Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Порядок включення до плану-графіку перевірок суб’єктів господарювання
14.01.2011, 22:40

 

 

Порядок  включення до плану-графіку перевірок суб’єктів господарювання

 

Кожний підприємець хоча б один раз говорив собі таку  фразу : « я працюю , працюю , тримаю на собі найманих працівників , плачу  заробітну плату  , сплачую податки  , а державні  контролюючи органи , які  утримуються за мій рахунок  заважають мені працювати , проведенням   численних  не зрозуміло  для чого перевірок».

    Я також   дуже часто  говорив такі слова , інтуїтивно відчуваючи , що мені , людині , яка 12 років тому  взяла на себе відповідальність  за свою сім’ю та  за  10 найманих працівників  із їх сім’ями, держава , якщо не допомагає , то хоча б не повинна заважати.

Численні перевірки  від Пенсійного фонду України  або інших фондів  , то центру зайнятості , то податкової переривали  хід моєї підприємницької діяльності  майже кожні 3-6 місяців .

     Чесно кажучи я б мабуть , як інші  підприємці  і  на далі продовжував  говорити  , що мені заважає працювати держава своїми численними перевірками , але у 2004 році були прийняті (до цього часу вони ніде не публікувались)  "Методичні рекомендації щодо порядку складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання”, затверджених наказом ДПА України від 26.11.2003 р. N 565, який діяв на той час ( а тепер діє інший Наказ  ДПА України  з такою ж назвою від 28 березня 2008 року N 201  ) і з якого мені стало відомо , що більшість  малих  підприємств та приватних підприємців не підпадають під  критерії  по яким включаються  суб’єкти підприємницької діяльності  до плану-графіку перевірок  Державної податкової адміністрації України  на  рік. Та з  норм Указу  Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» №817 мені було відомо , що  перевірки  податковими органами проводяться тільки у відповідності до  плану-графіку перевірок  ДПА України  і ніяк інакше.

    Тому я дуже уважно  вивчив критерії відбору  суб’єктів підприємницької діяльності , які  можуть бути передані для включення до національного плану – графіку перевірок і от що виходить.

      Відповідно до наказу ДПА України  від 28 березня 2008 року N 201 " Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання» план-графік проведення перевірок суб'єктів го-сподарювання Державної податко-вої адміністрації України складає-ться з трьох розділів:

Розділ поділяється на підрозділи А, Б, В, Г та Д:

А. Платники податків, які належать до складу найбільших національних ФПГ, а також суб'єкти господарювання, пов'язані з ними через здійснення фінансово-господарської діяльності.

Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи:

I група - основні підприємства, що входять до фінансово-промислової групи;

II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах.

Б. Платники податків, що входять до транснаціональних корпорацій та іноземних компаній або перебувають під їх контролем.

Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи:

I група - основні підприємства, що належать до транснаціональних корпорацій та іноземних компаній або перебувають під їх контролем;

II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і зареєстровані в інших регіонах.

В. Платники податків, що належать до природних державних монополій, а також великі підприємства, що перебувають під контролем або у власності держави.

Даний підрозділ плану-графіка розподіляється на дві групи:

I група - основні підприємства, що належать до природних державних монополій, а також великі підприємства, що перебувають під контролем або у власності держави;

 

II група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, філії, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і в інших регіонах.

Г. Платники податків, що використовуються з метою мінімізації податкових платежів інших суб'єктів господарювання та при великих обсягах здійснених операцій мають низький рівень сплати податків до бюджету, відображають відсутність власних основних засобів та незначну чисельність найманих працівників.

Д. Платники податків, які відбираються на регіональному рівні за результатами аналізу основних показників діяльності, крім тих, що підпадають під стратегічні напрями, визначені ДПА України». 

Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання-юридичних осіб (далі - Порядок РОЗДІЛ IVВідбір суб'єктів господарювання для перевірки ).

До плану-графіка відбираються підприємства, що ведуть фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в АРМі "Облік платників" мають ознаку 0 - діючий платник.

Первинний відбір платників податків, що відносяться до групи I підрозділів А, Б, В, Г та належать до визначених ФПГ та галузей економіки відповідно до стратегічного плану, здійснюється на рівні ДПА України щоквартально до 10 лютого, до 10 травня, до 10 серпня та до 10 листопада.

Поряд з цим, за наслідками роботи підрозділів відбору платників до податкового аудиту та аналізу їх діяльності та іншої інформації, актів перевірок минулих років підприємств групи I підрозділів А, Б, В та Г (як комплексних, так і перевірок з окремих питань, а також перевірок у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків) державними податковими інспекціями визначається II група суб'єктів господарювання - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів та імпортерів, інші суб'єкти господарювання - юридичні особи), в тому числі і ті, які знаходяться на обліку в інших органах ДПС.

При відборі підприємств до підрозділів А, Б, В та Г державним податковим інспекціям необхідно провести аналіз наявності структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до інфраструктури платників податків - головних підприємств, та направити їх перелік до державних податкових інспекцій, на обліку яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до плану-графіка у періоди, на які заплановані перевірки головних підприємств.

Доповнені таким чином переліки підприємств I групи підприємствами II групи в терміни до 1 березня, до 1 червня, до 1 вересня та до 1 грудня направляються регіональними ДПА до ДПА України, де проводиться їх аналіз, коригування та групування в розрізі регіонів.

Після цього уточнені переліки підприємств I та II групи підрозділів А, Б, В та Г не пізніше 10 березня, 10 червня, 10 вересня та 10 грудня направляються до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту плану-графіка з урахуванням показників останньої податкової звітності.

При виявленні в ході перевірок нових контрагентів підприємств I та II групи здійснюються заходи щодо організації їх перевірок (або шляхом проведення коригування плану-графіка в терміни до 10 числа кожного місяця, або шляхом організації позапланових перевірок за наявності підстав, визначених статтею 111 Закону N 509-XII).

Формування переліку суб'єктів господарювання - юридичних осіб для відбору до підрозділу Д плану-графіка проводиться на сервері ДПА України не менш як за місяць до початку наступного кварталу згідно з Регламентом роботи автоматизованої системи "Відбір платників податків - юридичних осіб та визначення першочерговості для включення до плану-графіка".

Регіональні підрозділи податкового контролю юридичних осіб через клієнтські місця отримують доступ до сервера ДПА України для проведення подальшого аналізу діяльності попередньо відібраних суб'єктів господарювання та прийняття остаточного рішення щодо доцільності включення їх до плану-графіка.

Критерії відбору суб'єктів господарювання - юридичних осіб:

До критеріїв високої категорії ризику належать такі:

1) рівень зростання податків, неадекватний рівню зростання валових доходів або рівень сплати податків, неадекватний рівню сплати податків по відповідній галузі, або рівень податкової віддачі менше 1 відсотка, якщо середній рівень податкової віддачі по галузі перевищує 1 відсоток;

 

2) декларування суми скоригованих валових витрат на рівні суми скоригованих валових доходів;

3) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток;

4) декларування податкових зобов'язань з податку на додану вартість менше або на рівні податкового кредиту;

5) декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ), у сумі понад 100 тис. грн.;

6) наявність розбіжностей у платника податків згідно з Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податного кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (заниження податкового зобов'язання/завищення податкового кредиту);

7) подання платником податків податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді; 

8) відхилення понад 10 відс. між задекларованими у декларації з ПДВ обсягами операцій на митній території України та задекларованими у деклараціях з податку на прибуток доходами від продажу товарів (робіт, послуг).

9) наявність відносин з контрагентами, які знаходяться у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо;

10) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання:

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

щодо яких порушено кримінальну справу;

щодо яких заведено оперативно-розшукову справу.

До критеріїв середньої категорії ризику належать такі:

1) сума інших витрат перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищують 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

3) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. гривень;

4) подання платником податків уточнюючих розрахунків податкової звітності з податку на прибуток у бік зменшення податкових зобов'язань;

5) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату податку на прибуток;

6) заявлені до відшкодування суми ПДВ за попередній рік перевищують 1,2 млн. гривень;

7) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних обсягах (більше ніж 100 тис. грн.);

8) коригування платником податків податкової звітності з податку на додатку вартість в обсягах 10 або більше відсотків податкових зобов'язань та/або податкового кредиту;

9) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість попереднього періоду (рядок 22.1 декларації з ПДВ) у сумі понад 100 тис. гривень;

10) здійснення експортних операцій товарів, нетипових основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт);

11) наявність інформації підрозділів податкової міліції про ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або) своєчасного погашення податкового боргу;

12) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України;

13) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних осіб про встановлення порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового.

До критеріїв незначної категорії ризику належать такі:

1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) декларування від'ємного значення суми скоригованого валового доходу;

3) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість;

 

4) адреса суб'єкта господарювання співпадає з адресою, занесеною до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації" платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за результатами аналізу реєстраційних даних платників);

5) здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів (нерезидентів-засновників), зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування; 

6) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподаткування;

7) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

8) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій;

9) інші показники, що свідчать про можливість заниження податкових зобов'язань суб'єктом господарювання».

Планові виїзні перевірки суб'єктів господарювання - фізичних осіб)

(відповідальні: підрозділи оподаткування фізичних осіб)  (РОЗДІЛ III наказу ДПА України  від 28 березня 2008 року N 201

Підрозділам оподаткування фізичних осіб перш за все необхідно подати до підрозділів податкового контролю юридичних осіб пропозиції щодо включення до плану виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податків - юридичних осіб, які необхідно перевірити в кварталі, що планується, з питань правильності нарахування та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб і з інших питань, що належать до компетенції Департаменту оподаткування фізичних осіб.

При поданні пропозицій до підрозділів податкового контролю юридичних осіб щодо включення юридичних осіб (по доходу з фізичних осіб та з інших питань) до плану-графіка слід зазначити, що першочерговим перевіркам підлягають підприємства та організації, які мають широкі можливості щодо виплати додаткових та специфічних видів доходів (комерційні банки, страхові компанії, акціонерні товариства та суб'єкти господарювання, які безпосередньо пов'язані з організацією масових концертних видовищ, здійснюють концертну та спортивну діяльність, а також проводять різного виду розіграші лотерей, призів, подарунків тощо).

 

На підставі аналізу форми N 15, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 р. N 276 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України", та податкових розрахунків за формою N 1-ДФ, затвердженою наказом ДПА України від 29.09.2003 р. N 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1 ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", здійснюється відбір підприємств, які протягом двох останніх років нерівномірно перераховували податок з доходів фізичних осіб або не перераховували його взагалі, використовуючи при цьому Автоматизовану систему роботи з податковими ризиками першого рівня (АС).

Крім цього, при організації роботи з планування перевірок фізичних осіб для проведення виїзних перевірок слід визначитися з класами платників податків, зокрема:

юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план-графік виїзних перевірок юридичних осіб);

фізичні особи - суб'єкти господарювання залежно від валового доходу та платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ.

Критерієм розподілу платників - фізичних осіб на групи та підгрупи є дані Декларації про отримані доходи (від підприємницької діяльності, інші доходи громадян - код бюджетної класифікації 11010200), Звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи та дані податкових декларацій з податку на додану вартість за минулий рік.

Група 1. Крупні платники податків (валовий дохід або обсяги реалізації з ПДВ понад 500 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу або зобов'язання з ПДВ;

2. декларують позитивні суми річного чистого доходу або зобов'язання з ПДВ.

Група 2. Середні платники податків (валовий дохід або обсяги реалізації з ПДВ від 50 до 500 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу;

2. сума річного чистого доходу яких складає 50 тис. грн. і більше;

3. сума річного чистого доходу яких складає менше 50 тис. гривень;

4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ, що не потрапили до групи 1.

Група 3. Малі платники податків (валовий дохід або обсяги реалізації з ПДВ до 50 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу;

2. сума річного чистого доходу яких складає 10 тис. грн. і більше;

3. сума річного чистого доходу яких складає менше 10 тис. гривень;

4. платники єдиного податку, зареєстровані як платники ПДВ, що не потрапили до груп 1, 2.

У разі включення до розділів II - III плану-графіка платників податків, які мають фінансово-господарські відносини з платниками податків з великими валовими доходами, остаточне рішення виноситься за розділом I плану-графіка.

Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання - фізичних осіб

При відборі до плану-графіка суб'єктів господарювання - фізичних осіб слід використовувати:

інформацію органів державної податкової служби;

дані органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які свідчать про отримання доходів та здійснення фізичними особами фінансово-господарської діяльності;

іншу інформація, отриману із зовнішніх джерел.

  Крім того, при формуванні плану першочергово повинні бути включені до перевірок суб'єкти господарювання - фізичні особи, які: 

1. отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн. гривень;

2. мають рівень податкової віддачі менше 0,48 відсотка. При цьому податкова віддача визначається за формулою:

середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає сплаті за результатами здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду або попередній календарний рік (залежно від того, в якому періоді податкова віддача менше, ніж критерій відбору), який передує складанню плану-графіка  

П. н. =_____________________________________________ Х 100 %, 

3. мають найманих осіб, кількість яких не відповідає виду діяльності, заявленому суб'єктом господарювання, та/або кількості зареєстрованих РРО та/або придбаних торгових патентів;

4. мають розбіжності між задекларованим валовим доходом та/або сумою отриманого доходу згідно зі звітом РРО та розрахунковим книжкам та/або обсягами імпортно-експортних операцій та іншою наявною інформацією;

5. здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські операції;

6. мають взаємовідносин з підприємствами, в яких виступають керівниками або засновниками;

7. задіяні у схемах ухилення від оподаткування та/або мінімізують податкові зобов'язання;

8. мають відносин з контрагентами, які знаходяться у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо;

9. займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

10. постійно декларують від'ємне значення суми податкових зобов'язань по ПДВ;

11. подають податкові декларації з ПДВ за звітний податковий період, складені з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді;

12. несвоєчасно нараховують та сплачують ПДВ;

13. мають розбіжності (заниження податкового зобов'язання/завищення податкового кредиту) згідно із Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України;

14. декларують залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ), у сумі понад 50 тис. грн.;

15. декларують податкові зобов'язання з податку на додану вартість менше або на рівні податкового кредиту;

16. змінюють напрями відшкодування ПДВ;

17. втратили право на податкові пільги; 

18. наявність взаємовідносин суб'єктів господарювання - юридичних осіб з суб'єктами господарювання - фізичними особами, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

19. наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій.

Крім того, підставами для першочергового включення суб'єктів господарювання - фізичних осіб до плану-графіка є отримання інформації від підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України, а також інформації від підрозділів податкової міліції щодо ухилення суб'єкта господарювання - фізичної особи від оподаткування. 

Особливу увагу необхідно приділити тим суб'єктам, які мають найбільшу кількість вказаних ризиків та можливість приховувати доходи.

     Тобто,  податкові контролюючи органи,  без підстав, описаних вище, включити  ваше підприємство 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1146 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]