Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Богдан Колос ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНЦІВ Доктрина побудови досконалої демократичної Української держави
[ Викачати з сервера (160.5 Kb) ] 09.10.2021, 14:54

Богдан Колос ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНЦІВ

Подолайте свою пасивність і станьте активними будівниками своїх населених пунктів і всієї держави! Якими досконалими ви їх збудуєте, настільки заможно будете жити! Бо за вас ніхто цього робити не буде! Дороговказом для вас є
"Доктрина побудови досконалої демократичної Української держави"

 

Уже близько 800 років Українська держава потерпає від зовнішніх і внутрішніх ворогів, її потрясають кризи, а народ живе в чимраз більших проблемах і злиднях.

На знак протесту частина українців час від часу виходить на майдани, блокує дороги, трощить урядові установи та вчиняє інші протестні дії, які не дають бажаних результатів. А більшість населення пасивно спостерігає: що з того вийде. Причини всіх поразок українців – у їхній роз'єднаності, безсистемності дій, державотворчій безграмотності й небажанні навчатися мудрості державотворення. Тому українці замість конструктивних
і професійних дій лише періодично стихійно протестують.

Чи є вихід із цієї ситуації, і як із цим покінчити?!?

Невирішуваних, навіть найскладніших проблем не існує, а бракує високої моралі, національного патріотизму та професійних державотворчих знань для їх розв'язання. При цьому слід усвідомити, що
в епоху сучасних надскладних технологій неможливо будувати успішну державу без фундаментальних наукових обґрунтувань.

Ми, українці – великий народ, єдиний колективний власник своєї держави, її господар, найвища та єдина влада, носій суверенітету, джерело примноження її багатств і наповнювач бюджету, виборець та працедавець для всіх без винятку урядовців, поліції, прокуратури, суддів, спецслужб, армії тощо, котрі
є нашими найманими працівниками, які повинні бути повністю підконтрольними й підзвітними нам.

Тому ми зобов'язані будувати свою державу за таким сценарієм:

І. На перше місце поставити науку, суспільний інтелект (ініціативу) народу й світові досягнення.

1.  Громадян України визнати найвищою цінністю держави та закріпити це в Декларації природних, священних, невід'ємних і недоторканних свобод, прав, безпеки й найвищої влади людини та її суспільних обов'язків, прав і відповідальності; поновити в документах графу "Національність" і встановити національні квоти в усіх сферах життя; визначити правовий статус члена громади населеного пункту, громадянина й негромадянина України; обов'язкова участь громадян в управлінні населеним пунктом і державою, інше.

2. Обґрунтувати ключові державотворчі терміни, поняття, визначення і тлумачення: "demos" – народ, "cratos" – влада, дослівно – влада народу, демократія, самоврядування, народовладдя; країна (вітчизна, батьківщина) – історична територія творення нації; держава – форма управління господарюванням на території країни; і т. д.

3. Інформаційно-енергетично-матеріальна єдність Людини-Землі-Всесвіту та Вищі закони, які ними керують.

4. Закони та правила управління людськими системами: функції управління; зв'язуючо-забезпечуючі підсистеми; "мозковий центр" управління системою; стратегічне й оперативне управління.

5. Практичний досвід найпрогресивніших державотворчих досягнень інших країн і норм міжнародного права.

 

ІІ. Модель державного устрою України – народно-гетьманська (президентська) під оперативним контролем народу, без федералізації, партій, злочинних олігархів і кланів.

 

ІІІ. Виробити дороговкази побудови держави:

1. Місію, мету, національну ідею та стратегію її розвитку на 50-300 років.

2. Головні завдання держави: побудувати її як цілісну чітко впорядковану систему управління, яка працювала би з точністю годинника, і яка би створювала комфортні умови для життя своїх громадян за рахунок їхньої ефективної праці та підтримувала справедливі відносини з іншими країнами.

3. Головні рушійні сили розвитку держави: її громадяни; органи управління; дотримання Вищих (Божих) законів; високотехнологічне виробництво; розвинені ринкові механізми.

 

ІV. Привести систему управління населеними пунктами та їх об'єднаними громадами (повне самоврядування) і державою (абсолютне народовладдя) до вимог науки управління, свобод, прав, безпеки
й найвищої влади громадян і їхніх суспільних обов'язків, прав і відповідальності, а також міжнародного права.

1. Оптимізувати територіально-адміністративний устрій. Кожна громада населеного пункту повинна прийняти свій Статут і входити в різні об'єднання виключно на основі договору співпраці.

2. Створити народні наглядово-контролюючі органи за всіма сферами життєдіяльності із моральних, патріотичних і професійних фахівців. Їхні завдання: відбір і призначення усіх керівних кадрів згідно з національними квотами та оперативний контроль за їхньою роботою; контроль за якістю виробництва продукції, товарів, послуг  і збереженням оточуючого середовища; контроль за використанням бюджету; "гаряча лінія"; діагностика та підвищення ефективності державного управління за допомогою центру системних досліджень – "Національного інституту дослідження і вдосконалення життя людини та управління державою" із його філіями й технопарками в областях, робочими групами в районах і представниками в усіх населених пунктах; інше.

3. Створити плануючо-законодавчі (нормотворчі) органи управління з відібраних та обраних народом високопрофесійних уповноважених, котрі повинні працювати в областях, обговорювати з громадами проекти планів розвитку населених пунктів і держави, а на засіданні Всеукраїнського Віча їх приймати.

4. Для реалізації стратегії і тактики розвитку України формуються виконавчі служби з найпотужніших фахівців: реформувати судову систему – мирові судді; народні суди населених пунктів;  громадські апеляційно-слідчі комісії;  громадські трибунали; Верховний Суд з усіма палатами; служби виконання покарань. Усі вони обираються народом.

5. Для координації злагоджених дій усіх сфер життєдіяльності з їхніх перших керівників створюється Колегія, котра засідає щотижня під контролем керівника наглядово-контролюючого органу.

6. За всіма процесами управління пильно стежить "Всевидяче око народу", де кожен громадянин при виявленні правопорушень негайно повідомляє наглядово-контролюючому органу, котрий зобов'язаний оперативно вжити всіх заходів для їх усунення.

7. Усі дієздатні громадяни зобов'язані брати участь в управлінні своїм населеним пунктом, їх об'єднаннями, державою і ходити на вибори. Голосування організувати так, щоб кожен виборець мав змогу перевірити достовірність свого голосування через Інтернет.

 

V. Розбудовувати самодостатню, ресурсоенергозберігаючу, наукомістку й високотехнологічну виробничо-господарюючу та соціально-культурну інфраструктуру населених пунктів і держави. Виробляти для потреб українців та на експорт все, що дозволяють можливості держави. Забезпечити енергетичну незалежність і повернути паливно-енергетичний комплекс у власність народу. Зробити комфортним житлово-комунальне господарство. Створити досконалу профілактично-діагностично-лікувальну  охорону психічного й фізичного здоров'я громадян, активно розвивати народну медицину та вести пропаганду здорового способу життя. Поставити якість і ціни ліків під жорсткий контроль. Повна заборона посередництва та продажу землі. Прискорено
й безперешкодно розвивати малий і середній бізнес та технопарки. Активно розвивати кооперативну форму правління та скорочувати акціонерну. Відроджувати всі населені пункти. Створювати комфортні й безпечні умови для іноземних інвесторів. Повністю розірвати всі виробничо-економічні зв'язки з Московією.

 

VІ. Впровадження справедливого збалансованого економічно-фінансового механізму держави, який би: об'єднував між собою економічно-фінансові зв'язки між виробниками, споживачами, урядовцями, фінансово-кредитною і страховою системами та з економіками інших країн; передбачав обов'язкову трудову повинність усіх працездатних громадян та жорстку кримінальну відповідальність за отримання нетрудових доходів і несплату податків; змусив злочинців повернути все награбоване; гарантував рівень оплати працівникам відповідно до кількості, якості й складності виконаної ними чесної суспільно-корисної праці; щоб кожен жив рівно так, наскільки продуктивно працює; знищив усі схеми й технології пограбування держави; ліквідував усі приватні банки та створив кооперативно-державні; встановив контроль ціноутворення і граничної межі рентабельності; забезпечував жорсткий контроль зовнішньої торгівлі та митниці; визначав зарахування всіх відрахувань громадян на їхні персональні рахунки в державному соціальному банку, крім податку на утримання держапарату; підіймав доходи громадян, пенсії, соціальні виплати матерям та інвалідам; підвищував якість освіти і тривалості життя українців; передбачав створення єдиного прозорого загальнонаціонального фонду милосердя; зобов'язав повернути урядовцями всіх отриманих ними за рахунок бюджету квартир; забезпечував негайне відшкодування правопорушниками завданого матеріального й морального ущербу потерпілим та інше.

 

VІІ. Внутрішня безпека населених пунктів і держави. Її головні завдання: усунення усіх перешкод
і загроз у розбудові держави; повна зачистка України від присутності Московії – її церкви, різних організацій, агентури, виробничо-економічних зв'язків, введення візового режиму. Москвомовну церкву та всі інші москвомовні сфери життя дозволити в межах національних квот і підпорядкувати Україні; контролювати інформаційний і релігійний простір і жорстко карати за антидержавну пропаганду, сіяння расової, релігійної та іншої соціальної ворожнечі; жорсткі покарання за посягання на приватну й колективну власність, тиск на бізнес і підприємництво;  повністю знищити корупцію та олігархію і повернути награбоване; всі ключові ЗМІ повернути
в народну власність; очистити державу від шахраїв, злочинців і ворожих дій іншої руйнівної нечисті, виселяти їх в ізольовані виправно-трудові резервації та створити їм смертельно небезпечні умови життя – щоб під їхніми ногами "горіла земля"; заборонити подвійне громадянство; усі досягнення і правопорушення громадян заносити в єдину базу даних, а також інші дієві заходи впливу.

Для виконання цих завдань створити в усіх населених пунктах громадські загони безпеки й самооборони оперативного реагування з правом затримання всіх правопорушників незалежно від їхнього статусу.

 

VІІІ. Зовнішня безпека України. Її головні завдання: захист територіальної цілісності, історичних коренів, української мови, культури, традицій, звичаїв і неписаних правил буття, інформаційного, релігійного, економічного, науково-інтелектуального простору та правового поля від зовнішніх впливів.

Для виконання цих завдань потрібно: знищити всі ворожі сили й чужу агентуру всередині країни; розробити надсучасну військову доктрину; створити потужну дипломатію, розвідку та контррозвідку; розвивати самодостатню економіку та співпрацю з діаспорою; увійти в світові системи безпеки; реформувати систему управління державою; тісно співпрацювати з цивілізованими країнами світу; розвивати громадські ЗМІ; контролювати процеси глобалізації і ставити їх на службу Україні; розвивати потужний науковий і високотехнологічний військово-промисловий потенціал із виробництва високоточного наземного, морського, повітряного та космічного безпілотного озброєння і ракет середньої дальності; побудувати надсучасну контрактну армію оперативного реагування і готувати високопрофесійних резервістів; об'єднати всіх українців в одну могутню національно-патріотичну державотворчого силу; створити інші безпекові структури. Виносити пропозиції до міжнародних організацій щодо ліквідації агресій, тероризму, війн, гонки озброєнь і встановлення злагоди й миру між народами та країнами, жорстко карати ідеологів та організаторів конфліктів, створювати їм всесвітню блокаду; нещадно карати найманих убивць, які воюють на боці окупантів. Перетворити Україну на неприступну фортецю для окупантів.

Повністю розірвати відносини з Московією в усіх сферах життя та сприяти всім окупованим нею народам відстоювати свою незалежність. Адже Московія (Російська Федерація) вступила в стадію свого остаточного розпаду. Вона є дикою кочовою, розбійницькою, грабіжницькою і варварською монголо-татарською ордою, історичною батьківщиною якої є Монголія, і яка, окупувавши території багатьох народів, тримає їх у рабстві. Тому вона є міфічним, псевдодержавним утворенням і глобальною терористичною структурою, джерелом зла, конфліктів, воєн і раковою пухлиною у всьому світі, стимулятором гонки озброєнь і винищення людей. Вона не має жодного етнічного зв'язку зі слов'янським світом, а такого історичного етносу як росіяни не існує у природі.

Для звільнення з-під окупації Криму й Донбасу Україні потрібно: донести до світу дії Московії згідно
з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 3324 про визнання її окупантом; висновків про це інших країн; задокументованих доказів про окупацію; рішень міжнародних організацій; гарантії Будапештського меморандуму; факт розпалювання нею Другої світової війни; ввести з нею візовий режим; зняти й показувати всьому світові фільм про правдиву історію України та Московії; ввести міжнародний військовий контингент у Крим
і Донбас; повністю очистити свою територію від Московської агентури та її окупаційної псевдокультури; подавати клопотання в усі міжнародні організації і суди про позбавлення членства в них Московії, відшкодування завданого ущербу та введення проти неї дієвих   санкцій, у тім числі заборону в світі всіх московських ЗМІ; клопотання України про розслідування скоєних Московією злочинів у ХХ-ХХІ століттях та судити її у міжнародному трибуналі "Нюрнберг-2" і заборонити її агресивну імперську окупаційну ідеологію; та низка інших дій. Бо злочинів без покарання не повинно бути!

 

ІХ. Ідеологія громадян України. Її головні завдання: формування у громадян державотворчого світогляду-моралі, національного патріотизму та професійного рівня, щоб кожен розумів яку державу він будує, куди вона рухається, хто її туди веде, що, кому, коли та як робити і яким для цього повинен стати кожен; формування ефективного господаря, відважного воїна й захисника своєї родини, нації, населеного пункту й України;  об'єднати українців в одну надпотужну силу; повністю знищити всі пропагандистські сили, що розпалюють міжнаціональну, міжконфесійну та інші ворожнечі й конфлікти; заборонити церкву Московського Патріархату в Україні та утворити російськомовну українську церкву; створити громадські ЗМІ; впровадити надсучасну систему освіти й виховання та навчати українців мудро керувати своїм життям в умовах сучасності;  створити Міністерство ідеології; формувати українську Україну; ввести й контролювати соціальні рейтинги громадян відповідно до їхніх досягнень і правопорушень та присвоювати їм відповідні статуси; донесення до всіх українців і країн світу місії, мети, національної ідеї, моделі державного устрою та стратегії і тактики її побудови; мобілізувати всіх українців на розвиток своїх населених пунктів, їх об'єднань і держави; відроджувати українську мову, історію, культуру, традиції, звичаї, уклад життя, символіку, атрибути й інші національні цінності.

 

Х. Цю модель державного устрою українці зобов'язані закріпити в Статутах громад своїх населених пунктів і Договорах співпраці в об'єднаних територіальних громадах, а також у Конституції Українського народу.

 

ХІ. Терміни побудови такої держави та перспективи її розвитку в ХХІ столітті. За умови впровадження такої моделі державного устрою Україна до року часу наведе зразковий порядок, дисципліну, справедливість, стабільність, безпеку, злагоду, мир, комфорт і верховенство мудрих законів, а до п'яти років – подолає системну кризу та почне стабільно й динамічно розвиватися та в стислі строки вийде на рівень розвитку найпрогресивніших країн світу й стане для всіх зразком державотворення.

 

ХІІ. Україна має всі можливості й потенціал для впровадження нового державного устрою. Для цього весь народ повинен долучитися до побудови такої держави й надалі не допускати до управління державою неукраїнців та осіб аморальних, непатріотичних, державотворчо непрофесійних, із сумнівними біографіями тощо.

ХІІІ. Майбутнє світового устрою. За умови, якщо Україна покаже світові приклад свого успішного безконфліктного розвитку та повної ліквідації за підтримки всіх країн світу всіх диктаторських режимів, усі народи стануть на шлях  масового роззброєння, співробітництва, миру, злагоди й процвітання. Бо це єдино правильний шлях виживання людства!

 

 

 

ХІV. Дії громадян України із практичного впровадження у своїх населених пунктах повного самоврядування, а в державі – абсолютного народовладдя.

1.  Впровадження слід розпочинати з громад населених пунктів, які є юридичними особами публічного права та первинними ланками й першоосновою побудови держави.  Кожна громада створює робочу групу (мозковий центр) із 5-9 суспільно активних осіб, які готують проект Статуту громади зі всіма додатками та проект Договору співпраці громади з іншими громадами та структурами. До цієї роботи слід залучати депутатів, громадські організації, різних експертів і небайдужих громадян.

Розроблені проекти друкуються у спеціальній газеті й безкоштовно розсилаються усім членам громади для обговорення та редагування.

Через 2-3 місяці волонтери збирають підписи за прийняття Статуту й Договору, після чого вони набирають юридичної сили, і громада формує відповідно до них органи управління та інфраструктуру.

Робочі групи з перших днів перебувають у тісному контакті з аналогічними групами  всієї України.

2. На другому етапі громади населених пунктів та їх об'єднання створюють "Всенародне об'єднання національно-патріотичних сил України", яке розробляє проект Конституції Українського народу, розсилає його всім громадянам України для обговорення і редагування.  А через 2-3 місяці проводиться всенародне голосування за її прийняття. Далі кожна область обирає уповноважених, які збираються в Києві на віче й по-новому управляють державою.

Українці! Спільно будуймо для себе комфортну державу! Бо нікому, крім нас, не потрібна Україна з її проблемами та її успішний розвиток!

Адже тільки віра в Бога та формування досконалої високоцивілізованої особистості, свобода, єдність і гідність нації, чітко визначені обов'язки, права та відповідальність усіх фізичних і юридичних осіб, порядок, дисципліна, справедливість, стабільність і безпека, найсучасніші освіта й наука, обґрунтована програма стратегічного розвитку, чесна високоприбуткова праця кожного, потужний захист національних цінностей і здобутків українців від руйнування і розкрадання та мудре керівництво забезпечать Україні могутність, а народу – добробут.

Усі інші  сценарії розвитку України, які нав'язуються різними антиукраїнськими силами, є прихованим обманом і відволіканням українців від конструктивної боротьби!

 

ХV. Порядок дій як це зробити правильно, швидко та ефективно вже опрацьований на 90% і викладений у посібнику № 12 "Що робити? Або як українцям спільно будувати свою справедливу й заможну державу". Його впровадження автоматично ліквідує більше 90% усіх проблем України. Посібник у форматі pdf можна отримати надіславши свій e-mail СМС-повідомленням на телефон (097) 127-49-82.

 

 

6 жовтня 2021 р.

 

Провідний спеціаліст та експерт
з державного управління,  професор

 

Богдан КОЛОС

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 18 | Завантажень: 0 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 3
0
3 Правління   [Матеріал]
Валерій Комов:  Богдан Колос поважна людина, провідний спеціаліст та експерт з державного управління, професор.

Якщо всі спеціалісти думають, як пан Колос, ми ніколи не побудуємо мріяну державу.

Без роботи над створенням будівельного матеріалу - формування громадянського суспільства, основою якого є територіальні громади, ніякі доктрини не мають сенсу.

На кого розрахована ця доктрина? Він звертається до українців. А готові українці виконувати ті "рекомендації", які дає пан Колос?

Що визиває питання? Є стст. 1, 3, 5, 7, 8, 140, 143 Конституції України, Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства, Європейська хартія міст ІІ - посилання на них відсутні. 

Замість обговорення статей Конституції України, які є фундаментом побудови територіальних громад і громадянського суспільства, він пропонує людям шукати дорогу у темряві, діяти при наявності органів влади, що на дух не згодні з поняттям територіальна громада.

Але постає питання, готові члени громади виконувати функції "здійснення влади безпосередньо"?

Відповідь відома - НІ!

Приклад Колоса пояснює, чому в Україні так важко сприймається формула народовладдя.
Відсутня відповідна основа:
1. у широких колах громадян, які не сприймають Європейські цінності;
2. закон про місцеве самоврядування суперечить Конституції України;

3. відсутній орган і відповідальні, які забезпечують ідеологічне і організаційне виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства;
4. 25 років невиконання вищевказаних статей Конституції України нікого не хвилює.

Все наше життя побудоване на символах, які не мають реального значення.

Професор Колос продовжує символічне відношення до громадян. Він чомусь думає, що  рівень дитячого садочка, на якому перебуває народ України, може забезпечити перебудову суспільства.

0
2 Правління   [Матеріал]
Лариса Болтнєва: Все це БОЛТОЛОГІЯ!!!

Високі звання, красиві слова... 
Що значить "Впровадження справедливого збалансованого економічно-фінансового механізму держави"???
Декларування і реальність - це різні речі. Ми 30-ть років тільки декларуємо і закликаємо! Жодний професор, юрист, економіст України НЕ проаналізував джерело проблем і НЕ запропонував дієві механізми в комплексі з системою керування державою, бо вона по факту відсутня, якісь уламки радянщини.

Я запропонувала механізми, можу пояснити кожну позицію чому так і на що вона потім буде впливати (це що стосується системи керування країною). Вона не цікава, бо написала якась "кухарка" без професорських регалій.

Проаналізувавши я зрозуміла, що треба міняти Виборчий кодекс, треба зосередитися на зміні саме Виборчого кодексу за НАРОДНИМИ правилами, щоб наступні президентські вибори пройшли за новими правилами! А ви український інтелект займаєтеся відвертою демагогією, деклараціями!!!! Заговорюєте в усмірть важливі для країни питання!
Що з вами не так? Отямтеся! Перейдіть в конструктивне русло! Розберіться в джерелі проблеми і почніть хоча б критикувати "кухарку".
За 30-ть років ви так і не зрозуміли звідки береться корупція! ДЖЕРЕЛО???!!! І як її подолати. Одні прагнення.

Більшість політичних партій вибули з політичного процесу із-за відсутності фінансування. Політику в свої руки взяли бізнесмени, створили політичний бізнес по розкраданню державного бюджету. Ми отримали олігархат в керуванні країною.
У боротьбі між проукраїнськими олігархами і проросійськими переможуть проросійські. Бо їх дофінансовує держава-агресор.
Але всі так зайняті хто політичною боротьбою, хто деклараціями, доктринами і НЕ розуміють, що майбутні президентські вибори це остані більш-менш вибори, а далі починається чиста диктатура зі всіма наслідками...
...
З повагою, 
голова ГО Спілка виборців
Лариса Болтнєва

0
1 Правління   [Матеріал]
Валентин Колядинський: Чудово!
Може бути основою для створення  сучасного українського національно-визвольного фронту з усіх  українських націєзахисних сил.
Отже, потрібні  переговори.
Для успіху  перш за все треба  знайти відомих і впливових українських діячів-справжніх захисників України та української нації.
 Ці діячі і повинні  стати головними  переговорниками.
Звичайно, як свідчить історія, ці переговори  можуть внести багато нового, зчим  часто важко буде одразу погодитися. Потрібні терпіння, наполегливість, віра та дипломатичний хист. В цьому теж перевіряються люди.
Не треба забувати й про дії ворога.
Така моя думка.
З повагою й найкращими побажаннями.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]