Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Постанова ЦВК про відмову реєєстрації ініціативної групи Всеукраїнського референдуму
18.01.2011, 02:01

 ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

П О С Т А Н О В А

28.12.2010 N 546

     

Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму

за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України,

що відбулися 10 грудня 2010 року в місті Гайсин Вінницької області

         

До Центральної виборчої комісії 20 грудня 2010 року надійшло подання заступника голови Гайсинської районної ради Вінницької області від 16 грудня 2010 року N 1.11/329 про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму.

Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила.

У місті Гайсин Вінницької області 10 грудня 2010 року за адресою: площа Миру, 3, відбулися збори громадян України з питання проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму, сформульовано питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум:

"1. Чи підтримуєте ви зміни до ст. 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а саме: - виключити слова ... податків..., а далі по тексту.

2. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 2 ст. 81 Конституції України ( 254к/96-ВР ) доповнити пунктом 6 наступного змісту: - "за результатами Всеукраїнського референдуму".

3. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 3 ст. 81 Конституції України ( 254к/96-ВР ) доповнити наступним змістом: - "або за результатами Всеукраїнського референдуму".

Здійснивши в межах своїх повноважень перевірку питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум, щодо їх відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон), Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до статей 1, 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Комісія організовує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, реєструє ініціативні групи з всеукраїнського референдуму, а також очолює систему комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.

Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) сформульовано правову позицію, за якою Конституційний Суд України вважає необґрунтованою думку, згідно з якою ні Центральна виборча комісія, ні Президент України, ні інші державні органи не повноважні здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) питань, які пропонуються ініціативними групами громадян винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що Конституційний Суд України в Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) (справа про здійснення влади народом) встановив, що "результати народного волевиявлення у визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України формах безпосередньої демократії є обов'язковими". Конституція ( 254к/96-ВР ) та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов'язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Конституційний Суд України вважає, що в разі схвалення питань всеукраїнським референдумом за народною ініціативою, ці питання є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ), зокрема розділом XIII "Внесення змін до Конституції України", та законами України (Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою).

Конституційний Суд України в Рішенні від 16 квітня 2008 року N 6-рп/2008 ( v006p710-08 ) (справа про прийняття Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України на референдумі) висловив правову позицію, що "народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення через референдум, може в порядку, який має бути визначений Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР )".

Частиною першою статті 156 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено порядок внесення змін до розділів I, III, XIII Основного Закону України ( 254к/96-ВР ). Зокрема, законопроект про внесення змін до зазначених розділів подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Враховуючи викладене, питання, схвалене учасниками зборів, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, щодо внесення змін до статті 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не може бути винесено на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що обумовлює порушення частини першої статті 156 Конституції України ( 254к/96-ВР ), оскільки передбачає внесення змін до розділу III Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Також перевіркою відповідності поданих до Центральної виборчої комісії документів вимогам Закону ( 1286-12 ) та Роз'яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 ( v0077359-08 ) (далі - Роз'яснення), дотримання якого є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам Закону ( 1286-12 ) та Роз'ясненню ( v0077359-08 ) з таких підстав.

Відповідно до частини першої статті 7, частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) та пункту 2.1 Роз'яснення ( v0077359-08 ) ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах, в яких беруть участь не менш як 200 громадян України, які на день проведення зборів досягли 18 років, мають право голосу і проживають на території України.

Частиною четвертою статті 16 Закону ( 1286-12 ) визначено, що перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання. Список учасників зборів складається за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 ( v0077359-08 ). На зборах обираються їх голова і секретар; подальший порядок денний повинен включати обговорення доцільності проведення референдуму та формулювання питання, що пропонується на нього винести.

У пункті 2.3 Роз'яснення ( v0077359-08 ) зазначено, що список учасників зборів повинен містити відомості, передбачені частиною першою статті 7, частинами першою та четвертою статті 16 Закону ( 1286-12 ), а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; назву документа, що посвідчує особу та громадянство України, його серію та номер. Напроти свого прізвища у списку кожний учасник зборів ставить особистий підпис, що підтверджує його участь у зборах.

Проте на порушення вказаних вимог до Центральної виборчої комісії подано "протокол N 1 ініціативної групи зборів територіальної громади м. Гайсин, Вінницької області щодо вимоги про проведення всеукраїнського референдуму".

Крім того, у списку учасників зборів (205 осіб) не зазначено число, місяць, рік їх народження.

У списку учасників зборів не зазначено місця їх проживання (назва населеного пункту) (N 1 - 11, 26, 27, 61, 65 - 75, 115 - 123, 130 - 139, 147, 149, 150, 167, 170, 171). Також у Якименко, який у списку учасників зборів під N 187, зазначено місце проживання Немирівський район Вінницької області.

Також на порушення частини четвертої статті 16 Закону ( 1286-12 ) у порядку денному зборів відсутнє формулювання питань, що пропонується винести на всеукраїнський референдум.

Згідно з частиною п'ятою статті 16 Закону ( 1286-12 ) в разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції про проведення референдуму та затвердження формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян.

На порушення цих вимог Закону ( 1286-12 ) в протоколі зборів відсутні дані про обрання ініціативної групи, якій доручається організація збирання підписів громадян, а також доручення ініціативній групі щодо організації збирання підписів громадян.

Також на порушення частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) та пункту 2.5 Роз'яснення ( v0077359-08 ), відповідно до яких у списку членів ініціативної групи зазначається прізвище, власне ім'я та по батькові; число, місяць, рік народження; назва документа, що посвідчує особу та громадянство України, його серія та номер, у списку членів ініціативної групи відомості щодо числа, місяця і року їх народження відсутні.

Частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) та пунктом 2.7 Роз'яснення ( v0077359-08 ) передбачено, що документами зборів, які підписуються головою та секретарем зборів, є список учасників зборів, протокол зборів, точне формулювання кожного окремого питання, що пропонується винести на референдум, та список членів ініціативної групи.

Усупереч вказаним вимогам точне формулювання кожного окремого питання, що пропонується винести на референдум, відсутнє.

Центральна виборча комісія звертає увагу голови Гайсинської районної ради Вінницької області на те, що згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) та пунктом 3.3 Роз'яснення ( v0077359-08 ) міський голова, голова районної ради подає документи щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії лише в разі їх відповідності вимогам Закону ( 1286-12 ) та Роз'ясненню ( v0077359-08 ), яке є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 156 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 2, 16, частин першої, четвертої та шостої статті 17 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та Роз'яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 ( v0077359-08 ), керуючись статтею 1, частиною другою статті 3, статтями 11-13, пунктом 3 статті 17, статтею 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 10 грудня 2010 року в місті Гайсин Вінницької області, з питань:

"1. Чи підтримуєте ви зміни до ст. 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а саме: - виключити слова ... податків..., а далі по тексту.

2. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 2 ст. 81 Конституції України ( 254к/96-ВР ) доповнити пунктом 6 наступного змісту: - " за результатами Всеукраїнського референдуму".

3. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 3 ст. 81 Конституції України ( 254к/96-ВР ) доповнити наступним змістом: - "або за результатами Всеукраїнського референдуму".

2. Цю постанову надіслати Гайсинській районній раді Вінницької області.

          

Голова

Центральної виборчої комісії                               В. ШАПОВАЛ

              

ДЖЕРЕЛО: ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 864 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]