Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Валентин Колядинський Основні риси нашого часу
[ Викачати з сервера (24.5 Kb) ] 12.09.2021, 10:16

Валентин Колядинський Основні риси нашого часу

Час, виявляючи хто є хто і що є що, все розставляє на свої місця. Варто лише назвати речі своїми іменами і тим самим дати лад  в голові, а від ладу в голові і до ладу в житті. Безлад в голові потрібний ворогам і злодіям.

  Неможливо змінити по-справжньому життя, не змінивши саму людину.. Виховують знання.  Зміна світогляду-системи знань, уявлень про світ і людину й місце, призначення людини в світі.

  Минуле, за словами відомого історика-філософа неможливо  викинути. Його треба переварити. Негатив використати для застереження, а позитив для подальшого використання.

Якщо хочете зрозуміти щось, треба почати з його виникнення.  Історія-це літопис, розповідь, а історіософія-мудрість історії, висновки й уроки з минулого. Перебираючи ланку за ланкою ланцюг історії, можна дійти до витоків, що дасть змогу зрозуміти весь подальший  історичний процес.

  Наш час дуже особливий. Основні його риси:

  • зростання темпів і рівня життя( незначної частини людства і зростання бідності переважаючої його частини),  середнє, не кажучи вже про покоління старше,  не встигає за змінами;
  • в умовах відсутності справжніх орієнтирів зростає соціальний песимізм,

- зростання науково-технологічного прогресу супроводжується неухильним зростанням відставання духовно-морального рівня  переважаючої частини людства, зростає духовно-моральна деградація, що через   кількісне і якісне зростання конфліктів, війн та екологічних проблем веде до цілком реальної перспективи самознищення людства;

- крах комуністичної доктрини і розвал СССР — закономірний кінець хибної теорії та злочинної практики особливої форми російського імперіалізму -панування відкритого матеріалізму, атеїзму; але щось про цю подію намагаються не згадувати не лише в  Росії, але й на Заході, особливо, як це все відбулося;

- капіталістичний світ- панування матеріалізму прихованого- за висновками вчених-дослідників Заходу знаходиться  в глибокій системній кризі(вона охоплює всі сфери життя);

- ідея мультикультурного суспільства(де перемішані  культури різних націй), яку довгий час пропагували в західному світі, за словами  самих  провідних лідерів Заходу , зазнала повної поразки; люди інтуїтивно відчули небезпеку знищення неповторної самоцінності кожного народу;

- пануючі ідеології - це ідеології пануючого( в.т.ч. й павліанство-іудео-християнство-див. Вікіпедію -”пауліанство”, -  в усіх його виявах) матеріалізму, це ідеології, що так чи інакше захищають панування матеріалізму, прихованого чи відкритого; інакше, як свідчить історія, вони б піддавались всяким переслідуванням; природно, що вони   теж переживають  глибоку кризу і тримаються лише за рахунок суспільної інерції і незнання нової світоглядної парадигми, нової, холістичної науки(науки про цілісність, єдність і взаємозв’язок всього);

- як свідчить  історія, саме життя, головною спільною ознакою панування матеріалізму(прихованого і відкритого)  є перетворення людини  в людину споживача-людину, яка не може і не хоче думати ні про що, лише про матеріальне, як вижити(не жити!); це і є людина маси(про що дуже докладно й талановито написав відомий іспанський історик та філософ Х.Ортега-і-Гасет(“Бунт масс”), людина маси -це людина фактично космополіт, зденаціоналізована за великим рахунком,  вона поклоняється лише матеріальному, вигоді і заради неї йде на все; це людина- суспільна  база влади олігархів, які її купують  під час виборів; це людина угодовець,  потенційний зрадник і саме вона допомагає олігархам штовхати людство до самознищення;

- варто  пам’ятати про незліченні втрати  в усьому під час панування матеріалізму, прихованого(від рабовласницького включно з капіталізмом) і відкритого — комунізму;

  Отже, панування матеріалізму — етап розвитку людства-переконливо довів, що цей шлях розвитку -це шлях  невірний. Але  він потрібний для досвіду

  Водночас дуже значні зміни відбуваються і

в природі:

- відбулося закінчення епохи Риб і перехід д епохи Водолія(давно було підмічено і наука згодом це ствердила, що  зміни в космосі завжди спороджуються значними подіями, змінами в суспільному житті теж і на Землі),

- постійно підвищується частота вібрацій Землі, що ставлять вимогу перед людьми  або теж підносити свою особисту частоту вібрацій або зникнути з земного плану,

- на 4% зменшилася маса ядра водню з багатьма витікаючими з цього наслідками, які тех зачіпають все в світі, в т.ч.  й людину;

накопичено достатньо фактів, які диктують нагальну необхідність перегляду  пануючого  світогляду й всіх накопичених знань:

- заборонена археологія,

- технологія древніх та інші  дотичні теми,

- виявлено багато сфальшованих фактів і трактування стосовно історії народів.

  В останній чверті 20-го століття в науці сформовано нову парадигму(про неї в книзі У.Арнтца, Б.Чейс, М.Вісенте “Кроличья нора или что мы знаем о себе и Вселенной»(є в інтернеті, ютубе): енергоінформаційне, квантове, розуміння світу й людини, на цій основі  постала нова, холістична наука(наука про єдність, цілісність і взаємозв’язок всього в світі), з’явилася нова біологія, нова психологія, регресивна гіпнотерапія, позатілесний досвід(вихід з тіла- Р.Монро та його інститут та ін.), трансперсональна комунікація, телепортація, експерименти з водою Масару Емото та багато ін., які органічно  поєднали всі накопичені людством знання від знань природних етнічних світоглядів в усьому їх багатстві, біоенергетику, езотерику та ін.) - це віра на 100%-му знанні, науці. “Наука досягла зрілості й зараз пропонує більш впевнений шлях до Бога, ніж релігія”. - англійський вчений Пол Девіс.

  Праця Б.Ліптона Та Ст.Бхаермана “Спонтаанная еволюция”(рос.)  є гарною працею в цьому плані.

  Тобто накопичено  неспростовні аргументи(і наукові, і досвід життя), що повністю анулюють   панування аргументів матеріальних.

  І що є дуже показовим: всі ці зміни в суспільному житті, в природі і в науці здійснювалися  синхронно, одночасно, що зайвий раз доводить їхню не випадковість, закономірність.

  Варто  зазначити, що сучасний рівень дозволяє людству швидко ознайомитися з новими знаннями і таким чином підняти свій рівень свідомості, змінити свій світогляд. Неможливо змінити життя, не змінивши  рівень свідомості людини.

  Висновок: панування матеріалізму -це один з двох можливих шляхів розвитку, що виявився невірним, що потрібно було для  навчання/виховання/перевірки/випробовування -це  нижня ступінь розвитку людства  з  дуже реальною і необхідною(!) перспективою переходу на  вищий ступінь розвитку -панування духовності.

  На перешкоді до цього переходу на новий рівень розвитку

- досить потужні сили на чолі з олігархами,

- пануюча ще матеріалістична, редукціоністська наука, стара наукова парадигма-ньютоно-картезіанська, механістична,

- соціально-психологічна  інерція, особливо за панування  людини маси -людини споживача.

Знання виховують. А виховання  визначає всю поведінку, все життя не лише окремої особи, але й всіх народів. Доведено, що  зміни  починаються з появою так званої “критичної маси” -13-15% населення.

 Отже,  людство стоїть на порозі  кардинальної зміни світогляду(світогляд -це система знань, уявлень про  Творця, світ, людину та її призначення в цьому світі).

Про націю

 Доцільно підкреслити, що народи є такими, якими їх практично виховує через свою владу правлячі верстви. Кожна влада старається виховати  з народу співучасника своїх справ, тобто справ правлячої верстви.

  Отже, людство стоїть перед необхідністю або змінитись або зникнути.

  І першою має бути саме Україна. Як тут не згадати пророцтво Нострадамуса, що в Україні має зникнути рутина, тобто все старе, що заважає розвитку.  Природа, як відомо, порожнечі не терпить...

  “Ти ніколи не вирішиш проблеми, якщо будеш думати так же, як ті, що її створив». «Неможливо вирішити проблему на тому ж рівні, на якому вона виникла. Потрібно стати вище цієї проблеми, піднявшись на наступний рівень», - це слова  А. Ейнштейна.

 

 Людина є головною. А для людини  головним є виховання, напрямок й рівень світогляду. Творить, береже й захищає любов (духовність), а руйнує, нищить - ненависть та байдужість. Природно, що всім ворогам та байдужим необхідно, щоб якомога менше було захисників народу і його Вітчизни, щоб була маса споживачів, що поклоняється лише череву, кишені...

  Здорова нація і в прямому і в переносному розумінні - це нація самодостатня, це нація, що має:

  •  свій духовний хребет - глибоко укорінений (має свою справжню й повну історію)  і спертий на  знання/науку, світогляд - систему знань і уявлень про світ і людину в ньому, місце етносу/народу/нації в світі; такий світогляд підносить, надихає, виховує справжніх господарів своєї землі, захисників, консолідує націю в силу, з якою змушені всі рахуватися;  має  свої  визначення-поняття, критерії, стереотипи, своє, національне бачення світу; хозари, прийнявши у V111 столітті юдаїзм-світогляд-віру юдеїв, хозари як етнос зникли, стали юдеями, євреями; національний світогляд в основі всієї системи виховання, є основою державної ідеології національної держави;
  • свою духовну еліту та інтелігенцію -  душу й розум етносу/народу/нації - природних провідників і вихователів;
  • свій соціальний хребет - потужний середній  клас;
  • свою потужну вглиб і вшир структуровану систему на всебічний захист і розвиток нації.

  Принципи:

 Будьте якнайбільше українцями і ви будете  справжніми людьми (перефраз зі звернення Й.Фіхте до німецької нації в першій пол. 19 ст.),

  Моя мама - Нація і Батьківщина - для мене найкраща,

  Асе найкраще для своєї нації.

  “Душу - Богу, життя - Батьківщині, честь - собі” - принцип справжніх лицарів.

  Слушні слова Конфуція: «Шляхетний пам’ятає про обов’язок, а всі інші - про вигоду ”.

  Створення національних українських організацій - структур по всебічному захисту - це і є, на мою думку, вірний шлях по вихованню, консолідації і захисту нації.

 Ступені такої консолідації, захисту - це ступені піднесення національної свідомості - від нижчого рівня до вищого: соціально-економічний, культурно-освітній, політичний, ідеологічний/світоглядний.

  Націоналізм (перше означення термінів “націоналізм”, “націоналіст”  згадується в одній  англійській газеті 2-ї пол 19ст. в статті про ірландський  національно-визвольний рух і  означали відповідно «захист нації” і “захисник нації”) - це вияв любові (духовності) до свого народу і  Вітчизни.

  “...Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би  широкими ”вселюдськими” фразами покрити своє відчуження від рідної нації”. - І.Франко  “Поза межами можливого...” с. 284. - Франко І.”Зібрання творів: у 50-ти томах. - Київ, “Наукова думка”. 1986, т. 45.

 

  Україна на межі двох світів в прямому й переносному розумінні...

 Дуже влучно показав головну різницю між автохтоном і неавтохтоном один вчений:

«Всі японці завмирають  у захопленні перед ранковою горою  Фудзі. Всі як один милуються народним пейзажем із квітучою сакурою або сливою. І жоден  етнічний японець не розповідатиме про те, що 8/10 території Японії - неродючі землі та як тяжко працювати на родючих. Він розповість із сльозами на очах, яка чудова, дарована Богом його предкам Земля - Японія. Він буде плакати від щастя, відтворюючи в  пам’яті ландшафт своєї землі, перебуваючи на заробітках далеко від рідної землі. Неетнічний японець, який є частиною народу Японії і щиро  її любить, може розповісти і про погану землю, і тяжку працю на ній, а етнічний — тільки про її Красу!»

 

 Праця про  перехід від панування матеріалізму в світогляді до нової парадигми, нової холістичної науки - перехід на новий, вищий, закономірний  рівень розвитку. - Липтон Б., Бхаерман  “Спонтанная эволюция» ( є в гуглі). Кожне покоління - це щабель на драбині розвитку, яке вчасно передає весь свій досвід -”задній розум” поколінню наступному.

 

  Хтось з видатних  якось зауважив, що мудрий-не той, хто багато знає, а той, хто вміє зв’язувати.

 

Вересень 2021

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 14 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]