Вітаю Вас, Гость
Головна » 2013 » Январь » 11 » Звернення шахтарів Свердловська, членів незалежної профспілки.
17:09
Звернення шахтарів Свердловська, членів незалежної профспілки.


 

Ми, робітники ВП «Шахта «Червоний партизан» ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», будучи членами Незалежної профспілки міста Свердловська заявляємо, що наше рішення піти на крайні заходи, продиктовано виключно нашим бажанням жити в справедливій країні, дотримуючись законів й Конституції України.

Владі й компанії ТОВ ДТЕК вже замало просто обкрадати шахтарські сім'ї, тепер вони вирішили остаточно поставити хрест на вугільній галузі України, знищуючи непотрібні їм шахти шляхом зміни організаційної структури.

У нас питання до Р. Ахметова (власнику ТОВ ДТЕК) та губернатора В. Пристюка:
"А куди ви збираєтеся подіти десятки тисяч людей, які можуть опинитися без засобів до існування? Може, ви вже нам приготували крематорії і залишилося тільки загнати нас у концтабори?"
            Ми зробили все можливе, щоб вирішити це питання мирним шляхом, ми писали звернення, висували вимоги, але, керівництво ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», окрилене перемогою партії Регіонів на виборах, цинічно відмовлялося від діалогу з нами і робило все для найшвидшого знищення нашої профспілки.

Сьогодні, 10 січня 2013г., члени незалежної шахтарської профспілки, у складі його профкому, зайняли кабінет директора ВП «Шахта« Червоний партизан», з метою пред'явити власнику ТОВ ДТЕК Р. Ахметову та голові Луганської облдержадміністрації В.Пристюку свої законні вимоги:

1.Відмінити наказ ген. дир. ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» «Про зміну організаційної структури ...» № 405 від 21.12.12г., який ініціює масові звільнення та припинити примушувати працівників підприємства до підписання попереджень про звільнення;

2.Повернути працівникам ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» законну тринадцяту зарплату і виплачувати її регулярно по результатах року;

3. Визнати робочим часом працівників ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит» - час усього фактичного щоденного перебування на роботі в шахті (9 - 10,5 години), включаючи щодня фіксується роботодавцем час;

4.Ввести тарифні ставки і службові оклади із розрахунку встановленого рівня мінімальної заробітної плати 1073 грн., збільшеної на коефіцієнт-3, 234, збільшеної на коефіцієнт - 1,2 і додатково на 30% для працівників, зайнятих на підземних роботах, відповідно до вимог статті 3. Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

5.Подпісати колдоговір з первинними профорганізаціями Незалежної профспілки міста Свердловська, зареєстрованими на відокремлених підприємствах ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит»;
            6.Публічно, на позмінних зборах шахт, визнати легітимність Незалежної профспілки міста Свердловська;
            7. Допустити до роботи, незаконно відстороненого від роботи, члена НПМС електрослюсаря підземного уч. УВОК ВП «Шахта «Червоний партизан» Сорокіна О.М.;

8. Скасувати наказ на звільнення голови первинної профорганізації НПМС на ВП «Шахта    «Червоний партизан», начальника зміни по виробництву Лозового С.П., так як накази про дисциплінарні стягнення не узгоджувалися з профкомом НПМС;

9.Оплатити, згідно зі ст. 252 КЗпП України, середній заробіток членам НПМС, які використовуючи своє законне право, брали участь з 10 січня 2012р. у відстоюванні своїх трудових прав.

Наші вимоги справедливі.

Ми будемо знаходитися у  кабінеті директора ОП «Шахта« Червоний партизан» до тих пір, поки не вручимо свої вимоги власнику ТОВ ДТЕК Р. Ахметову та голові Луганської обласної держадміністрації В.Пристюку  і не отримаємо гарантії їх повного задоволення.

Ми вважаємо, що Кабінет Міністрів України, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців мають адекватно відреагувати на порушення наших прав і свавілля власників підприємства.
             У разі ігнорування наших вимог, ми будемо розуміти, що держава Україна, в особі нинішнього політичного режиму, не здатна захистити громадян від свавілля чиновників і злочинців.

У цьому випадку, Незалежна профспілка міста Свердловська буде змушена висунути Президентові України В. Януковичу політичні вимоги.

 Ми також звернемося за підтримкою до ПАРЄ, ОБСЄ, МОП, в ряд інших міжнародних організацій і будемо наполягати на спеціальному розслідуванні порушень прав людини й трудового законодавства в Україні

Шахтарі Свердловська звертаються до всіх громадян України, до всіх політиків, хто вважає себе справжніми опозиціонерами, до представників ЗМІ, до лідерів громадських та профспілкових організацій, просто до чесним громадянам нашої країни зробити публічні заяви в нашу підтримку у себе, у своїх містах.

Нехай кримінальна влада знає, що ми не одні, що народ України єдиний і солідарний.

Ніщо не розділяє львів'янина та луганчанина,ми любимо Україну і ненавидимо злочинну владу.
                                                     Народ України, прокидайся!

Настала година загальнонаціональної акції громадянської непокори
                                         проти влади, котра вкрала у нас країну!

 

Голова профкому НПМС

К. Ільченко

 

10 січня 2013 року.

 

Конт. тел: 0507460943

Конт. тел: 0970235816

E-mail:       usbi06@gmail.com


Обращение шахтеров Свердловска,

членов независимого профсоюза.

 

Мы, рабочие ОП «Шахта «Красный партизан»» ООО ДТЭК «Свердловантрацит», будучи членами Независимого профсоюза города, Свердловска, заявляем, что наше решение, пойти на крайние меры, продиктовано исключительно нашим  желанием жить в справедливой стране,

соблюдая законы и Конституцию Украины.

 

Властям и компании  ООО ДТЭК уже мало просто обворовывать шахтерские семьи, теперь они решили окончательно поставить крест на угольной отрасли Украины, уничтожая ненужные им шахты путем   изменения организационной структуры.

 

У нас вопрос к Р. Ахметову (владельцу  ООО ДТЭК) и губернатору В.Пристюку:

”А куда вы собираетесь девать десятки тысяч людей, которые могут оказаться без средств к существованию? Может, вы уже нам приготовили крематории, и  осталось загнать нас в концлагеря?”

 

Мы, сделали все возможное, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Мы писали обращения, выдвигали  требования. Но, руководство ООО ДТЭК «Свердловантрацит», окрыленное победой партии Регионов на выборах, цинично отказывалось от диалога с нами и делало все для наибыстрейшего уничтожения нашего профсоюза.

 

Сегодня, 10 января 2013г., члены независимого шахтерского профсоюза, в составе его профкома, заняли кабинет директора   ОП «Шахт «Красный партизан», с целью предъявить собственнику ООО ДТЭК Р. Ахметову и председателю Луганской облгосадминистрации В.Пристюку наши законные требования:

   1.Отменить приказ ген. дир. ООО ДТЭК «Свердловантрацит» «Об изменении организационной структуры…» № 405 от 21.12.12г., инициирующий массовые увольнения. Прекратить принуждать работников  предприятия к подписанию предупреждений об увольнении;

2.Вернуть работникам ООО ДТЭК «Свердловантрацит» законную, тринадцатую зарплату и выплачивать ее регулярно, по результатам года;

3. Признать рабочим временем  работников   ООО ДТЭК «Свердловантрацит» - время всего фактического ежедневного пребывания на работе в шахте(9 – 10,5 часа), включая ежедневно фиксируемое работодателем время;

4.Ввести тарифные ставки и служебные оклады из расчета установленного уровня минимальной заработной платы 1073 грн., увеличенной на коэффициент-3,234,  увеличенной на коэффициент - 1,2 и дополнительно на 30% для работников, занятых на подземных работах, согласно требованиям статьи 3. Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»;

5.Подписать колдоговор с  первичными профорганизациями  Независимого профсоюза города Свердловска, зарегистрированными  на обособленных предприятиях ООО ДТЭК «Свердловантрацит»;

6.Публично, на посменных собраниях шахт, признать легитимность Независимого профсоюза города Свердловска;

7. Допустить к работе, незаконно отстраненного от работы, члена НПГС электрослесаря подземного уч. УВОК ОП «Шахта «Красный партизан» Сорокина А.Н.;

8. Отменить приказ на увольнение председателя первичной профорганизации НПГС на ОП «Шахта «Красный партизан», начальника смены по производству Лозового С.П., так как приказы о дисциплинарных взысканиях не согласовывались с профкомом НПГС;

9.Оплатить,  согласно ст. 252 КЗоТ Украины,  средний заработок членам НПГС,  которые используя свое законное право, участвовали с 10 января 2012г. в отстаивании своих трудовых прав.

 

Наши требования справедливы.

Мы будем находиться в кабинете директора   ОП «Шахта «Красный партизан» до тех пор, пока не вручим свои требования  собственнику ООО ДТЭК Р. Ахметову, председателю Луганской областной госадминистрации В.Пристюку и не получим гарантии их полного  удовлетворения.

Мы считаем, что Кабинет Министров Украины, Федерация профсоюзов Украины, Федерация работодателей должны адекватно отреагировать на нарушения наших прав и произвол собственников предприятия.

В случае игнорирования наших требований, мы будем понимать, что государство Украина, в лице нынешнего политического  режима, не способно защитить граждан от произвола чиновников и преступников. В этом случае, Независимый профсоюз города Свердловска будет вынужден выдвинуть Президенту Украины В. Януковичу  политические требования.

Мы также обратимся за  поддержкой  в ПАСЕ, ОБСЕ, МОТ, в  ряд  других международных  организаций и будем настаивать на специальном расследовании нарушений прав человека и трудового законодательства в Украине

           

Шахтеры Свердловска обращаются ко всем гражданам Украины, ко всем политикам, кто считает себя настоящими оппозиционерами, к представителям СМИ, к лидерам общественных и профсоюзных организаций, просто к честным гражданам нашей страны сделать публичные заявления в нашу поддержку у себя, в своих городах.

 

Пусть криминальная власть знает, что мы не одни, что  народ Украины един и солидарен.

 

Ничто не разделяет львовянина и луганчанина,

мы  любим Украину и  ненавидим преступную власть.

Народ Украины, просыпайся!

 

Настал час общенациональной акции гражданского неповиновения

 против власти, укравшей у нас страну!

 

 

Председатель профкома НПГС

К. Ильченко   

 

10 января 2013 ода

 

Конт. тел:  0507460943  

Конт. тел:  0970235816   

E-mail:      usbi06@gmail.com

Переглядів: 798 | Додав: Правління | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]