Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Лариса Коломієць Концепція "Про спрощену систему оподаткування..."
[ Викачати з сервера (61.5 Kb) ] 19.05.2010, 11:25

 

КОНЦЕПЦІЯ

проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

 

Пропонується в новому проекті Закону

 

Обґрунтування  недоцільності запровадження окремих положень Концепції  від КРЦ «Ділова ініціатива»

Спрощена система оподаткування потребує законодавчого урегулювання її застосування

 

За 11 років існування спрощеної системи оподаткування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 разів (з 95 тис. осіб до 1304,5  тис. осіб), а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази (з 127 млн. грн. в 1999 році до 4107,6 млн. грн. в 2009 році). При цьому, суб’єкти – "спрощенці" створили понад 1,2 млн. робочих місць.

Реформування спрощеної системи оподаткування має особливе значення для створення сприятливого бізнес – середовища в Україні в частині державної підтримки малого бізнесу. Ця система забезпечила динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії суб’єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи позитивний досвід застосування спрощеної системи оподаткування, вона має певні недоліки, зокрема:

- не відповідає умовам сьогодення граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для реєстрації платником єдиного податку (для юридичних та фізичних осіб), а також розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб не переглядався 1998 року, незважаючи на те, що в економіці постійно відбуваються зростання індексу інфляції, мінімальної заробітної плати, споживчих цін, тощо.

Середній рівень індексу інфляції за період з 01.01.98 по 01.01.10, становить 115,9 %. У 1998 році мінімальна заробітна плата становила - 45 грн., а на 01.04.10 вона становить 884 грн. Тобто, мінімальна заробітна плата з 1998 року збільшилась у 20 разів;

- прийнято ряд законів, норми яких внесли суттєві зміни в порядок сплати «спрощенцями» внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, створили проблему подвійного оподаткування та відчутне фінансове навантаження, особливо на фізичних осіб-підприємців;

- відсутнє чітке визначення бази оподаткування єдиним податком, що призводить до зловживань з метою мінімізації податкових платежів;

- використання суб’єктами господарювання (в тому числі і іноземцями, нерезидентами) спрощеної системи оподаткування для мінімізації податкових платежів.

Невтішним є той факт, що у 2009 році спостерігається різке скорочення найманих працівників у спрощенців. Така ситуація пов’язана із колізією у законодавстві про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та положеннями Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

 

 

 

 

 

Аргументи НДО на захист від нових  податкових введень, які не тільки не призведуть до очікуваних податківцями наслідків, а лише погіршать становище підприємців, скоротять чисельність легальних СПД, які працюють  за спрощеною системою оподаткування, що ще більше зменшить кількість надходжень до бюджету.  

 

 

Граничний обсяг виручки не можна збільшувати, оскільки протягом останніх двох років  річний обсяг виручки  більшості приватних підприємців становить від 50 тис. до 200 тис. грн. максимум, що більше ніж у двічі не дотягує до 500тис. грн. Саме такий стан справ в  районах і малих містах обласних центрів України у зв’язку з щорічним погіршенням платоспроможності, завдяки  зубожінню українського населення.  

При цьому ставки Єдиного податку кожного року (починаючи з 1998) постійно збільшувалися і досягли максимальної ставки, за рішеннями міських (сільських) рад, що й призвело до підвищення збитковості СПД та скорочення чисельності працюючих. Це підтверджується фактами, які має  наш Центр, хоча б на прикладі Вишгородського та інших районів Київської обл.

Податківці не надають ДКРПП, ні Уряду, ні нардепам  достовірну інформацію, приховуючи фактичний стан справ. Їх служби ведуть подвійний шахрайський аналіз. Маємо таки факти, які ґрунтуються саме на їх даних, які ми отримали від ДПІ.

 

Висловлювання щодо « певних недоліків спрощеної системи оподаткування « це бездарна, злочинна  видумка податківців, які на угоду Уряду шахрайські маніпулюють цифрами.

На справді починаючи з 2005 року ( ми про це неодноразово повідомляли, місцеві органи влади, ДПА, ДКРПП) з введенням внесків до Пенсійного фонду розпочалося подвійне оподаткування підприємництва, систематичне знищення спрощеної системи та малого підприємництва .

База оподаткування Єдиним податком читко визначена, вона становить:  п’ять видів діяльності зазначених в реєстраційної картки РДА, ДПІ. На справді ж приватні підприємці займається не більше ніж одним – двома видами діяльності.  При таких обсягах виручки це не може призвести до зловживань. Підприємець сьогодні на межі виживання.

Оскільки,  різко зросло навантаження на його бізнес ( за рахунок збільшення оренді, підвищення вартості всіх послуг і матеріалів,  а також нарахувань на заробітну платню), яке  за останні два – три роки збільшилося  у  тричі.

Саме тому, будь-який підприємець змушений скоротити чисельність своїх працівників, яким він просто не спроможний сплачувати гідну заробітну платню.

Мета Концепції:   Метою цієї Концепції є визначення необхідності законодавчого урегулювання застосування спрощеної системи оподаткування.

 Шляхи розв’язання проблеми

            Єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є розроблення Закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, у якому слід визначити:

види діяльності, що можуть здійснюватись при застосуванні спрощеної системи оподаткування.

Неприйнятним є той факт, коли спрощена система оподаткування, з метою мінімізації податкових платежів, використовується у видах діяльності, які за  своєю суттю можна розглядати як «надприбуткові», а в окремих випадках провадження окремих видів діяльності не потребує ніяких капітальних вкладень та матеріальних витрат у створені продукції, що реалізується споживачам (тобто, отримані доходи є пасивними).

При визначенні видів діяльності, які можуть бути оподатковані за спрощеною оподаткування, слід враховувати, що метою цієї системи є соціальна спрямованість на підтримку саме тих верст малого бізнесу, які дійсно її потребують, та, які власною працею створюють продукт для задоволення потреб населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприклад:

Створення і використання  інтелектуальної власності, передових інформаційних  технологій, нових знань, не є над прибутковим бізнесом. Це дорого вартісні послуги високооплачуваних працівників, таки доходи ні є пасивними доходами.

Таки фізичні особи підприємці мають право працювати за спрощеною системою оподаткування, оскільки, працюють з де більшого поодинці, кількісний показник Замовників таких послуг не є стабільним, немає тенденцій щодо зростання таких послуг, обсяги яких мінімальні. Натомить, на підготовчі роботи, рекламні витрати, пошук клієнтів та замовників кожний такий СПД постійно додатково витрачає багато свого власного часу та значні кошти.   

У проекті Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» доцільно обмежити у застосуванні спрощеної системи оподаткування суб’єктів господарювання, які:

провадять діяльність у сфері грального бізнесу;

здійснюють обмін іноземної валюти;

є виробниками підакцизних товарів, провадять господарську діяльність, пов’язану з експортом, імпортом, оптовим та роздрібним продажем підакцизних товарів (крім фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з роздрібним продажем пива);

здійснюють оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів));

здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності ”;

здійснюють діяльність, пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та/чи у торговельних об’єктах;

провадять спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств ”;

здійснюють видобуток та реалізацію корисних копалин.

надають в оренду земельні ділянки та/або їх частини;

надають в оренду житлові та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) загальна площа яких перевищує 150 кв. метрів;

здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

здійснюють продаж товарів (послуг) через мережу Інтернет;                          

надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155);

надають послуги стільникового зв’язку;

здійснюють оптову торгівлю і посередництво у оптовій торгівлі;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва, банки.  

 

На сьогодні є факти, коли спрощена система оподаткування використовується юридичними особами для зменшення обсягу нарахувань на заробітну плату та мінімізації податку з доходів фізичних осіб шляхом переведення найманих працівників у категорію підприємців – платників єдиного податку.

 

 

З більшістю обмежень погоджуємось, але наполягаємо на виключенні  з цього переліку обмежень наступні види діяльності, які не мають широкого використання, значних обсягів  виручки але використовуються переважно підприємцями :

 

- здійснюють діяльність, пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та орендою торгових місць на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та/чи у торговельних об’єктах;

 

- здійснюють продаж товарів (послуг) через мережу Інтернет.

До того ж це зачепить інтереси громадських об’єднань та громадських інтернет видань, що виживають завдяки цьому.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнити:  

-надають послуги стільникового зв’язку, окрім систем передачі пакетів даних та WiFi;

-суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва, банки, нотаріуси.

З огляду на зазначене, фізичних осіб підприємців логічно додатково обмежити у здійсненні таких видів діяльності:

надання послуг з перевезення громадян;

здійснення торгівлі виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;

провадження аудиторської, рекламної, бухгалтерської, адвокатської діяльності; діяльності у сфері права, інжинірингу; діяльності з консультування з питань комерційної діяльності та управління; допоміжної діяльності у сфері державного управління; посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

 

 

Виключити з числа обмежувальних видів діяльності для  фізичних осіб підприємців:

-          діяльність у сфері інжинірингу; 

-          діяльності з консультування з питань комерційної діяльності та управління.

 Це найчастіше додаткові послуги, які мають малий обсяг, але потребують значних витрат часу, але завдяки ним  приватні підприємці можуть надавати більш конкуренті  виробничі ( технічні) послуги, виконувати  підрядні роботи, тощо.

                                                                                                                            

Президент КРЦ «Ділова ініціатива»:                        Коломієць Л.Г.     14.05.10 р.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 772 | Завантажень: 137 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]