Вітаю Вас, Гість
Головна » 2009 » Травень » 12 » Проект Статуту Всеукраїнської громадської організації (продовження)
08:50
Проект Статуту Всеукраїнської громадської організації (продовження)

б. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ.

 

6.1. Вищим  органом Спілки являється Рада Спілки. ( В зв’язку із членством тільки юридичних осіб, Рада діє на правах загальних Зборів).

6.2. Рада Спілки формується із членів Спілки за принципом – один представник від громадської організації – один член Ради.

6.3.   До компетенції Ради відноситься:

- визначення основних напрямків діяльності Спілки;

- здійснення загального керівництва діяльністю Спілки;

- прийняття рішень по створенню експертних рад із розгляду проектів по отриманню грантів Спілкою і затвердження, за пропозицією Уповноваженого Ради Спілки, Положення про їх діяльність та персональний склад;

- затвердження балансів, звітів, планів і інших документів;

- заслуховування, обговорення та затвердження звітів Уповноваженого Ради Спілки;

- прийняття на роботу, за пропозицією уповноваженого виконавчого Менеджера Спілки, та затвердження Положення про групу аналітиків та менеджерів;

- внесення змін та доповнень в даний Меморандум, в печатки, штампи, бланки, логотип та іншу атрибутику;

- визначення умов компенсації затрат уповноваженого бухгалтера та членів Ради при виконанні ними своїх посадових обов’язків;

- заслуховувати та затверджувати звіти виконавчого Менеджера та групи аналітиків;

- прийом та виключення із членів Спілки;

- затвердження рішень  про прийом та виключення членів Ради та Співучасників;

- прийняття рішення про призупинення діяльності Спілки;

- представлення інтересів Спілки в різних державних та законодавчих органах, також в судах на правах позивача по захисту громадян та організацій.

- вибори Уповноваженого Ради Спілки (Уповноваженого Ради, Уповноваженого Спілки);

- вибори Секретаря Ради.. Секретар ради  вибирається зі складу засновників терміном на три роки.

6.4. Засідання Ради визнається повноправним, якщо в його роботі бере участь більшість членів Ради. Голосування на засіданні Ради проходить за принципом: один учасник – один голос. При рівній кількості голосів Уповноважений Спілки користується правом одного додаткового голосу.

6.5. Засідання Спілки скликається Секретарем Ради в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал, або за ініціативою 10% і більше від загальної кількості членів Спілки.

6.6. На кожному засіданні Спілки більшістю голосів вибирається Голова засідання.

 6.7. До повноважень Секретаря Ради входить: 

- ведення діловодства Спілки;

- збір та організація засідань Ради;

6.8. Уповноважений Ради являється представником Ради в період між засіданнями Ради.

6.9. Компетенція Уповноваженого Ради:

- Уповноважений вибирається Членами Ради терміном на три роки зі складу засновників. Уповноважений може бути знятий із займаної посади достроково рішенням Ради за яке проголосують 2/3 та більше від загального складу членів Спілки;

- Уповноважений очолює Раду, збирає її засідання і пропонує порядок роботи;

- координація роботи Ради;

- виконання рішень Ради;

- представлення Ради у взаємовідношеннях зі всіма юридичними та фізичними особами, в т.ч. із органами влади всіх рівнів  та представниками іноземних держав і громадських організацій;

- представляє на затвердження Радою кандидатуру виконавчого Менеджера, до призначення виконавчого Менеджера  виконує його обов’язки Секретар Спілки;

- представляє на розгляд Ради питання про форми матеріального та фінансового забезпечення проектів і програм, які здійснюються та підтримуються;

- без доручення підписує угоди та здійснює інші юридичні акти від імені Спілки;

- виконує інші функції, що не відносяться до  виключних функцій Ради;

 

 

 

 

                                                                     7. ВИКОНАВЧА   СЛУЖБА

 

7.1.Виконавча служба Спілки формуються із метою ефективної реалізації її статутних завдань і  складається із виконавчого Менеджера та групи аналітиків.

7.2. Виконавчий  Менеджер призначається на посаду, відповідно рішення Ради Спілки, терміном на один рік. В разі необхідності виконавчий Менеджер за  ініціативою Уповноваженого Спілки чи Секретаря Спілки може бути звільнений рішенням Ради  з посади достроково.

7.3. Виконавчий Менеджер :                                     

- очолює штатний персонал виконавчої служби і в своїй роботі підзвітний Уповноваженому Спілки та Секретарю Спілки, а також Раді Спілки;

- забезпечує оперативний контроль за персоналом Спілки.

- готує до розгляду Радою матеріали про форму та об’єм матеріального і фінансового забезпечення проектів і програм, які виконуються Спілкою;

- представляє на затвердження Радою проект  бюджету  та інформує про хід його реалізації;

- забезпечує оперативне керівництво і виконання проектів та програм Спілки;

- розробляє проект бюджету Спілки та звітує про його виконання;

- являється матеріально відповідальною особою.

 

8. РЕВІЗІЙНА   КОМІСІЯ

 

8.1. Ревізійна комісія вибирається зі складу членських організацій.

8.2. Головою  і членом РК не може бути член Ради Спілки, в т.ч. Уповноважений, Секретар та бухгалтер.

8.3. Ревізійна комісія виконує контроль за діяльністю Уповноваженого та виконавчої служби по виконанню ними вимог Статуту та рішень Спілки, ревізує фінансову діяльність, правильність виконання бюджету, в т.ч. оплату та обсяг і використання членських внесків, доброчинних поступлень, та цільових внесків, прибутків від господарської діяльності підприємств Спілки при їх утворенні. РК  представляє на засідання Ради Спілки звіт про результати перевірок, які проводяться не рідше одного разу  в рік.

 

9.ФІНАНСИ  ТА  МАЙНО СПІЛКИ

 

9.1.Фінанси та майно Спілки створюється за рахунок:

- внесків засновників та членів Спілки, добровільних доброчинних внесків (грантів) фізичних та юридичних осіб в т.ч. нерезидентів, поступлень в результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, створених нею госпрозрахункових організацій, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи.

9.2.Для забезпечення своєї статутної  діяльності Спілка може мати у своїй власності будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти, в т.ч. і в іноземній валюті, цінні папери та інше майно. 9.3.Засоби та майно використовуються виключно для виконання статутної мети та завдань.

9.4.Спілка веде бухгалтерський облік і звітність в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.5.Спілка не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів та інших створених нею юридичних осіб. Також вони не несуть відповідальності по зобов’язаннях Спілки, якщо такі зобов’язання не обумовлені окремо.

 

10. ЗАКРИТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ.

 

10.1. Закриття діяльності Спілки може бути здійснено шляхом реорганізації чи ліквідації.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Спілки відбувається:

- за рішенням Ради Спілки;

- за рішенням суду..

 

 

 

ЗАСНОВНИКИ:

Переглядів: 1172 | Додав: Правління | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]