Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Рімма Білоцерківська. Узурпація влади
05.04.2011, 21:36
Узурпація влади

Узурпація (від лат. usurpare — використовувати) - термін може застосовуватися також для
позначення неконституційного захоплення влади певним посадовцем чи групою посадовців у
немонархічній державі, перевищення повноважень.
Узурпатор (лат. uzurpator, від лат. usurpo — захоплюю) — це особа, що незаконно захопила у свої

руки владу або присвоїла собі які-небудь чужі права на щось.
Що для нас українців готує теперішня команда при органах влади , зробивши ще у попереднє своє
правління у 1998- 2001р.р всі соціальні фонди , самоврядними неприбутковими організаціями , тобто
кредитними спілками та з 2004р. створивши , Пенсійний фонд, просто орган але не влади , бо
він так само ,як і соціальні фонди не є державним, хоча такого не може бути у відповідності до норм
Конституції України .
Статтею 46. Конституції України встановлено , що "Громадяни мають право на соціальний захист,
що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення”.
Відповідно до статті 3. Конституції України встановлено , що
" забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави”.
Пунктом 3 та 4 статті 5. Конституції України передбачено :
"Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може
бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу ".
Нормами ст. 3 та 46 Конституції України встановлено такий конституційний лад ,що право
на пенсійне та соціальне забезпечення громадян України повинно бути виключно державним і
так ,як єдине джерело влади в Україні — народ не визначав та не змінював конституційний лад в
Україні за яким би пенсійні та соціальні фонди були би не державними , то під час прийняття законів
України : "Основ законодавства України
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 14 січня 1998 року
N 16/98-ВР , "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 23 вересня 1999
року N 1105-XIV ;"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
2 березня 2000 року N 1533-III , "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" 18 січня 2001 року
N 2240-III , "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року N 1058-
IV  Верховною радою було узурповано владу та змінено конституційний лад і створено не державні
соціальні фонди ( кредитні спілки ) та Пенсійний фонд, орган не державної влади для всїх громадян
України за виключенням : прокурорів , міліціонерів , державних службовців та службовців у органах
державної влади та місцевого самоврядування для забезпечення пенсією цієї категорії білих людей
залишився державний орган , Пенсійний фонд України .
Відповідно до того ,що статтею 5 Конституції України встановлено ,що носієм суверенітету
і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядуванн, та ст.6 Конституції України передбачено ,що
державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Згідно ст.5 та 6 Конституції України
та Указу Президента України від 1 березня 2001 року
N 121/2001 N  Про Положення про Пенсійний фонд України ( далі Указ №121 ) ,Пенсійний фонд
України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною
системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та
облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і
в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат,
які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює

контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного
фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та
соціальної політики України та кошти Пенсійного фонду України зараховуються на єдиний рахунок
Пенсійного фонду України і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку,
який визначається Кабінетом Міністрів України.
І таким чином в Україні є два пенсійні фонди : перший - Пенсійний фонд України , орган
державної влади та други - Пенсійний фонд , просто орган.
Відповідно до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року N
1058-IV ( Закону №1058 ) :
- "1.Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою,
провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи
для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на
поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання,
пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних
рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені
цим Законом і статутом Пенсійного фонду” ( п.1 ст.58 Закону №1058 ) ;
-
нормами п.12. Прикінцевих положень Закону №1058 до 01.01.2011р. було встановлено, що до
перетворення Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну організацію здійснюється відповідно
до окремо прийнятого спеціального Закону. До прийняття відповідного рішення функції виконавчої
дирекції Пенсійного фонду, її територіальних органів виконують відповідно Пенсійний фонд України
та головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі і управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах. У період
до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію він функціонує
як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в
абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України, яке затверджує
Президент України. Бюджет Пенсійного фонду України в зазначений період затверджує Кабінет
Міністрів України;
- нормами.п.12. Прикінцевих положень Закону №1058 після 01.01.2011р. встановлено ,що Пенсійний
фонд є правонаступником Пенсійного фонду України і протягом п'яти років із дня набрання чинності
цим Законом функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду, її територіальних органів виконують
відповідно Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах,
районах у містах. У період до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну
організацію він функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону
(крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд
України, яке затверджує Президент України. Бюджет Пенсійного фонду України в зазначений період
затверджує Кабінет Міністрів України;
- нормами п.2 ст 76 Закону №1058 Стаття 76 встановлено ,що кошти Пенсійного фонду
зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках
територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку;
- нормами п.12 Прикінцевих положень Закону №1058 від 9 липня 2003 року так само визначено ,що
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом: визначити
уповноважений банк. Уповноважений банк - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами
Пенсійного фонду ( ст.1 Закону №1058 );
- розпорядженням КМУ від 21 січня 2004 р. N 25-р 2Про визначення уповноваженого банку, який
провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України
На виконання пункту 12 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" визначити ВАТ "Ощадбанк" уповноваженим банком, який провадить
розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України” і таким чином відбулась
маніпуляція і замість уповноваженого банку для Пенсійного фонду було визначено уповноважений
банк для Пенсійного фонду України , державного органу ,який вже має рахунок у єдиний рахунок
Пенсійного фонду України у Держказначействі України відповідно до Указу №121 і таким чином
державний орган Пенсійний фонд України з 21 січня 2004 р. має наряду з єдиним рахунком ПФУ

,щей другий рахунок у Ощадбанку , чого не може бути , бо єдиний рахунок ПФУ становиться не
єдиним ,а одним з двох ,а рахунок у Ощадбанку щей ї один на двох для ПФУ та з просто Пенсійним
фондом ,органом ( доречі це розпорядження підписане Януковичем В.);
І таким чином з 21.01.2004р.
з Пенсійного фонду України, державного органу та Пенсійного
фонду , просто органу з'явився сіамський близнюк з одним на двох "органом " розрахунковим
рахунком у Ощадбанку.
А далі ще краще Пенсійний фонд України , державний орган перетворено в у недержавний
Пенсійний фонд , просто орган ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування” п.1 ст.1 ,якого визначено, що Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний
фонд) - орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести облік платників єдиного внеску,
забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх
сплати, вести Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування та
виконувати інші функції, передбачені законом.
А далі здогадайтесь самі ,хто і і з якого Пенсійного фонду України - Пенсійного фонду отримує
пенсію :
1. відповідно до ст.10 Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення ЗАКОН УКРАЇНИ "Про
міліцію "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
призначення і виплата пенсій особам, зазначеним у статті 12 цього Закону, здійснюються органами
Пенсійного фонду України  ;
2. відповідно ст.50-1 Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих Закон України "Про прокуратуру”
пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України
і виплачуються в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за рахунок
коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок
коштів Державного бюджету України;
3. відповідно до ст.37 Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям ЗАКОН
УКРАЇНИ "Про державну службу" пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує
розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного
фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного
бюджету України;
4. відповідно до ст.21 Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про службу в органах місцевого самоврядування" пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної
служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про
державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що
призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що
перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.
А ми з вами відповідно до преамбули ЗАКОНу УКРАЇНИ "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" №1058 , який як вони пишуть розроблений відповідно до Конституції України
та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає
принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів
Пенсійного фонду...
Отже у нас здається Конституція України одна , але пенсійних страхування два :
- одне для білих людей забезпечений , Пенсійним фондом України , органом державної влади ;

- друге для рабів не забезпечений державою у вигляді майбутньої кредитної спілки , а теперішнього

Пенсійного фонду, просто органу .

Які наслідки для білих та рабів , перші -будуть забезпечені державною пенсією назавжди , а
другі — отримають як у Туркменістані два роки тому - вибачте ваша кредитна спілка , Пенсійний
фонд , орган збанкрутів - пенсії не буде , вас годують ваші діти ,а держава тут не причому.
Добре ,якщо у наших дітей буде робота ,а якщо її як у нас зараз заберуть ???

І ще одне питання залишилось не вирішеним .
Чому так р,яно намагаються знищити єдиний та фіксований податок ?

А тому щоби не добавлять до рангу білих ротів з наших з вами рабських прошарків , яким
прийдеться " їхній державі Україна " платити державну пенсію нам наряду з ними із державного
органу ,Пенсійного фонду України, бо відповідно до пп. В та Г п.1 ст.3 ЗУ "Про пенсійне
забезпечення” ми платники єдиного та фіксованого податку ,що сплачуємо 42 відсотки та 10 відсотків
відповідно до Пенсійного фонду України , державного органу маємо право на трудову пенсію , як
особи, які підлягають державному соціальному страхуваннюі або які займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, - за умови сплати
страхових внесків до Пенсійного фонду України.
З таким задатками органів законодавчої , виконавчої та судової гілки влади України відібрати
все ,що можна відібрати думаю залишилось змінити ст.46 Конституції України і зробити Пенсійний
фонд недержавним за Конституцією і тоді вони для себе будуть мати державний пенсійний фонд ,а
для нас конституційні норми по "забезпеченню” нас не державним пенсійним фондом.
Не прошляпить би нам це з вами коли будуть змінювати Конституцію України , як ми колись
прошляяпили наші заводи та інше державне майно .
Голова ГО "Правовий простір” м.Сєвєродонецька Луганської області Рімма Білоцерківська
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1063 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 1
1 Levchenkoff  
0
Римма! Читая Ваши сообшения, становится страшно дважды: во-первых от Вашей мудрости и глобального взгляда на процесс, а во-вторых от осознания происходящего в стране!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]