Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Потреба швидкого реагування
18.03.2010, 14:47
Общественная организация «Луганск – мой дом» 91005 м. Луганськ, ул. Херсонская, д. 59, оф. 65 Тел.: (0642) 490340, 490370, факс 50-57-50 
.
 
 № 151 від 18 березня 2010 року
 
 
Від Голови правління громадської..організації                                                                   «Луганськ - мій дім» Кувічка А.Ю.
 
ЗВЕРНЕННЯ ДО КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ АСАМБЛЕЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ стосовно ситуації, яка склалася на території Дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська»
 
З 2008 року постійно спостерігаються незаконні дії власників дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська» щодо обмеження конституційного права суб’єктів підприємницької діяльності, які намагаються реалізувати своє право, надане Конституцією України, на території цього ринку. З кожним днем конфліктна ситуація все більше загострюється. Так, вже довгий час безперервно мають місце численні звернення з листами, заявами та скаргами та пропозиціями з питань конституцiйного права пiдприємцiв, якi працюють на ринку до всіх ланок органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Але здається враження, що всі органи взагалі не зацікавленні у вирішенні наявних проблем. В цілому, всі звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування із проханням вжити заходів щодо врегулювання просто ігноруються.
В наших численних зверненнях ми неодноразово ставили питання, що мають суттєве значення для подальшого розвитку пiдприємництва на Луганщинi, однак абсолютна бiльшiсть цих питань була залишена поза увагою.
Основним законом України (статтею 42) проголошено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Відповідно до ч 2 ст. 5 Господарського кодексу України конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових засад і гарантій підприємництва.
Згідно ст. 6 цього Кодексу одним із загальних принципів господарювання в Україні є свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Норми ст. 43 Кодексу визначають зміст цього принципу наступним чином: підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Так, наразі склалася ситуація, в якій непоодинокими є випадки наступних порушень вимог законодавства України:
1. Неукладення договорів про надання торгових місць для здійснення підприємницької діяльності.
Станом на 18 березня 2010 року із суб’єктами підприємництва не укладені договори про надання торговельних місць в оренду для здійснення підприємницької діяльності, хоча плата за надання торгових місць в оренду стягується в повному обсязі. До того ж простежується невідповідність договорів, укладених раніше із особами, які здійснюють свою діяльність на території ринку, Типовому договору, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгівельних приміщень (площ) у торгівельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» № 278 від 05.03.2009р. Звернення до Адміністрації ринку та уповноважених осіб не дали жодного результату. Так, при зверненнях до Адміністрації ринку із проханням укласти договори, посадовими особами у відповідь зазначається те, що жодному із суб’єкту підприємництва не було відмовлено в укладенні договорів. Ця інформація не відповідає дійсності. Непоодинокими є випадки прохання суб’єктів укласти договори, які залишаються не виконаними. До того ж в договорах, які раніше були укладені із суб’єктами підприємництва передбачалася можливість розірвання його в односторонньому порядку без попереднього попередження іншої сторони. Підприємці категорично не згодні із таким положенням! Такий пункт у договорі може призвести до грубого порушення права на здійснення підприємницької діяльності, передбаченого ст. 42 Конституції України, ст.ст. 5, 6, 43 Господарського кодексу України та іншими нормативно-правовими актами. На численні звернення про їх переукладення у відповідь було отримано лише так звані «відписки», якими всі прохання залишалися незадовільненими.
 2. Безпідставне завищення розміру плати за оренду торговельного приміщення. Недосконалість нормативно-правових актів, не виконання їх приписів уповноваженими суб’єктами призводять до того, що не зрозумілим залишається порядок нарахування та стягнення плати за оренду торговельного міста. Така ситуація призводить до масових порушень прав підприємців, неправомірних завищень розмірів плати. Так, відповідно до п. 6 Розділу ІІ Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого Наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 30 червня 2009 р., прибуток за надання в оренду торгового приміщення (площі) розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового приміщення (площі) та рентабельності. Згідно із п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 , рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (встановлюють) граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
Під час звернення громадської організації до Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області з’ясувалося, що Луганською обласною державною адміністрацією в повному обсязі не реалізовано повноваження стосовно ринків, наданих пунктом 12 додатку до Постанови КМУ від 25.12.1996 р., а саме: - не встановлено граничного розміру плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; - не встановлено граничного рівня цін, нормативу рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за послуги на ринках, оскільки розпорядженням Голови Луганської облдержадміністрації від 20.102009 р. № 1187 встановлено граничний розмір лише на послуги з надання в оренду торгових приміщень, торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
Не узгодженість зазначених питань компетентними органами безперечно призводять до відсутності порядку та єдиної структури калькуляції плати за оренду торговельних приміщень. Так, в березні 2010 року Адміністрація «Центрального ринку міста Луганська» оголосила свій намір зависити ціни на за оренду одного торгового місця (1 метр погонний) на 1 грн. 30 коп. (копія заяви додається). Таким чином, з урахуванням запропонованих змін ціни, орендна плата одного торгово місця становитиме 11 грн. 75 коп., що є самою високою платою в місті!!! На погляд суб’єктів підприємництва завищення розміру плати є не обґрунтованим та таким, що протирічить нормам законодавства України. До того ж в такому разі є підстави вважити, що сумарний розмір плати за оренду торгових приміщень значно перевищує затверджений граничний рівень. Конфлікт потребує якомога скорішого вирішення. Підприємці бажають займатися саме підприємницькою діяльністю, заробляти гроші, забезпечувати життєдіяльність свою та своїх рідних. Всім підприємцям вже просто набридло марно витрачати час, гроші та зусилля на боротьбу, яка викликає лише сміх та ігнорування з боку тих осіб та органів, які, відповідно до покладених на них законодавством України завдань, зобов’язані всіляко сприяти вирішенню ситуації. На підставі викладеного вище, з метою вирішення конфліктної ситуації, яка склалася між підприємцями та Адміністрацією ринку, нами було розроблено наступні вимоги:
ВИМОГИ фізичних осіб-підприємців, здійснюючих свою діяльність на території Дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська»:
1. Організувати і провести «круглий стіл» за участю Адміністрації Дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська», суб’єктів підприємницької діяльності, здійснюючих свою діяльність на території ринку, Голови Державного комітету регуляторної політики та підприємництва, представників Луганської обласної державної адміністрації з метою обговорення питань нарахування та стягнення орендної плати за торгове місце та укладення договорів оренди торговельного місця та додатків до них Адміністрацією ринку з фізичними особами-підприємцями, здійснюючих свою діяльність на території Дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська».
2. Чітко зазначити в Додатках до договорів оренди торговельного місця структурні елементи, порядок та суму нарахування плати за оренду торговельного місця.
 3. Надати копії документів, які є підставою для стягнення плати за оренду торгового місця фізичних осіб-підприємців, здійснюючих свою діяльність на території Дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Луганська» (Копії протоколів зборів, рішень, ін.). 4. Відмінити рішення Адміністрації ринку про встановлення тарифу за оренду торгового місця в розмірі 11 грн. 75 коп., що є самою високою платою за оренду торговельних місць в місті.
5. Припинити протиправні дії з боку адміністрації ринку щодо беззаконного та безпідставного позбавлення суб’єктів підприємницької діяльності торгівельних місць.
Ми дуже сподіваємося на ваше зрозуміння нашого відчаю від байдужості Адміністрації ринку, органів влади та місцевого самоврядування на Луганщини, на прояв високого професіоналізму та вжиття всіх можливих законних заходів в наданні нам допомоги забезпечити цілий ряд економічних, трудових прав громадян України – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території Центрального ринку. Просимо Вас надати нам підтримку, сприяння та будь-яку можливу юридичну допомогу у відстоюванні наших прав, які час від часу порушуються Адміністрацією зазначеного в Листі ринку!
Просимо надіслати Відповідь на електронну адресу: olga_buz@i.ua.
З повагою, Голова Правління Громадської організації «Луганськ – мій дім», А.Ю. Кувічка
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1043 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]