Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

ПРОТОКОЛ 01\03-10Н Координаційної ради Асамблеї від 25 03 10
[ Викачати з сервера (49.0 Kb) ] 01.04.2010, 16:02
ПРОТОКОЛ 01\03-10Н
ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ АСАМБЛЕЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
м. Київ                                                                 25 березня 2010 р
 
Присутні
Члени Координаційної ради
Олександр Супрунюк
Василь Попик (Павло Жовніренко за дорученням)
Ірина Касьян
Анатолій Ковальов
Лариса Коломієць
Василь Кулинич
Петро Мокрій
Андрій Панаетов
Олександр Томасевич (делегував повноваження А Ковальову)
Костянтин Байчук
Запрошені
Володимир Михайлов
Ігор Шевченко
Голова Координаційної ради пропонує розпочати роботу згідно порядку денного, погодженого в режимі електронного обговорення.
1. Про єдиний реєстр учасників Асамблеї
2. Про результати електронного засідання координаційної ради
3. Про порядок взаємодії та затвердження комітетів ( комісій робочих груп тощо) Асамблеї.
4. Про першочергові заходи Координаційної ради.
4.1.Про схвалення Концепції розвитку малого та середнього бізнесу України.
4.2.Про порядок обговорення, подання та супроводу ЗУ «Про ринки та ринкову діяльність».
4.3.Про порядок підтримки акції підприємців Центрального ринку м. Луганська.
4.4.Про порядок подання та супроводу змін до ЗУ «Про автомобільний транспорт».
5.Про наповнення та розвиток веб-сайту Асамблеї та взаємодію із ЗМІ.
6.Про затвердження місця проведення , дати та порядку денного наступної Асамблеї. 7.Інші питання. Заперечень та зауважень немає.
З першого питання слухали А. Ковальова, який повідомив, що станом на 25.03.2010 Меморандум Асамблеї підписаний 72 громадськими організаціями малого та середнього бізнесу.
З другого питання О. Супрунюк пропонує членам Координаційної ради продовжити роботу із залучення регіональних громадських організацій підприємців до участі в Асамблеї. Він також запропонував на базі рішень Координаційної ради, прийнятих в режимі електронного обговорення, розробити та затвердити форми сертифікату учасника Асамблеї, логотип та фірмовий бланк Асамблеї.
І.Касьян запропонувала до 01.04.10 завершити формування реєстру учасників Асамблеї. А.Ковальов поставив питання доступу до реєстру учасників Асамблеї. Більшість членів Координаційної ради погодилася з думкою, що безперешкодний доступ до реєстру повинні мати Голова та секретар Координаційної ради та утримувач реєстру. Учасники Асамблеї мають право отримувати доступ до реєстру з дозволу голови Координаційної ради.
Ухвалили:
До 10.04.10 в режимі електронного обговорення затвердити форми сертифікату учасника Асамблеї, логотип та фірмовий бланк Асамблеї.
А.Ковальову до 01.04.10 завершити формування реєстру учасників Асамблеї.
Членам Координаційної ради прискорити роботу із залучення до Асамблеї регіональних громадських організацій підприємців
Встановити, що безперешкодний доступ до реєстру повинні мати Голова та секретар Координаційної ради та утримувач реєструю. Учасники Асамблеї мають право отримувати доступ до реєстру з дозволу голови Координаційної ради.
З третього питання слухали А. Панаетова, який запропонував утворити в якості робочих органів: секретаріат Асамблеї та комітети Координаційної ради – експертно-моніторинговий, інформаційний, стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків, прямої дії. О.Супрунюк запропонував також утворити галузеві комітети: по проблемах автомобільних перевезень, по проблемах ринків та в подальшому утворювати галузеві комітети для вирішення проблемних питань, що мають галузевий характер.
Л.Коломієць: запропонувала доопрацювати всі установчі документи Асамблеї, які регламентують діяльність всіх робочих органів АМСБ. Внести всі необхідні зміни до Положення про АМСБ та Координаційну раду, які стосуються порядку утворення, роботи і ротації членів Координаційної ради, діяльності комітетів, робочих груп, тощо. В ході обговорення надані пропозиції підтримані одностайно.
О.Супрунюк пропонує обрати секретарем Координаційної ради І.Касьян, головами комітетів:
- стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків – В.Кулинич;
- інформаційного – А.Ковальов
- експертно-моніторингового – І.Касьян
- прямої дії – В.Михайлов
- галузевого комітету по перевезеннях – С. Литвиненко ( в разі його згоди)
- галузевого комітету по ринках – О.Ракову
-Комитет з питань координації взаемовідносин малого та середнього бизнесу з фінансово- банківськими структурами- А.Панаетов
Ухвалили:
утворити в якості робочих органів: секретаріат Асамблеї та комітети Координаційної ради – експертно-моніторинговий, інформаційний, стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків, прямої дії, галузеві комітети - по проблемах автомобільних перевезень, по проблемах ринків та в подальшому утворювати галузеві комітети для вирішення проблемних питань, що мають галузевий характер.
Обрати секретарем Координаційної ради І.Касьян,
головами комітетів: - стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків – В.Кулинич;
- інформаційного – А.Ковальов
- експертно-моніторингового – І.Касьян
- прямої дії – В.Михайлов
- галузевого комітету по перевезеннях – С. Литвиненко (Оскільки контакт із С. Литвиненком не встановлений, виконувати обов’язки голови комітету К. Байчуку)
- галузевого комітету по ринках – О.Ракову
-Комитету з питань координації взаємовідносин малого та середнього бізнесу з фінансово- банківськими структурами- А.Панаетов
Внести зміни до Положення про Координаційну раду, зміни пов’язані з утворенням робочих органів.
З четвертого питання слухали: О.Супрунюка, який повідомив про ситуацію, що склалася на ринку ДП «Центральний ринок» м. Луганська, та про лист, направлений від імені Асамблеї Луганському міському голові, голові Луганської облдержадміністрації та голові представництва Держкомпідприємництва у Луганській області.
В. Михайлов запропонував визначити заходи прямої дії у зв’язку із ситуацією, що склалася в Луганську.
Запропоновано:
- експертно-моніторинговому комітету (І.Касьян) здійснювати моніторинг ситуації на ринку ДП «Центральний ринок» м. Луганська та отримання відповідей від Луганського міського голови, голови Луганської облдержадміністрації та голови представництва Держкомпідприємництва у Луганській області на лист Асамблеї;
- комітету прямої дії (В.Михайлов) до 05.04.10 визначитися з можливими заходами прямої дії на підтримку законних прав та інтересів підприємців, працюючих на ринку ДП «Центральний ринок» м. Луганська
Ухвалили:
- експертно-моніторинговому комітету (І.Касьян) здійснювати моніторинг ситуації на ринку ДП «Центральний ринок» м. Луганська та отримання відповідей від Луганського міського голови, голови Луганської облдержадміністрації та голови представництва Держкомпідприємництва у Луганській області на лист Асамблеї;
- комітету прямої дії (В.Михайлов) до 05.04.10 визначитися з можливими заходами прямої дії на підтримку законних прав та інтересів підприємців, працюючих на ринку ДП «Центральний ринок» м. Луганська
І.Касьян, яка доповіла про наступне. Координаційною радою оприлюднений проект Концепції розвитку малого та середнього бізнесу, розроблений О.Раковою, із доповненнями І.Касьян та Л.Коломієць. Концепція потребує доопрацювання, та в подальшому має бути предметом обговорення з владою. Пропонується всім членам Координаційної ради надати експертно-моніторинговому комітету свої пропозиції до згаданої Концепції у строк до 10.04.10. Експертно-моніторинговому комітету (І.Касьян) узагальнити надані пропозиції та на їх підставі доопрацювати Концепцію з її подальшим оприлюдненням і затвердженням на черговій Асамблеї.
На даний час підготовано проекти Закону України «Про ринки та ринкову діяльність з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», змін до Законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Пропонується галузевим комітетам доопрацювати підготовані проекти та надати пропозиції експертно-моніторинговому комітету для їх узагальнення і оприлюднення доопрацьованих проектів для подальшого затвердження Асамблеєю. Ухвалили:
- членам Координаційної ради надати експертно-моніторинговому комітету свої пропозиції до згаданої Концепції у строк до 10.04.10. Експертно-моніторинговому комітету (І.Касьян) узагальнити надані пропозиції та на їх підставі доопрацювати Концепцію з її подальшим оприлюдненням до 20.10.04 і затвердженням на черговій Асамблеї;
- галузевим комітетам до 10.04.10 доопрацювати підготовані проекти Закону України «Про ринки та ринкову діяльність з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», змін до Законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».та надати пропозиції експертно-моніторинговому комітету для їх узагальнення і оприлюднення доопрацьованих проектів для подальшого затвердження Асамблеєю.
З п’ятого питання слухали А.Панаетова, який запропонував здійснити за рахунок членів Координаційної ради фінансування веб-сайта Асамблеї. В результаті обговорення вирішили отримати кошториси створення веб-сайту відповідно до пропозицій, що надійшли, після чого визначити розмір дольової участі у фінансуванні веб сайту. Кожному члену Координаційної ради надати до 10.04.10 голові інформаційного комітету свої пропозиції щодо взаємодії із ЗМІ. Голові інформаційного комітету до 15.04.10 надати Координаційній раді для обговорення план взаємодії із ЗМІ.
Ухвалили:
- отримати кошториси створення веб-сайту відповідно до пропозицій, що надійшли, після чого визначити розмір дольової участі у фінансуванні веб сайту.
- кожному члену Координаційної ради надати до 10.04.10 голові інформаційного комітету свої пропозиції щодо взаємодії із ЗМІ. Голові інформаційного комітету до 15.04.10 надати Координаційній раді для обговорення план взаємодії із ЗМІ.
З шостого питання слухали О.Супрунюка, який запропонував провести наступну Асамблею у м. Хмільницькому з орієнтовною датою – 15 травня поточного року. Для проведення Асамблеї запропоновано до 20.04.10 надати свої пропозиції до порядку денного.
Ухвалили:
погодитися з пропозицією щодо проведення наступної Асамблеї у м. Хмільницькому з орієнтовною датою – 15 травня поточного року. Для проведення Асамблеї звернутися до її учасників щодо надання своїх пропозицій до порядку денного у строк до 20.04.10.
З сьомого питання слухали А. Панаетова, який запропонував відповідно до регламенту Асамблеї кооптувати до Координаційної ради В.Михайлова з правом дорадчого голосу з наступним затвердженням черговою Асамблеєю.
Ухвалили: кооптувати до Координаційної ради В.Михайлова з правом дорадчого голосу з наступним затвердженням черговою Асамблеєю.
,
Голова Координаційної ради                                   О. Супрунюк
Секретар Координаційної ради                                      І. Касьян
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 902 | Завантажень: 165 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]