Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Починається податковий рік. Що нового?
07.01.2012, 03:29
Пунктом 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України, встановлені основні засади податкового законодавства України, а саме: стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Поняття бюджетного періоду визначено п.1 ст.2 Бюджетного кодексу України, як таке, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Новий закон України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р. та оприлюднений у офіційному засобі масової інформації Голос України, 2011, 11, 24.11.2011 N 221 та відповідно пункту 1 Розділу XIX. Прикінцевих положень Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, таким чином на момент оприлюднення 24.11.2011р. був бюджетний 2011 рік і таким чином, якщо рахувати, що з дня 24.11.2011р. не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюдже
 тного року цей закон може бути виключно з 01.01.2013р. тому такі норми набирають чинності з початку нового бюджетного року 01.01.2013р. відповідно до 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України , що ж стосується пункту 1 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення в якому вказано момент набрання чинності 01.01.2012р. Закону №4014 то цією нормою вносяться зміни до інших законів України про оподаткування з 01.01.2012р. і так як вони не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти ці нові правила та ставки
 , то новим бюджетним періодом для цих змін є також найближчий бюджетний рік, який починається з 01.01.2013р. відповідно до п. 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України і так само з 01.01.2013 починає діяти Закон №4014 відповідно до Бюджетного кодексу України п.3 статті 27, яким також встановлено, що «Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що нÐ
 �стає за плановим».

Закон №4014 починає діяти виключно з 01.01.2013р. відповідно до норм двох законодавчих актів : пункту 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України .

Тому відповідно до діючого законодавства України з 01.01.2012р. і до 31.12.2012 р. кожним підприємцем може бути прийнято рішення залишатися платниками єдиного податку відповідно до норм Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", який прийнятий Президентом України на підставі пункту 4 Розділу XV «Перехідних положень» Конституції України та має силу закону і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань та платником фіксованого податкÑ
 ƒ за Декретом КМУ "Про прибутковий податок з громадян” .

А так як закон України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р. то відповідно до норм пункту 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України може вступити в законну сили тільки з 01.01.2013р. та пункту п.1 ст.2 і ст.3 статті 27 Бюджетного кодексу України зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та
 ставки і податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

І таким чином норми Закону України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності вступають у законну силу з 01.01.2013року.

Отже у 2012році у повному обсязі діють норми і Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", і норми Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян”.

Відповідно до норм підпункту 4.1.4. пункту 4.1 ст.4 Податкового кодексу України ,щодо платника податку діє "презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючи органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюю чого органу”.

На користь, платника фіксованого чи єдиного податку з підприємницької діяльності фізичних осіб за нормами Декрету Кабінету Міністрів України "про прибутковий податок” чи Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва "про те ,що Закон України №4014 діє з 01.01.2013 року, говорять дві норми законодавства України: пункт 4.1.9 статті 4. Податкового кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України , а на користь представників державної податкової інспекції, що вÐ
 �ни мають право застосувати до платника податків норми закону України № 4014 у 2012 році , говорить одна норма пункту 1 Розділу XIX. Прикінцевих та перехідних положень Закону України №4014, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюю-чого органу то платник податків має право на застосування до нього норм 4.1.4. пункту 4.1 ст.4 Податкового кодексу України про презумпцію правомірності прийнятого саме платником податків рішення , про залишення платником фіксованого та єдиного податку з підприємниць
 кої діяльності фізичних осіб за нормами Декрету Кабінету Міністрів України "про прибутковий податок” чи Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" .

Так само і з нормами п.4 II. Прикінцеві та перехідні положення Закон від 04.11.2011 № 4014-VI

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, яким встановлено ,що

4. Установити, що рішення відповідних сільських, селищних, міських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийняті на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток із положень

підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу, з 1 січня 2012 року”.

В пункті.12.3.4 Податкового Кодексу України встановлено інші норми

"12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. І тому сміливо можна цим користатись”.

Тому знов дві норми законодавства трактують діаметрально протилежно обов'язки підприємця і знов від нас з вами залежить,яку норму із них виконувати. Я за застосування п. 12.3.4 Податкового Кодексу України та пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України і ніхто крім мене цього вирішити не може.

Отже вивчаємо свої права і користуємось ними.

Що стосується податкових перевірок  звертаю увагу підприємців ,що відповідно до того ,що платники єдиного та фіксованого податку сплачують по одному єдиному податку одні - єдиний податок, інші - фіксований податок і все, то по відношенню до таких платників взагалі не можуть бути проведені планові перевірки податківцями відповідно до заборони проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами, встановленої п.2 ч.2 Ð
 �казу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності". Тому, якщо до платника єдиного чи фіксованого податку прийшли податківці з плановою перевіркою то в повідомленні і направленні треба написати наступне :

До планової перевірки не допускаю у зв'язку з відсутністю повноважень і відповідно до того, що я є платником окремого зобов'язання перед державним бюджетом України, а саме : платником єдиного податку (або фіксованого податку) і тому по відношенню до мене відповідно до п.2 ч.2 Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності " , проведення планових перевірок ЗАБОРОНЕНО.

Щодо перевірок іншими контролюючими органами спрощенців у 01.01.2012р. з огляду на те ,що закон України № 4014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності прийнятий 04.11.2011р. вступає в законну сили з 01.01.2013р. то до 01.01.2013р. Діє мораторій встановлений п.10 ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” яким зазначено , що

10. Статтю 22 "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) після пункту 1 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо фізичних осіб - підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього Закону (далі - фізичні особи - підприємÑ
 �і), та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього Закону (далі - юридичні особи).

До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб:

органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства;

органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.

До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки".

І таким чином у 2012р. проводити позапланові перевірки спрощенців можуть тільки органи санітарно епідеміологічної служби та та по захисту прав споживачів ,а планові взагалі не проводяться.
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 984 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]