Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

О.Томасєвич.ПИСЬМОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ щодо незаконності вимагання сплати Єдиного Соціального Внеску
13.05.2011, 00:01

ПИСЬМОВЕ  ОБГРУНТУВАННЯ

щодо незаконності вимагання сплати

 Єдиного Соціального Внеску

 

08.07.2010 року Верховна Рада України прийняла рішення про прийняття в цілому проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”      № 6525, який був повернутий із підписом Президента України 06.08.2010 року, опублікований у Офіційному віснику України вiд 20.08.2010 - 2010 р., № 61, стор. 13, стаття 2108, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України, код акту 52354/2010, отримав як закон № 2464-VI.

Згідно з частиною дев'ятою ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» №1251-XII від 25.06.91, «зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року».

Згідно з п.1 ст.3 Бюджетного кодексу України N 2542-III від 21 червня 2001 року, «Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду».

Згідно з ч. 2 п. 5 статті 94 Закону України «Про Регламент Верховно Ради України» № 1861-VI від 10.02.2010 року, «Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є: відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект». Проект Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, включений до порядку денного лише 17.06.2010 року, по суті повторював проект Закону України ”Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” № 5321, який був знятий з розгляду 15.06.2010 року.

Виходячи з цього, вважаю протиправним і незаконним включення проекту Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску”№ 6525, (надалі – законопроект) до порядку денного Верховної Ради України.

А прийняття законопроекту в цілому, суперечить частині дев'ятій ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» №1251-XII від 25.06.91, п.1 ст.3 Бюджетного кодексу України N 2542-III від 21 червня 2001 року, оскільки внесені зміни до законодавства що регулює стягнення зборів(обов'язкових платежів), механізму їх сплати, пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року.

Згідно статті 68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції і законів України.

Згідно ч. 3 статті 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно статті 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Згідно статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” N 727/98 від 3 липня 1998 року, приймався відповідно до п. 4 розділу XV, ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, має силу закону.

Відповідно до п.6 цього нормативно-правового акту, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

збору на обов'язкове соціальне страхування;

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Прямо суперечить Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” N 727/98 від 3 липня 1998 року, ч.1 п. 4 статті 4, п. 3 статті 7, п.11 статті 8, п. 2 Розділу VII, ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI. Єдиний соціальний внесок є по суті консолідованим збором, який включає збори на обов'язкове соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно п.12 статті 9 Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI - єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Ця норма, взята разом з статтями 165-1, 165-3, 165-4, 165-5, 188-23, частиною першою статті 244-2, 244-9, 244-11 Кодексу України про адміністративні прапорушення, статтею 212-1 Кримінального Кодексу України, які з’являються завдяки Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI і ним прямо передбачені, порушує взяті на себе державою Україна міжнародні зобов’язання.

 

Оскільки, 17.07.97 року Верховною Радою України, Законом України N 475/97-ВР, ратифікована Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А згідно п. 2 статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

А у відповідності до статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - нікого не може бути позбавлено свободи лише на підставі неспроможності виконати своє зобов'язання.

З цих підстав, Закон України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI, прямо суперечить статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно ч. 1, 2 статті 19 Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” - орган представництва здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції, за результатами чого готує спеціальний висновок. Нездійснення передбаченої частиною першою цієї статті перевірки або наявність висновку про невідповідність підзаконного акта вимогам Конвенції є підставою для відмови в державній реєстрації відповідного підзаконного акта.

Юридична експертиза щодо відповідності Закону України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, всупереч ч. 1, 2 статті 19 Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” проведена не була.

Згідно рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року, у справі № 1-45/2010, порушення процедури розгляду та ухвалення проекту закону є підставою для визнання його нечинним. А визнання нечинним закону тягне за собою виключення його з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

Зважаючи на все вищевикладене та фактичного порушення процедури розгляду та ухвалення законопроекту та порушення прав, як фізичної особи –підприємця, громадянина України, представника корінного українського народу, зокрема наданими ч. 3 статті 22, 42, 43, 60, 64 Конституції України, статтею 68 Конституції України в зв’язку з статтею 14, статті 1 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтей 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 23 Декларації ООН про права корінних народів.

 

Крім того, згідно преамбули Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-03 передбачено, що цей  Закон,  розроблений  відповідно  до Конституції  України (  ref::конст::254к/96-ВР::  )    та     Основ    законодавства    України   про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (  ref::16-98::16/98-ВР::  ), визначає  принципи,  засади  і  механізми  функціонування  системи загальнообов'язкового    державного    пенсійного     страхування, призначення,  перерахунку  і  виплати  пенсій,  надання соціальних послуг  з  коштів  Пенсійного  фонду,  що  формуються  за  рахунок страхових   внесків   роботодавців,  бюджетних  та  інших  джерел.  

Зміна умов і норм загальнообов'язкового державного пенсійного страхування  здійснюється  виключно  шляхом внесення змін до цього Закону.

            Це означає, що сплата до Пенсійного фонду 33,2 % страхових внесків через Закон України ”Про збір та облік єдиного соціального внеску” вiд 08.07.2010 № 2464-VI в складі єдиного соціального внеску – є незаконним, оскільки ця сплата суперечить Закону № 1058-03 і не може застосовуватися в іншому Закону, оскільки профільним, спеціальним Законом це Заборонено.  

 

            Олександр Томасєвич

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 793 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]