Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Марк Зобов. ШЛЯХ ДО НАРОДОВЛАДДЯ
[ Викачати з сервера (94.5 Kb) ] 27.09.2022, 13:05

Марк Зобов. ШЛЯХ ДО НАРОДОВЛАДДЯ

Народ України отримав незалежність на зламі тисячоліть, коли людство підводило підсумки всім попереднім епохам свого розвитку і визначало стратегічні плани на майбутнє, які знайшли своє відображення в Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, де у розділі «V. Права людини, демократія і благе управління» світове співтовариство намітило: «Ми не пошкодуємо зусиль для заохочення демократії та зміцнення правопорядку, а також для забезпечення поваги всіх міжнародно визнаних прав людини і основних свобод, включаючи право на розвиток».

Реалізації намірів людства по розвитку демократії та захисту прав людини надав суттєвий поштовх науково-технічний прогрес. Поява і розвиток інтернету та мобільного зв’язку кардинально змінили світ і людство почало переходити від індустріальної епохи свого розвитку до інформаційної. Світове суспільство почало інтенсивне інтегруватися, створюючи в інформаційному просторі прообраз майбутньої ноосфери - планетарного колективного розуму, мозку, в якому як би роль окремого нейрона виконує мозок кожного, хто включений в світові інформаційні мережі. Цей колективний розум у міру свого розвитку і перетвориться згодом в розум людства, за допомогою якого буде здійснюватися загальнолюдське самоврядування, завдяки чому світове співтовариство зможе подолати всі існуючи кризові явища та загрози в сфері екології, економіки, соціальної сфері тощо.

Вже при нинішньому рівні розвитку ноосфери виникають нові явища в самоврядуванні: перші особи держав здійснюють прямі консультації з громадянами; особиста участь громадян в написанні і прийнятті законопроектів стає демократичною нормою; народи і їх територіальні громади поступово отримують суб'єктність і можливість безпосередньо ставити завдання органам управління і контролювати їх виконання, що дозволяє громадянам брати активну участь в управлінні країною, здійснювати пряме народовладдя, вести спільне господарство. Для прискорення цих доброчинних процесів на планетарному рівні вже виник міжнародний рух real democracy.

На сьогодні визріли передумови для такої соціальної організації і в Україні, але процеси розвитку української демократії мають свої особливості і труднощі, зумовлені в першу чергу історичними, а також ментальними, економічними, політичними та іншими чинниками.

Головним чинником, що стримує розвиток української демократії є неготовність народу України, який продовжує ще за інерцією радянських років тяжіти до патерналістської моделі суспільних відносин, в повній мірі здійснювати ті активні громадянські функції, які покладаються на нього в демократичних умовах. Крім поведінкових стереотипів ця неготовність має своїми витоками також і відсутність у громадян України належної політичної та правової культури. Ускладнюється ця негативна ситуація і вкрай низьким прожитковим рівнем більшості населення країни, що різко знижує суспільну активність людей, вимушених всі свої сили і час віддавати боротьбі за існування.

Разом з тим було б помилкою вважати ситуацію, що склалася, безвихідній для української демократії. Як показали майдани 2004 і 2014 років, народ України несе в собі потужний громадянський потенціал, яким, на жаль, за всі пострадянські роки так і не змогла розпорядитися на благо народу українська політична еліта. Вона використовувала цій потенціал в своїх інтересах. Але завдяки інформаційним технологіям правдиве слово вийшло із під контролю узурпаторів влади, одурити людей стає неможливо, прийшов час коли «все таємне стає явним» і «жито відділяється від полови». І вже на президентських і парламентських виборах 2019 году вперше за всі роки незалежності головною темою були не мовні або геополітичні питання, а саме питання народовладдя.

Розвиток демократії в Україні можливий тільки через розкриття внутрішнього потенціалу українського народу, пробудження в ньому громадянських почав, політичного і правового просвітництва, структурування і самоорганізації. Тільки освічений і організований як єдина родина народ, натхненний високим змістом спільного буття, здатний бути господарем своєї долі, здійснювати реальне народовладдя.

Перехід українського суспільства з нинішнього стану, як об'єкта маніпуляції і експлуатації, в стан суб'єкта, творця свого сьогодення і майбутнього, може здійснитися лише за умови, якщо його духовно-інтелектуальна еліта приступить, нарешті, до виконання своєї суспільної функції і перейде від багаторічних чвар і хитань до злагодженої роботи на благо українського народу і реалізує та розвине все, що передбачене головним державотворчим документом країни - Декларацією про державний суверенітет України.

Консолідація інтелігенції в ім'я процвітання нашого народу, організація нею діалогу між усіма учасниками суспільно-політичного процесу і вироблення всім народом узгоджених уявлень про майбутнє країни, в тому числі уявлень про українську демократію, - ось та перша і необхідна умова, без якої неможливо підняти народ з його нинішнього незавидного стану. Знайти в процесі діалогу провідну зірку нашого народу - його національну, загальнонародну ідею, мрію, ідеал - і вибудувати демократичний шлях до цього ідеалу - ось в чому полягає надзавдання української інтелігенції, її історична місія!

 

Всеукраїнський Форум Народовладдя, виконуючи це високе надзавдання української інтелігенції і приймаючи до уваги поточну політичну, соціально-економічну і соціально-психологічну ситуацію в Україні, пропонує українському народові наступний План дій по становленню в Україні народовладдя:

 

ПЛАН ДІЙ ПО СТАНОВЛЕННЮ В УКРАЇНІ НАРОДОВЛАДДЯ

План дій по становленню в Україні народовладдя – це план здобуття народом України і його територіальними громадами повноцінної суб'єктності – здатності і можливості виробляти, виражати і здійснювати свою волю. Тільки при набутті всіх цих трьох якостей народ стане господарем всієї країни з її ресурсами, а територіальні громади - господарями на відповідних територіях в рамках наданих народом повноважень.

План дій має рамковий характер, всі його три складові мають реалізуватися за окремими більш конкретними планами:

 

І. Здійснення необхідних інституційних змін для утвердження народовладдя

Передбачає спільну публічну розробку інтелектуалами України, загальнонародне обговорення і внесення на Всеукраїнський референдум наступних пропозицій, які після затвердження народом України мають стати підґрунтям нової редакції Конституції України:

  • Суспільного договору (декларації народного суверенітету, акту національного відновлення …) громадян України, що повинен містить мету, базові цінності і принципи спільного українського буття.
  • Доктрини народовладдя України, що повинна містить необхідні і достатні положення щодо змін конституційного ладу України.
  • Доктрини народного господарства України - сфери спільної трудової діяльності громадян України по виробництву і розподілу благ.

 

ІІ. Реалізація існуючих правових можливостей для здійснення народовладдя

Передбачається діяльність по трьом ключовим напрямкам:

  • становлення інститутів прямого народовладдя,
  • формування органів самоорганізації населення,
  • розвиток кооперації, бірж і логістичних центрів на селі.

 

У руслі зазначених напрямків пропонується зробити наступне:

1. Ввести в дію і зробити нормою життя консультативне опитування громадян на всіх рівнях місцевого самоврядування і на загальнодержавному рівні на сучасній технологічній основі за допомогою відкритого інтернет-голосування - без організації виборчих дільниць та інших пов'язаних з цим дорогих процедур. Створити для цього на всіх інтернет-ресурсах органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України інтернет-сервіси з форумними майданчиками для дискусій і голосування з потрібних громадянам питань електронним чином, як це вже робиться з 2005р. в Естонії і планується в Швейцарії. Реалізація цього не вимагає законів, досить прийняття Положень про консультативні опитування представницькими органами управління.

2. Сформувати і ввести в дію ради старійшин на всіх рівнях суспільного самоврядування - розум, честь і совість народу України та його територіальних громад, які своєю авторитетною дією забезпечили б високий рівень обговорення і відродження добрих українських традицій діалогу, толерантності і доброзичливості, вибудовування на їх основі цивілізованої демократичної культури, гідної України, і займалися б механізмами прямого народовладдя (консультативні опитування, зборів членів територіальних громад та ін.), системною організацією дискусійних процесів на інтернет-ресурсах, організацією волевиявлення громадян і контролем втілення в життя результатів волевиявлення. Створити громадсько-наукові ради при органах місцевого самоврядування та при Верховній Раді України, які виступали б центрами громадянської активності та аніматорами спільної думкотворчості на інтернет-ресурсах.

3. Сформувати повсюдно передбачені Конституцією та законами України органи самоорганізації населення, починаючи з будинкових та вуличних комітетів, на основі яких створити обласні, міські, районні, сільські та селищні відділення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що дають можливість всім громадянам стати безпосередніми і рівноправними учасниками єдиного соціально економічного механізму. Це дозволить забезпечити пряму доставку продуктів харчування від виробника до споживача, виключивши ланцюжка посередників, в рази зменшити ціни, гарантувати якість вітчизняних сільгосппродуктів, що підніме село і суттєво підвищить добробут громадян України.

 

ІІІ. Становлення та підтримка суб’єкта суспільних трансформацій,

що реалізує План дій по становленню в Україні народовладдя

Будь які системні цілеспрямовані суспільні трансформації (реформи) можливі тільки при наявності суб’єкту реформ. Такім суб’єктом в становленні народовладдя може бути тільки сам організований народ, тому для цього потрібен впливовий громадянський рух. На сьогодні можна вже констатувати наявність в Україні такого громадянського руху за народовладдя, але поки ще в ньому нема координації, тому він ще слабкий і тому першим кроком на цьому напрямку повинно стати створення координаційної ради прихильників ідеї народовладдя.

Створення координаційної ради послугуватиме консолідації зусиль на реалізації Плану дій зосередивши особливу увагу на інформаційному аспекту спільної діяльності учасників руху і на інформаційній складовій народовладдя в цілому. З інформаційної точки зору народовладдя, як загальнонародне самоврядування, здійснюється шляхом певної підготовки, прийняття і виконання рішень завдяки відповідної організації інформаційно-аналітичного процесу пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її використання.

Саме тому перший пункт Плану дії в частині реалізації громадянами України існуючих правових можливостей участі в управлінні - ключовий, від успіху з його виконанням залежить успіх і за іншими пунктами. Створення зазначених форумних майданчиків на офіційних інтернет-ресурсах кардинальним чином змінить саму атмосферу в суспільстві. Сьогодні багато громадян в зневірі, в розпачі, масово виїжджають з України через безвихідь, оскільки ніяк не можуть вплинути на ситуацію в країні, їх думка і голос не чути і не цікаві можновладцям. А тут у кожного з'явиться рупор для озвучування своєї думки на офіційному ресурсі, і можновладці будуть змушені публічно, а не за допомогою поштових відписок, реагувати на публічне звернення до них, брати до уваги результати проведеного на форумі голосування. Такий рупор з'явиться і у мільйонів громадян України, які виїхали за кордон з різних причин, але серцем залишилися зі своєю Батьківщиною. Тут же можна буде обговорювати і голосувати за проекти національної ідеї, суспільного договору тощо.

Це, звичайно, не імператив референдуму, але сьогодні при нинішньому стані суспільства і підсумки референдуму можуть бути ігноровані можновладцями. Головне, що, почавши спілкуватися на форумах і голосувати по питаннях, що цікавлять нас, ми ВПЕРШЕ почнемо РАЗОМ думати і приймати рішення, а вже домагатися їх виконання - це наступний етап! Треба рухатися step by step, освоюючи по черзі демократичні процедури і навчаючись на помилках складної і відповідальної справи публічного управління. Консультативні опитування послугуватиме для нас першими класами в школі народовладдя, яку повинен пройти кожен громадянин України.

«Дайте мені точку опори, і я переверну весь світ!» - сказав Архімед. Такими точками опори для народу і територіальних громад України і повинні стати форумні майданчики з голосовалками на офіційних інтернет-ресурсах місцевих рад і Верховної Ради України. З їх допомогою народ почне поступово перевертати Україну з голови на ноги.

Все це можливо, все реально, потрібна всього лише воля на місцях і в центрі, а ось вже потім з використанням створених таким чином форумних майданчиків можна буде вносити в зону суспільної уваги будь-які теми. Інакше, як показує практика, при відсутності засвітки в ЗМІ і на офіційних інтернет ресурсах важко розраховувати на успіх у справі самоорганізації населення. Без такої підтримки важко піднімати цілину людського незнання і недовіри. Образно кажучи, це, як якщо спробувати підняти і повести в атаку піхоту без попередньої артпідготовки і роботи авіації. А проти піхоти - вся міць бенефіціарів нинішнього режиму.

Потрібна також «підтримка вогнем» з боку громадських і політичних сил. А активісти народовладдя безсумнівно в знак подяки підтримають у відповідь ці сили. Будь-які майбутні вибори повинні бути виборами між прихильниками і противниками народовладдя. Всі інші варіанти розподілу виборців - від лукавого. Необхідно, щоб саме такий вододіл проходив між кандидатами і партіями. Для цього потрібно звертатися до них з пропозицією підтримати наш План дій по становленню народовладдя. І відразу стане видно - хто є хто. Щоб наше звернення не було проігноровано і до нього поставилися з увагою, йому треба надавати максимально публічну вагу, для чого проводити різні публічні акції - круглі столи, семінари, конференції, віче тощо з обговорення наших ініціатив. Для інформаційної підтримки створити мережу Інтернет-ресурсів руху (сайти, фб групи та ін.). І це - невідкладне завдання. Тут нам помічниками може і повинна стати молодь з її енергією і постійною присутністю в інтернеті, адже все це робиться для неї!

 

Блогери України, єднаймося!

Народовладдя – доленосне питання для України, бо за сучасних глобалізаційних умов тільки народ України, при умові, що він буде мати реальну владу, зможе захистити суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечити своє процвітання і назавжди закрити питання - бути чи не бути Україні. Народовладдя – єдиний спосіб порятунку України від загрози диктатури, збереження різнобарв'я політичних позицій і плюралізму думок як базових передумов для гармонійного і стабільного розвитку суспільства. Народовладдя – єдина можливість створення справедливого суспільства, в якому всім громадянам будуть надані рівні можливості для щасливого життя − самореалізації задля свого й загального добробуту. Буде народовладдя – буде щастя!

 

Хай всім нам щастить!

Координаційна рада Всеукраїнської Платформи Народовладдя

 

https://docs.google.com/document/d/1omz-LG2uhSZzpb5gjo9cdO4r3UZSiPcJ/edit?usp=sharing&ouid=111362180582545902645&rtpof=true&sd=true

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 35 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]