Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Зупинимо податковий терор
25.06.2010, 13:30
ЗУПИНИМО ПОДАТКОВИЙ ТЕРОР
Уряд намагається прийняти податковий кодекс за яким:
1. Спрощенці будуть платити в 5 раз більше податку (не 200грн, а 1000грн) та плюс додаткові соціальні внески (375 грн. в місяць)
2. Вводиться 6 (шість) нових перевірок
3. Для спрощенців впроваджуються касові апарати!
4. Штрафи зростуть в 5 раз!
5. Термін перевірок збільшується втричі
6. Податківці будуть проводити обшуки і допити Вас і ваших працівників у будь-який час.
7. Введено податок на депозитні вклади.
Якщо ти не байдужий до свого майбутнього прийди і підтримай НЕ ПОЛІТИЧНУ акцію протесту, яка відбудеться 29.06.10 в 9-00 біля Черкаської обласної ради.
Організатори: Члени асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України. ЧПО «Актив Черкащини», Черкаська міська профспілка «Солідарність» Черкаський «Бізнес-клуб», Черкаська обласна організація профспілки Таксистів України.


Зокрема у проекті податкового кодексу передбачено наступні неприпустимі для бізнесу кроки:
1) запровадження непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників;
2) збільшення термінів податкових перевірок фактично втричі;
3) руйнація права збереження банківської таємниці; контролюючі органи можуть отримати будь-які відомості, матеріали, документи, що відносяться до професійної таємниці; банк тепер зобов’язаний надавати інформацію про клієнтів іншого банку, якщо «їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта»;
4) посилення майнової відповідальності за погашення податкової звітності у тому числі за рахунок звернення на майно засновників (порушення принципу недоторканності майна громадян), незалежно від організаційно - правової форми господарюючого суб'єкта, що є фактичним зруйнуванням інституту господарчого товариства в Україні;
5) обов’язкове використання суб'єктами господарювання реєстраторів госпрозрахункових операцій, крім фізичних осіб - підприємців на ринку, що суттєво ускладнює умови ведення бізнесу;
6) оподаткування доходів з депозитів фізичних осіб у розмірі 5%, що в умовах кризи закінчує руйнацію банківської системи;
7) надмірні неконтрольовані права ДПА, що виражаються у праві на зупинку любого банківського платежу, праві списувати кошти з рахунків для погашення податкової заборгованості,
8) руйнація процедури захисту підприємця від неправомірно донарахованих податків (правило 20 днів відсутнє);
9) вилучення норми « конфлікту інтересів», що полягала у вирішенні суперечки на користь підприємця за умови двоякого трактування законодавчої норми,
10) вилучення цілого спектру видів діяльності із спрощеної системи оподаткування із одночасним введенням 15% - го податку за умови виходу якогось платежу з дозволених рамок, що фактично робить кожного підприємця «цікавим» клієнтом для додаткової перевірки,
11) платники єдиного податку позбавлені права бути платниками ПДВ,
12) ненавмисне перекручення або відмова у поданні повної та достовірної інформації за запитами уповноважених осіб контролюючих органів стає серйозним адміністративним правопорушенням, наслідком якого є суттєві штрафні санкції (до 80 неоподатковуваних мінімумів),
13) спрощена схема розгляду судових справ щодо підприємців без обов’язкової присутності останніх,
14) остаточне руйнування інституту банкрутства як інструмента виживання підприємства Цей перелік зауважень можна було б доповнювати на кілька сторінок.
У Законі України (подано на підпис президенту) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №6337 зазначено:
1) …у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року;
2) … контролюючі державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами. За умови отримання інформації щодо «пасивних доходів», керівник відповідного податкового органу має прийняти рішення про проведення позачергової податкової перевірки такого платника без його « попереднього попередження».
3) збільшення допустимих термінів перевірок господарюючих суб єктів з одночасним декларуванням їх скорочення у проекті податкового кодексу;
4) анулювання реєстрації платників ПДВ, якщо «в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням»;
5) суттєве збільшення рівня оподаткування суб’єктів підприємництва, яке провокує нову хвилю інфляції в умовах обмеженості обігових коштів та недоступності банківського кредитування.
ЧЕРКАСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АКТИВ ЧЕРКАЩИНИ»
18000, м . Черкаси, вул. Котовського, 51, тел. (0472) 56-57-58
Президенту України
Януковичу Віктору Федоровичу
01220, м . Київ, вул. Банкова, 11
Прем’єр-Міністру України
Азарову Миколі Яновичу
01008, м . Київ, вул. Грушевського, 12/2
Віце-прем'єр-міністру України
з питань економіки
Тігіпк у Сергі ю Леонідович у
01008, м . Київ, вул. Грушевського, 12/2
Депутату Верховної Ради України
Королевській Наталії Юріївні
01008, м .Київ, вул. Грушевського, 5
Вимагаємо негайно відкликати законопроект нового Податкового Кодексу № 6509, продовжити термін обговорення і доопрацювання проекту з залученням представників громадських організацій та фахівців.
Вважаємо, що цей законопроект містить норми, які ніяк не стимулюють підприємців для активізації своєї діяльності. Хоча головна мета його має бути спрямована на досягнення балансу інтересів держави та платників податків та стимулювання активізації підприємницької діяльності для сталого розвитку України.
У запропонованому Податковому Кодексі повноваження податкової служби розширені до обсягів, що порушують конституційні права громадян України. Обшуки приміщень, безапеляційність рішень, ухвалених державною податковою службою (ДПС) та на користь ДПС, примусове стягнення, арешти тощо вкорінюють „презумпцію винуватості” підприємця. Закріплюється обов’язок платника щодо сплати, незалежно від проходження розгляду питання в суді, спірних сум податків. Системно ігнорується принцип рівноправності платників та органів податкової інспекції. Відповідальність за порушення з боку платника податків збільшено в 4 рази, а за деякими пунктами штрафи збільшуються в 10 разів. Фінансові санкції нараховуватимуться не лише на суму заборгованості, але й на пеню. Замість обіцяного зменшення податкового тиску в документі зафіксовано збільшення ставок та розширення бази оподаткування по 11 з 19 загальнодержавних податках. Розрекламоване зменшення на 3 % ставки подат ку на прибуток не сприятиме зменшенню частки податків у витратах підприємства через тимчасовість цієї ставки та розширення бази оподаткування за рахунок скорочення витрат підприємств, що не включаються до оподатковуваного прибутку. „Покращення” адміністрування відбуватиметься в основному за рахунок скорочення 10 безглуздих та непрацюючих місцевих податків і зборів (збір із власників собак, збір за використання символіки, за участь на бігах тощо), питома вага яких у загальному обсязі місцевих податків і зборів не перевищує 1 %.
Складається враження, що поповнення бюджету в нас планується саме за рахунок штрафних санкцій, що накладають на малий і середній бізнес, а не за рахунок реформування законодавства. Податковий кодекс фактично руйнує право на збереження банківської таємниці. Передбачається введення екзотичного податку на депозити фізичних осіб у розмірі 5 %. Податкова інспекція одержує право обстежити будь-яку територію, що належить платникові податків (виробничі складські приміщення тощо), і скласти акти про результати такого обстеження. Найбільш прикрим є те, що в ГНАУ може з’явитися можливість додивлятися особисте житло підприємців, адреси яких зазначені в податкових документах. Крім того, помітно спрощується процедура одержання дозволу на обшук приміщень податківцями й огляд документів. Якщо ГНА нарахувала податки в особливо великих розмірах, відносно платника податків відразу ж збуджується кримінальна справа. При цьому Податковий Кодекс позбавляє підпри ємця норми на отримання відповіді на скаргу, бо в Кодексі не застережений термін, упродовж якого податківці повинні відповісти на скаргу. Тобто ми тепер можемо чекати і рік, і два, і три, але при цьому ніхто не знімає зобов’язань підприємця перед бюджетом. Більше того, згідно з Податковим кодексом, активи такого підприємства переходять у податкову заставу.
У таких умовах вести бізнес стає просто неможливим. Такі положення Податкового Кодексу свідчать про те, що відповідальність податківців перед бізнесом у ньому ніяк не прописана. Бездіяльність податківця залишається безкарною, тоді як підприємець несе весь тягар відповідальності перед законом.
Та як запропонований проект Податкового Кодексу № 6509 іде в розріз із положеннями Конституції України, не сприяє розвитку підприємництва та економічного розвитку України, вимагаємо його негайного відкликання із розгляду Верховною Радою.
В разі невиконання наших вимог щодо відкликання проекту Податкового Кодексу № 6509 і винесення його на друге читання ми розпочнемо акції протесту з блокуванням його остаточного прийняття Верховною Радою України.
Дата 24.06.2010р.
Голова ЧПО «Актив Черкащини» Р.С.Зоря
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 641 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]