Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

ЗАЯВА Общественная организация «Луганск – мой дом»
17.04.2010, 10:07
Общественная организация «Луганск – мой дом»
15.04.2010

ЗАЯВА

Общественная организация «Луганск – мой дом»
91005 г. Луганск, ул. Херсонская, д. 59, оф. 65
Тел.: (0642) 490340, 490370, факс 50-57-50
Код ОКПО 35937124
Р/счет 2600618587 в ЛОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль»
г. Луганск МФО 304007Вих. № 162 від 14 квітня 2010 рокуПрезиденту України
Януковичу В.Ф.
01220, Банкова вул., 11, м. Київ


Генеральному прокурору України
Медведько О.І.
01011,вул. Різницька 13/15, м.Київ


Міністру Внутрішніх Справ України
Могильов А.В.
01024, вул.Академіка Богомольця, 10, м.КиївВід Голови правління громадської організації
«Луганськ – мій дім» Кувички Андрія Юлійовича


ЗАЯВА

12.04.2010р. близько 10ї години в м. Славута Хмельницької області на вул. Приміській 89 група інспекторів ДПС міста Хмельницького під керівництвом капітана міліції Хоми Максима Вікторовича безпідставно зупинила автомобіль активіста ГОТП «Край» Савицького Андрія Васильовича.
Реалізуючи право, передбачене пунктом 22.2. Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України від 29 листопада 2006 р., пунктом 2.14 Правил Дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Савицький А.В. попросив особу, яка здійснювала нагляд за дорожнім рухом та зупинила його транспортний засіб, пред'явити посвідчення її особи. Капітан міліції Хома Максим Вікторович розлютився від прохання водія пред’явити службове посвідчення.
Норми статті 3 Конституції України визначають, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Це положення узгоджується і з приписом ч. 2 ст. 201 Цивільного кодексу України.
Відповідно до ст. 29 Конституції, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Це особисте суб’єктивне право українських громадян гарантує їх свободу від протиправних посягань на життя, здоров’я, індивідуальну безпеку з боку кого б то не було, не допускає незаконних і безпідставних дій посадових осіб державних органів та громадських організацій щодо особистої недоторканості при виконанні ними своїх обов’язків і надає можливість відновлення порушеного права.
Порушуючи зазначені положення нормативно-правових актів, інспектор ДПС Хома М.В. вдерся в салон автомобіля Савицького А.В. та наніс останньому два удари в обличчя. Дії представників правоохоронних органів України спричинили значне погіршення стану здоров'я потерпілого, якому була надана швидка медична допомога. При цьому, працівники ДПС міста Хмельницького, відмовили Савицькому А.В. у наданні невідкладної медичної допомоги.
Також своїми діями Хома М.В. грубо порушив ряд наступних вимог Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України від 29 листопада 2006 р.
Згідно з п.2.2. Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України від 29 листопада 2006 р. за N 1243/13117 діяльність цих підрозділів здійснюється відповідно до принципів дотримання законності, права на повагу гідності, забезпечення свободи та недоторканності особи та її прав, гласності та верховенства права. Відповідно до п. 2.3. працівники ДПС повинні мати необхідну професійну підготовку, високі моральні якості, бути дисциплінованими та пильними, стійко переносити труднощі, пов’язані зі службою, бути ввічливими і тактовними у спілкуванні з громадянами.
Пункт 7 зазначеного нормативно-правового акту покладає на працівників ДАЇ обов’язок бути культурним і ввічливим у спілкуванні з громадянами, неухильно дотримуватися законності (п. 7.1.20.)
Розділ 22 визначає взаємовідносини працівників ДПС з учасниками дорожнього руху. Так, відпоівідно до п. 22.1. взаємовідносини працівників ДПС з учасниками дорожнього руху мають ґрунтуватися на принципах дотримання законності, забезпеченні свободи та недоторканності особи, забезпеченні її прав, уважному, доброзичливому і поважливому ставленні до громадян.
Пункт 22.2. Інструкції визначаєє, що у розмові з громадянами працівники ДПС зобов’язані виявляти спокій і витримку. Недопустимі: гордовитий тон, грубощі, вирази та репліки, які ображають людську гідність, будь-які дії, що свідчать про неповагу до громадян, коментарі, які не стосуються виконання службових обов’язків.
Згідно з приписом пункту 22.6., роз’яснення порушникові про неправомірність його дій необхідно давати доброзичливо, переконливо і ясно, з посиланням на відповідні вимоги Правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів України у сфері безпеки дорожнього руху.
Стаття 19 Конституції України мвє припис, відповідно до якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Своїмаи діями Хоменко М.В. вчинив злочин, передбачений ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень» - умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Згідно статті 27 Основного закону держави кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Відповідно до ст. 40 зазначеного нормативного документу усі мають право направляти … письмові звернення … до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Норми п. 5 ч. 1 ст. 121 Конституції покладають на органи прокуратури обов’язок проведення нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
Ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» має положення, відповідно до якого діяльність органів прокуратури мають своїм завданням захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина.
Стаття 12 зазначеного нормативно-правового акту зобов’язує прокурора розглядати заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
На підставі викладеного вище, керуючись Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про міліцію», Законом України «Про об’єднання громадян», -

ПРОШУ:

1.Порушити кримінальну справу відносно Хоменко Максима Вікторовича за вчинення злочину, передбаченого статтею 365 Кримінального кодексу України.
2.Звільнити капітана міліції Хому М.В. з лав МВС України.
3.Розглянути скаргу у передбачений законом термін.
4.Про результати розгляду звернення повідомити Громадську організацію «Луганськ – мій дім».
5.Відповідь надіслати на адресу Скаржника.Голова правління
Громадської організації
«Луганськ – мій дім», А.Ю. Кувічка

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 825 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]