Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

КОНФЕРЕНЦІЯ 2018 ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ. виступ вчительки М. Янкової
[ Викачати з сервера (30.4 Kb) ] 25.06.2018, 17:16

Янкова .М.,учитель біології та хімії Майданецької ЗОШ І – ІІІ ст., Тальянківської ЗОШ І-ІІ ст., керівник гуртків комунального закладу «Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді ТАльнівськоїт районної ради черкаської області « Екологічна біохімія», «Юні фото натуралісти»

Екологічне виховання у закладах освіти

Доброго дня, шановні учасники конференції!

Проблеми, які стосуються середовища життя у нас асоціюються з терміном « Екологія»

Що ж таке «екологія»?

Екологія — це наука, яка вивчає відносини організмів між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні закони функціонування екосистем різного рівня, середовище мешкання живих істот (включаючи людину).

.Однак це не тільки наука. - Це світорозуміння.

Адже із розвитком суспільства людство інтенсивно використовує природу часто не задумуючись про те, що відновлювальні можливості біосфери не безмежні. Тому актуальним є вдосконалення екологічної культури людства, її адаптації до інтересів природи.

Екологічна культура – це внутрішня суть людини та взагалі суспільства, що проявляється в певних діях щодо природи. Екологічна культура виступає регулятором людської діяльності. Вона є своєрідним “кодексом поведінки” людей і всього суспільства по відношенню до природи, тобто екологічна культура є сукупністю екологічної етики, моралі й поведінки кожної окремої людини, соціальних груп людей і суспільства в цілому.

Екологічна культура та її складова – етика – не можуть виникнути стихійно. Їх потрібно формувати шляхом спеціальних видів діяльності – екологічної освіти і виховання. Завдання екологічного виховання – формування екологічної свідомості людини. Відомий соціоеколог Е. Гірусов зазначає, що екологічна свідомість – це сукупність поглядів, теорій та емоцій, що відображають проблему співвідношення суспільства і природи у напрямку їх оптимального вирішення відповідно до конкретних потреб суспільства та можливостей природи.У матеріалах всесвітньої конференції в Ріо-де-Жанейро (1992) зазначається, що формування екологічної культури населення планети має стати пріоритетним завданням людства.

Від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища.

Свідоме й бережливе ставлення до природи маємо формувати з дитинства у сім'ї та школі, за умови активного формування екологічної культури та накопичення систематичних знань у цій галузі. Екологічне навчання і виховання – це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування у людини знань наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної життєвої позиції в галузі охорони, збереження і примноження природних ресурсів.

Головним завданням екологічної освіти сучасної школи можна вважати:

 • засвоєння наукових знань про взаємозв’язок природи, суспільства і людської діяльності;
 • розуміння багатогранної цінності природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема;
 • оволодіння нормами правильної поведінки в природному середовищі;
 • розвиток потреби спілкування з природою;
 • активізація діяльності щодо охорони й поліпшення навколишнього середовища.

Екологічне виховання у школі починається з молодшого шкільного віку. Спочатку діти вчаться помічати прекрасне та незвичне навколо себе, учаться спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим.

У середніх і старших класах метою такого виховання є усвідомлення учнями масштабів екологічної кризи, знання й розуміння причин і наслідків негативного впливу людства на природне середовище, формування нового типу мислення, вироблення нових ідей зі збереження довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем і покращення стану природного середовища.

У навчальних програмах передбачено розвиток екологічної компетенції, проте на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам приділяється в позакласній роботі:

 • проведення годин спілкування з природою, екскурсії;
 • написання віршів про красу рідного краю;
 • проведення інтегрованих занять, ігор екологічного змісту
 • святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня); Дня Води ( 22 березня)
 • виставки робіт учнів із неживого природного матеріалу.
 • прибирання території школи;
 • проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи
 • проведення анкетування населення з питань покращення екологічного стану довкілля;
 • проведення уроків і бесід з екологічного виховання;
 • вивчення правил поведінки на природі;
 • проектна діяльність .

Під час реалізації STEAM – проекту Вода учні Тальянківської школи відвідали музей води у Києві ( ознайомилися з особливостями водопостачання та водовідведення, могли спостерігати творчу та руйнівну силу води, усвідомити значення води для життя на планеті та переконалися у необхідності раціонального використання прісної води ) були на екскурсії в Тальнівській санепідемстанції де вони дізналися про те які характеристики має питна вода, як в лабораторії виявляють різні види забруднень, і яке значення для життя і здоров’я людини має вода.

Особливістю екологічних проектів звичайно ж є їхня результативність. Для досягнення реальних позитивних змін потрібно належне фінансування і співпраця школи з громадою.

Так у Тальянківській ЗОШ І – ІІ ст. протягом 2016- 2017 навчального року був реалізований проект щодо раціонального енерговикористання. В цю проектну діяльність були залучені учні, учителі, батьки і кошти громади. На різних етапах реалізації проекту проводилися бесіди, виховні години, лекторії з батьками. І як результат навчальні кабінети освітлюють енергозберігаючі лампи, у класах затишно і тепло, адже вікна замінені і зберігається тепло с.р. було виділено 45 000 грн. Cпостерігається відчутна економія в оплаті електроенергії.

З квітня 2018 року почали реалізовувати довготривалий проект « Популяризація роздільного збору сміття». Залучені учні, учителі, волонтер, який проживає в Тальянках. В даний час проект знаходиться на етапі визначення джерел і суми фінансування ( надія є на депутатський корпус) та планування заходів на період роботи літнього пришкільного табору та літніх канікул. Для інформування та популяризації серед дитячої аудиторії ідеї роздільного збору сміття уже створена «екологічна казка» для лялькового театру авторами якої є учителі школи , а виконавцями учні 4 класу, для дорослого населення створені буклети, розробляються семінари. Також визначаються логістично продумані місці для встановлення контейнерів для роздільного збору сміття.

Також на території Тальянківської сільської ради створена громадська організація «Екопросвіта» яка залучає до еколого просвітницької роботи студентську молодь.

Тісна співпраця МАйданецької ЗОШ І – ІІІ ст. та сільської ради щодо озеленення території села. Так у листопаді 2016 року з ініціативи та фінансуванні сільської ради були закуплені більше 70 садженців ялинки. Учні школи разом із жителями села висадили алею із цих ще маленьких, але в майбутньому красивих дерев , які будуть дарувати жителям села влітку прохолоду і свіжість, в зимку затишок і святковий настрій. В інтерв’ю до відео на тему «Раціональне природокористування» для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу « в об’єктиві фото натураліста» голова сільської ради поділився планами щодо посадки ще й інших видів дерев для покращення естетичного стану населеного пункту.

При Майданецькій ЗОШ І- ІІІ ст. від комунального закладу Центр науково- технічної творчості дітей та молоді працюють гуртки екологічного спрямування «Юні фото натуралісти» та «Екологічна біохімія».

Мета: засвоєння учнями основних положень статичної біохімії, набуття уявлень про хімічний склад і молекулярну структуру живих організмів дослідження екологічних аспектів, вивчення загальних закономірностей обміну речовин і енергії в клітині, його регуляції та зв’язок із фізіологічними функціями організму, умовами його протікання, а також набуття навичок науково-дослідницької роботи, усвідомлення гуртківцями конкретних біохімічних механізмів, за допомогою яких здійснюється пристосування (адаптація) організмів до навколишнього середовища

Завдання: вивчення адаптацій організмів до змінених умов довкілля, з’ясування ролі речовин вторинного походження в екологічних- процесах; вивчення токсинів рослин;- розгляд питань забруднення навколишнього середовища й процесів- детоксикації.

Результатом науково- дослідницької роботи стало написання наукової роботи ученицею 11 класу Кравець В. « Встановлення взаємозв’язку фізичного здоровя учнів з рівнем академічної успішності» в цій роботі навчальний процес розглядався як фактор середовища , до якого виникають адаптації в учнів.

Робота гуртка «Юні фото натуралісти» має іншу спрямованість. Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з біологічною та екологічною освітою. Результатом діяльності є участь у обласних виставках «Моя країна Україна», «Україна – це ми!», Всеукраїнскій виставці « Моя Україно!». У школі створена дві фотоекспозиції « Будемо знайомі» у якій представлені рослини нашої місцевості та ботанічна інформація про них, « Особистий погляд» - виставка художньої фотографії. Наші фото сесії це не тільки милування пейзажами, а й активна екологічна робота. Так беручи участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних проектів по виявленню не санкціонованих сміттєзвалищ гуртківцями була проведена робота по виявленню їх, створенню карти місцевості їз виявленими сміттєзвалищами та проведений аналіз щодо походження цих сміттєзвалищ. Досить цікаві були зібрані матеріали: так найбільше скупчення сміття на берегах ставків та річок, у ярах. Досить великий відсоток смітників зосереджено біля місць проживання!

Багато можна поговорити про враження від побаченого, але …. Скажу лише таке: все це викликає біль у серці, і розуміння того , що екологічне виховання та формування екологічної свідомості населення потребує серйозного ставлення і належного фінансування.

Людина та природа - поняття взаємопов'язані та взаємозалежні, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище

Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. В. Сухомлинський писав із цього приводу:

«Поняття «природа» - єдине ціле. У цьому своя гармонія та постійність, взаємозв'язки та залежності; вона - джерело буття й суть буття, вона єдина й нерозривна з людиною. Кожний з нас - природа, що стала людиною. Людина доти могутня й непереможна, доки вірна законам природи - пізнаним і непізнаним, не нею встановленим... Активно впливати на природу, але залишатись її сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись до неї - ось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...».

Настав час керуватись у наших діях правилами екологічного гуманізму, основна ідея якого: людина є лише часткою Природи та Космосу, із законами та силами з якими вона повинна рахуватись.

Дякую за увагу.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 65 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]