Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Позов про єдиний соц внес Постанова № 6525
[ Викачати з сервера (90.5 Kb) ] 07.01.2011, 23:23
До Вищого адміністративного суду України
-----------------------------------------------------------------
вул. Московська, 8, корп.5, м.Київ , 01029

Позивач: ____________________________________,

Відповідач : Верховна рада України
вул. Грушевського ,5, м. Київ, 01008
тел. 044-255-42-46

Третя особа без
самостійних вимог: Міністерство Юстиції України,
01001 м.Київ, вул.Городецького, 13
тел. 044-278-37-23

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання дій Верховної Ради України протиправними та
незаконними, скасування рішення Верховної Ради України від 16.06.2010 року про внесення до порядку денного проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, рішення Верховної Ради України від 08.07.2010 року про прийняття в цілому проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, визнання нечинним Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI, скасування державної реєстрації закону та виключення запису № 52354/2010 з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

08.07.2010 року Верховна Рада України прийняла рішення про прийняття в цілому проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, який був повернутий із підписом Президента України 06.08.2010 року, опублікований у Офіційному віснику України вiд 20.08.2010 - 2010 р., № 61, стор. 13, стаття 2108,
зареєстрований в Міністерстві Юстиції України, код акту 52354/2010, отримав як закон
№ 2464-VI.

Згідно з частиною дев'ятою ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» №1251-XII від 25.06.91, «зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року».

Згідно з п.1 ст.3 Бюджетного кодексу України N 2542-III від 21 червня 2001 року, «Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду».

Згідно з ч. 2 п. 5 статті 94 Закону України «Про Регламент Верховно Ради України»
№ 1861-VI від 10.02.2010 року, «Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є: відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект». Проект Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, включений до порядку денного лише 17.06.2010 року, по суті повторював проект Закону України ”Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” № 5321, який був знятий з розгляду 15.06.2010 року.

Виходячи з цього, вважаю протиправним і незаконним включення проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, (надалі – законопроект) до порядку денного Верховної Ради України.

А прийняття законопроекту в цілому, суперечить частині дев'ятій ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» №1251-XII від 25.06.91, п.1 ст.3 Бюджетного кодексу України N 2542-III від 21 червня 2001 року, оскільки внесені зміни до законодавства що регулює стягнення зборів(обов'язкових платежів), механізму їх сплати, пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року.

Згідно статті 68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції і законів України.

Згідно ч. 3 статті 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка
не заборонена законом.

Згідно статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно статті 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Згідно статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” N 727/98 від 3 липня 1998 року,
приймався відповідно до п. 4 розділу XV, ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, має силу закону.

Відповідно до п.6 цього нормативно-правового акту, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

збору на обов'язкове соціальне страхування;

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Прямо суперечить Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” N 727/98 від 3 липня 1998 року, ч.1
п. 4 статті 4, п. 3 статті 7, п.11 статті 8, п. 2 Розділу VII, ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI. Єдиний соціальний внесок є по суті консолідованим збором, який включає збори на обов'язкове соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно п.12 статті 9 Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI - єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Ця норма, взята разом з статтями 165-1, 165-3, 165-4, 165-5, 188-23, частиною першою статті 244-2, 244-9, 244-11 Кодексу України про адміністративні прапорушення, статтею 212-1 Кримінального Кодексу України, які з’являються завдяки Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI і ним прямо передбачені, порушує взяті на себе державою Україна міжнародні зобов’язання.

Оскільки, 17.07.97 року Верховною Радою України, Законом України N 475/97-ВР, ратифікована Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А згідно п. 2 статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору.

А у відповідності до статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - нікого не може бути позбавлено свободи лише на підставі неспроможності виконати своє зобов'язання.

З цих підстав, Закон України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI, прямо суперечить статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно ч. 1, 2 статті 19 Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” - орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які
поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок. Нездійснення передбаченої частиною першою цієї статті перевірки або наявність висновку про невідповідність підзаконного
акта вимогам Конвенції є підставою для відмови в державній реєстрації відповідного підзаконного акта.

Юридична експертиза щодо відповідності Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, всупереч ч. 1, 2 статті 19 Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” проведена не була.

Згідно рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року, у справі № 1-45/2010, порушення процедури розгляду та ухвалення проекту закону є підставою для визнання його нечинним. А визнання нечинним закону тягне за собою виключення його з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

Зважаючи на все вищевикладене та фактичного порушення процедури розгляду та ухвалення законопроекту та порушення моїх прав, як фізичної особи –підприємця, громадянина України, представника корінного українського народу, зокрема наданими ч. 3 статті 22, 42, 43, 60, 64 Конституції України, статтею 68 Конституції України в зв’язку з статтею 14, статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтей 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 23 Декларації ООН про права корінних народів, керуючись статтями 6, 18, 51, 104, 105, 162, 171-1 КАСУ,

ПРОШУ:

1. Визнати дії Верховної Ради України по внесенню до порядку денного проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, прийняття в цілому проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, протиправними та незаконними.

2. Скасувати рішення Верховної Ради України від 16.06.2010 року про внесення до порядку денного проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525.

3. Скасувати рішення Верховної Ради України від 08.07.2010 року про прийняття в цілому проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525.

4. Визнати нечинним Закон України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI.

5. Скасувати державну реєстрацію Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI.

6. Зобов’язати Міністерство Юстиції України виключити запис № 52354/2010 з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

7. Всі судові витрати понесені адвокатом, Намистюком Денисом Анатолійовичем стягнути з Верховної Ради України на його користь.

Додатки: 1. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
3. Доказ сплати судового збору.
4. Копії позовної заяви в кількості 2-х екземплярів.

30.12.2010 року _______________________________

Ми позивачі, громадська організація «Уманська ліга підприємців», яка зареєстрована 08.02.2001 року, номер запису 1 025 120 0000 000259 в єдиному державному реєстрі, в особі голови правління ліги Кравчук Лідії Трохимівни, що об’єднує біля тисячі суб’єктів підприємницької діяльності, які на підставі закону здійснюють підприємницьку діяльність в м. Умань, Черкаської області і таким чином відповідно до ст.3 та п.1 та пп.2 п.2 ст.55 ГК України є суб’єктом господарювання, що здійснює свою господарську діяльність у сфері торгівлі на ринку.
Звертаємося до Вищого адміністративного суду у відповідності до статті 8, 55 Конституції України та п. 4 ст. 18 і ст..171-1 КАС України, для оскарження в суді дії єдиного органу державної законодавчої влади Україні відповідно до ст.75 Конституції України, регламенту - Верховної ради України з адміністративним позовом на захист порушених відповідачем наших прав, свобод і законних інтересів:
- « подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю та за захистом свого права бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів», у відповідності до пп.3 та 4 п.2 ст. 6 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , як суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.
Щодо права на достатній життєвий рівень для нас і наших сімей, що включає достатнє харчування, одяг, житло, що передбачено ст..48 Конституції України, оскільки за наслідком прийняття Законопроекту № 6673 про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відповідачем та прийняттю його за основу та схваленню у цілому на засіданні 08.07.2010р., підприємці нашої ліги додатково сплачуватимуть грошові кошти із сімейного бюджету до Пенсійного фонду, що погіршує матеріальний стан підприємців, що недопустимо в даному випадку та повинно бути виправлено в судовому порядку.
Суб’єктом суб’єкта владних повноважень - Кабінетом Міністрів України, як регуляторним органом у відповідності до пп.3 п.1 ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено регуляторний акт Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до пп.2 п.1 ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт, Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що регулює адміністративні відносини між органом державної влади у відповідності до п.1 Указу Президента України «Про Положення про Пенсійний фонд України» та п.12 Розділу XV Прикінцевих положень Закону України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Пенсійним фондом України та суб'єктами господарювання у тому числі і між управлінням Пенсійного фонду України у місті Умані та нами, членами Уманської ліги підприємців, суб’єктом господарювання.
Розробник проекту регуляторного акту Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" регуляторний орган, Кабінет Міністрів України відповідно до його повноважень встановлених п.2 ст.8 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повинен був провести аналіз регуляторного впливу Проекту, і тільки після цього у відповідності до п.2 ст.13 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» його оприлюднити шляхом опублікування його в своїх друкованих засобах масової інформації, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, газеті «Урядовий кур’єр», так як КМУ є її засновником за реєстраційним свідоцтвом КВ №2 від 12 квітня 1994 року і тому мав би обов’язком у цій газеті надрукувати повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Кабінет міністрів України у порушення норм п.2 ст.8 та п.2 ст.13 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не провів аналіз впливу регуляторного акту Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та не оприлюднив його і такий не оформлений відповідно до норм ЗУ «ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акту передав до Верховної ради України у порушення встановлених пп.6 п.1 ст.4 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципів державної регуляторної політики, прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності .
Порядок здійснення державної регуляторної політики Верховною Радою України
встановлений ст.15 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» якою передбачено, що …порядок забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки у здійсненні Верховною Радою України державної регуляторної політики… визначаються законом про Регламент Верховної Ради України з урахуванням вимог цього Закону.
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» статтею 25. Особливості прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади у тому числі і Верховною радою України відповідно до ст.15 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлено, що «Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений ».
Так, пунктом 1 статті 90 ЗУ «Регламенту Верховної Ради України» передбачено ,що законопроект має бути оформлений відповідно до вимог закону, цього Регламенту та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Тому Верховною радою України, яка у відповідності до п.3 ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторним органом, який приймає закони відповідно до ст.91 Конституції України та п.2 ст.46 ЗУ «Про регламент Верховної ради України» без наявності на те законних підстав прийнято та зареєстровано за вхідним номером № 6673 від 07.07.2010р. Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від Кабінету Міністрів України та прийнято за основу та ухвалено у цілому 08.07.2010р. у порушення пп.1 та 2 ст.25 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та у порушення п.1 статті 90 ЗУ «Регламенту Верховної Ради України». Що вказує на неправомірність дій відповідача.
Відповідно до ст.19 Конституції України Стаття 19. «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Тому Верховна рада України відповідно до своїх повноважень встановлених пп.1. та 2 п 1 ст.25 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не мала передбаченого вказаними вище законами права прийняти 07.07.2010р. за вх.№6673 і схвалити 08.07.2010р. , Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Отже, відповідач вчинив дії не передбачені вказаними вище законами, в своїх діях вийшов за межі повноважень, оскільки повинен був відмовити КМУ у прийнятті поданий нею Законопроект на реєстрацію згідно із п.1 ст.92 «Регламенту Верховної Ради України» яким встановлено, що « У прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91 цього Регламенту, а також якщо законопроект є альтернативним і вноситься з порушенням строків, визначених цим Регламентом» з огляду на те ,що Проект поданий з порушенням вимог п.1ст 90 Регламенту ЗУ «Регламенту Верховної Ради України».
Таким чином, відповідач, Верховна Рада України, з урахуванням вищенаведеного, діяла неправомірно, тому є всі передбачені Законом підстави визнати неправомірними дії Верховної Ради України по прийняттю на реєстрацію за № 6673 7.07.2010 р. Законопроекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та прийняттю його за основу та схваленню у цілому 08.07.2010р., оскільки такий Законопроект був поданий з порушенням чинного законодавства, яке регулює ці правовідносини.
Згідно статті 6 КАС України передбачено, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом.
Згідно п.4. ст. 8 КАС України передбачено, забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
Згідно п. 4. ст. 18 КАС України, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією , результатів виборів або всеукраїнського референдуму, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції.
Згідно пп. 4 п. 1 ст. 171-1 КАС України, Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції розглядає адміністративні справи, зокрема щодо дій чи бездіяльності Верховної Ради України.
Отже, предметом оскарження до Вищого адміністративного суду України є неправомірна дія Верховної Ради України, яка вбачається у викладі обставин цього адміністративного позову.
За вказаних обставин даний адміністративний позов підлягає розгляду у Вищому адміністративному суді України.
На підста викладеного, ст..ст. 11, 16 ЦК України, ст.ст. 104 -107, п. 4 ст.18, ст.. 117-1 КАС України, -

ПРОСИМО:

1. Відкрити провадження по адміністративній справі і розглянути по суті.
2. Визнати незаконними дії відповідача – суб’єкта владних повноважень Верховної ради України по прийняттю до реєстрації 07.07.2010р. за вх.№ 6673, Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та прийняттю його за основу та схваленню у цілому 08.07.2010р.
3. Зобов’язати відповідача зупинити дію вказаного акту та провести відкриті обговорення питань пов’язаних із застосуванням спірного регуляторного акту щодо загальнодержавного пенсійного страхування шляхом оприлюднення спірного проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з метою надання нами зауважень та пропозицій суб’єктами підприємницької діяльності, відносно яких ця норма застосовується.
4. відшкодувати судові витрати у розмірі 3 грн.40 коп. за сплату судового збору.

В порядку забезпечення доказів, витребувати від відповідача письмові документи щодо прийняття ним рішення про реєстрацію за вхідним номером № 6673 від 07.07.2010р. Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та про прийняття за основу та ухвалення у цілому 08.07.2010р. Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", оскільки такі документи є відомственні і знаходяться у відповідача і не надаються ним для всіх. З цих причин стала необхідність у витребуванні доказів відповідно до ст..ст. 73 – 75 КАС України.

Додатки:

Дві копії адміністративного позову.
Копія довідки про включення в державний реєстр.
Копія витягу із Статуту ліги.

« » ___________________ 2010р.

Голова правління «УЛП» Кравчук Л.Т.

Категорія: Наши файлы | Додав: aaa
Переглядів: 1189 | Завантажень: 120 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
1 LeprekON  
0
Якщо судді непідкупні та справедливі, всі пункти цього позову повинні задовольнитися.
Наскільки демократична і правова наша держава, покаже час.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]