Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Богдан Колос Про антиконституційні дії вищих урядових структур
[ Викачати з сервера (128.0 Kb) ] 21.08.2021, 14:01

д

 

№ 12 "11" червня 2021 р.

 

Відкритий лист

найвищої влади Української держави – її народу
до своїх найманих, підконтрольних і підзвітних йому урядовців

 

Копія:

Президенту України

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

вул. Банкова 11 м. Київ, 01220

 

Копія:

Голові Верховної Ради України

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

 

Копія:

Прем'єр-міністру України

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ, 01021

 

Копія:

Секретарю РНБО України

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

вул. Каменєва, 8, м. Київ 01133

 

Копія:

Конституційному суду України

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вул. Жилянська, 14, м. Київ, 01220

 

 

"Про антиконституційні дії вищих урядових структур України та грубі порушення ними свобод, прав, безпеки та найвищої влади українців і знищення основ демократії"

 

Відповідно до статей 1, 5 і розділу ХІ Конституції України та міжнародних правових актів із прав і свобод людини Український народ є єдиним колективним власником своєї держави, її господарем, найвищою і єдиною владою, носієм суверенітету, джерелом примноження її багатств і наповнювачем бюджету, виборцем і працедавцем для всіх без винятку урядовців, поліції, прокуратури, судів, спецслужб, армії тощо, котрі є його найманими та повністю підконтрольними й підзвітними йому працівниками.

Це означає, що без обговорення з українським народом та без його згоди на референдумі жоден орган державного управління не вправі приймати рішення з продажу землі та стратегічних галузей, про призначення осіб на ключові урядові посади, особливо, суддів усіх рівнів, які повинні обиратися виключно народом, а також питань зі стратегії розвитку територій і держави та інших стратегічних питань.

Насправді вищі органи державного управління грубо порушують Конституцію України та міжнародні правові акти з цих та інших питань, а саме:

1. Верховна Рада України незаконно, без згоди народу прийняла закон про продаж землі, а Президент його підписав. Цей закон є нелегітимним, оскільки ВРУ та Президент поставили себе вище влади народу України. До того ж, згідно зі ст. 13 Конституції України земля є власністю усіх поколінь українського народу. А її продаж назавжди позбавляє новонароджених українців отримати землю та від постійних надходжень до бюджету держави за її оренду. Продаж землі заборонений також Біблією!

В Україні має бути встановлений механізм користування землею, який був би справедливим для всіх поколінь українців і кожного з них.

 

2. В Україні проведена псевдореформа з насильницького створення об'єднаних територіальних громад, яка позбавила громади населених пунктів конституційного права вирішувати всі питання своєї життєдіяльності на власній території. Тому це не децентралізація, а навпаки, жорстка централізація – запровадження диктатури та знищення демократії!

Справжня децентралізація повинна передбачати розробку статутів громад населених пунктів із ефективною системою управління та офіційними громадськими наглядово-контролюючими органами.

А ОТГ чи інші територіальні об'єднання повинні створюватися на основі договорів співпраці та їх обговорення із громадами населених пунктів.

 

3. Україною до сьогоднішнього дня керують у ручному режимі на основі нездорових амбіцій різні кланові угрупування. Тому що не вироблені й не обговорені з народом її місія, мета, національна ідея, стратегія і тактика розвитку держави на 50-300 років.

 

4. Однією з головних причин безладу в Україні є той факт, що в структурах її вищих органів управління є особи, які мають судимості, замішані у корупційних схемах, пов'язані з криміналом, без профільної освіти, досвіду роботи й управлінських навичок, з порушеною психікою і т. д. А у відборі урядових кадрів народ не бере участі й не контролює цей процес. Та безліч інших викривлень у процесах державотворення.

На адреси всіх вищих органів державного управління нами неодноразово скеровувалися пропозиції із методології побудови високоцивілізованої Української держави. У відповідь – лише формальні відписки ні про що та повна бездіяльність урядовців! Очевидно, це їм невигідно!?

Виходячи з наведеного вище та щоб позбутися усіх руйнівних процесів, просимо громадян України поставити жорстку вимогу перед місцевими органами самоврядування та центральними органами управління державою  виконати такі вимоги українського народу:

1). Негайно скасувати нелегітимний закон про продаж землі.

2). На перше місце поставити науку, суспільний інтелект народу й світові прогресивні державотворчі досягнення.

 

3). За участю провідних вчених виробити для України стратегічні дороговкази розвитку: місію, мету, національну ідею, стратегію і тактику її розвитку на 50-300 років.

 

4). Реформувати систему управління державою: прийняти Декларацію священних невід'ємних і недоторканних свобод, прав, безпеки й найвищої влади людини та її суспільних обов'язків, прав і відповідальності; визнати законодавчо, що український народ є єдиним колективним власником своєї держави, її господарем, найвищою і єдиною владою, носієм суверенітету, джерелом примноження усіх її багатств і наповнювачем бюджету, виборцем і працедавцем для всіх урядовців, поліції, прокуратури, судів, спецслужб, армії тощо, котрі є його найманими й повністю підконтрольними та підзвітними йому працівниками; встановити національні квоти в усіх сферах життя; форма правління – народно-президентська: три органи управління (плануючо-, законо-, нормотворчі; виконавчі служби, у тім числі судова система – мирові судді, народні суди населених пунктів, апеляційно-слідчі комісії громад населених пунктів, громадські трибунали, Верховний Суд з усіма судовими палатами, служби виконання покарань. Усі вони повинні обиратися народом; народні наглядово-контролюючі органи, в тім числі
з відбору і призначення усіх урядових кадрів): прийняти дієвий закон "Про звернення громадян і юридичних осіб".

Привести адміністративно-територіальну реформу України у відповідність до вимог демократичного управління територіями: Статути громад населених пунктів; Договори їхньої співпраці; офіційні громадські наглядово-контролюючі органи з контролю за призначенням
і роботою всіх урядових структур; розробка та прийняття нової Конституції Українського
Народу.

 

5). Сформувати  самодостатню ресурсоенергозберігаючу, високотехнологічну виробничо-господарюючу та соціально-культурну інфраструктури населених пунктів і держави.

Оскільки земля належить усім поколінням українців, то її продаж і посередництво в користуванні нею потрібно заборонити назавжди. Для життєвих потреб українців земля повинна надаватися безоплатно в безстрокове користування у межах встановлених життєво обґрунтованих норм. У понаднормове користування земля повинна надаватися українцям виключно в оренду за загальнодержавними цінами та нормами площ відповідно до загальнодержавного земельного кадастру. Якість використання землі повинна жорстко контролюватися народом. Ці вимоги повинні бути недоторканними навічно!

Розвиток малого й середнього бізнесу та їх кооперація. Ліквідація маніпулятивної акціонерної форми управління.

Відродження і розвиток усіх населених пунктів на основі міні-технологій із переробки місцевих ресурсів.

Впровадження якісної профілактично-діагностично-лікувальної охорони психічного та фізичного здоров'я українців, новітніх технологій лікування, виробництва всього спектру лікарських засобів та швидке відродження народної медицини й здорового способу життя. Захист материнства, збільшення народжуваності, тривалості життя і зниження пенсійного віку.

Якісно реформувати житлово-комунальне господарство та впорядкувати всі комунальні платежі.

Весь паливно-енергетичний комплекс і всі стратегічні галузі повернути в загальнонародну власність.

Стимулювати притік інвестицій.

Повністю розірвати всі зв'язки з Московією – одвічним ворогом, агресором та окупантом України.

 

6). Розробити та впровадити цілісний збалансований соціально справедливий економічно-фінансовий механізм держави: винагорода за вкладену суспільно корисну працю відповідно до її кількості та якості; обов’язкова трудова повинність усіх працездатних громадян
і кримінальна відповідальність за отримання нетрудових доходів; єдині джерела примноження багатств – природа й суспільно корисна розумова та фізична праця людини; негайне повернення злочинцями всього пограбованого; негайне відшкодування ними завданого їхніми діяннями потерпілим матеріального і морального ущербу; в центрі уваги, всенародних почестей і гідної винагороди – люди чесної праці; ліквідація приватних банків і створення кооперативно-державних; контроль ціноутворення і встановлення граничної межі рентабельності; посилений контроль зовнішньої торгівлі й митниці; реформування податкової системи; всі податкові відрахування громадян – на їхній банківський рахунок, крім податку на утримання місцевих
і центральних органів управління; підвищення доходів громадян; прозорість статків громадян; встановлення науково обґрунтованої шкали заробітних плат та їх питомої ваги в ціні продукції; надійний соціальний захист; створення загальнонаціонального фонду милосердя та ін.

 

7). Організувати надійну внутрішню безпеку населених пунктів та України: створити в населених пунктах загони безпеки та самооборони оперативного реагування; повністю очистити територію України від наркоманії та алкоголізму, ігроманії, антидержавних осіб, ворожих підривних структур, усіх видів злочинності, руйнівників державотворчого світогляду українців, моралі, справедливості й національного патріотизму; ввести жорсткі покарання за розпалювання між людьми ворожнечі та провокування конфліктів; жорстко карати за хабарництво й корупцію, зраду України, антидержавну пропаганду та участь у  тіньових антидержавних структурах; здійснити мілітаризацію усіх громадян, які повинні стати професійними військовими резервістами; забезпечити повну екологічну безпеку; захистити свободи, права, безпеку та найвищу владу людини; забезпечити силу справедливого закону, жорсткого порядку, дисципліни, стабільності, миру, злагоди та єдності народу; для ворогів України створити нестерпні умови перебування на її території; заборонити всі псевдорелігійні організації, секти й вірування, які не мають нічого спільного з вірою в Бога, а лише несуть Україні зло; правопорушникам не видавати закордонні паспорти, а лише паспорти негромадян України із забороною проживання у населених пунктах, а виключно в спеціальних поселеннях-резерваціях.

 

8). Забезпечити надійну зовнішню безпеку України: постійний захист її територіальної цілісності, історичних коренів, української мови, культури, традицій і звичаїв, інформаційного, релігійного, економічного та науково-інтелектуального простору від зовнішніх впливів; знищити всі ворожі сили всередині країни; розробити й прийняти надсучасну військову доктрину; розвивати потужний науковий і високотехнологічний військово-промисловий комплекс із виробництва високоточного наземного, морського, повітряного та космічного безпілотного озброєння; побудувати надсучасну контрактну армію оперативного реагування з модерним озброєнням; масова підготовка високопрофесійних резервістів; об'єднати всіх українців в одну могутню національно-патріотичну державотворчу силу; створити всі інші високопрофесійні безпекові структури; виступати на міжнародному рівні з ініціативами захисту свобод, прав, безпеки та найвищої влади людини, ліквідації сил, які провокують незлагоди, конфлікти й війни між народами, роззброєння та жорсткі покарання найманців, які воюють на боці окупантів; підняти на високий рівень національну дипломатію; повністю розірвати всі взаємовідносини з Московією; перезавантажити систему управління Українською державою; розвивати її економіку; створити надсучасні розвідку та контррозвідку; укомплектувати всі посади високопрофесійними урядовцями; ефективно співпрацювати з українською діаспорою та з усіма країнами світу; приєднатися до світових систем безпеки.

 

9). Прийняти Ідеологію українського народу: формувати українську Україну
й державотворчий світогляд громадян, їхню мораль, національний патріотизм і професійний рівень, щоб кожен розумів яку державу він будує, куди вона рухається, хто її туди веде, що, кому, коли та як робити, яким для цього повинен стати кожен; закрити всі приватні ЗМІ й передати їх громадам; впровадити надсучасну систему освіти й виховання; очистити релігійний простір і територію України від антиукраїнських руйнівних структур, у тім числі від московської псевдоправославної церкви та всіх пропагандистських ворожих структур і технологій; об'єднати українців; створити Міністерство ідеології з його мережею по всіх населених пунктах; об'єднати всі церкви в одну Соборну українську церкву; забезпечити мир і злагоду між національними релігіями та національними меншинами; донести до всіх українців і країн світу місію, мету, національну ідею, національно орієнтовану модель Української держави та стратегію і тактику її побудови; мобілізувати українців на розвиток своїх населених пунктів і держави; перетворити кожного українця на істинного громадянина, власника, господаря і найвищу владу свого населеного пункту й усієї держави; очистити територію України від усіх окупаційних символів, назв, символіки, традицій та іншого бруду; створити й розповсюдити по всьому світу фільм про справжню порівняльну історію України та міфічну псевдоісторію Московії і її масові злочини проти людства.

 

10). Практичне впровадження народної моделі державного устрою України повинно здійснюватися шляхом розробки, обговорення і прийняття її народом у два етапи:

1-й етап.  Статути громад населених пунктів і Договори співпраці їх територіальних об'єднань розробляє ініціативна група кожної громади, розсилає у всі квартири для обговорення, а через 2-3 місяці волонтери збирають підписи виборців за прийняття
і введення в дію. Це стає правовою підставою для формування громадою системи управління на своїй території.

2-й етап. В процесі підготовки Статуту й Договору паралельно розробляється, обговорюється та приймається рішенням усіх об'єднаних територіальних громад України Конституція українського народу.

Усі керівні кадри повинні відбиратися і призначатися громадами у суворій відповідності до встановлених вимог.

 

Одночасно просимо:

 

а) Надати фінансову підтримку в сумі 5 млн. грн. "Інституту дослідження і вдосконалення життя людини та управління державою" для завершення впровадження у м. Львові повного самоврядування (пілотний проект).

 

б) Дати ґрунтовну письмову відповідь чому наші наукові рекомендації та численні конституційні вимоги українців ігноруються урядовцями України?!

 

До відома:  Цей відкритий лист уже поширений в Інтернеті!

 

 

Директор "Інституту дослідження і вдосконалення життя людини та управління державою", член Координаційного Комітету Громадських Рад України, голова Ради Громадськості м. Львова, провідний спеціаліст і експерт з державного управління та самоврядування, професор

 

Богдан КОЛОС

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 16 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]