Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Валентин Колядинський. Для врахування відомого та пропозиції
[ Викачати з сервера (38.4 Kb) ] 12.09.2021, 11:15

              

Валентин Колядинський.  Для врахування відомого та пропозиції

      Попереджений-озброєний

  Завтра починається сьогодні. Без минулого не може бути майбутнього. Минуле -це поєднання негативу й позитиву, негатив має  стати попередженням, а позитив -для використання й розвитку. Минуле треба” переварити”, не можна його відкидати. Майбутнє готується в минулому й сьогоденні. Розвиток -це рух на вдосконалення і збільшення, залежить від  темпів поширення нових знань, від рівня  піднесення свідомості суспільства.

  Критерій істини — суспільна практика. Якщо хочеш зрозуміти щось, почни з його виникнення. Кожен наслідок має свою причину.

 З системою може боротися лише система.

Все є закономірним, Випадковість - це непізнана закономірність.

Все є неповторним, самоцінним і виконує своє призначення, все перебуває в постійних змінах, русі.

Вчення про розвиток - це діалектика. Три закони діалектики: 1- єдність і боротьба протилежностей- джерело руху ,2- перехід кількості в якість ,3- заперечення заперечення (старе, що  заважає руху, заперечується новим), в негативі  є позитив і навпаки (в різних пропорціях, що постійно  змінюються, забезпечує розвиток, рух). Графічний вияв законів діалектики - це ін-янь.

  Взаємозалежність і  взаємообумовленість змісту і форми.

 Світом правлять ідеї. Ідеї тоді стають реальною силою, коли вони оволодівають масами. Наука довела, що для кардинальних  змін в суспільстві  потрібна так звана “критична маса” - лише 13-15%  населення.

  Розвиток - це складний рух по спіралі/синусоїді.

 Особа і суспільство у взаємодії і взаємозалежності.

 Народ/нація це складний  живий організм. Взаємозв’язок і народу, і окремої особи з природою, з рідною землею.

  Саме життя, його рівень і розвиток народу залежить перш за все від його сили (духовної, політичної, економічної, обороноздатності). Виховання народу  в руках влади. Пануюча в державі ідеологія визначає напрямок виховання і  державну політику в усьому.

  Головною є людина, її рівень, перш за все духовно-моральний, світогляд. Рівень держави оцінюється за рівнем людини.

  Ставлення до людини з боку суспільства і держави  є  показником рівня  держави, суспільства.

Рівень ставлення до людини — це головний показник рівня розвитку держави, - наслідок виховання.

 Навчання/виховання починається з себе. “Закрий очі, нехай серце буде оком”. - східний вислів: слухати себе (свою душу).

 Зміни в житті починаються зі зміни свідомості, світогляду. Існує два основних види світогляду: релігійний і науковий - вияв рівня розвитку людства. Різниця між релігією та наукою в тому, що перша -це застигла догма, друга перебуває в постійному русі, розвитку, відкидаючи через перевірку часом все, що виявилося невірним, неповним, гальмом в розвитку. Як свідчить поява нової парадигми, розвиток веде до  органічного єднання віри й науки, душі й розуму. Природно, що  саме такий світогляд-світогляд на основі знань: досвіду та науки і може бути  переважаючим, переможним. Все починається з виховання. А виховання  визначається світоглядом, його напрямком і рівнем. Саме виховання визначає життя і окремої особи і всього народу.  Воно має починатися з перших днів життя і бути випереджаючим і воно  має бути гарантією  розвитку-руху від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого. Звідси має бути і відповідне ставлення до всієї системи виховання.

  Історія — це сам розвиток, рух, процес життя.  Історіософія — це мудрість історії, це висновки з цього розвитку, руху... Кожне покоління  має свою точку відліку, свій досвід, який має бути переданий  наступному поколінню. Постійно пам’ятати, що думка більшості далеко не завжди  є істиною. Дуже часто навпаки. Помилково трактувати події й дії  людей минулого з точки зору сучасності. Пам’ятати про те, що зміни відбуваються постійно, що невідомого значно більше ніж відомого.

   Пригнічення  духовно-моральне є найсильнішим, найуразливішим і тримається дуже довго, відповідно впливаючи.

 Від вірного аналізу залежить і правильне лікування.  Все залежить від  кількості і якості інформації та рівня тих, хто робить аналіз зібраної інформації і висновки та тенденції з неї.

  Вся відома нам історія -це історія  виникнення й панування матеріалізму - однієї з двох ідей. Вона зафіксована в багатьох виявах...

  Знання-це досвід + наука в органічному поєднанні. Досвід - це історія та історіософія. Саме цей досвід і є критерієм істини.

  Виховання визначає долю і окремої особи і всього суспільства, народу. Рівень і напрямок виховання залежать від  світогляду, його напрямку й глибини.

  Те, що легко дістається, не цінується, не зберігається, не захищається належно, і - як наслідок, - втрачається. Не давай людині рибу - виховаєш споживача, пристосуванця, раба. Давай людині вудочку (знання та вміння) - виховаєш творця, борця.

  Найефективніше вкладення - це вкладення в людину: навчання й виховання. Давно відомо. що в чиїх руках виховання молоді, в тих руках й майбутнє народу.

  В умовах панування матеріалізму  в його конкретному вияві - владі  правлячих верств - виховання перебуває  в руках влади, яка виховує народ в потрібному правлячим верствам напрямку. Особливо це яскраво й переконливо видно на прикладі поневолених народів, яких влада колонізаторів -поневолювачів своїм, так званим вихованням, відповідною системи освіти/виховання перетворює в рабів, бидло, яке не здатне себе захистити  ні  духовно-ідеологічно, ні політично, ні економічно... Ця влада  робить все можливе, щоб поневолений народ не мав ні свого  природного  етнічного світогляду, ні своїх природних провідників/вихователів - еліту, ні своїх структур для захисту й розвитку. Відсутність цього зупиняє й відкидає природний  поступальний розвиток народу в цілому й кожної клітинки його особи. Прикладів цього в історії  вистачає.

  Пам’ятати постійно, що поневолення починається з підкорення  ідеологічного, світоглядного.

   Знання виховують. Неосвіченого, малоосвіченого легше  підкорити  ідеологічно.

  Переважаюча ідеологія/світогляд працюють на випередження.

 Висновок з історії, життя: матеріалізм роз’єднує, справжня духовність єднає.

  Вся відома історія - це процес зростання  панування матеріалізму, супроводжуваного зростання  деморалізації. Відмінність культури від цивілізації.

 Історія переконливо свідчить, що тривалість і масштабність брехні не робить її правдою, вона лише всебічно  поглиблює глибину й масштаби  зростаючих кризових явищ...

  “Не зашкодь” -  пам’ятати постійно особливо перед початком  роботи.

  Слабкість ідеологічна, світоглядна — основа слабкості, помилок, втрат в усьому. - досвід  історії.

 Чим складніша проблема, важче, масштабніше  завдання, тим вищим має бути духовно-моральний рівень  виконавців, особливо керівників.

  Знати  всі особливості  ідеологій  панування матеріалізму (прихованого й відкритого), пам’ятати про найбільш небезпеку  так званого демолібералізму.

   Історія, особливо сучасність переконливо свідчать, що  там, де панують гроші, не може бути справжнього народовладдя (демократії), не може  панувати правда; ярлики поширюють для дезорієнтації на користь правлячим верствам, владі олігархів. Справжня демократія  передбачає відповідний рівень свідомості, що є дуже небезпечним  для олігархів.

   На чужій біді свого  справжнього щастя, добробуту не збудуєш. За все   чи раніше чи пізніше потрібно платити.

  Перевага аргументів матеріальних  над аргументами духовно-моральними веде до зростаючих втрат в усьому  і врешті-решт до самознищення. Звідси: постійно стежити за зростанням  аргументів духовно-моральних. Знання виховують. Знати  головний напрямок розвитку.

  Найбільша (і найважча!) перемога -це перемога над собою. З неї все починається. Це обов’язково треба виховувати  в процесі виховання.

  Постійно пам’ятати про всебічні уроки СССР, комунізму взагалі.

  Слабкість провокує напад, агресію, загарбання й поневолення. Сила народу в його самодостатності: наявності  свого справжнього національного світогляду, потужній національній еліті (перш за все духовній), потужному середньому класі  (потужному рушійному класі – додав Ковальов А.К.), структурованості (для оборони/захисту й розвитку).

  В умовах панування матеріалізму необхідно знати стратегію і тактику ймовірних ворогів (і не лише їх), перш за все знати напрямок і рівень виховання  населення сусідніх держав, головні ідеології і т.п.

 Гарна розвідка - це половина армії.  - хтось з видатнихсказав. Сучасна війна - це війна перш за все ідеологічна, світоглядна.

  Знати напрямки, методи дезорієнтації, вороги можуть очолити, щоб розвалити, деморалізувати, посіяти зневіру, використати підкуп, шантаж та ін.  Необхідно використовувати всю накопичену мудрість людства (мудрі думки, вислови, афоризми).

   Сміх, гумор — дуже дієва зброя і засіб для зміцнення здоров’я.

  Справжній світогляд - це світогляд на базі знання: науки та досвіду/історії. Такий світогляд є переважаючим і діє на випередження. Світогляд, духовність, мораль. Система виховання. Знання виховують.

 Денаціоналізація - це вияв духовно-моральної деградації і є наслідком поганого виховання (За. О.Потебнею).

  Досвід історії свідчить, що нація стає справжньою нацією за умови наявності  свого національного світогляду та потужної еліти (перш за все духовної). Найбільш яскравий приклад  наслідків відсутності  вищевказаного – Росія (царська  і сучасна), є й інші...

  Коефіцієнт деморалізації/духовно-моральної деградації - відношення виявів  деморалізації до всього населення.

  Про національний склад населення, характеристика. Пам’ятати і постійно враховувати, що хто себе з якою нацією ототожнює, той ту націю (і відповідну державу) й захищає - досвід історії.

  Про соціальні (соціально-економічний, соціально-політичний, соціально-психологічний) портрети груп населення (регіонів, областей, районів, окремих груп за різними ознаками) та їх використання в практичні  праці у вихованні.

  Порятунок потопаючого — справа рук самого потопаючого.

 

  Основні риси й закономірності  родового ладу і його переходу до класового суспільства.

 Закономірності родового ладу (основні риси:  рівень виробничих сил, відносин, рівність, відсутність майнового розмежування і протилежних класів, близькість до природи з відповідними  виявами  для  людини(те, що пізніше назвуть біоенергетикою та ін.).

Природа - це вияв Творця. Все існуюче - це неповторна цінність - це вияв Творця. Звідси й ставлення людини до всього оточуючого світу, всіх його складових, як родичів. Звідси і  розуміння вічності життя, вічності його  виявів... Розуміння реінкарнації. Таке розуміння і Творця, і Його виявів і реінкарнації виховувало  відсутність страху перед смертю. Людське-штучне, природне-божественне.

Ставлення до природи світу. Культура - це вияв духовності, а  цивілізація - це технологія життя. Родовий лад  свій світогляд-віру, звичаї, традиції, звичаєве право, кожен чоловік був воїном-захисником, мав зброю, володів бойовими мистецтвами. На чолі  родових колективів стояли  мудрі й поважні люди, що   були знані своїми знаннями, мудрістю, доблестю, мужністю та звитягою..

   Коли уважно вдивляєшся в історію, то бачиш, що родовий лад повинен був змінитися на панування матеріалізму: 1) зростання досвіду і вміння людей,2) зростання відставання духовності (духовність вимагає більш високого рівня  розуміння світу й людини, що вимагає, як зараз стало очевидним, більш високого рівня  знання і його більш масового поширення, що було неможливим за тогочасного рівня розвитку знань(науки й досвіду). Потрібний був час і для набуття відповідного рівня науки і накопичення досвіду). Але який же був рівень  ведичних знань, рівень рідновірства, якщо навіть і зараз існують залишки цих знань!. І це після  тисячоліття нещадного нищення різними методами!.

 Варто пам’ятати, що за ведизмом (та й всіма етнічними вірами) всі люди є  дітьми Творця. Яких людей виховували  природні етнічні віри, хоча б на прикладі північноамериканських індіанців: сильних духом, вірою й волею, вільнолюбивих та шляхетних...

 Закономірності переходу  від  родового ладу до  класового суспільства: розвиток виробництва і виробничих відносин, зростання  обміну, торгівля, зростання майнового розшарування і поява класів та боротьби між ними. Поява держави-механізму для утримання  ладу в інтересах багатих. Створення відповідної ідеології в інтересах пануючих. Правлячим верствам життєво необхідною є потреба, щоб жертви не чинили опору  експлуатації та грабунку, щоб жертва не могла (для цього її треба всебічно ослабити) і не хотіла (це найкраще!). Ослабити  ідеологічно (щоб  жертва не мала відповідної ідеології борця, політично: щоб не було згуртованості, не було  справжніх лідерів, щоб жертва була  економічно слабкою, не мала  освіти, культури, не мала жодних оборонних засобів (рукопаш і т.п.),  підкорити ідеологічно, світоглядно, нав’язавши свою ідеологію і виховавши  переважну більшість народу в потрібному напрямку і створивши з нього свого спільника в своїх справах, а в разі невдачі, поразок розплачуватися буде  цей самий народ (прикладів в історії достатньо), слабкий розплачується за все, і чим більше  він слабкий, тим більше він платить (теж доказів  в історії достатньо). Як свідчить  історія найбільш ефективною  ідеологію для підкорення більшості народу є саме шовінізм - ідеологія вищості перед усіма іншими. прикладів теж вистачає.

   Релігія родового ладу (т.зв. язичництво), як виявилось була  неспроможна захищати владу багатих і тримати народ в покорі, тому їм на зміну були створені нові... Спекулюючи на вірі в Творця, насаджуючи різними методами страх перед Ним, почуття гріховності, провини,  керівники  релігій ставали складовою частиною правлячих верств...Аврамічні віри — це турбота лише про свою душу через страх перед Богом — яскравий і переконливий  приклад панування егоїзму. Звертання на створеного самими людьми диявола всього негативу, який є фактично наслідком дій людини. І пасивність - фактичне визнання свого небажання протистояти негативу і  берегти все створене Творцем. Покірний раб-це саме те, що перш за все потрібно фізичному вияву  панування матеріалізму - правлячим верствам, що  панують і  експлуатують (фактично грабують всіма  методами людину). В давньоіндійському епосі ”махабхарата” (є гарний серіал в інтернеті) дуже  яскраво відтворено процес  майнового розшарування а самих основних варнах (станах) і перетворення їх в спадкові касти, як навіть серед брахманів і кшатріїв пішов цей розподіл, його наслідки, що закінчилися  масштабною війною між братами. А інший давньоіндійський  епос “Бог богів Махадев) (теж є серіал в інтернеті) теж яскраво витворено протиріччя між цивілізацією та  духовністю.

  Основні риси родового ладу  - попередника панування матеріалізму  - В.1

 

Відносно низький рівень розвитку  продуктивних сил і виробничих відносин  обумовлював рівність в суспільствах родового ладу і владу наймудріших, найдосвідченішх, найкращих -первісної аристократії(дослівно “влади кращих”).

  Наявність  справжньої духовної еліти та інтелігенції на основі  інтуїтивних знань і досвіду.

 Віра — інтуїтивні знання(  в сучасній термінології езотерика, біоенергетика, містика й т.п.) : Творець є один, але багатопроявний, все в світі є  неповторним і самоцінним виявом Творця. Звідси й відповідне ставлення  до всього в світі: поважати, шанувати, берегти, захищати. Віра родового ладу -це віра на основі інтуїтивних зань, природна. Духовність на основі інтуіції.

Але  відповідний високий рівень інтуіції є далеко не у всіх, переважна більшість вірить лише в те, що бачить, що доведено практикою життя

   Інтуїтивні знання духовної еліти родового ладу  виявилися не в змозі утримати масу від  наочних(і тому більш переконливих) аргументів панування матеріалізму: кращих речей, зручностей й т.п., того ще стали означати цивілізацією. Цивілізація і духовність. Маса і еліта(духовна). Перевага, панування  або матеріалізму або духовності.

. Саме  ця переважна більшість потребує  знань: науки та досвіду. На це потрібний час. Таким часом і став час панування матеріалізму, що підготував  цей необхідний рівень знань: рівень науки та досвід.

 Людина з безсмертної  вічної душі та тимчасового смертного тіла. Віра в реінкарнацію.

 Зв”язок з природою, відчуття її, наявність багатьох, нині втрачених здібностей(сучасні первісні племена й досі, як це засвідчили  вчені-дослідники, володіють цими здібностями; є відповідні наукові праці).  Сучасна квантова наука, нова парадигма  всі ці  інтуїтивні знання-віру дуже добре пояснюють..

  Необхідно було зрозуміти, що саме людина є головною на Землі і що  головним критерієм, головною мірою оцінки розвитку є саме духовно-моральний рівень людини. (слушні слова Р.Емерсона та А..Сент-Екзюпері.)  Потрібний був час і відповідні знання:наука й досвід для  зростаючого розуміння невірності (смертельної!) шляху панування матеріалізму. Цей шлях треба було ще пройти...

 

Основні риси  панування матеріалізму  

  Кожен наслідок має свою причину. Сучасний стан в світі — наслідок певних причин.

 Основні риси панування матеріалізму-поклоніння аргументам матеріальним: грошам, багатству:

 • панування матеріалізму — це Калі-юга-найкоротша, але найважча юга
 • перевага штучного над природним(природне-це божественне, штучне — людське),
 • з накиненням народам штучної віри/релігії, перш за все павліанства (іудохристиянства), припинився природний розвиток так званих християнських народів: знищено  було переважно все етнічне, природне: знання, досвід, звичаї, традиції і  етнічна духовна еліта та інтелігенція, знищена  цілісна природна структура  етносів-народів, які стали відчувати свою вторинність, меншовартість перед накиненим світоглядом-вірою і євреями, яких Ст.Завіт проголосив  богообраними, майбутніми володарями світу, що спасіння людства буде лише через євреїв, - наслідок - сучасний стан країн і народів Заходу,
 • опустити людину морально, політично, економічно та культурно, зробити її покірною правлячим верствам, владі; а ще краще зробити народи співучасником  своїх злочинів, за які, як доводить практика історії, завжди перш за все розплачується народ (і чим більше він слабкий, тим більше він за все платить) — ось головна мета правлячих верств,
 • гроші, багатство - це фактично стало головною святістю, що лицемірно прикривається вірою в Бога Єгову-Саваота,
 • вивищення меншості (шовінізм внутрішній і шовінізм зовнішній) і приниження більшості, посилення себе й послаблення всіх інших (метод “Поділяй і владарюй” чи не найголовніший),
 • нестримне зростання майнової поляризації,
 • подвійні рахунки, лицемірство, брехня, цинізм,  панує право сили, а не сила права,
 • страх, відсутність  соціального оптимізму
 • чия влада, того і віра, ідеологія-пануючі; і навпаки,
 • виховання в руках пануючих, виховання  народу в інтересах пануючих, влади (комітету у справах пануючих) - виховання спільників влади,
 • зростання глобалізації, уніфікації, перетворення людей в одноманітну, сіру, зденаціоналізовану масу споживачів - соціальну основу влади олігархів,
 • зростання духовно - моральної деградації через  виховання споживацької психології - психології масової людини (“жити щоб їсти, а не їсти щоб жити), одноманітна сіра посередність,  людина пристосуванець, угодовець, зрадник, раб,
 • зростання втрат у всьому,
 • постійне зростання кількості і якості конфліктів та війн, екологічних проблем,
 • цілком реальна перспектива - самознищення людства, всієї людської цивілізації.

 

 Відкрите панування матеріалізму - соціалізм/комунізм відрізняється  від прихованого панування лише вищим й масштабнішим виявом всіх рис. Притаманних пануванню матеріалізму прихованого:  більшим цинізмом (спекуляція на мрії людства), відкидання віри в Творця - атеїзм, нахабством,  неймовірною й масовою жорстокістю, безмежною і лицемірною  брехнею (до речі, важко було знайти  для втілення  всього цього інший, крім російського, народ; призначення якого,  вірогідно, саме в цьому й полягало). Особливість: раба  виховали матеріалістом (якості раба поєднали з матеріалізмом)!  Що може бути більш небезпечним!

Сила -від кількості однодумців, однодумці - від  рівня  ідеології, світогляду. Переважаючий світогляд вербує  однодумців. Переважаючий світогляд - це світогляд спертий на сучасну науку та досвід. Хто може з цим посперечатися?

 Переважаючий  світогляд діє на випередження. Час "працює" на науку й досвід, на вияв, розвиток і вдосконалення.

 В роботі саме на це й спиратися, враховуючи соціально-психологічну (та й особисту теж!) інерцію.

В Україні  не здійснилась переможна національно-визвольна революція. Навіть всі роки з 1991 р. стараються не згадувати, що Україна  була колонією, та й ще особливою.

 

Вересень 2021 (листування)

 

http://www.seredniy-klas.org/load/valentin_koljadinskij_dlja_vrakhuvannja_vidomogo_ta_propoziciji/1-1-0-2898

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 40 | Завантажень: 3 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
0
2 Правління   [Матеріал]

0
1 Правління   [Матеріал]

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]