Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Ухвала Конституційного суду по 366 Постанові КМ
[ Викачати з сервера (54.0 Kb) ] 06.05.2010, 12:16

                                                           Конституційний Суд;  Ухвала  вiд 31.03.2010  № 23-уп/2010   

                                                           Документ va23u710-10, редакцiя вiд 31.03.2010                                                                                                                                                          

 

У Х В А Л А

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

про припинення конституційного провадження у справі

за конституційним поданням Президента України

щодо відповідності Конституції України

(конституційності) постанов Кабінету Міністрів

України "Про роз'яснення особливостей застосування

окремих норм Указу Президента України

від 3 липня 1998 р. N 727 для фізичних осіб,

які провадять підприємницьку діяльність за межами

України, в умовах світової фінансово-економічної

кризи", "Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 236",

"Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами

підприємницької діяльності, які обрали особливий

спосіб оподаткування", "Про порядок сплати

та зарахування сум внесків на загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування, сплачених фізичними

особами - суб'єктами підприємницької діяльності,

які обрали особливий спосіб оподаткування"

 

 

м. Київ                                                                                                         Справа N 1-24/2010

31 березня 2010 року N 23-уп/2010

 

 

     Конституційний Суд України у складі суддів:

 

     Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,

     Бауліна Юрія Васильовича,

     Бринцева Василя Дмитровича,

     Вдовіченка Сергія Леонідовича,

     Головіна Анатолія Сергійовича,

     Джуня В'ячеслава Васильовича,

     Дідківського Анатолія Олександровича,

     Домбровського Івана Петровича,

     Кампа Володимира Михайловича,

     Колоса Михайла Івановича,

     Лилака Дмитра Дмитровича,

     Маркуш Марії Андріївни - доповідача,

     Мачужак Ярослави Василівни,

     Нікітіна Юрія Івановича,

     Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,

     Стецюка Петра Богдановича,

     Ткачука Павла Миколайовича,

     Шишкіна Віктора Івановича,

 

     розглянув на пленарному засіданні  справу  за  конституційним поданням  Президента  України  (  n0041100-09 ) щодо відповідності Конституції України (  254к/96-ВР  )  (конституційності)  постанов Кабінету   Міністрів   України   "Про   роз'яснення   особливостей

застосування окремих норм Указу Президента  України  від  3  липня 1998  р.  N  727  для фізичних осіб,  які провадять підприємницьку діяльність    за    межами    України,    в    умовах     світової фінансово-економічної кризи"  від   5  березня  2009  року  N  236 ( 236-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 21, ст. 677), "Про внесення  змін  до  постанови  Кабінету Міністрів України від 5 березня  2009  р.  N  236"  від  15  квітня  2009  року  N   454 ( 454-2009-п   )   (Офіційний  вісник  України,  2009  р.,  N  35, ст. 1203),  "Про сплату внесків  на  загальнообов'язкове  державне пенсійне    страхування    фізичними    особами    -    суб'єктами

підприємницької   діяльності,   які   обрали   особливий    спосіб оподаткування"  від  14  квітня  2009  року  N  366 ( 366-2009-п ) (Офіційний вісник України,  2009 р.,  N 30, ст. 997), "Про порядок сплати  та зарахування сум внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,  сплачених фізичними  особами  -  суб'єктами підприємницької    діяльності,   які   обрали   особливий   спосіб оподаткування" від 21 травня  2009  року  N  505  (  505-2009-п  ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1306).

 

     Заслухавши суддю-доповідача   Маркуш   М.А.   та   дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

 

у с т а н о в и в:

 

     1. Суб'єкт  права  на  конституційне  подання   -   Президент України -  звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими,   що   не   відповідають    Конституції    України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), постанови Кабінету Міністрів України "Про роз'яснення особливостей  застосування  окремих  норм Указу  Президента  України від 3 липня 1998 р.  N 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової   фінансово-економічної   кризи"   від  5  березня 2009 року N 236 ( 236-2009-п ) (далі  -  Постанова  N  236),  "Про внесення змін   до   постанови   Кабінету  Міністрів  України  від 5 березня  2009  р.  N  236"  від  15  квітня  2009  року  N   454

( 454-2009-п  )  (далі - Постанова N 454),  "Про сплату внесків на загальнообов'язкове  державне   пенсійне   страхування   фізичними особами   -  суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  обрали особливий спосіб оподаткування" від 14  квітня  2009  року  N  366 ( 366-2009-п  )  (далі - Постанова N 366),  "Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування,    сплачених    фізичними    особами   -   суб'єктами підприємницької   діяльності,   які   обрали   особливий    спосіб оподаткування" від  21  травня  2009  року  N  505  ( 505-2009-п ) (далі - Постанова N 505),  дію яких він зупинив своїм Указом  "Про зупинення дії  окремих  постанов  Кабінету  Міністрів України" від 2 листопада 2009 року N 890 (  890/2009  )  згідно  з  пунктом  15 частини першої статті 106 Конституції України           ( 254к/96-ВР ).

 

     Автор клопотання   зазначає,   що   за  Конституцією  України ( 254к/96-ВР ) виключно законами  України  встановлюються  система оподаткування,  податки і збори (пункт 1 частини другої статті 92) ( 254к/96-ВР );  кожен зобов'язаний сплачувати податки і  збори  в порядку і розмірах, встановлених законом (частина перша статті 67) ( 254к/96-ВР );  до повноважень Кабінету Міністрів України входить забезпечення  проведення  податкової  політики та політики у сфері соціального захисту (пункт 3 статті 116) ( 254к/96-ВР  );  Кабінет Міністрів   України   у   своїй   діяльності  керується,  зокрема, Конституцією України ( 254к/96-ВР )  (частина  третя  статті  113) ( 254к/96-ВР  )  та  видає постанови і розпорядження в межах своєї

компетенції (частина перша  статті  117)  (  254к/96-ВР  ).  Глава держави вважає, що Уряд України визначив підзаконними нормативними актами правовідносини,  врегульовані Законом України "Про державну підтримку  малого підприємництва" ( 2063-14 ) та Указом Президента

України "Про спрощену систему оподаткування,  обліку та  звітності суб'єктів малого  підприємництва"  від  3  липня  1998  року N 727 ( 727/98 ) зі змінами.

 

     Суб'єкт  права на конституційне подання посилається на те, що порядок   обчислення  і  сплати  єдиного  податку  та  внесків  на загальнообов'язкове   державне   пенсійне   страхування,   зокрема врегулювання   питання  щодо  встановлення  їх  розмірів,  порядку сплати,  визначення  суб'єктів-платників,  їх  прав та обов'язків, зміни  умов  і  норм  загальнообов'язкового  державного пенсійного страхування,  повинні здійснюватися виключно законами про пенсійне забезпечення,  а  саме  Законом  України  "Про загальнообов'язкове державне  пенсійне  страхування"  (  1058-15  ).  На  його  думку, вказаними   постановами   (  236-2009-п,  366-2009-п,  454-2009-п, 505-2009-п   )   врегульовано  питання  щодо  порядку  нарахування (обчислення),  сплати  єдиного  податку  і  встановлення розмірів, порядку    сплати    та    зарахування    страхових   внесків   на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування стосовно окремих категорій громадян, а також закріплено їх права та обов'язки у цій сфері.  Ні Конституцією України ( 254к/96-ВР ), ні Законом України "Про  загальнообов'язкове     державне    пенсійне    страхування" (   1058-15  )  Уряд  України  не  наділений  повноваженнями  щодо визначення  порядку  нарахування,  обчислення  та сплати страхових внесків  на  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування, а отже,  оспорювані  постанови ( 236-2009-п, 366-2009-п, 454-2009-п, 505-2009-п  )  видані  всупереч  вимогам частини першої статті 67, пункту 1 частини другої статті 92, пункту 3 статті 116 Конституції України  ( 254к/96-ВР ) та з порушенням приписів статті 75, пункту 3   частини  першої  статті  85,   статті  91   цієї   Конституції (  254к/96-ВР  ),  за  якими  єдиним  органом законодавчої влади в Україні  є  парламент - Верховна Рада України, до повноважень якої належить  прийняття  законів. Глава держави вважає,  що  Постанова N  236 ( 236-2009-п ), Постанова N 454 ( 454-2009-п ),   Постанова N  366  (  366-2009-п  ),  Постанова  N  505  (  505-2009-п  )  не відповідають  положенням статей 6, 8, 19, 67, 75, 85, 91, 92, 113, 116, 117 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).

 

     2. Кабінет  Міністрів  України  24  березня  2010  року видав Постанову "Про внесення змін,  скасування та визнання  такими,  що втратили чинність,  деяких актів Кабінету Міністрів України" N 278 ( 278-2010-п ) (Урядовий кур'єр,  2010 р.,  26 березня),  згідно з якою визнано   такими,  що  втратили  чинність,  Постанова  N  236 ( 236-2009-п ),  Постанова N 366 ( 366-2009-п ),  Постанова N  454 ( 454-2009-п ), Постанова N 505 ( 505-2009-п ).

 

     За статтею 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та правовою позицією Конституційного  Суду  України,  викладеною  у  пункті  5 мотивувальної частини   Рішення   від   14   листопада  2001  року N 15-рп/2001 ( v015p710-01 ),  до повноважень Конституційного Суду України  належить  вирішення  питань про відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційність) чинних правових актів.

 

     У зв'язку з тим, що

Постанова N 236 ( 236-2009-п ),

Постанова N 366  ( 366-2009-п ), 

Постанова N 454 ( 454-2009-п ), 

Постанова N 505 ( 505-2009-п )   втратили чинність, 

конституційне провадження у  справі  щодо  відповідності  Конституції України               ( 254к/96-ВР ) підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону  України "Про  Конституційний  Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду України питань,  порушених у  конституційному поданні.

 

     Враховуючи викладене  та  керуючись  статтями 147,  150,  153 Конституції України               (  254к/96-ВР  ),  пунктом   3   статті   45, статтею 51   Закону   України  "Про  Конституційний  Суд  України" ( 422/96-ВР  ),  параграфом  51  Регламенту  Конституційного  Суду України ( v001z710-97 ), Конституційний Суд України

 

у х в а л и в:

 

     1. Припинити    конституційне   провадження   у   справі   за конституційним  поданням  Президента  України ( n0041100-09 ) щодо відповідності     Конституції     України                        (    254к/96-ВР    ) (конституційності)   постанов   Кабінету  Міністрів  України  "Про роз'яснення   особливостей   застосування   окремих   норм   Указу Президента  України  від  3 липня 1998 р. N 727 для фізичних осіб, які  провадять  підприємницьку  діяльність  за  межами  України, в умовах  світової  фінансово-економічної  кризи"

            від 5 березня 2009 року  N  236  (  236-2009-п  ),  "Про  внесення  змін до постанови Кабінету  Міністрів  України  від  5 березня 2009 р. N 236" від 15 квітня  2009  року  N  454  ( 454-2009-п ), "Про сплату внесків на загальнообов'язкове   державне   пенсійне   страхування  фізичними особами   -  суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  обрали особливий  спосіб  оподаткування" 

            від   14 квітня 2009 року N 366 (  366-2009-п ), "Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов'язкове   державне   пенсійне  страхування,  сплачених фізичними  особами  -  суб'єктами  підприємницької діяльності, які обрали  особливий  спосіб оподаткування"

            від 21 травня 2009 року N 505  (  505-2009-п  ),  дію  яких  він  зупинив  своїм Указом "Про зупинення  дії  окремих постанов Кабінету Міністрів України"          від 2 листопада 2009 року N 890 ( 890/2009 )

            згідно з пунктом 15 частини першої  статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" (  422/96-ВР  )  -  непідвідомчість  Конституційному  Суду України питань, порушених у конституційному поданні. 

 

     2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

 

                                        КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 837 | Завантажень: 129 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]