Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Олександр Томасєвич. Проект скарги до Пенсійного фонду України
[ Викачати з сервера (51.5 Kb) ] 05.12.2010, 23:11

Пенсійний   фонд   України

вул.  Бастіонна,  9.

м. Київ-14,   01014,

 

Субєкта підприємницької діяльності

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

С к а р г а

на неправомірні дії

 

 

            «     »_____________201 _  року мною отримано рішення про результати розгляду поданої мною скарги із Головного управління ПФУ в Черкаської області від «     »___________ 201 _ року № _________ на вимогу про сплату боргу від «     » ____________ 201 _ року                    № ________  управління ПФУ в ___________________________________, за якою вимагається від мене сплати недоїмки зі страхових внесків до ПФ в сумі _______ грн._____ коп.

            Вважаю дії відповідальних осіб управління ПФУ в _______________________________

та Головного управління ПФУ в __________________ області по вимаганню сплати страхових внесків до ПФ неправомірними, а  вказану вимогу безпідставною, сформованною в порушення чинного законодавства, яке регулює правовідносини суб’єкта господарювання, яка невідповідає чинному законодавству, а тому має бути скасована.    

 

    Частиною першою ст.18 Закону  України    "Про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування"  (1058-03  ) передбачено,  що  розмір  страхових  внесків,  у тому числі розмір частини  внесків,  що  спрямовуються  до  Накопичувального  фонду, встановлює  Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з  того,  що  вони  повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг,  передбачених  цим  Законом,  а  також покриття  адміністративних  витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного  пенсійного  страхування. Проте   ці   положення  не  можуть  бути  застосовані  до  спірних правовідносин у  зв'язку  з  тим,  що  Верховна  Рада  України  не встановила  розміру страхових внесків, в тому числі і мінімального страхового внеску,  як це передбачено частиною першою ст.  18 Закону України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування".

     За таких обставин до спірних правовідносин слід  застосовувати  п.  1 ч. 8   розділу  XV  "Прикінцеві  положення"  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  (1058-03), яким встановлено,  що до набрання чинності законом про спрямування частини  страхових  внесків  до  Накопичувального  фонду  страхові внески,  що  перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків,  що перераховуються особами,  зазначеними в пунктах 3 і 4 статті  11  та у статті 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне  пенсійне  страхування",  а  також   страхових   внесків, сплачуваних  за  осіб,  зазначених у пунктах 8,  13,  14 статті 11 Закону  України   "Про   загальнообов'язкове   державне   пенсійне страхування"),   сплачуються  страхувальниками  та  застрахованими особами на умовах і в порядку,  визначених  Законом  України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та в розмірах, передбачених Законом України "Про  збір  на  обов'язкове  державне пенсійне   страхування"   для   відповідних   платників  збору  на обов'язкове державне пенсійне страхування.

     Отже, п. 1 ч. 8  розділу  XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування"      (1058-03)  встановлює  розмір  страхових  внесків лише для тих страхувальників,  які є платниками збору на  обов'язкове  державне пенсійне    страхування,   та   не   встановлює   його   для   тих страхувальників, які не є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, тобто скаржника за цією скаргою.

     Однак, Закон   України   "Про   загальнообов'язкове   державне пенсійне страхування" (1058-03) не визначає  кола  осіб,  які  є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,  та не змінює порядку їх  визначення.  Тому  визначення  осіб,  які  є платниками  збору  на  обов'язкове  державне пенсійне страхування, повинно здійснюватися на підставі  положень  Закону  України  "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400-97, 400-1997  ) з урахуванням положень Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (№ 2063-00)  та  Указу  Президента  України "Про спрощену систему  оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів малого підприємництва" (№ 727-98).

     Встановлено, що я є   платником ______________ податку ,    тобто    суб'єктом    малого підприємництва, який перейшов на спрощену систему оподаткування.

     Як зазначено у ст.  11 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (№ 2063-00), спрощена система оподаткування передбачає  заміну  сплати  встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою  єдиного  податку.  Законом України "Про  систему  оподаткування" (№ 1251-91)   збір   на обов'язкове    державне    пенсійне   страхування   віднесено   до загальнодержавних податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів) (п. 17 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування".

     Відповідно до п. 6 Указу  Президента  України  "Про  спрощену систему   оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого підприємництва" (№ 727-98) суб'єкт  малого  підприємництва,  який сплачує  _________________  податок,  не  є  платником  збору  на обов'язкове державне пенсійне страхування,  що відповідає наведеним положенням ст. 11   Закону    України    "Про   державну   підтримку   малого підприємництва" (№ 2063-00).

     Відповідно до  п. 15   глави   XV   Закону    України    "Про загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" ( № 1058-03) до приведення законодавства України у відповідність  із  цим  Законом закони  України  та  інші нормативно-правові акти застосовуються в частині,  що не  суперечить  цьому  Закону.  Але  Указ  Президента України  "Про спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності суб'єктів     малого    підприємництва"    ( № 727-98 )    не    є нормативно-правовим актом,  який регулює питання сплати  страхових внесків,  зокрема, він не встановлює пільг з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх  сплати.  З  іншого  боку, Закон   України   "Про   загальнообов'язкове   державне   пенсійне страхування" не є нормативно-правовим актом,  що  регулює  порядок визначення  осіб,  які  є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне  страхування,  а  також  цей  Закон  не  регулює  питання застосування спрощеної системи оподаткування.

     Отже, Указ  Президента  України  "Про  спрощену  систему оподаткування,    обліку    та    звітності    суб'єктів    малого підприємництва" ( № 727-98) не суперечить положенням Закону України "Про загальнообов'язкове    державне     пенсійне     страхування" ( №1058-03) та підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

     Таким чином, я не є платником  збору  на  обов'язкове  державне  пенсійне страхування,  а  тому  я не повинен сплачувати страхові внески у розмірах,  передбачених Законом України "Про збір  на  обов'язкове державне  пенсійне  страхування"  (№ 400-97)  для відповідних платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

            Частина 3 ст. 106 Закону № 1058 – ІV передбачає, що територіальні органи Пенсійного фонду за формою і строки, визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

            Відповідно до п. 8.2  Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1 органи Пенсійного фонду надсилають страхувальникам вимогу про сплату недоїмки:

     а) якщо дані документальних перевірок результатів  діяльності страхувальника свідчать про донарахування сум страхових внесків;

            Звідки взяті дані, які зазначені у вимозі, мені невідомо. Про перевірку мене також неповідомлено, де взялася така сума, я незнаю і вперше про це повідомлений, такі обставини вказують на грубе порушення вказаного порядку, що є недопустимим в данному випадку.

Згідно п. 8.3. Інструкції Вимога   формується  на  підставі  актів  документальних перевірок  та  облікових  даних   з   карток   особових   рахунків страхувальників за формою згідно з додатком 9 цієї Інструкції.

Як вказувалося вище, підстав для формування вимоги у данному випадку немає, осеільки акти не складалися, перевірка не проводилася. Про будь-яку перевірку або про будь-яку інформацію щодо боргу мені не повідомлялося. Тому з вказаною вимогою я незгоден.

            В наслідок данного обгрунтування,- вимога про сплату боргу в сумі _______грн. ___ коп., є неправомірною і не відповідає чинному законодавству та має бути скасована ПФУ.

            Я надіюся, що ПФУ у повному обсязі з'ясує вказані обставини у правовідносинах між сторонами спору та правильно вирішить підняте у скарзі питання, з метою припинення незаконного переслідування підприємця.

            Враховуючи викладене,

 

Прошу :

 

            Прийняти дану скаргу до розгляду по суті викладених доводів.

            Скасувати Вимогу про сплату боргу від «     »_______________ 201 _ року № ___________ в сумі _________грн.____ коп. управління ПФУ в ____________________________________

            Про прийняте рішення прошу повідомити мене письмово за вищевказаною адресою.

 

            Додаток : копії Вимоги і повідомлення. 

 

 

            «     » ______________ 201 _ р.                                            СПД  __________________

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 961 | Завантажень: 150 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Валентина  
0
Добрый день. У меня вопрос. В течении какого периода Пенсионный фонд должен дать ответ на такую Жалобу? Спасибо
С ув. Валентина

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]