. Члени Спілки мають право:

- брати участь в громадських акціях;

- висувати делегатів в Раду та кандидатів на посаду Уповноваженого Ради Спілки;

- звертатися з питань захисту своїх прав та інтересів;

- брати участь у всіх заходах Спілки;

- отримувати інформацію про діяльність Спілки;

- організовувати громадські приймальні Спілки.

5.2. Члени Спілки зобов’язані:

- активно сприяти виконанню мети та завдань Спілки;

- брати  участь в заходах, організованих рішенням Ради Спілки;

- не порушувати законодавство про об’єднання громадян.

5.3. Передбачені в даному розділі права та обов’язки на являються вичерпними.

 

б. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ.

Переглядів: 1562 | Додав: Правління | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 1
0
1 VALERY KHARCHENKO   [Матеріал]
Для розвитку інтелектуалу і політичної свідомості молоді, дозвольте звернутися до вас з пропозиціею налагодження звязку з
громадами України які мешкають не тільки за кордоном, шляхом моеї організації
поїздок з безкоштовним проживанням по Україні, щоб приймати участь в релігійних,національних,етнічних святах. В цих заходах проходять виставки талановитих людей.Як ви знаете Дніпропетровськ колиска козацтва України, але під час Радянського Союзу Дніпропетровськ був зачиненим містом для іноземців, і всі українці які проживають за кордоном в першу чергу бачуть Львів,Луцк,Івано-Франківськ,Запоріжжя,Одесса,Київ.В поїздках нашої молоді формуется любов до своеї держави і піднятя морального духовного потенціалу і самореалізації,де ми також запрошуемо до себе молодь західних і східних областей.Діаспора України поважае волонтерство і культурологію,де сама буде примати участь і піднімати імідж в засобах масових інформацій наших заходів а також рівень культури наших заходів і статус Держави. Дуже прошу вас Вашого сприяння і підтримки нашої цілі і міссії робити нашу Державу счасливою,тому що я хочу працювати менеджером з налагодження внутрішніх політичних звязків. Дякую Вам.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]