Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Анатолій Ковальов. Рекомендації по організації роботи партійної та виборчої структури
21.02.2020, 17:23

Результат пошуку зображень за запитом картинки організація виборів приколи

Рекомендації по організації роботи  партійної та виборчої структури

 1. Загальні питання.
  1. Не розділяти партійне спрямування роботи із виборчими завданнями.
  2. Чітко і коротко сформулювати головний ідеологічний напрямок (Українську національну ідею) і під цим прапором вести суспільство та організовувати партійну і виборчу діяльність.
  3. Досягти в суспільстві домінуючого переконання у вірності ідеологічного напрямку партії.
  4. Створити самоудосконалюючу матрицю перетворення суспільної економіки через тотальний приріст розширеного товарного виробництва. Запустити дану матрицю в дію.
  5. Досягти приведення в парламент не менше 40% представників  партії.  Вже зараз розпочинати згуртовану майбутню цілеспрямовану їх роботу.
 2. Центральному апарату партії та головному штабу.
  1. Розробити план втілення головного ідеологічного напрямку роботи в життя країни.
  2. Розробити календарний план роботи ЦА  на 2019 рік та забезпечити його виконання. Такі плани повинні мати обласні, міські  та районні штаби і партійні організації.
  3. Не рідше як у два тижні Центральному апарату направляти в кожну область електронною поштою  різного роду розпорядження та отримувати і аналізувати зворотну інформацію. Раз у місяць направляти інформацію безпосередньо в райони.
  4. Поставити завдання - на території кожної виборчої дільниці створити первинний партійний осередок Політичної партії «Сила і Честь», а в кожному місті, районі і області відповідно міську, районну чи обласну (регіональну) партійну організацію.
  5. Поставити завдання – кожному партійному осередку залучити в партію не менше як по одному члену партії на 80 виборців даної виборчої дільниці.  (При підготовці до різних   виборів ці члени партії будуть агітаторами, а голова осередку – організатором їх роботи)
  6. Обов’язковою умовою для кожного члена партії є сплата партійних внесків, встановити мінімальний розмір – 10грн/місяць. 
  7. Міські, районні і обласні партійні організації обов’язково повинні бути юридичними особами, що дозволить накопичувати внески через банк і буде чіткий контроль за їх використанням. Членам партії буде зручно платити внески методом регулярного платежу із банківської картки. Не боятися щоквартальних звітів, досить розробити зручний алгоритм його складання. За кожен район легко такі звіти зробить бухгалтер обласної організації на основі представлення квартальної банківської виписки.
  8. Реальним завданням буде досягти чисельності членів партії – 500тис. осіб (це незначна частина від проголосувавших). В партійну казну  буде поступати щомісяця понад 5млн грн. Із них 4% даної суми направляти для утримання ЦА (200тис), 16% в обласну організацію (кожна обласна управлінська структура матиме понад 33 тис грн. в місяць), 6-7 тис грн. матиме місцева організація. Але той, хто матиме більше членів партії, то той матиме і більше коштів.
  9. Заборонити і про це публічно оголосити, що партія відмовляється від внесків понад 100 тис грн., цим самим не буде підпадати під залежність від будь-яких осіб.
  10. Щотижня підводити підсумок приросту членів партії у відсотковому відношенні до планового завдання та щотижня публікувати у внутрішній пошті рейтинг всіх міських, районних, обласних організацій. Допомагати відстаючим.
  11. Для організації роботи виготовити та надіслати кожному міському, районному та обласному штабу нотаріально завірений примірник Статуту партії, який потрібен для роботи та для реєстрації в органах юстиції первинних осередків та міських, районних парторганізацій  (я уточнив, що може нотаріально посвідчувати копії секретар будь-якої сільської чи міської ради, а оплата - по 17 коп. за сторінку. Це в десятки разів дешевше від оплати нотаріусу).
  12. Організувати чітку внутріпартійну виборчу процедуру: а)прийом в партію в первинних осередках, вибори в осередках делегатів на районну конференцію; б)проведення міських, районних конференцій із виборами голів міських, районних організацій та делегатів на обласну конференцію; в)проведення обласних конференцій із обранням голів обласних парторганізацій та обранням делегатів на з’їзд партії; г) проведення з’їздів партії із обранням голови, політради та президії.
  13. Розробити посадові інструкції для голів первинних осередків, голів міських, районних та обласних парторганізацій (повинні відповідати Статуту партії), а також розробити посадові інструкції кожному працівнику ЦА, обласного, міського  та районного штабів, довіреним особам та іншим учасникам організації виборчого процесу.
  14. Розробити рекомендації особам, які боротимуться за обрання їх в Народні депутати. Щомісяця проводити із ними зустрічі та інструктивні настанови.  
  15. Під час виборів доводити планові показники результатів голосування кожній області, округу, місту, району, дільниці та кожному агітатору. По закінченні виборів підводити підсумки та встановити рейтинг кожного в розрізі дільниць, районів, округів, міст, областей та рейтинг кожного району в розрізі даних по Україні.
  16. Щотижня направляти електронною поштою для розміщення в районних газетах різних статей, статистичних даних, інформації,  особливо із використанням гумору, анекдотів та ін. які будуть формувати суспільну думку    співставну із основним ідеологічним напрямком партії.
  17. Щомісяця аналізувати стан справ в суспільстві, стан справ в державному управлінні та озвучувати по даній темі пропозиції, які випливають із ідеології партії. Цим самим доводити ідеологію до суспільства та показувати значимість партії.
  18. Раз у квартал проводити семінари для голів міських, районних, обласних  парторганізацій,керівників штабів, офіс-менеджерів.
  19. Застосувати в управлянні партійною структурою, управлінні виборчим процесом сучасні комп’ютерні технологій типу блокчейн (ланцюжок послідовно логічно-повязаних, наростаючої змістовності і випливаючих із попередніх блоків) та ін.
  20. В зв’язку із розвитком суспільства будуть постійно  виникати нові цілі його удосконалення, цим самим щороку прийдеться підправляти стратегічні та тактичні поступи партії – цим самим буде забезпечена її корисність і привабливість.  Паралельно із цим розробляти та удосконалювати існуючу символіку партії – герб, прапор, гімн, емблеми. Використовувати музику, наприклад, (узгодивши із автором) можна  взяти за похідний марш взагалі партії або на певному етапі виконання нею певних стратегій. Для прикладу, наведу  варіант маршу. Тут мінорні та мажорні ноти супроводжують картини та можна розмістити описи завдань (даний ролик ще не повністю підготовлений, не було часу програмісту. Його можна значно краще наділити змістом та удосконалити форму):    
  21. Організувати постійний аналіз пропозицій порад, побажань, які надходитимуть від окремих громадян, членів партії, партійних організацій. Стимулювати цей процес. Періодично надсилати в міські та районні парторганізації  тексти цих пропозицій для організації широкого аналізу.
  22. Рекомендувати обласним, міським  та районним партійним організаціям організовувати проведення різного роду конференцій, читань, круглих столів по актуальних темах розвитку суспільства, пов’язуючи теми із ідеологією партії. Залучати голів різних громадських організацій, голів інших партій, членів та не членів партії, голів різних профспілок.
  23. Готувати та направляти в обласні, міські  і районні організації розробки різноманітних сценаріїв проведення публічних заходів.
  24. Особливу увагу звертати на роботу з молоддю та залученням її до партійної діяльності.
 3. Обласним парторганізаціям та обласному штабу.
  1. Щоденно  доводити до населення області ідеї партії, використовуючи масові заходи, засоби масової інформації самим безпосередньо та через спонукання до цього міські і районні організації.  Мати свою газету, свою систему поширення інформації через соціальні мережі
  2. Щотижня аналізувати ріст партійних рядів та обнародувати серед керівників міських і районних організацій тижневий рейтинг парторганізацій у відсотковому відношенні до виконання плану. Наприклад, район має 30 тис виборців. План для такого району 30000:80= 375членів партії. А краще вдвічі більше, тобто 750членів, щоб місяний план по збору партійних внесків був 7500грн.
  3. Стимулювати, щоб на території кожної виборчої дільниці було створено первинний партійний осередок.
  4. Щомісяця проводити засідання правління обласної організації, практикувати виїзні засідання.  До складу правління, відповідно Статуту, включити голову обласної організації, голів міських і районних організацій, голів районних рад депутатів та голів ОТГ,  які обрані по партійних списках нашої партії.
  5.  Не рідше як двічі на рік проводити обласні партійні конференції на яких обирати голову обласної організації, делегатів на з’їзд партії, рекомендації до складу політради, обговорювати стан ідеологічної роботи в обласній організації та поширення кращого досвіду роботи міських і районних структур. Обов’язково на кожній конференції детально звітуватися за використання партійних коштів.
  6. Окрему особу призначити відповідальною за участь молодих людей віком до 35 років в роботі партії. Молодіжне крило партії – орлине крило, збирати їх не рідше як двічі на рік, навчати, стимулювати кращих.
  7.  Щотижня в міські і районні організації направляти розпорядження, які поступили із Центрального апарату та отримувати і аналізувати зворотну інформацію.
  8. Раз у місяць голові обласної організації побувати хоча б в одній із районних організацій з метою вивчення кращого досвіду та з метою розвитку даної організації.
  9. Не менше як раз в місяць голові обласної організації публікуватися в своїй газеті , газетах обласного рівня, публічно виступити, оголосити якусь обласну проблему та пояснити можливість її вирішення у відповідності із ідеологією партії.
  10. Завчасно, не пізніше як за рік організовувати початок підготовки до чергових виборів всіх рівнів: виборів Президента, парламентських виборів, виборів до місцевих рад, виборів в ОТГ. Доводити до кожної міської і районної парторганізації планові показники.
 4. Міським та районним парторганізаціям
  1. Організувати доведення до населення ідеологічних засад партії, разом із цим позиціювати особистість лідера партії.
  2. Забезпечити створення на території кожної виборчої дільниці первинний партійний осередок. Поставити для себе в завдання досягти показника по кількості членів не менше як два члени на 80 виборців
  3. Організувати збір партійних та благочинних внесків згідно із плановими завданнями та перерахування в обласну парторганізацію 16% і в республіканську – 4%.
  4. В кожній районній (міській організації організувати роботу офіс-менеджера, відповідно до посадової інструкції.
  5. Забезпечити, у відповідності із Статутом,  проведення засідань правління, конференцій.  Забезпечити ріст чисельності членів партійної організації.
  6. Вивчити громадянську структуру району (міста). Для цього зібрати інформацію про зареєстровані громадські організації, профспілки, художні колективи, облікуйте  ветеранів війни, ветеранів поліції, афганців, прикордонників,  майте список сільських рад та їх голів, шкіл, медичних закладів, керівників культурних установ, усіх ЗМІ району. Використовуйте їх всіх для вирішення ідеологічних засад партії та поставлених завдань
  7. Періодично, не менше як двічі на рік проводьте масові заходи в районі, це можуть бути конференції, читання, конкурси. Громадські слухання та ін.
  8.  Майте у списках армію агітаторів (бажано 2 особи на кожних 80 виборців), армію членів майбутніх дільничних комісій, спостерігачів.  Використовуйте їх у міжвиборчий період  як пропагандистів, відповідальних за певні напрямки роботи.
  9. Організуйте активну діяльність кожного осередку партії через збір інформації від населення про невирішені суспільні питання та участь членів партії у тих напрямках, які можна самостійно вирішити. А там де потрібно – підключати депутатів, державних діячів, вищестоячий партійний актив.
  10. Готовити завчасно участь організації в  різноманітних місцевих виборах. Мати пропозиції кандидатами в профспілкові організації, депутати сільських, міських, районних, обласних рад, кандидатів на керівників цих рад. По максимуму розставляти на всі керівні та виборчі ділянки в суспільстві членів нашої партії.
  11. Через депутатів різного роду, які в першу чергу є членами партії,  впроваджувати ідеї, стратегічні і тактичні завдання партії.
  12. Використовувати в роботі місцеві ЗМІ,  при можливості мати свої районні або спільні на кілька районів засоби масової інформації.
  13. Мати свій сайт районної організації, систематично поширювати інформацію обласної та республіканської організації в соціальних мережах.
  14. Мати в районі (місті) кімнату-штаб роботи партійної організації, його адресу та графік роботи довести населенню.
 5. Вітається думка тих, хто опрацює  цей матеріал, та запропонує свій варіант тексту чи окремих його змін.

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 20 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]