Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Валентин Колядинський. Про головну передумову перемоги життя і розвитку
05.07.2016, 11:25

   Про головну передумову перемоги життя і розвитку -1

  Майже схематично

Війни виграють не генерали,  війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники. –Бісмарк.

«Мені наплювати на режим: найважливіше знати: який тип людини створюється тим ладом.» - А. де Сент-Екзюпері.   

  В чиїх руках виховання  підростаючого покоління, в тих руках і майбутнє нації. Хто, як і кого виховують  в сучасній Україні? Чи має  український народ  свій світогляд, який би виховував справжніх українців-громадян України?

  Час розставляє все на свої місця, назвавши речі своїми іменами,- «Правильно назвати –значить правильно зрозуміти « - Конфуцій, - дають лад в голові. А від ладу в голові  - і до ладу в житті. Природно, що  злодіям і ворогам не потрібний(навіть смертельно небезпечний!) лад і в головах людей і в житті. Вірні знання – одна з головних умов  життя й розвитку-це рух по спіралі. Невірні знання – це, в кращому разі, - гниття і смерть в перспективі-це рух по колу.

В сучасній  Україні саме в боротьбі, боях твориться основа сучасної української нації –її еліта, перш за все еліта військово-політична. Без переважаючого  національного світогляду  -духовного хребта  нація неспроможна не тільки вистояти, але й стояти. Все є закономірним. Випадковостей немає. 

  Світогляд-це система знань і уявлень про світ і місце, призначення людини   в ньому. Є світогляд, що підносить духовно-моральний рівень людини, віддає перевагу духовному, а є світогляд, що спрямований на  здобуття якомога більше матеріальних благ, віддає перевагу матеріальному.

   Світом , як відомо правлять дві основні, протилежні ідеї.  В комуністичній філософії це називалось основним питанням: якщо людина визнавала первинною матерію, то вона була матеріалістом, комуністом, якщо –дух, ідею, то вона була ідеалістом, некомуністом. 

  Таким чином, земне життя-це –образно, - система координат Х-У, де діють  три закони діалектики(за Гегелем): єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості в якість, заперечення заперечення. Звичайно,  неможливо знайти таке,щоб було лише позитивне,світле, високе, добре або лише негативне,  темне, низьке, зле. В чистому вигляді  такого немає і не може бути…

  Саме вказані вище ідеї і визначають головний орієнтир –головне призначення людини. Людина є головною, все на Землі створене саме для неї. І саме від її головного напрямку призначення –напрямку її світогляду і залежить дуже багато… Якщо не все.

  Ми живемо в світі, де панує матеріалізм-поклоніння вигоді  чи у відкритому вигляді чи у прихованому…

   Основними рисами нашого сучасного світу є:                                                                                                       науково- технічний прогрес та покращення матеріального становища мас(перш а все в Європі та Америці) супроводжуються зростаючим відставанням  свідомості, духовно-морального рівня(особливо це було помітно в СРСР, старші люди це  помітили);  варто постійно пам»ятати, що суспільна психологія завжди відстає від реальності, особливо коли в цьому зацікавлені певні сили-правлячі, що мають всі можливості, щоб нав»язувати експлуатованим, підкореним свою ідеологію, не допускаючи  всього, що так чи інакше протирічить  ідеології правлячих верств. Доводячи, що може і має бути лише так, як це трактує  ідеологія  правлячих верств. Правлячі класи –суспільне уособлення панування матеріалізму-мають головні ознаки: стремління до зростання своїх  прибутків, багатств-1,  страх перед експлуатованими(своїм   народом і народом підкореним-2; це і є основа для для співпраці правлячих верств різних народів-«гроші не пахнуть», що( в  світовій історії таких фактів хоч греблю нати!)  веде фактично до зради… Особливо це стосується сучасної України, де ці  правлячі верхівки є фактично неоколонізаторами, яким допомагає  нечисленна  українська компрадорська (що йде на угодовство з колонізаторами) буржуазія;                                                                                          крах ССРСР та всієї соцсистеми –це закономірний наслідок хибної теорії  19ст.(науково-технічний прогрес  та    ліквідація приватної власності на засоби виробництва, демократія приведуть до встановлення раю на землі) та злочинної практики – це був крах матеріалізму відкритого;   це і крах марксизму-ленінізму-«высшего достижения русской культуры» ;   саме соціалізм швидше ніж(це  дуже слушно зазначив один російський науковець) капіталізм-матеріалізм прихований, -виховав  «совка»-  масову людину-людину споживацької психології, людину, що думає одне, говорить друге, а робить третє;                                                                                                                                         за крахом соціалізму не відбувся перехід до нової соціально-економічної формації(як це було  раніше, коли одна  соціально-економічна формація змінювалась іншою, новим варіантом матеріалізму), бувші соціалістичні країни повернулись до капіталізму, що свідчить про те, що вже вичерпано всі можливі варіанти матеріалізму;                                                                                                      глибока системна криза сучасного капіталізму –глобалізму(за висновками відомих вчених-дослідників) – матеріалізму прихованого  пануючими ідеологіями;                                                                                                                               матеріалізм у своєму розвитку  об»єктивно спрямовує людство через зростаючу духовно-моральну деградацію(панування споживацької  психології та її носія масової людини) до  зростаючих кількісно і якісно  конфліктів та воєн,  наростаючих екологічних проблем, що неминуче веде людство до самознищення;                                                                                                                                      пануючі ідеологічні, світоглядні системи(фактично вони замасковано слугують правлячим верствам – соціального втілення  пануючого матеріалізму) неспроможні(та вони й не для цього створені), щоб зростаючим кількісно і якісно аргументам матеріалізму  протиставити переважаючі аргументи духовності,  вони є по суті дволикі(світогляд-це одне, а віра-це щось інше), чекають на фізичний кінець світу;                                                                                                                                                             крах ідеї мультикультурного суспільства, що визнали лідери основних західних країн, що свідчить про небажання   змішання націй(це робилося в СРСР: здійснювалась  програма створення «єдіного совєтского народа», звичайно, під гегемонією «вєлікого руського народа»);                                                      вся відома історія є історією зростання й панування матеріалізму і одночасно фактичним ослабленням, зменшенням сили духовності;                                                                                                       важко навіть визначити втрати людства і Землі від зростання і панування матеріалізму, що постійно зростають;                                                                                                                                                                                     отже,  зростання і панування матеріалізму доводить (на власній шкурі  людства), що панування матеріалізму веде до неминучого фізичного кінця світу, якщо людство не змінить свій рівень(а це напрямок, орієнтація) свідомості(фактичний півень  духовності); вибір, як бачимо, невеликий: або самознищення за умови існуючого сучасного рівня свідомості(духовності фактичної, а не дволикої, лицемірної) або перехід на новий рівень свідомості(духовності справжньої), що забезпечить життя й розвиток на новому рівня;                                                                                                                                      особливо це стосується України, де панування матеріалізму набрало особливо яскраво виражених цинічних, нахабних і відкрито негативно результативних проявів, форм;                                                                         таким чином людство стоїть перед необхідністю переходу на новий етап розвитку;    кінець фізичний почнеться як  закономірний вияв   падіння духовного;                                                                   аргументи матеріалізму не можуть  встояти перед аргументами фактичних наслідків його панування і аргументами науки і всього накопиченого людством досвіду розуміння світу й людини;                                                                                                                                                                                           або змінитись або зникнути – ось як стоїть питання, особливо для українського народу, який стоїть на гостряку  проблеми.

    Водночас(майже синхронно!) з наростанням панування  матеріалізму(відкритого й прихованого) наука своїми досягненнями, особливо у квантовій фізиці, дійшла висновку, що пануюча  механістичне розуміння світу й людини - ньютоно-картезіанська парадигма, - є гальмом для розвитку людства в усіх сферах життя і мусить бути  для  запобігання самознищення замінена парадигмою новою-енерго-інформаційним розумінням світу та людини; до речі саме  ця ньютоно-картезіанська парадигма є філософською основою марксизму-ленінізму;        таким чином виникла й буде посилюватись через вивчення проявів Творця тенденція зростаючого вищого розумінняТворця та його заповідей-констант для  людини  на вищому рівні  розвитку                                                                                          невипадковим є і відновлення й поширення  етнічних(т. зв. Язичницьких) вір-світоглядів, метафізики, езотерики, парапсихології, біоенергетики, напрямку Нью Ейдж і т. ін., які дуже добре пояснюються квантовою фізикою і фактично входять в неї як складові;                                                                                           сучасна наука  про людину довела її дуже складну енергетично-інформаційну структуру, що  неминуче  веде до  питання:»невже людині потрібна така складна структура лише для того, щоб бути споживачем, поклонятись череву й тому , що під ним?  Фактично худобою. Це все одно, що лущити горіхи комп»ютером;                                                                                                                          поява так званих «дітей індіго» та ін., що мають вищу енерго-інформаційний рівень.

 Якщо  згадати найбільш основні риси розвитку людства, то проглядає закономірність.  Як відомо, родовий лад, що тривав досить довгий час, через порівняно низький рівень розвитку продуктивних сил і  відсутності  приватної власності і не було двох протилежних класів:бідних та багатих, експлуатованих та експлуататорів, мав єдиний природний етнічний світогляд-віру- накопичені багатьма попередніми поколіннями знань(відкритих і закритих); цей світогляд можна з сучасної точки зору  трактувати як енерго-інфоромаційний.                                                                                                              Але розвиток неминуче через вдосконалення знарядь праці та накопичення виробничого досвіду привів до товарно-грошових відносин і появи двох протилежних класів, між якими загострювалась боротьба. Необхідно відзначити, що з розвитком продуктивних сил і зростанням багатства у правлячих верств і відповідно зменшення його у  зростаючої маси бідних,  зростали аргументи матеріалізму(гарні  речі, житло і т.п.) і зменшувались , слабшали аргументи духовно-моральні. Багато дослідників(особливо К.Маркс) показали динаміку цього процесу, як зі зростанням продуктивних сил у гонитві за наживою, чистоганом, люди  ладні були йти на всякі, на найбільші злочини. Це явище характерно і для  сучасності… Так закономірно з»явився, зростав і став пануючим матеріалізм-поклоніння матеріальному, перш за все наживі, матеріальному багатству, мамоні. Природно, що для зміцнення свого панування класу багатих потрібна була  відповідна ідеологі-світогляд-віра: для освячення панування багатих( влада від Бога-«Сам Бог у нас») і водночас для  духовного підкорення експлуатованих мас, щоб вони не ставали силою: не мали свого світогляду-віри, своїх керівників, вихователів, свої структури на захист  себе і своїх інтересів. Все, що так чи інакше зміцнювало народні маси правляча верхівка  знищувала різними методами. Чия влада, сила,того й віра. І навпаки. Це знали ще   в дуже сиву давнину…Так і досі… Методи, форми боротьби  ставали  більш різноманітними і витонченими. Але суть не змінилась6 народні маси, експлуатовані не повинні бути сильними. А сила починається з свідомості, свого світогляду-віри. Особливо це показово на прикладі підкорення народів і створення колоній… Дж.Неру слушно зауважив, що  інтелігенція, вихована колонізаторами, є найбільшим ворогом для свого народу.  Але матеріалізм , перетворюючи народ на масу споживачів, що поклоняються лише  речам, матеріальним благам, веде людство через  зростання духовно-моральної деградації  до самознищення, тим самим доводячи свою хибність-ЯК НЕ ТРЕБА. Це доведення від зворотнього.  Котитись вниз в провалля смерті легше, ніж дряпатися вгору, до життя, розвитку. Але, як бачимо, іншого шляху просто немає.                                                                                                                                                                         Таким чином,   час панування матеріалізму – це час зростаючих втрат в усьому і в перспективі – це шлях до самознищення –ЯК НЕ ТРЕБА і час, коли наука пройшла  свій шлях розвитку і підійшла до зростаючої тенденції через  постійно зростаючої кількості аргументів(досягнення особливо квантової фізики),  піднесення справжньої духовності(а відтак і моралі), піднесення віри в Творця та Його заповіді(що є необхідними умовами для життя й розвитку людства),  ліквідує  двоєдушність, за якою віра-це одне, а світогляд-це зовсім інше, органічно поєднує віру й знання в єдиний світогляд-віру.  Основні  риси-властивості  цих двох протилежних напрямків-орієнтирів:  істина - духовність(любов до всього створеного Творцем),  -  неістина –матеріалізм(вигода, поклоніння матеріальним благам, егоїзм; високе – низьке; світле-темне;мужність  - страх; все неповторне й самоцінне-все однакове, сіре, нецінне;  рівність самоцінностей – вивищення одних і приниження інших; правда, щирість – брехня, лицемірство; культура- хамство; виховання творців, борців, героїв –виховання угодовців, пристосуванців, зрадників, рабів (як тут не згадати, що ще у Ведах була молитва:»О Боги. Дайте нам багатство у вигляді героїв».); шляхетний пам»ятає про обов»язок, а всі інші – про вигоду(Конфуцій); пам»ять про моральні принципи – поклоніння силі(слабкість провокує напад);  світле, чисте треба виховувати-темне, брудне липне саме; дряпатись вгору важче і довше – котитись, падати вниз легше й швидше; духовність веде до  життя, збереження життя й розвитку – матеріалізм – до самознищення; духовність – це шлях розвитку людства – ЯК ТРЕБА, матеріалізм- це шлях застереження людства – ЯК НЕ ТРЕБА.

   Отже час зростання й панування матеріалізму-це досвід людства, це застереження, практичне вирішення основного питання філософії: що є первинним, а що вторинним. За цей час наука у своєму розвитку пройшла шлях від молодості до зрілості : зміни механістичного розуміння  світу й людини-ньютоно-картезіанської парадигми до нової парадигми-енерго-інформаційного розуміння Всесвіту й людини.  Панування цієї парадигми виведе людство на принципово новий, вищий шлях розвитку. Всякий перехід від нижчого до вищого відбувається переш за все в головах і душах людей. І саме в Україні-за пророцтвом Нострадамуса,-(як тут не згадати Ю.Липу!) - має  початися цей перехід: в Україні з»вились Веди по сучасній термінології –енерго-інформаційне розуміння світу й людини і саме в Україні має початися перехід на сучасне  енерго-інформаційне розуміння  світу й людини( нова парадигма – органічне поєднання ведичної мудрості з  сучасними досягненнями . Саме в Україні має, за пророцтвом Нострадамуса, зникнути рутина-все старе, що затримує розвиток і початися перехід. Це і є головне призначення України. Коли людина буде знати, що вічна душа прийшла на Землю для піднесення на вищий енергетичний рівень через  всі випробовування (іншого шляху просто не існує), що земне життя-це просто  тимчасове відрядження вічної душі  для виконання  свого завдання-самого головного, то ставлення до всього зміниться кардинально! Природно, що  матеріалізму в особі правлячих верств –це  є смертельною  небезпекою з усіма практичними наслідками  цього…

  Отже, саме життя доводить невірність пануючого ще матеріалізму, який недурно визначили як диявола( в перекладі –«брехня, спокуса»),   а державу, де він панує ,- імперією Зла(Московію), яка є смертельним ворогом української нації, і,- як це не парадоксально! – стимулом для змін і самої України і самої української нації. Це та щука, яка не повинна давати спати карасю…   Варто пам»ятати, що провідні західні країни в минулому  були колоніальними імперіями і тому-як слушно зауважив В.Мороз в своїй праці»Україна  у двадцятому столітті», -«…симпатія яких завжди є на боці Москви, навіть у тому випадку, коли московський експансіонізм є безпосередньою загрозою старіючим центрам колишньої сили». І тому зовсім невипадково вони не хочуть бачити  національно-визвольний рух  українського (і не лише його!) народу, який  завжди намагалися звести до боротьби за людські права.  «Навіть  тепер, у 80-і роки, фрази типу «борець за національні права України» або український  політичний в»язень» автоматично перекладаються західними інтелектуалами як «Human Rights activist» і з цим доводиться боротися  на кожному кроці).  Human Rights – ця формула більш прийнятна для тих колоніально-імперських сил світу, які ворогом номер один вважають національні рухи». – В.Мороз , названа вище праця.

  Україна є полігоном  панування матеріалізму. Вся іі історія свідчить про роль  наслідків втрати природного етнічного світогляду і начинення ідеології прихованого матеріалізму6 що робить панування матеріалізму навіть з колись потужним і чисельним народом…

 Етнічний/національний світогляд-віра-це окуляри, через які кожен індивід етносу/нації дивиться на світ, трактує його і призначення свого етносу/нації і своє.  Етнічний/національний світогляд це головний орієнтир, що вказує на головну ідею етносу/нації- безсмертя, критерії рівня розвитку:якісний і кількісний стан етносу/нації та екологічний стан автохтонної території , визначає напрямок виховання і систему цінностей етносу/нації: етнос/нація-рід-родина-особа.  Природно, що на протязі сотень років поневолення  з українця робили потомственного раба, що не повинен і не мав права мати свій справжній національний світогляд і мав послуговуватися  ідеологією, що накидали поневолювачі. Тому цілком закономірним є те, що  українці піддалися ілюзії про якусь незалежну, самостійну українську державу. Україна з колонії стала неоколонією, де при владі залишилися колонізатори та угодовці. Фактично справжньої української  національної держави(українці складають понад 75% населення  ) ще немає. Це треба визнати, щоб не було різних антиукраїнських спекуляцій. Фактично триває війна(вона ніколи й не припинялася!) на знищення української нації,Триває, посилюючись  всебічне знесилення, ослаблення, нищення. Слабкість, як відомо, провокує напад, агресію(це стосується і  внутрішньої політики і політики  влади і політики зовнішньої). Сьогоднішня слабкість-це завтрашні втрати в усьому… Національно-визвольна боротьба триває. І це дуже не хочуть визнавати ні в Україні, ні в Європі(див. вище).

  Основні ознаки самодостатньої,здорової в прямому й переносному розумінні, нації є наявність мови, автохтонної території-Батьківщини, етнічного/національного, глибоко укоріненого світогляду-віри(всього накопиченого за час існування етносу/нації досвіду і знань(природно, що він  опирається на повну й справжню історію етносу/нації, щоб не ходити по колу, наступаючи на ті ж самі граблі), що є усвідомленням своєї неповторної самоцінності і свого призначення, що надихає, підносить, виховує любов до свого етносу/нації,  почуття господаря на своїй землі, є основою системи національного виховання – системи етнічного/національного ототожнення, національної ідентифікації (хто себе з якою нацією ототожнює, ідентифікує, той ту націю й захищає, зрозуміло, що він сповідує ту національну ідеологію-національний світогляд) і державної ідеології нації державної;  вчить дивитися на світ і розуміти його з точки зору рідного етносу/нації,має свої орієнтири, критерії, поняття, визначення, стереотипи і т.п.; втрата свого етнічного/національного світогляду, як про це переконливо свідчить історія(особливо українського народу)- це початок втрат в усьому і є шляхом  прискорюваного нищення етносу/нації; без свого етнічног/національного світогляду –  віри – духовного хребта етносу/нації- ні  вистояти, ні стояти не в змозі;  наявність справжньої духовної еліти та інтелігенції-природних духовних вихователів і провідників -душі й розуму етносу/нації  (Дж.Неру слушно зауважив, що інтелігенція, вихована колонізаторами, є найбільшими ворогом своєї нації); наявності потужного середнього класу соціального хребта нації, наявності  потужних структур для всебічних захисту й розвитку етносу/нації в усіх сферах життя.

  Будьте якнайбільше українцями і ви будете справжніми людьми(перефраз. З Й.Фіхте).                                              Моя мама- Нація і Батьківщина – для мене найкращі.                                                                                                           Все найкраще – для української нації.                                                                                                                         Душу-Богу, життя – Батьківщині, честь – собі.   Бог.Нація.Україна.    

  Українська нація має першою ( в силу історичних обставин) відкинути рутину(аврамістичні релігії, як довели дослідники, пристосовані для захисту матеріалізму, і життя це доводить повсякчас) й перейти на новий світогляд-нову парадигму(що органічно поєднується з етнічним, природним, ведичним світоглядом-вірою, що за самою своєю суттю не може бути дволиким, двоєдушним, лицемірним.  Це і є головним призначенням української нації. Змінитись або згинути… Цей шлях чекає і всі інші нації, народи.  Це і є кінець  світу-світу панування матеріалізму, і перехід на новий етап-новий виток  спіралі розвитку. Життя-боротьба триває. Як сказав у своєму вірші  один з відомих захисників української нації –поет «…Життя триває, точиться війна».

 

                          Звичайно, для ствердження кожного положення вищенаведеного  є  купа доказів.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 449 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]