Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Олександр Томасєвич. Заява в обласне управл Пенсійного фонду Скарга про вимогу
[ Викачати з сервера (52.0 Kb) ] 09.11.2010, 22:02

Начальнику Головного управління

Пенсійного фонду України

по Черкаській області

------------------------------------------------------

вул. Смілянська, 23, м. Черкаси, 18000

 

Суб’єкта підприємницької діяльності 

фізичної особи 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

 

С К А Р Г А

на рішення від _________________201 _ р. № ______

про залишення Вимоги від _______________201 _ р. № _______

про сплату боргу без змін

 

            Рішенням про розгляд заяви від _________________ 201 _ р.  вих.. № _______ Управління Пенсійного фонду України в _________________________ області залишено Вимогу про сплату боргу від ___________________ 201 _ р. № _________

без змін, а подану мною заяву без задоволення.

            Вважаю зазначене рішення необґрунтованим, а Вимогу незаконною, яка підлягає скасуванню із підстав невідповідності її нормам чинного законодавства, яке регулює дані правовідносини.

            Суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощений спосіб оподаткування  ( єдиний, фіксований податок ) – не є платниками страхових внесків до Пенсійного фонду.

            Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» прийнятий з метою врегулювання відносин, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначений закон містить положення, які встановлюють виключне визначення ним (законом), принципів та структури системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному  страхуванню, платників  страхових  внесків,  їх  права та  обов'язки,  порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками.

Так, згідно з пунктом 1 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб, включаючи юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), придбали спеціальний торговий патент, на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Пунктом 1 статті 14 вищезазначеного закону встановлено, що страхувальниками цих осіб є їх роботодавці, які відповідно до частини 1 статті 15 цього Закону є платниками страхових внесків і зобов'язані на підставі пункту б частини 2 статті 17 зазначеного Закону нараховувати, обчислювати та сплачувати в установлені строки і в повному обсязі страхові внески.

Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, відповідно до частини 1 статті 18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», - встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, передбачених цим Законом, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» визначено ставки, механізм справляння та пільги зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Так, підпунктом 4 пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі.

Фіксований розмір внесків до Пенсійного фонду України, які повинні сплачуватись фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, встановлено Указом Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», який був виданий відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Відповідно до абзацу 2 частини 7 пункту 2 зазначеного указу з суми єдиного та фіксованого податку, який сплачується фізичною особою - суб'єктом малого підприємництва, відділення Державного казначейства України перераховують до Пенсійного фонду України відповідні проценти від суми єдиного/фіксованого податку.

Згідно з абзацом 8 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страхові внески до солідарної системи нараховуються для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності здійснюється на суми доходу  (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до абзацу 3 пункту 6 вищезазначеного Указу Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» фізична особа - суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний, фіксований податок, не є платником податку на доходи фізичних осіб.

При цьому обов'язок для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний, фіксований податок, зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до частини 1 пункту 5 Указу виникає лише у випадку перевищення ним встановленого абзацом 1 пункту 1 цього Указу річного обсягу виручки у розмірі 500 тисяч гривень.

Державна підтримка малого підприємництва, відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», здійснюється, зокрема, шляхом запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.

При   цьому   статтею    11    вказаного   Закону   закріплено,   що   для   суб'єктів   малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати  встановлених законодавством  податків  і зборів  (обов'язкових платежів)  сплатою єдиного податку.

Відповідно до пункту 9.12.3 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам - здійснюються відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. При цьому ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком  особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Виключною    компетенцією встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів),   а   також   пільг  їх   платникам,   відповідно   до   Закону   України   «Про   систему-оподаткування», - наділені     Верховна Рала України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, а також сільські, селищні та міські ради.

При цьому, відповідно до частики 1 статті 17 Закону України «Про систему оподаткування», сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до частини 1 статті 10 Господарського кодексу України основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є: податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів.

Відповідно до частини 1 статті 17 Господарського кодексу України, система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України.

При формуванні спірної Вимоги про сплату боргу на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування», вийшов за межі наданої йому компетенції, в порушення вимог Конституції України, Господарського кодексу України та актів Президента України, а також вимог вищезазначених Законів України, «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про податок з доходів фізичних осіб» та «Про систему оподаткування», фактично ввів додатковий збір та збільшив податкове навантаження на суб'єктів господарювання, що, відповідно, призвело до порушення прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності  - широкого кола суб'єктів підприємницької діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст..105, 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», -

 

ПРОШУ:

 

Прийняти дану скаргу до розгляду по суті з наслідками.

Скасувати Вимогу про сплату боргу від _____________________201 _ р. № ________

Управління Пенсійного фонду України в ___________________________________________

            Вжити заходів до припинення вчиняти відповідальними особами вказаного Пенсійного фонду неправомірні дії по вимаганню сплатити грошові кошти у вигляді страхових внесків на Пенсійне страхування.

            Про прийняте рішення повідомити письмово.

 

            Додаток : Копія Вимоги, Копія Рішення.

 

            «     »___________________ 201 _ р.

           

            СПД                                                                                           ______________________

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1020 | Завантажень: 173 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 1
1 Марина  
0
Подскажите, пожалуйста, как составить
"Повідомлення про направлення такої скарги до області, яке необхідно подати до місцевого управління Пенсійного фонду"

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]