Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Адлмінпозов в суд на Кабмін. Хмельницька облпрофспілка
12.10.2010, 21:40

Окружний адміністративний суд  міста Києва

                                             вул. Десятинна 4/6 ,  м.Києва  ,01025

                                             тел.  044-278-43-43

Позивач:                                                 Профспілка захисту підприємництва

                                                            м. Хмельницького

                                                            29019, м. Хмельницький

                                                            вул. Зарічанська, 34/1, кв. 30

                                                            в інтересах приватних підприємців –

                                                        членів Профспілки захисту підприємництва

                                                           м. Хмельницького

                                                           в особі: Голови Ради Профспілки

                                                           захисту підприємництва м. Хмельницького

Кнець Надія Володимирівна

29019, м. Хмельницький

вул. Зарічанська, 34/1, кв. 30

т. 8-098-47-99-089

 

Відповідач :                                                              Кабінет Міністрів України

                                                                вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,

                                                                           тел. 044-256-79-71

 

Треті особи на стороні

відповідача:                                                                Верховна  Рада України

                                                               вул. Грушевського ,5, м. Київ ,01008

                                                               тел. 044-278-37-23

 

Треті особи на стороні

відповідача:                                                                        Президент України

                                                                              вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220,

                                                                                                          тел.. 044-255-73-33

 

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ

про визнання  незаконними  дій відповідача–суб’єкта владних повноважень Кабінету Міністрів України по реєстрації у Верховній Раді України 07.07.2010р. за вх.№6673 Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 

 

В зв’язку із економічною кризою, різким зниженням доходів, перебуванням у кредитній залежності від банків та інших кредитних установ приватних підприємців, членів Профспілки захисту підприємництва м. Хмельницького та їх неспроможністю сплачувати додаткові відрахування на державне пенсійне страхування в період кризи, приватні підприємці м. Хмельницького звернулися до нас з проханням звернутися до суду з вимогою скасувати Закон про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №2461-17 від 08.07.2010 року. Закон не відповідає чинному законодавству України та порушує права фізичних осіб-підприємців.

Звертаємось до адміністративного суду у відповідності до  статті 8. та 55 Конституції України та ст.104 КАС України, для оскарження в суді дій та бездіяльності органу виконавчої влади Кабінету Міністрів Україні при розробці, погодженні та поданні до Верховної Ради України Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вважаємо, що діями та бездіяльністю відповідача були порушені низка прав підприємців, які закріплені у Конституції України та інших нормативно-правових актах, зокрема право подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю, а   також право бути залученим регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів у відповідності до пп.3 та 4  п.2 ст. 6 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». При цьому ми, як громадяни та суб’єкти господарювання, які здійснюють  свою діяльність в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України, виходимо з наступного.

Суб’єктом владних повноважень -  Кабінетом Міністрів України, як регуляторним органом у відповідності до пп.3 п.1 ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено регуляторний акт - Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Цей закон має безпосередній вплив на підприємців, оскільки відповідно до пп.2 п.1 ст.1 ЗУ«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» цей регуляторний акт регулює адміністративні відносини між  органом  державної влади – Пенсійним фондом України (п.1  Указу Президента України «Про Положення про Пенсійний фонд України» та п.12 Розділу XV Прикінцевих   положень Закону  України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») та суб'єктами господарювання.

Відповідач, як розробник проекту регуляторного  акту Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відповідно до його повноважень та обов’язків, встановлених п.2 ст.8 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» був зобов’язаний провести  аналіз регуляторного впливу Проекту, а після цього у відповідності до п.2 ст.13 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» його оприлюднити шляхом опублікування його в офіційних друкованих засобах масової, наприклад, у газеті «Урядовий кур’єр». Оприлюднення проекту регуляторного акта мало б на меті відповідно до вимог чинного законодавства одержання зауважень і пропозицій до проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в тому числі і від підприємців та громадських організацій.

Проте відповідач в порушення норм п.2 ст.8, п.2 ст.13 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не провів аналіз впливу регуляторного  акту Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та не оприлюднив його і такий не оформлений відповідно до норм ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акту передав до Верховної ради України у порушення  встановлених пп.6 п.1 ст.4 ЗУ ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципів державної регуляторної політики прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. Також цими своїми діями відповідач напряму порушив вимоги ст. 20 ЗУ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо свого обов’язку оприлюднювати проекти регуляторних актів, чим фактично позбавив підприємців конституційного права приймати участь в обговоренні цього проекту, подавати до нього зауваження та пропозиції!!! Тобто в порушення вимог Конституції та чинного законодавства України відповідач одноосібно кулуарно вирішив питання, яке стосується прав та інтересів десятків тисяч громадян України, навіть не поставивши це питання на загальне обговорення і не ознайомивши з ним широкий загал. Також відповідачем порушено вимоги ст. 19 Конституції України, оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідач вимоги Закону проігнорував.

Також маємо зазначити , що даний законодавчий акт  порушує ст. 6 Указу № 727/98 Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва (який було видано відповідно до п. 4 р. ХV Конституції України та має силу закону), що визначає суб’єкта малого підприємництва – платника єдиного та фіксованого податку таким, що не є платником збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому пп.8 п.2 Указу №727/98 встановлюється, що доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року платника єдиного податку, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податків.

Наслідком таких незаконних дій відповідача стало те, що Верховною Радою України, яка у відповідності до п.3 ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторним органом, який приймає закони відповідно до ст.91 Конституції України та п.2 ст.46 ЗУ «Про регламент Верховної ради України», з порушенням вимог чинного законодавства було прийнято та  зареєстровано за  вхідним номером  №6673 від 07.07.2010р.  Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що мало своїм наслідком його наступне прийняття та підписання Президентом. 

Оскільки рішення у справі може вплинути на їхні права або обов’язки, прошу залучити до розгляду справи у якості третіх осіб на стороні відповідача Верховну Раду України та Президента України згідно вимог ч. 2 ст. 53 КАС України.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 6,10,17,18,53,54, 98,104, 107,160,161 КАС України, ст. 20 ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ст 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

                                           ПРОСИМО:

 

1. Відкрити провадження по адміністративній справі ;

2. Визнати незаконними  дії та бездіяльність  відповідача органу виконавчої влади Кабінету Міністрів Україні при розробці, погодженні та поданні до Верховної Ради України Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо подання до Верховної Ради проекту зазначеного закону України без його попереднього оприлюднення та обговорення громадянами у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Скасувати рішення відповідача –суб’єкта владних повноважень Кабінету Міністрів України про подання до Верховної Ради України  Проекту Закону про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та зобов’язати його відкликати зазначений проект для його наступного оприлюднення та обговорення у порядку і у спосіб, передбачений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та приведення його у відповідність до діючого законодавства України.

4. Відшкодувати судові  витрати у розмірі грн. коп. за сплату судового збору.

 

Додатки:

1. Копія  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

2.  Копія Статуту Профспілки захисту підприємництва м. Хмельницького;

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 02.04.2008 р;

4. Копія свідоцтва про легалізацію профспілки від 01 квітня 2008 року;

5. Витяг з протоколу №  ПЗПХ від  2010 р;

6. Копія позовної заяви;

7. Оригінал квитанції №___________ від « _____» _________ 2010р. про сплату судового збору у розмірі 3 грн.40 коп.;

8.Орігінал квитанції №_________  від «___» ______ 2010р. про сплату  банківських послуг за сплату судового збору у розмірі ____________.;

 

 

 

Голова Ради Профспілки

захисту підприємництва м. Хмельницького                                       Н.В. Кнець

 

 

«_____» _____________ 2010р.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, 
                які впливають на доходну чи видаткову
                частину бюджетів
1. Кожен  законопроект,  внесений  до Верховної Ради України, 
протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України  з
питань  бюджету  для  проведення  експертизи  щодо  його впливу на
доходну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону  про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.

     2. Протягом  двох  тижнів,  якщо  Верховною  Радою України не 
визначено інший термін,  Комітет Верховної Ради України  з  питань
бюджету  забезпечує  підготовку  експертного  висновку щодо впливу
відповідного законопроекту на  доходну  та/або  видаткову  частину
бюджетів. До проектів законів, набрання чинності якими в поточному
чи наступному бюджетних періодах призведе до  збільшення  видатків
або скорочення доходів бюджету,  суб'єктом законодавчої ініціативи
додаються пропозиції про видатки,  які належить скоротити,  та/або
пропозиції  про джерела додаткових доходів для покриття збільшення
видатків.  Жодна з таких змін не повинна призвести  до  збільшення
державного  боргу  і державних гарантій,  розмір яких встановлений
законом про Державний бюджет України. При цьому:

     1) законопроекти,  які  згідно  з  експертним  висновком   та 
рішенням  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань бюджету не
впливають на доходну та/або видаткову частину бюджетів,  вносяться
до  порядку  денного пленарних засідань Верховної Ради України для
їх  розгляду  у  загальному  порядку,  встановленому   Регламентом
Верховної Ради України;

     2) законопроекти,   які  згідно  з  експертним  висновком  та 
відповідним рішенням Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань
бюджету  впливають  на  доходну  чи  видаткову  частину  бюджетів,
протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України  для
експертного  висновку  щодо  визначення  вартісної величини впливу
законопроектів на доходну чи видаткову  частину  бюджетів  та  для
пропозицій  щодо  доцільності їх прийняття,  можливості та терміну
набрання  ними   чинності.   Міністерство   фінансів   України   у
двотижневий  термін  готує  експертний  висновок  та пропозиції до
законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з  питань
бюджету  для  підготовки  висновків  щодо доцільності їх прийняття
Верховною Радою України і термінів набрання ними чинності.

     3.  Закони  України,  які впливають на формування доходної чи 
видаткової  частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до
15  серпня  року,  що  передує  плановому.  В  іншому  разі  норми
відповідних  законів,  що  впливають на формування доходної та/або
видаткової  частини  бюджетів,  застосовуються  не  раніше початку
бюджетного   періоду,   наступного  за  плановим,  крім  випадків,
передбачених  Законом  України  "Про  запобігання  впливу світової
фінансової  кризи  на  розвиток  будівельної  галузі  та житлового
будівництва" ( 800-17 ).
{  Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 869 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]