Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

О. Томасєвич. С П Р О С Т У В А Н Н Я на Заперечення відповідача від 23.03.2011 р.
13.05.2011, 00:23

До Черкаського окружного

адміністративного суду

-------------------------------------------

бульвар  Шевченка,  245,

м.  Черкаси,  18002

 

                                          ПОЗИВАЧА :  фізична особа - підприємець

Арсенькін Олександр Іванович

вул. Чапаєва, 200, м. Городище,

Черкаська обл..,  19500

 

                                      У справі № 2а/2370/1597/2011 ( суддя Новікова Т.В. )

 

С П Р О С Т У В А Н Н Я

на Заперечення відповідача від 23.03.2011 р. № 4796/07

 

Управлінням Пенсійного фонду України в Городищенському районі Черкаської області було направлено Заперечення на адміністративний позов поданий мною до суду.

            Вважаю зазначене заперечення відповідача на мій позов необґрунтованим і безпідставним, оскільки в ньому незазначені конкретні заперечення на норми Закону, які вказані у позові на підтвердження позовних вимог. Тому позовні вимоги вважаються незапереченими і є доказаними.

            Проте, зазначені обставини у Запереченні спростовуються наступним.

            Відповідач невірно трактує норму п. 3 ст. 11 Закону, якою визначає мене застрахованою особою.

            По перше – вказана норма внесена в Закон 23.12.2010 року і не поширює свою дію на період спору з 1.07. по 31.12.2010 року, оскільки закон немає зворотної сили.

            По друге – ст. 11 Закону визначає осіб, які підлягають пенсійному страхуванню і не вказує в якості кого ця особа є в системі страхування.

            Тому посилання відповідача у своєму Запереченні на п. 3 ст. 11 Закону, є невірним і неможе братися судом до уваги як доказ заперечень проти позову.

            Далі відповідач зазначає, що я відповідно (п. 5 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону), є страхувальником та платником страхових внесків до пенсійного фонду.

            Таке посилання відповідача як на підставу своїх заперечень проти позову, теж є надуманими і спростовуються наступним.

 

            Оскільки пунктом 1 частиною 1 ст. 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що –           «Страхувальниками відповідно до цього Закону є:  

1)    роботодавці:

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності  та  інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,  які обрали особливий спосіб оподаткування  (фіксований  податок,  єдиний  податок,  фіксований сільськогосподарський  податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах )»

            Відповідач у своєму запереченні не надав жодного доказу про те, що я використовую працю фізичних осіб. Тому зазначені обставини позивачем є ним надуманим і не підтверджується жодним доказом по справі.

            Далі також відповідач зазначає норму Закону, на яку посилається як на підставу заперечень на те: - «Статтею 15 Закону передбачено, що страхувальники зазначені в ст. 14 Закону – є платниками страхових внесків ».

            Зазначена норма Закону не поширює свою дію на мене, оскільки я згідно ст. 14 вказаного Закону не є страхувальником, а тому згідно ст. 15 Закону не є платником страхових внесків.

Отже, вказані норми Закону відповідачем у Запереченні, на які він посилається як на підставу своїх заперечень, - є надуманими і непідтвердженими матеріалами справи та не заперечують адміністративний позов.  Принаймні такі обставини невказані у Запереченні.

            Також є помилковим посилання відповідача у запереченні як на підставу своїх заперечень на зміну до прикінцевих положень Закону № 1058 ( в редакції Закону № 2461 від 08.07.2010 р.), оскільки ця норма Закону може застосовуватися тільки до тих підприємців, у яких річний оборот перевищує 500 тисяч гривень в рік.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» прийнятий з метою врегулювання відносин, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначений закон містить положення, які встановлюють виключне визначення ним (законом): принципів та структури системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному  страхуванню; платників  страхових  внесків,  їх  права та  обов'язки;  порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків; стягнення заборгованості за цими внесками.

Так, згідно з пунктом 1 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб, включаючи юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), придбали спеціальний торговий патент, на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Пунктом 1 статті 14 вищезазначеного закону встановлено, що страхувальниками цих осіб є їх роботодавці, які відповідно до частини 1 статті 15 цього Закону є платниками страхових внесків і зобов'язані на підставі пункту б частини 2 статті 17 зазначеного Закону нараховувати, обчислювати та сплачувати в установлені строки і в повному обсязі страхові внески.

Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, відповідно до частини 1 статті 18 Закону України «Про. загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», - встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, передбачених цим Законом, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» визначено ставки, механізм справляння та пільги зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Так, підпунктом 4 пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі.

Фіксований розмір внесків до Пенсійного фонду України, які повинні сплачуватись фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, встановлено Указом Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», який був виданий відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Відповідно до абзацу 2 частини 7 пункту 2 зазначеного указу з суми єдиного податку, який сплачується фізичною особою - суб'єктом малого підприємництва, відділення Державного казначейства України перераховують до Пенсійного фонду України 42 проценти від суми єдиного податку.

Згідно з абзацом 8 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страхові внески до солідарної системи нараховуються для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності здійснюється на суми доходу  (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до абзацу 3 пункту 6 вищезазначеного Указу Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» фізична особа - суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником податку на доходи фізичних осіб.

При цьому обов'язок для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до частини 1 пункту 5 Указу виникає лише у випадку перевищення ним встановленого абзацом 1 пункту 1 цього Указу річного обсягу виручки у розмірі 500 тисяч гривень.

Державна підтримка малого підприємництва, відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», здійснюється, зокрема, шляхом запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.

При   цьому   статтею    11    вказаного   Закону   закріплено,   що   для   суб'єктів   малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати  встановлених законодавством  податків  і зборів  (обов'язкових платежів)  сплатою єдиного податку.

Відповідно до пункту 9.12.3 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам - здійснюються відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. При цьому ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком  особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Виключною    компетенцією встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів),   а   також   пільг  їх   платникам,   відповідно   до   Закону   України   «Про   систему-оподаткування», - наділені     Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, а також сільські, селищні та міські ради.

При цьому, відповідно до частики 1 статті 17 Закону України «Про систему оподаткування», сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до частини 1 статті 10 Господарського кодексу України основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є: податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів.

Враховуючи викладене, -

 

ПРОШУ:

 

Прийняти дане Спростування Заперечення на адміністративний позов від 23.03.2011 р. № 4796/07 відповідача до розгляду по суті і приєднати до матеріалів справи.

Вважати Заперечення на адміністративний позов відповідача  від 23.03.2011 р. № 4796/07 необгрунтованим та таким, що не заперечує і не спростовує вказаних норм Закону у позові.

 

 

18 квітня 2011 р.                                                   Арсенькін О.І. 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 683 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]