Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Про перевірки пожнаглядом
[ Викачати з сервера (57.0 Kb) ] 14.03.2011, 19:11

Про перевірки пожнаглядом

Сьогдні ми поговоримо про пожежний нагляд.

У школі нас учили, що при пожежі необхідно набирати номер «01». А як щодо дорослого життя? Як отримувати дозвіл на підприємницьку діяльність від органів державного пожежного нагляду? Як поводити себе, коли до вас прийшов працівник пожежної служби та не побачив на стінінеобхідного знаку?

У таких ситуаціях навіть «01» не врятує. Лише чіткі формулювання юридичних норм. Відповідно, знання законів та змін, внесених до них.

Стосовно пожежного нагляду нам випала можливість поспілкуватись з спеціалістом у цій галузі, експертом з питань пожежної безпеки, членом Українського союзу виробників протипожежної продукції та послугРожковим Анатолієм Павловичем.

Маємо надію, що цей матеріал міститиме відповідь на ВСІ запитання, які могли б виникнути у підприємця стосовно "пожежної" дозвільної системи.

Пане Анатолію, цього року набрав чинності Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»Розкажіть, які зміни відбулись у процедурі отримання дозволів від органів державного пожежного нагляду?

Головним наслідком набуття чинності цього Закону, якщо ми кажемо про стосунки підприємців з державним пожежним наглядом, безперечно є введення в дію Постановою КМ України №17 від 11 січня 2006 р. змін до Порядку видачі органами держпожнагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень, які передбачають, вперше в Україні, застосування декларативного принципу початку роботи цілої низки об’єктів, перш за все - малого бізнесу.

Отже, основним є те, що підприємства не високого ризику не отримують дозволи, а тільки повідомляють довільний орган про виконання вимог. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про умови та строки подання Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

1.      якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

2.      якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Слід мати на увазі, що:

  • вибухопожежонебезпечний об'єкт-це об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";
  • об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС.

З моменту прийняття закону вже пройшов рік. Ми можемо говорити про його результативність?

Безперечно! По-перше, велика кількість підприємців отримала можливість розпочати діяльність за декларативним принципом.

По-друге, для них відпала необхідність, як це часто було раніше, щорічно подовжувати дію тимчасових дозволів.

По-третє, згідно з новою Інструкцією з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 № 59 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354, змінено періодичність планових перевірок. Для об’єктів, на які розповсюджується декларативний принцип (це об’єкти ІІІ групи) планові перевірки мають проводитися один раз на п’ять років.

Як зменшення дозвільної документації допомогло підприємцям? Чи можете навести конкретні приклади?

Ті підприємці, з ким довелося спілкуватися з даного питання, вважають це значним позитивом і полегшенням організації їхньої діяльності. Єдина поки що вада-це недостатня інформованість підприємців про наявність можливості спрощеного порядку початку діяльності за декларативним принципом.

Контроль за протипожежним станом будь-яких об’єктів безпосередньо здійснюють інспектори пожежного нагляду, які мають такі права:

- проводити пожежні перевірки приміщень в будь-який час за умови присутності власника чи його законного представника, який зобов’язаний надавати інспектору пояснення та необхідні документи, що стосуються пожежної безпеки;

- надавати обов’язкові для виконання приписи та розпорядження;

- контролювати стан протипожежної безпеки, згідно з існуючими стандартами;

- зупиняти виробничий процес, якщо є загроза пожежній безпеці до моменту усунення виявлених і зафіксованих в окремому протоколі недоліків;

- притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та працівників фірми у випадку порушення ними правил пожежної безпеки та невиконання розпоряджень пожежної служби;

- застосовувати штрафні санкції до фірми за порушення правил пожежної безпеки та невиконання розпоряджень пожежної служби.

Варто ще до виникнення суперечок із органами пожежного нагляду дотримуватись наступних заходів:

1.            Розробляти і впроваджувати на фірмі Інструкції з пожежної безпеки, що відповідають діючим нормативам.

2.            Дотримуватись і контролювати виконання розроблених Вами Інструкцій з пожежної безпеки.

3.            Проводити навчання з правил пожежної безпеки, згідно Інструкції та стандартів.

4.            Підтримувати в діючому стані засоби пожежної безпеки.

5.            Надавати на вимогу органів пожежної служби будь-які матеріали, що стосуються пожежної безпеки фірми.

6.            У випадках укладання договору оренди приміщення дуже чітко розділіть у Договорі оренди Ваші протипожежні обов’язки орендодавця!

Згідно з Указом Президента України від 23.07.98 „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”, позапланові перевірки дотримання суб’єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не проводяться, якщо суб’єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі  шкода, завдана третім особам у зв’язку з порушенням суб’єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується у повному обсязі страховою компанією.

На об'єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

http://www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&biw=1360&bih=653&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%

Максимальний розмір штрафу у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації.

(За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу. )

. Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою компанією.

Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.

 

3. Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

 

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

 

б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;

 

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

 

г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

 

д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

 

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

 

Позапланові виїзні перевірки з підстави, визначеної у пункті "е" частини першої цієї статті, проводяться лише органами державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.

 

1) представники контролюючих органів мусять особисто заповнити такі графи журналу, як:
мета та характер перевірки;
 
назва організації, що здійснює перевірку;
 
прізвище, ім'я, по-батькові особи, що здійснює перевірку;
 
номер службового посвідчення та посада особи, що здійснює перевірку;
 
дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки;
 
строк проведення перевірки. Початок та закінчення;
 
підпис особи, що здійснює перевірку;
 
примітки.
У такий спосіб можна отримати всі потрібні відомості про вашого офіційного гостя, тож у разі виникнення якихось сумнівів щодо його повноважень зможете зателефонувати до відповідного контрольного органу.
Пам'ятайте, що записи в журналі представники контрольного органу мають робити під час кожної перевірки - планової, позапланової та повторної. 
2) відмова «контролера» зробити відповідний запис у журналі дає вам підстави не допустити його до перевірки. Ви маєте право протягом 3 днів у письмовій формі повідомити про цей факт контролюючому органові.
3) зафіксованими в журналі даними ви зможете скористуватися як документальним підтвердженням. Річ ось у чому: інколи виникає потреба довести, що працівники того чи іншого контролюючого органу вже перевіряли підприємство з певного питання. Тут йдеться насамперед про планові перевірки, які можна здійснювати раз на рік.

Закон про пожежну безпеку  http://www.zakoni.com.ua/?q=node/428

 

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 698 | Завантажень: 166 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]