Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Екологічна освіта підростаючого покоління один з пріоритетних напрямів розвитку суспільства. Світлана Лобова
[ Викачати з сервера (70.5 Kb) ] 05.02.2015, 10:07

Екологічна освіта підростаючого покоління один з пріоритетних напрямів розвитку суспільства.  Світлана Лобова завідувач  Тальнівським методкабінетом

У цей непростий для України час тематика нашої конференції є як ніколи актуальною. Світ стає все більше взаємозалежним і крихким. Сьогодні на символічному хронометрі – годиннику Судного дня,  всього три хвилини відокремлюють  людство від глобальної катастрофи. Та воно ще може  зробити правильний  вибір свого майбутнього, змінивши велику небезпеку на  великі можливості.

Серед  головних причин переведення стрілок годинника вчені називають  також і екологічні  проблеми,  пов’язані із  споживацьким ставленням людини до природи  та низьким освітнім рівнем населення. Саме тому,  подальший розвиток суспільства неможливий без  поліпшення екологічної освіти  і виховання підростаючого покоління.

У Національній стратегії розвитку освіти України на 2012 – 2021 роки

серед ключових напрямів  державної освітньої політики  визначені: екологізація освіти,  формування здоров’язбережного середовища, валеологічної культури учасників  навчально- виховного процесу, переорієнтація  змісту на цілі  сталого розвитку, модернізація структури,  змісту й організації на засадах компетентніст- ного підходу .

 Тому із впровадженням Нових державних стандартів, і відповідно проголошених в них  особистісно-орієнтованого , компетентнісного  та діяльнісного підходів  метою екологічної освіти є формування екологічної компетентності особистості.

Визначенням сутності, структури, принципів формування якості  вище зазначеного поняття  займалися багато учених. Теоретичні засади екологічної компетентності,  яка є складовою життєвої,  розглядалися  у дослідженнях

С. Бондар,  Г. Бордовського,  С. Головіна, К. Корсак, А. Маркової, Дж. Равена, В. Стрельнікова, Л. Хоружої, А. Хуторського, І. Ящук , В.Подоляка та ін.  Основні підходи до  її формування , зміст та структуру  визначено у роботах О. Гуренкової, О. Колонькової, В. Маршицької, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, Л. Титаренко, С. Шмалєй та ін.

Аналіз  наукових праць, психолого-педагогічної літератури та узагальнення різних визначень дає підстави стверджувати, що  екологічну компетентність можна розглядати як інтегровану якість особистості, що ґрунтується на системі знань, умінь, навичок, компетенцій,  цінностей, мотивів  і потреб у сфері екологічної діяльності; практичному досвіді використання їх  для розв’язання  екологічних проблем ; певних особистих якостях та екологічній культурі, які  забезпечують доцільну  поведінку в побуті та природному середовищі. Важливою умовою формування екологічної компетентності є перетворення зовнішніх виховних впливів,  мотивів і стимулів у внутрішні мотиви особистості, що сприятиме формуванню природобезпечної діяльності без контролю із зовнішнього боку

Розуміючи  всю важливість екологічної освіти, враховуючи цілі освіти сталого розвитку , у Тальнівському районі проводиться велика робота  щодо формування екологічної компетентності. Насамперед визначені  4 основні принципи екологічного виховання :

1)Неперервності -   екологічна виховна діяльність буде результативною за умови здійснення її у  всіх структурних складових освіти ( дошкільній, загальноосвітній, позашкільній)та всіх освітніх рівнях(початковому,  середньому і старшому).  Для кожної структурної складової  та   освітнього рівня мають бути розроблені  свої мета, зміст і методологія.

2)Власного прикладу - головною умовою ефективності виховного впливу, є особистий приклад вихователя.  Щоб сформувати екологічну компетентність, дорослий має сам орієнтуватися в екологічних проблемах (глобальних, регіональних, місцевих), мати розвинуте почуття громадянської відповідальності за стан природи, бажання та дієву готовність до її збереження. Саме його громадянська позиція та практичні дії мають стати взірцем для наслідування.

 3)Створення еколого-розвивального середовища - процес виховання відбувається не стільки на уроках та виховних заходах ( інколи якщо вони погано підготовлені  ми отримаємо протилежне ),  а щохвилини, у сім’ї, на вулиці,  на перервах,  у спілкуванні ,  у спільній  природоохоронній діяльності ,  на відпочинку, тобто через реальний життєвий досвід. Тому  завдання закладу створити  таке реальне життєве середовище, де б сформувалися  головні екологічні цінності.

Школа цього не  зможе зробити самостійно без залучення батьків, громади, всіх хто оточує дитину, але  вона може стати ініціатором, організатором соціально значимих  проектів,  природоохоронної роботи  та об’єднати у спільній діяльності учителів, учнів, батьків і громадськість .

 4)Екологізації освіти-  якщо розглядати навчально-виховний процес , екологічний компонент виховання найвиразніше втілено  у змісті предметів природничого циклу,   але  виховання повинно наскрізно  пронизувати кожний предмет, тому необхідно екологічні потреби, мотиви та цінності  формувати і під час викладання  інших навчальних дисциплін.

Формування екологічної компетентності – тривалий процес, що здійснюється на різних вікових життєвих етапах. Вивчення природи починається в ранньому дитячому віці, з того що безпосередньо оточує дитину.   Екологічна компетентність малюка формується під час його безпосереднього спілкування з природою — милування, спостереження, трудової та експериментально-дослідницької діяльності впродовж усього дошкільного дитинства. Тому вкрай важливо, щоб на території дитсадка були створені необхідні для цього умови .

З цією метою у дошкільних навчальних закладах району  облаштовані різноманітні ділянки, насаджені різні породи дерев та кущів, види квітів і лікарських рослин ,створені клумби,  газони, невеликі штучні водойми, альпійські гірки, екологічні стежинки, куточки природи, зелені аптеки на підвіконні, міні – лабораторії,  акваріуми та живі куточки, де діти  вчаться спостерігати, досліджувати, доглядати за рослинами і тваринами,   любити і бережливо відноситись до навколишнього середовища. Ще у дошкільному  віці  вихованці мають змогу включатись  у природоохоронну діяльність, вони беруть участь у різних акціях, школах добрих справ, прибираннях територій, обгороджуванні мурашників, висаджуванні дерев, квітів та лікарських рослин, виготовленні гербаріїв та годівничок для птахів та ін. Для дошкільників  організовуються  різноманітні свята, еколого –натуралістичні походи, експедиції, місячники, вистави, літературні читання,  подорожі сторінками Червоної книги, створюються екологічні куточки та бібліотечки. Проводяться лекторії та навчання для батьків, вони активно залучаються до всіх масових заходів у садочках .

У загальноосвітніх закладах  розвиток екологічної компетентності відбувається за схемою1.

   Екологічна освіта здійснюється при викладанні всіх навчальних дисциплін. У 4 закладах( Тальнівські НВК, ЗОШ №2, Легедзинська ЗОШ, Кривоколінський НВК) діють  екологічні клуби, об’єднання, бригади. У 9 школах розроблені екологічні стежини( узагальнений досвід роботи Тальнівської ЗОШ №3  з цього питання презентувався на виставці «Освіта Черкащини 2012»). У Тальнівській ЗОШ №2 обладнано кабінет екології. Учнівські та педагогічні колективи  району взяли участь у  14 екологічних акціях , розроблено та втілено в життя 9 природоохоронних проектів, проводяться свята, екологічні тижні та місячники, учнівські покази мод «Ековбрання», виставки «Дамо речам нове життя».  У 9 закладах висаджені садженці дерев і кущів.  Потаський НВК та Мошурівська ЗОШ  тісно співпрацюють з Потаським лісництвом, учні допомагають садити і доглядати молоді дерева,  школи перейшли на альтернативне опалення.

  Організовано роботу 12(119 дітей)  гуртків, 2 факультативів (34 учні), 27курсів за вибором(504 особи) екологічної тематики. Проводиться дослідницько – експериментальна діяльність, щороку у конкурсі – захисті робіт членів МАН школярі презентують дослідження з екологічних проблем (2013-3, 2014р.-3, 2015р.-4 роботи).  Учні  Тальнівської ЗОШ №2 систематично беруть участь  у конкурсі екологічних проектів , що проводиться на базі Національного еколого- натуралістичного центру, так у 2012-2013 н. р. вихованець цієї школи   Солошенко Захар став призером конкурсу «Юний дослідник» виборовши  ІІІ місце, а в 2013-2014 – І місце. Окрім того школа співпрацює з інститутом  ботаніки імені М.Г.Холодного,  де під час проведення конкурсу робота учениці  Карман Вікторії «  Зміна видового складу водоростей річки Тальянки  під впливом екологічних факторів» отримала ІІ місце на Всеукраїнському  рівні .

    Школярі району активні учасники різних  екологічних конкурсів малюнків, де виборюють призові місця на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

  Щороку педагоги Тальнівщини презентують свій досвід з екологічного виховання на виставках «Освіта Тальнівщини» та «Освіта Черкащини»(  2012р-6 робіт, 2013 р.-3, 2014 р.-2, одна з них відмічена дипломом ЧОІПОПП, 2015 р.- 8).  Вчителями створено 11 авторських програм курсів за вибором з проблеми.

 Проводяться  екологічні  експедиції до   заповідників Канівського природного,  біосферного  « Асканія- Нова», регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»(керівники Міняйло О.О, Міняйло О.В.) , поїздки  до Буцького каньйону, пішохідні та велосипедні  походи по території району.

   Три заклади (Легедзинська , Майданецька, Тальнівська №2 ЗОШ І-ІІІ ст.) беруть активну  участь  у міжнародному українсько- шведському проекті «Освіта для стійкого розвитку в дії», який  спрямований на формування у громадян України сталого, екологічного стилю повсякденного життя у домашньому господарстві, школі та місцевій громаді, що передбачає: зменшення викидання сміття й марних витрат сировини; раціональне споживання енергії та води; збільшення частки екологічних продуктів у щоденних покупках тощо.  

    В рамках проекту в школах зроблено надзвичайно багато,  вони стали справжніми осередками  екологічної освіти, тому на їх базі постійно проводяться  районні, міжрайонні та обласні семінари. Так, наприклад, у грудні 2014 р відбувся міжрайонний семінар- практикум для керівників закладів освіти Монастирищенського району з проблеми «Громадянсько-патріотичне  виховання  школярів шляхом впровадження інноваційних форм природничої освіти».

 Всі три заклади  презентували свій досвід на  всеукраїнських та міжнародних конференціях з означеного питання, Тальнівська №2 та Майданецька ЗОШ І-ІІІст.   брали участь у V Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій ( директори шкіл нагороджені дипломами за перемогу у номінації «Інновації в управлінській діяльності")  та на ІУ Міжнародному  фестивалі “Інноватика в освіті” .  Також колектив Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2  у 2014 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Школа освіти сталого розвитку»  і нагороджений Почесною  грамотою Інституту педагогіки НАПН України. У цьому році  три дитсадки (Легедзинський,  Майданецький і Тальнівський №1) долучились до участі  у проекті.

З метою створення  на території навчальних закладів екологічно-розвивального середовища та мотивації цієї діяльності щороку проходять районні конкурси  «Шкільна садиба»  і «Кращий квітник», підсумки яких проводяться на урочистостях до Дня працівників освіти.

Особливу роль у розвитку екологічної компетентності  відіграють позашкільні навчальні заклади. Керівники  гуртків  РБДЮ разом  з  своїми  вихованцями пишуть екологічні проекти, листи- звернення   з екологічними пропозиціями до державних та адміністративних органів, виступають по радіомовленню  та у пресі із зверненнями та пропозиціями, створюють  громадський  рух екологічного спрямування, залучають  всіх  дітей до участі у дитячих молодіжних громадських організаціях.

  10 років  на базі закладу працює екологічний клуб «Екос», члени якого  є активними учасниками місячників упорядкування та озеленення своєї  території, Тальнівського лісопарку,  очищення річок та джерел . За період діяльності  понад 70 його вихованців брали участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, акціях, проектах. У 2013 році  члени клубу стали лауреатами  Всеукраїнського конкурсу «Екооб’єктив» за розроблений проект «натисни на сміття»( щодо подолання проблем сміттєзвалищ). Керівник  клубу Віслобокова В.І. розробила програму гуртка, яка  стала  переможцем  у  Всеукраїнському конкурсі  авторських   програм екологічного напряму.

    У 2013році вихованці клубу «Екос» взяли участь у Міжнародному проекті  «Вільний удар». На базі санаторію «Україна » м. Черкас був організований  трьохденний  табір для старшокласників. Наші вихованці-підлітки відвідали  сім тренінгів,  по  завершенні  яких   отримали сертифікати, які  засвідчуєвали  право  пропагувати здоровий спосіб життя.

  При  клубі  «Екос»  діє  лікувально-оздоровчий   фітобар «Материнка», де діти мають можливість  познайомитись з лікарськими рослинами  та посмакувати цілющим чаєм  з них.  

 Під керівництвом Мельниченко І.М. гуртківці ходять в походи, вивчають природу і особливості рідного краю. Займаються дослідницькою діяльністю.

 

 Підсумовуючи  все вище зазначене можна зробити висновок , що  у навчальних закладах району  з метою  формування екологічної компетентності  відбувається постійний пошук нових форм, методів і технологій  екологічної освіти.  Але  найголовнішим  сьогодні є формування в учнів розуміння що при всій величі різноманітних культур, релігій, менталітетів та способів життя- людство єдина родина зі спільною долею на планеті Земля.  Тому   виживання і розвиток можливі лише за умов створення  глобального  співтовариства, заснованого на повазі до природи,  загальних цінностей,  прав людини,  на економічній справедливості і культурі світу.

                                                    Література

1.Вакуленко О.Л. Фомування основ екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині. [Електронний  ресурс] – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E.%D0%9B._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96

2.Маршицька В.В. Сутнісні характеристики  екологічної    компетентності      учнів початкової  школи  /В.  В.  Маршицька//  Теоретико-методичні        проблеми виховання дітей та  учнівської молоді: [зб. наук. праць]. – Київ, 2005. – Кн. 2. – Вип. 8. – С. 20 – 24.

 3.Пруцакова О. Л. До проблеми формування екологічної компетентності школярів /О. Л. Пруцакова // Вісник Черкаського  університету  –  2009.   –   Вип. 162.  – С. 132–138.

  4.Руденко Л. Д.  Взаємодія    школи     і  сім’ї  як  умова   формування       екологічної  компетентності      підлітків   /  Л.  Д.  Руденко   //  Теоретико-методичні  проблеми  виховання дітей та учнівської молоді: [зб. наук. праць].           – Київ, 2005. –Вип. 8.– Кн.2.– С.25– 27.

5.Титаренко Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Титаренко Лариса Миколаївна. – К., 2007. – 210 с.

6.Шапран  Ю. П. Екологічна компетентність майбутніх учителів біології: її сутність та діагностика [Електронний  ресурс] – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_12_3-2_06.pdf

7. Юмашева Л. В. Экологическая   компетенция   и   экологическая   компетентность  как интегрированный результат экологического образования / Л. В. Юмашева,   И. Л. Перфилова, Т. В. Соколова // Интернет-журнал ICEE. – 2012. - № 7 (июль).– С.157– 162.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 733 | Завантажень: 24 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]