Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РИНКИ Хмельнийькою профспілкою захисту підприємців
[ Викачати з сервера (119.5 Kb) ] 01.03.2010, 12:44

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО РИНКИ

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Ринок - це об’єкт господарювання, створений юридичною особою, на відведеній за рішенням органів місцевого самоврядування земельній ділянці, або приватний суб’єкт господарювання (земля у власності) і зареєстрованний в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання торгових місць, послуг та забезпечення для підприємців продавців, покупців належних умов у процесі купівлі-продажу (далі-ринок).
Роздрібна торгівля- вид економічної діяльності у сфері товарного обігу, який охоплює купівлю-продаж товарів для кінцевого споживання в особистих, сімейних і домашніх цілях або для іншого подібного використання та надання пов’язаних з цим супутніх послуг.
Роздрібна торговельна мережа - сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торговельних автоматів. За ступенем постійності місцезнаходження розрізняють стаціонарну та пересувну мережу, за характером капітальності споруджень - магазин, торговельні павільони, кіоски й палатка, контейнер, криті столи.
Суб’єкт господарювання сфери торгівлі - юридична чи фізична особа - підприємець, яка згідно з договором реалізує товари покупцю та надає їм супутні послуги.
Супутня послуга - діяльність суб’єкта господарювання у сфері торгівлі спрямована на надання допомоги покупцям у здійснені договору купівлі- продажу товарів, надання послуг з їх доставки та використання.
Товар - продукція, що призначена для купівлі-продажу в оптовій та/або роздрібній торгівлі для задоволення потреб покупців.
Торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування товарів від виробника до покупця у формі купівлі-продажу та надавання пов’язаних з цим супутніх послуг.
Торговельна діяльність - діяльність суб’єктів господарювання щодо купівлі-продажу товарів кінцевим споживачам.
Торговельний майданчик, торговий ряд – це місце, відведене на території міста для здійснення торговельної діяльності з обладнаних місць (контейнерів, наметів, критих прилавків тощо) відповідно план-схем, для продажу непродовольчих та продовольчих товарів за цінами, що складаються в залежності від попиту і пропозицій. Мають функції ринку.
Торговельне місце – частина території ринку разом із тимчасовою спорудою, розташованою на ній для організації продажу товарів, який має постійне просторове місцезнаходження, займає окрему закриту споруду некапітального типу з або без торговельної зали для покупців та додаткової площі для розміщення запасів товарів.
Торговельний павільйон - пункт роздрібного продажу товарів, що займає відокремлену споруду полегшеної конструкції, на території ринку;
Кіоск - об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі стаціонарного типу, некапітальної забудови, який займає відокремлене приміщення для організації продажу товарів та не має торговельного залу для покупців;
Палатка - об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі, збірно-розбірної конструкції, який займає відокремлене приміщення та не має торговельного залу для покупців;
Контейнер - споруда для перевезення штучних вантажів широкої номенклатури. Контейнер може бути переобладнанний під кіоск;
Криті столи - столи з покрівлями, які розташовані на відкритій території ринку. До критих столів відносяться також столи, які розміщені у будівлях, та мають одну загальну покрівлю над декількома столами.
Магазин - це стаціонарний пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему будівлю або приміщення та мають торговельний зал для покупців.
Оптова торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарного обігу, який охоплює купівлю-продаж товарів для подальшого їх продажу або інших цілей.
Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарного обігу, який охоплює купівлю-продаж товарів для кінцевого споживання в особистих, сімейних і домашніх цілях або для іншого подібного використання та надання пов’язаних з цим супутніх послуг.
Підприємства громадського харчування – їдальні, кафе, закусочні, бари, буфети, бістро-окреме приміщення або будівлі, що мають, як правило, зал, обладнанний столиками і стільцями для споживання їжі, необхідні виробничі та побутові приміщення для її приготування.
Відкриті літні майданчики - стаціонарні пункти з кількістю місць для обслуговування 20 чоловік і більше.
Торговельний майданчик, торговий ряд - це місце, відведене на території міста для здійснення торговельної діяльності з обладнаних місць (контейнерів, палаток, кіосків, критих столів, торговельних павільонів) відповідно план-схем, для продажу непродовольчих та продовольчих товарів за цінами, що складаються в залежності від попиту і пропозицій.
Торговельний автомат - технічний засіб (об’єкт торгівлі), який автоматично, без участі обслуговуючого персоналу, здійснює продаж товарів та надання послуг споживачам після одержання від нього платіжних засобів.
Торговий центр - об’єкт торгівлі, розташований на території ринку, створений юридичною особою, на території якого здійснюють торговельну діяльність більше трьох суб’єктів господарювання.
Підприємець-продавець - суб’єкт господарювання, фізична особа-громадянин України, іноземні громадянини, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі-продавець).
Покупець - суб’єкт господарювання або фізична особа, які придбавають товари в оптовій та роздрібній торгівлі.
2. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі - продавці).

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням торговельної та торговельно-виробничої діяльності, які виникають між органами державної влади і місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, а також між суб’єктами господарювання.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення:
а) зовнішньої торгівлі;
б) торгівлі в магазинах безмитної торгівлі;
в) торгівлі ліками та лікарськими засобами;
г) торгівлі цінними паперами, об’єктами нерухомості, лотерейними квитками, вхідними квитками у заклади культури та спорту, проїзними квитками, державними знаками поштової оплати, не розфасованими для продажу газом та водою, електричною та тепловою енергією;
д) торгівлі предметами релігійного культу;
е) біржової торгівлі;
є) торгівлі речами, які закладені в ломбарді.


Стаття 3. Принципи здійснення торговельної діяльності

1. Основними принципами здійснення діяльності у сфері внутрішньої торгівлі є:
а) рівність прав суб’єктів господарювання;
б) дотримання прав і законних інтересів покупців та суб’єктів господарювання;
в) добросовісна конкуренція;
г) дотримання встановлених законодавством вимог щодо рівня обслуговування покупців.


Стаття 4. Законодавство України про ринки

1. Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми керується у своїй діяльності законодавством України, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими нормативними актами.


РОЗДІЛ ІІ

ВИДИ РИНКІВ

Стаття 5. Види ринків

1. Види ринків визначаються за такими ознаками:
- за конструкцією - криті, відкриті та комбіновані;
- за часом діяльності – постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні, постійні та виїзні;
- за видами економічної діяльності – з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі;
- за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.


Стаття 6. Види ринкової торгівлі

1. Ринкова торгівля поділяється на такі види: роздрібна, оптова.
2. Суб’єкти господарювання мають право займатись одним або декількома видами діяльності у сфері торгівлі.


РОЗДІЛ ІІІ

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ РИНКІВ

Стаття 7. Порядок проведення конкурсів на право створення ринків

1. Ринки створюються на конкурсних засадах органами місцевого самоврядування відповідно до генерального плану забудови території населеного пункту.
2. Конкурс на право створення ринків і надання їх в оренду проводиться з метою визначення переможця – особи, яка запропонувала найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта (некомерційний конкурс) або за рівних фіксованих умов найвищу ціну за оренду (комерційний конкурс).
3. Об’єктами проведення конкурсу є:
- право створення ринку на відведеній для цієї мети землі;
- право оренди майна діючого комунального ринку, який є самостійним підприємством і єдиним (цілісним) комплексом.

Стаття 8. Вимоги до території ринку

1. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового, комунального, приватного секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів проходи, входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під’їздів, телефонний зв'язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 250, електро- та водопостачання, водовідведення, медпункт, безоплатний туалет для продавців та покупців, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття тощо.
2. Забудова території ринку та розташування об’єктів ринку повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам для будівництва ринків.
3. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

Стаття 9. Порядок організації ринку

1. Адміністрація ринку до початку його діяльності узгоджує:
- з місцевим виконавчим комітетом дату відкриття, порядок сплати ринкового збору, інших платежів, передбачених законодавством, та режим роботи ринку, який передбачає один санітарний день на тиждень для всіх ринків міста (графік проведення санітарних днів встановлюється місцевим виконавчим комітетом за погодженням з адміністраціями ринків);
- з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, Державтоінспекції – проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торгових місць і об’єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торгово-технологічним обладнанням;
- забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.
2. Адміністрації ринку забороняється надавати торгові місця, не передбачені проектною документацією щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торгових місць і об’єктів, їх кількості і розміру на прилавках для встановлення транспортних засобів, причепів, контейнерів, кіосків, павільйонів, палаток тощо без попереднього внесення відповідних змін до проектної документації, яке проводиться не пізніше 1 лютого щорічно.
3. На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи) та з інформацією про кількість торгових місць, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб’єкта підприємницької діяльності, цього Закону, режиму роботи ринків, витягів із ЗУ «Про захист прав споживачів», нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору, тарифів плати за послуги та правил їх надання, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, місцезнаходження і телефон суб’єкта господарювання, інформації про адресу і номери телефонів органів, що контролюють роботу ринків та/або можуть забезпечити захист прав продавців (управління торгівлі місцевого виконкому, галузева рада по торгівлі, уповноваженого Держпідприємництва, профспілкові та громадські організації), інформації про місцезнаходження Книги заяв та пропозицій підприємців, продавців.
4. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.
5. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.
6. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м’яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії, грибів тощо.
Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків.
7. Розташування торгових місць на ринку, торгово-технологічно обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.
Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки) мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо.
Одним торговим місцем визначається: на прилавках (столах) – два погонних метри прилавка (стола); при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, візка, у тому числі ручного, контейнерах, кіосках, палатках, павільйонах тощо – чотири квадратних метри.
8. Торгові місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торгових місць на ринку. На території ринку пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення.
9. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються господарюючим суб’єктом наочними позначеннями про їх призначення. Усі торгові місця позначаються номерами у відповідності до графічно виконаного плану території.
10. Використання автостоянок для зберігання транспортних засобів з метою продажу товарів не допускається.

Стаття 10. Порядок закриття ринку

1. У разі припинення діяльності ринку, капітального ремонту, технічного переобладнання, суб’єкт господарювання повинен не пізніше як за рік:
- повідомити у письмовій формі про це приватних підприємців, які здійснюють торговельну діяльність на території ринку,
- розмістити біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття ринку,
- оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації, а також розмістити (за наявності) на офіційному сайті місцевих органів виконавчої влади,
- у письмовій формі подати заяву до органів місцевого самоврядування про необхідність забезпечення таких підприємців іншими рівноцінними торгівельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців та рекомендацій громадських організацій, які захищають права цих підприємців.
2. Для проведення санітарних заходів ринку, окремих його приміщень, частини території, суб’єкт господарювання повинен не пізніше як за 10 днів повідомити про це продавців і покупців, розмістивши біля входу на ринок відповідну інформацію.

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ

Стаття 11. Вимоги до організації діяльності ринків

1. Вимоги до організації діяльності ринків встановлюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері, які не суперечать цьому Закону.
2. Суб’єкт господарювання провадить торговельну та виробничо-торговельну діяльність після його державної реєстрації, повідомлення відомостей про здійснення своєї діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, за наявності відповідних документів, що надають підстави провадження торговельної діяльності (ліцензії, торговельного патенту тощо).
3. Послуги ринків і умови їх надання повинні бути безпечними для життя і здоров’я покупців, забезпечувати збереження їх майна і охорону навколишнього середовища.
Умови надання послуг повинні відповідати вимогам за рівнем шуму, вібрації, освітлення, стану мікроклімату, санітарним нормам і правилам, архітектурно-планувальним і конструктивним рішенням, вимогам електро-, пожежо- та вибухобезпечності.

Стаття 12. Вимоги до торгового місця

1. На торговому місці продавця (юридичної особи) розміщується інформація із зазнанням назви, місцезнаходження і номера телефону суб’єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
2. На торговому місці продавця (фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності) розміщується інформація із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, а також розміщується копія патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку (прізвище, номер патенту, ким і коли виданий) чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
3. Продавець повинен мати при собі: документи про сплату ринкового збору та послуг ринку; належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних плодів – копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження.
4. У разі використання торговельного місця на умовах оренди в продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди – копія такої угоди із суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем).
5. Під час проведення органам контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи.

Стаття 13. Угода про надання в користування торгового місця

1. Адміністрація ринку при наданні продавцям (зареєстрованим у встановленому порядку суб’єктам підприємницької діяльності) торгових місць на визначений термін (більше одного місяця) укладає з ними письмову угоду (обов’язкова для виконання по всій території України Типова угода додається).
2. Укладання угоди проводиться безкоштовно.
3. Безпідставна відмова адміністрації ринку від укладення затвердженої типової угоди з підприємцем тягне за собою скасування дозволу органів місцевого самоврядування про відкриття даного господарюючого суб’єкта (адміністрації).

Стаття 14. Послуги на ринку

1. За окрему плату продавцям, за їх згодою, можуть надаватися такі послуги: бронювання на обмежений термін вільних торгових місць, прокат торгового інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубка м’яса (рубачами м’яса ринку), інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях, за наявності їх на ринку і на автостоянках, консультанті спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг.
2. Забороняється нав’язувати суб’єктам господарювання та фізичним особам особам, які реалізують товари на ринку платні послуги або примушувати їх придбавати такі послуги у інших суб’єктів господарювання.
3. Перелік платних послуг, які надаються на ринку, погоджується у відповідному органі місцевого самоврядування, галузевої ради, громадської організації, яка захищає право та інтереси підприємців.
4. Кабінет Міністрів України може приймати рішення про обмеження розміру плати за послуги, що надаються на ринках та нормативну рентабельності за надання в оренду (суборенду) торговельного місця на ринку.
5. Тарифи на послуги ринку та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку із погодженням з місцевою галузевою радою.

Стаття 15. Ринковий збір

1. За право займання торгового місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному міською радою.
2. Продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі. Ринковий збір справляється пропорційно розміру зайнятої торгової площі: на прилавках (столах) – в погонних метрах, при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, візка, у тому числі ручного, контейнерах, кіосках, палатках тощо – в метрах квадратних.
3. Справляння ринкового збору, плати за утримання територій ринку загального користування в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з видачею касових чеків (у випадках сплати ринкового збору – абонементного талона з прикріпленням до нього касовим чеком).
4. Ринковий збір та інші платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, які підтверджують сплату ринкового збору, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.
5. При справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується продавцем до зайняття торговельного місця.
6. За погодженням з адміністрацією ринку платники ринкового збору можуть сплачувати ринковий збір через установи банків, у тому числі у вигляді передоплати через каси ринку з видачею абонемента, що підтверджує дану оплату.
7. Документи про сплату ринкового збору повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх іншим особам.
8. При пониженні середньодобової температури до –20 градусів Цельсія торгівля на відкритих ринках не здійснюється, ринковий збір не стягується. Перерахована авансом плата за ринковий збір зараховується за наступний період.

Стаття 16. Обов’язки адміністрації ринку

1. Адміністрація ринку зобов’язана:
- забезпечувати утримання територій ринку загального користування, централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торгового інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям;
- передати підприємцю в тимчасове користування торгове місце;
- надавати підприємцю для ознайомлення калькуляцію плати за утримання торгового місця, а також тарифи з надання додаткових послуг;
- надавати на запит управлінню торгівлі та галузевій раді підприємців з питань торгівлі та діяльності ринків, документи, які підтверджують виконання робіт, пов’язаних з модернізацією та реконструкцією об’єкта користування, що здійснені або можуть бути здійснені адміністрацією за рахунок підприємця, а також при підвищенні плати за утримання торгового місця;
- справляти ринковий збір, контролювати його оплату підприємця та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством;
- проводити своєчасне прибирання території ринку (в тому числі вологе) та вивіз сміття;
- забезпечити охорону об’єкта користування;
- надавати можливість безкоштовно користуватися приміщенням туалету ринку за перепусткою встановленого зразка;
- проводити своєчасний ремонт твердого покриття та інженерних комунікацій;
- узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;
- не допускати до продажу товарів, що заборонені, створювати належні умови для додержання підприємцем правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;
- надавати інформацію щодо вимог Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);
- у разі смерті, втрати працездатності, що унеможливлює здійснення підприємницької діяльності, тощо підприємця до припинення строку дії угоди переукласти у відповідності до чинного законодавства угоду на таких самих умовах з одним з правонаступників чи спадкоємців (за умови належності їм тимчасової споруди). Переукладення угоди із близькими особами підприємця (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) здійснюється безкоштовно, з іншими особами – за плату у розмірі 50, 00 грн. Вказана плата направляється на розвиток інфраструктури ринку, на якому розташований об’єкт користування;
- підтримувати територію, на якій розташований об’єкт користування, в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, з належним зовнішнім освітленням. Забезпечення внутрішнього освітлення регулюється окремим договором;
- забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація);
- організувати роботу медичного пункту самостійно або на договірних умовах із межуючим ринком;
- забезпечити діяльність каси по прийому податків.

Стаття 17. Права адміністрації ринку

1. Адміністрація має право:
- контролювати наявність, стан та мету використання об’єкта користування;
- в межах чинного законодавства здійснювати контроль за дотриманням підприємцем правил протипожежної безпеки, санітарних норм;
- повідомляти контролюючі органи про виявлені порушення;
- вимагати від підприємця своєчасного та в повному обсязі плату за утримання об’єкта користування;
- в межах чинного законодавства інші дії по підтриманню належного порядку на ринку.

Стаття 18. Обов’язки суб’єкта господарювання сфери торгівлі (підприємця)

1. Підприємець зобов’язується:
- прийняти торгове місце в тимчасове користування;
- використовувати об’єкт користування за його цільовим призначенням у відповідності до умов цієї угоди;
- дотримуватись розпорядку роботи ринку;
- утримувати об’єкт користування в належному санітарному, технічному та протипожежному стані;
- своєчасно вносити ринковий збір, плату за користування торговим місцем та плату за додаткові послуги у відповідності до умов цієї угоди;
- щоденно, після закінчення торгівлі, прибирати від сміття об’єкт користування;
- у разі припинення або розірвання угоди протягом десяти днів з моменту припинення або розірвання повернути адміністрації об’єкт користування у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в користування, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати адміністрації збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) об’єкта користування з вини підприємця;
- дотримуватися правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної безпеки, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог законодавства;
- не здійснювати без письмової згоди адміністрації перебудову, добудову та перепланування об’єкта користування;
- надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або тару покупця;
- не допускати паління та розпивання спиртних напоїв на торгових місцях. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку;
- виставляти зразки товарів, що є у продажу, на видному для покупців місці; позначати ціни на товари на ярликах цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом;
- належним чином оформити особисту медичну книжку – у разі продажу продовольчих товарів.

Стаття 19. Права суб’єкта господарювання сфери торгівлі (підприємця)

1. Підприємець має право:
- на щорічну відпустку терміном 24 дні, за які підприємець не сплачує ринковий збір та єдиний податок;
- на належне утримання територій ринку загального користування, централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торгового інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям;
- прийняти в тимчасове користування торгове місце;
- на ознайомлення з калькуляцією плати за утримання торгового місця, а також тарифи з надання додаткових послуг;
- на належне прибирання території ринку (в тому числі вологе) та вивіз сміття;
- на належне забезпечення охорони об’єкта користування;
- на можливість безкоштовно користуватися приміщенням туалету ринку за перепусткою встановленого зразка;
- на своєчасний ремонт твердого покриття та інженерних комунікацій адміністрацією ринку;
- на інформацію щодо вимог Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);
- у разі смерті, втрати працездатності, що унеможливлює здійснення підприємницької діяльності, тощо підприємця до припинення строку дії угоди переукласти у відповідності до чинного законодавства угоду на таких самих умовах з одним з правонаступників чи спадкоємців (за умови належності їм тимчасової споруди). Переукладення угоди із близькими особами підприємця (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) здійснюється безкоштовно, з іншими особами – за плату у розмірі 50,00 грн. Вказана плата направляється на розвиток інфраструктури ринку, на якому розташований об’єкт користування.
Стаття 20. Вимоги до санiтарного стану та пожежної безпеки ринкiв

1. Улаштування та утримання територiї ринкiв повинно вiдповiдати вимогам санiтарних правил утримання територiй населених мiсць (СанПiН N 4690-88) та Ветеринарно-санiтарних правил для ринкiв, затверджених наказом Головного державного iнспектора ветеринарної медицини України вiд 04.06.96 р. N 23 та зареєстрованих у Мiнюстi України 19.06.96 р. N 314/1339, та Правилам пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МВС України вiд 19.11.2002 року N 1194, зареєстрованого у Мiнюстi України 04.12.2002 року N 946/7234.
2. Територiя ринкiв (в тому числi господарськi площадки, пiд’їзнi шляхи та пiдходи) повинна мати тверде покриття (асфальт, брукiвка) з нахилом, який забезпечує стiк дощових вод.
3. Територiя ринку повинна мати каналiзацiю та водогiн.
4. На ринках без каналiзацiї громадськi туалети слiд встановлювати з водонепроникними вигребами на вiдстанi не менше 50 м вiд мiсць торгiвлi. Кiлькiсть розрахункових мiсць в туалетах (каналізованих та неканалiзованих) має бути не менше одного на кожнi 50 торгових мiсць.
5. При визначеннi кiлькостi урн необхiдно керуватись розрахунком (не менше) - для продовольчих ринкiв та секторiв, в яких здiйснюється торгiвля продовольчими товарами - 1 урна на 50 кв. м площi ринку, для iнших ринкiв - 1 урна на 200 кв. м площi ринку.
6. Туалет на ринку має бути об лаштований, з гарячою і холодною водою, дзеркалом, повітряною сушкою.
7. При визначенi кiлькостi смiттєзбiрникiв ємнiстю до 100 лiтрiв необхiдно виходити з розрахунку для продовольчих ринкiв та секторiв, на яких здiйснюється торгiвля продовольчими товарами - не менше одного на 200 кв. м площi ринку, для iнших ринкiв - не менше одного на 400 кв. м площi ринку.
8. На ринках площею 0,2 га та бiльше зiбранi на територiї ринку вiдходи мають зберiгатися в контейнерах ємнiстю 0,75
9. Територія ринку по периметру обов’язково облаштовується кранами з підводкою до них проточної води для її миття.
10. На ринку встановлюються фонтанчики для пиття з пiдводкою до них проточної холодної води, яка вiдповiдає державним вимогам для питної води.
11. Вимоги до пожежної безпеки ринкiв, розмiщених у будiвлях, до територiй вiдкритих ринкiв, торгових рядiв, улаштованих кiосками, павiльйонами, контейнерами, палатками, автомобiлями, причепами, навiсами, забезпечення засобами пожежогасiння має вiдповiдати вимогам роздiлiв 3-7 Правил пожежної безпеки на ринках України.

Стаття 21. Особливостi торriвлi продовольчими товарами

1.Продаж продовольчих товарiв на ринках здiйснюється з додержанням Ветеринарно-санiтарних правил для ринкiв, Правил продажу продовольчих товарiв, Правил роботи дрiбнороздрiбної торгової мережi, iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють торгову дiяльнiсть та захист прав споживачiв.
2. Висновок державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якостi та безпеки продукцiї у ветеринарному вiдношеннi, наявнiсть документiв про сплату ринковоrо збору i наданих послуг є пiдставою для зайняття продавцем мiсця на ринку за профiлем торгiвлi.
3. На ринках дозволяється продавати харчовi продукта, не забороненi для реалiзацiї. Такi харчовi продукти можна продавати тiльки за умови:
- готовi м'яснi вироби i м'яснi напiвфабрикати, молоко i молочнi продукти, консерви, курячi яйця тощо промислового виробництва - наявностi документiв, що пiдтверджують їх якiсть i безпеку (копiї сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання, якщо продукцiя пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, та копiї документа виробника, що пiдтверджує належну її якiсть, а також вiдповiдних ветеринарних документiв);
- м'ясо, отримане вiд забою худоби у власних чи фермерських господарствах - наявностi ветеринарної довiдки про передзабiйний клiнiчний стан тварин або ветеринарного свiдоцтва (довiдки), виданих мiсцевою установок) державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи на ринку;
- молоко i молочну продукцiю, отриману вiд власних чи фермерських господарств - наявностi довiдки про клiнiчнйй огляд тварини i епiзоотичний стан мiсцевостi, виданої установок) державної ветеринарної медицини за мiсцем вироблення продукцiї, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявностi висновку державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи на ринку;
- курячi яйця, отриманi вiд власних чи фермерських господарств - наявностi свiдоцтва або довiдки про клiнiчний огляд птицi та епiзоотичний стан мiсцевостi, виданої мiсцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявностi висновку державно

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1366 | Завантажень: 216 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
2 aaa  
0
Вивчаю

1 Анатолій  
0
Закон потрібний, але я не спеціаліст. Не можу щось запропонувати

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]