Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Перевірки. Поради як уникнути проблем
18.09.2010, 21:05

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЛАНУ_ГРАФІКУ ПЕРЕВІРОК СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кожний підприємець хоча б один раз говорив собі таку  фразу : « я працюю , працюю , тримаю на собі найманих працівників , плачу  заробітну плату  , сплачую податки  , а державні  контролюючи органи , які  утримуються за мій рахунок  заважають мені працювати , проведенням   численних  не зрозуміло  для чого перевірок».

    Я також   дуже часто  говорив такі слова , інтуїтивно відчуваючи , що мені , людині , яка 12 років тому  взяла на себе відповідальність  за свою сім’ю та  за  10 найманих працівників  із їх сім’ями, держава , якщо не допомагає , то хоча б не повинна заважати.

Численні перевірки  від Пенсійного фонду України  або інших фондів  , то центру зайнятості , то податкової переривали  хід моєї підприємницької діяльності  майже кожні 3-6 місяців .

     Чесно кажучи я б мабуть , як інші  підприємці  і  на далі продовжував  говорити  , що мені заважає працювати держава своїми численними перевірками , але у 2004 році були прийняті (до цього часу вони ніде не публікувались)  "Методичні рекомендації щодо порядку складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання”, затверджених наказом ДПА України від 26.11.2003 р. N 565, який діяв на той час ( а тепер діє інший Наказ  ДПА України  з такою ж назвою за  № 441 від 11.10.2005р. ) і з якого мені стало відомо , що більшість  малих  підприємств та приватних підприємців не підпадають під  критерії  по яким включаються  суб’єкти підприємницької діяльності  до плану-графіку перевірок  Державної податкової адміністрації України  на  рік. Та з  норм Указу  Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» №817 мені було відомо , що  перевірки  податковими органами проводяться тільки у відповідності до  плану-графіку перевірок  ДПА України  і ніяк інакше.

    Тому я дуже уважно  вивчив критерії відбору  суб’єктів підприємницької діяльності , які  можуть бути передані для включення до національного плану – графіку перевірок і от що виходить.

      Відповідно до наказу ДПА України від  11.10.2005 р. N 441 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні» план-графік проведення перевірок суб'єктів господарювання Державної податкової адміністрації України складається з трьох розділів:

Розділ поділяється на підрозділи А, Б та В:

А. Платники податків, які мають значні валові доходи, а також підприємства, пов'язані з ними юридично та (або) через здійснення фінансово-господарських операцій. Платники податків, які мають значні валові доходи (далі - ППЗВД) розподіляються на такі групи:

I група - основні підприємства-виробники;

II група - пов'язані особи основних підприємств (юридичні особи), філії, обслуговуючі та допоміжні виробництва, які не є юридичними особами, але підпорядковані основним виробникам;

III група - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, інші підприємства - юридичні особи), в тому числі в інших регіонах.

 Основні підприємства-виробники відбираються для ДПА у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та м. Києві з обсягами валових доходів понад 200 млн. грн., для ДПА в Автономній Республіці Крим, Волинській, Київській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях - понад 100 млн. грн., для інших ДПА - понад 50 млн. гривень.

Б. Підприємства, що заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість, відшкодування якого проведено за результатами невиїзних (камеральних) перевірок після 01.07.2005 року.

В. Інші, які не ввійшли до підрозділів А та Б.

Порядок відбору до плану перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб

До плану перевірок відбираються підприємства, що ведуть фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в АРМі "Облік платників" мають такі ознаки стану платника:

0 - діючий платник.

Попередньо, на рівні ДПА України, проводиться відбір суб'єктів господарювання I групи - основні підприємства-виробники та II групи - пов'язані особи основних підприємств-виробників (юридичні особи), філії, обслуговуючі та допоміжні виробництва, які не є юридичними особами та підпорядковані підприємствам-виробникам.

Переліки відібраних до перевірки підприємств направляються до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для аналізу та визначення платників податків для включення до плану. Поряд з цим за наслідками роботи інформаційно-аналітичних підрозділів та іншої інформації, актів перевірок минулих років підприємств I та II груп (як комплексних, так і перевірок з окремих питань, а також перевірок у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків) визначається III група суб'єктів господарювання - найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів та імпортерів, інші підприємства - юридичні особи),  в   тому   числі   ті,   які знаходяться на обліку в інших органах ДПС.

Доповнені таким чином переліки підприємств I та II груп підприємствами III групи направляються до ДПА України, де проводяться їх аналіз, коригування та групування в розрізі регіонів.

Уточнені переліки підприємств I, II та III груп направляються до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту плану. Відібрані таким чином суб'єкти господарювання, в тому числі ті, які знаходяться на обліку в інших державних податкових органах, підлягають обов'язковому включенню до планів-графіків.

При виявленні в ході перевірок нових контрагентів підприємств I, II та III груп здійснюються заходи щодо організації їх перевірок (або шляхом проведення коригування плану,  або шляхом організації позапланових перевірок за наявності підстав, визначених статтею 11-1 Закону N 509  «Про державну податкову службу України»)».

Планові виїзні перевірки суб'єктів господарювання - фізичних осіб.

   Критерієм розподілу платників - фізичних осіб на групи та підгрупи є дані Декларації про отримані доходи (від підприємницької діяльності, інші доходи громадян - код бюджетної класифікації 11010200), Звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи та дані податкових декларацій з податку на додану вартість за минулий рік:

Група 1. Великі платники податків (валовий дохід понад 500 тис. грн.):

Група 2. Середні платники податків (валовий дохід від 50 до 500 тис. грн.):

Група 3. Малі платники податків (валовий дохід до 50 тис. грн.):

Порядок відбору до плану перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб

При формуванні плану першочергово повинні бути включені до перевірок громадяни-підприємці, які:

відібрані відповідно до Порядку розподілу платників за категоріями уваги, затвердженого наказом ДПА України від 23.02.2005 р. N 78 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби";

отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн. грн.;

мають рівень податкового навантаження менше 0,48 відсотка.

При цьому податкове навантаження визначається за формулою  

 

 

 

                     Середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб,

            яка підлягає сплаті за результатами здійснення господарської

                   діяльності за період з початку року до останнього звітного

                періоду або за попередній календарний рік (залежно від того,

                в якому періоді податкове навантаження менше, ніж критерії

                  відбору), який передує складанню плану-графіка

 П. н.  =_____________________________________________________ х 100 %;                       

               Середньомісячний валовий дохід, отриманий від здійснення

господарської діяльності за період з початку року до останнього

 звітного періоду (залежно від того, в якому періоді податкове

   навантаження менше, ніж критерій відбору), який передує

                           складанню плану-графіка;

 

 

-використовують найману працю (кількість працюючих більше ніж 5 осіб);

-мають декілька стаціонарних об'єктів торгівлі або пунктів надання послуг, проте декларують доходи з нуль-овим значенням та сплачують незначні суми податків;

-здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські операції;

-у схемі фінансових взаємовідносин виступає суб'єкт господарювання - фізична особа та підприємство, керівником або засновником якого є такий підприємець;

-надали декларації про отримані доходи з нульовим значенням;

-займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

-мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік більш ніж 5 тис. гривень;

-постійно декларують від'ємне значення суми податкових зобов'язань по ПДВ;

-мають від'ємне значення відхилення (в два та більше разів) між сумою сплачених податків шляхом придбання торгового патенту і податком, обрахованим з фактично задекларованого доходу;

-проводять діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів (код КВЕД 50.5);

-проводять операції з зерновою продукцією (код КВЕД 51.21);

-надають юридичні (код КВЕД 74.11.1), транспортні (коди КВЕД 50, 50.2, 60.22) послуги;

-проводять артистичну та спортивну діяльність, займаються організацією масових концертних видовищ (код КВЕД 92);

-проводять операції з цінними паперами (код КВЕД 67);

-проводять операції з рухомим та нерухомим майном (код КВЕД 70);

-мали стосунки з сумнівними фірмами;

-втрата податкових пільг;

 -отримано інформацію від підрозділів податкової міліції про ухилення суб'єкта господарювання - фізичної особи від оподаткування.

Особлива увага має бути приділена тим суб'єктам, у яких кількість вказаних вище ризиків найбільша та існує можливість для приховування доходів.

Тривалість перевірки підприємств повинна плануватися індивідуально і не перевищувати 20 днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 днів.

Як видно з вищезазначених норм   до розділу А – група І - віднесені  основні підприємства –виробники ,що  мають обсяг валового доходу   понад 100 млн .грн. для  Луганській області , тобто великі платники податків .. До  груп ІІ та ІІІ цього ж  розділу  А  віднесені  пов'язані особи основних підприємств  - виробників       (юридичні особи), філії, обслуговуючі та допоміжні виробництва,    які не є юридичними особами,           але  підпорядковані     основним підприємствам  виробникам   та  найбільші контрагенти, через які

здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, інші підприємства - юридичні особи), в тому числі в інших регіонах,  основних підприємств –виробників . Наприклад:  у  нашому місті  до групи І розділу А відноситься  основне підприємство-виробник   ЗАО «Сєвєродонецьке об’єднання  Азот», до групи ІІ та ІІІ цього ж  розділу - пов’язані з цим підприємством особи   та його найбільші  контрагенти .

     До  розділу Б підприємства, що заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість, відшкодування якого проведено за результатами невиїзних (камеральних) перевірок після 01.07.2005 року, тобто підприємства яким  із бюджету було відшкодовано ПДВ на розрахунковий рахунок.

     До розділу В інші підприємства , які не ввійшли до підрозділів А та Б і які виявленні в ході перевірок нових контрагентів підприємств I, II та III груп шляхом проведення коригування плану, або шляхом організації позапланових перевірок за наявності підстав, визначених статтею 11-1 Закону N 509  «Про державну податкову службу України».

     Суб'єкти підприємницької діяльності –юридичні особи , що ніяким чином не пов’язані з контрагентами   основних підприємств-виробників ( наприклад : з контрагентом підприємства ЗАО «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» у нашому випадку ) не включається до плану-графіку  перевірок ДПА України.

     Що стосується  фізичних осіб-підприємців  то  за одним критерієм зазначеним  вище , а саме: якщо ви використовуєте  найману працю   і у вас кількість працюючих більше ніж 5 осіб по відношенню до вашої підприємницької діяльності  проводити планову перевірку  ДПІ  не має права.

     Тобто,  податкові контролюючи органи,  без підстав, описаних вище, включити  ваше підприємство  або  фізичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності в план-графік перевірок ДПА України не мають права  , а  проводити планові  перевірки  підприємства без внесення  його  у план-графік ДПА України незаконно . Тому, коли вашим підприємством отримано повідомлення про перевірку ,а ви відповідно до вищезазначених критеріїв не знайшли  підстав для включення вашого підприємства у план-графік , то  радимо направити листа до ДПІ у м. Сєвєродонецьку   з заявою повідомити   чи включено ваше підприємство до  плану-графіку ДПА України , а якщо отримаєте відповідь , що не  включено , то перевірка не законна  і допускати до її проведення  контролерів ви не зобов’язані. А якщо вони наполягають, направте скаргу , а ще краще «Заяву про злочин» за ст. 365  Кримінального кодексу України  ( перевищення влади або службових повноважень)  щодо особи , яка наполягає на проведенні незаконної перевірки до прокуратури м. Сєвєродонецька .

    Перевірки  підприємницької діяльності  іншими контролюючими органами  проводяться  одночасно з Державною податковою інспекцією відповідно до Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», який прийнято з метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність.  Порядок координації проведення таких перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.   

    Постановою  Кабінету  Міністрів  України від 21 липня 2005 р. N 619  «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів)» встановлено , що проведення планових виїзних ревізій і перевірок розпочинається одночасно всіма контролюючими органами в день, установлений згідно з планом-графіком, про який суб'єкт господарювання та всі контролюючі органи інформуються не пізніше ніж за десять днів до дня їх проведення. У разі  ж неможливості одночасного проведення планових виїзних ревізій і перевірок всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість спільної роботи працівників суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, одночасно з усіма перевіряючими ) вони проводяться за згодою суб'єкта господарювання у погоджені з ним строки, що не перешкоджають провадженню його господарської діяльності.  При цьому про зміну строків проведення планових виїзних ревізій і перевірок контролюючі органи повідомляють відповідні органи державної податкової служби.

      Отже , якщо вас не включили в план-графік перевірок ДПА України , то ні   державна податкова інспекція  ні інші контролюючи органи  перевірити вас не можуть , а якщо наполягають читайте ст..365 Кримінального кодексу України , та пишіть «Заяви про злочин», це допомагає.

Держава через законодавчі акти спростила нам умови підприємницької діяльності і звітності. Нам залишається тільки скористатись з цього і звільнити відповідні державні органи від додаткових розтрат робочого часу, коштів як підприємців так і держави, необґрунтованих законодавчо.

 

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1556 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]