Вітаю Вас, Гость
Головна » 2012 » Декабрь » 7 » ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ПІДПРИЄМЦЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК!
21:35
ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ПІДПРИЄМЦЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК!

ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ПІДПРИЄМЦЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК!

 

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

1)      ЧАС

ч. 3 ст. 4 «Планові  та  позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта  господарювання,  встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку».

 

2)        ФІКСАЦІЯ

ч. 8 ст. 4 «Органи державного нагляду  (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення  планового або  позапланового  заходу  чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу».

 

3)        ПРИСУТНІСТЬ

ч. 11 ст. 4 «Плановий чи позаплановий захід  повинен  здійснюватися  у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання».

 

4)        РЕЄСТРАЦІЯ

ч. 12 ст. 4 «Перед початком здійснення державного  нагляду  (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до  відповідного журналу суб'єкта  господарювання (за його наявності)».

 

5)        КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

ч. 14 ст. 4 «Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання».

 

6)        ПЛАН-ГРАФІК

ч. 1 ст. 5 «Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому».
 
7)        КРИТЕРІЇ
ч. 2 ст. 5 «Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності».
 
8)        ПОВІДОМЛЕННЯ
ч. 4 ст. 5 «Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного  нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення  планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. 
 
Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу  державного нагляду  (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення  планового заходу». 
 
9)        СТРОК ПРОВЕДЕННЯ 
ч. 5 ст. 5 «Строк  здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається». 
 
ч. 4 ст. 6 «Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається. 
 
10)      ПЕРЕВІРИТИ НАКАЗ І НАПРАВЛЕННЯ ТА ОТРИМАТИ ЇХ
ч. 1 ст. 7 «Для  здійснення планового  або позапланового заходу орган державного нагляду  (контролю) видає наказ, який має містити: найменування суб'єкта господарювання, щодо якого   буде здійснюватися захід, та предмет перевірки». 
 
ч. 2 ст. 7 «На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із  зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою». 
 
ч. 5 ст. 7 «Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду  (контролю) зобов'язані  пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним  особі  посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу 
органу  державного   нагляду   (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу  державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на  здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цією статтею». 
 Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності»

 

 
     Стаття 10. Права суб'єкта господарювання


     Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду

(контролю) має право:


     вимагати від посадових осіб органу державного нагляду

(контролю) додержання вимог законодавства;


     перевіряти наявність у посадових осіб органу державного

нагляду (контролю) службового  посвідчення і одержувати копії

посвідчення (направлення) на проведення планового або
позапланового заходу;

     не допускати посадових осіб органу державного нагляду

(контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:


     - він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності

проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених

законом;
 
     - посадова особа органу державного нагляду (контролю) не

надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані
документи не відповідають вимогам цього Закону;

     бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду

(контролю);


     вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною

таємницею суб'єкта господарювання;


     одержувати та знайомитися з актами державного нагляду

(контролю);


     надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або

заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);


     оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії

органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

 
     Стаття 20. Громадський захист прав суб'єктів господарювання


     1. Громадські організації мають право здійснювати захист прав

і законних інтересів суб'єктів господарювання.


     2. Суб'єкти  господарювання  можуть залучати третіх осіб з

метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення

заходів державного нагляду (контролю).

     Треті особи мають право:


     бути присутніми під час здійснення заходів державного нагляду

(контролю);


     знайомитися з  документами  та  матеріалами,  що   стосуються

здійснення державного нагляду (контролю);


     представляти інтереси суб'єктів господарювання перед органами

державного нагляду (контролю) в порядку, встановленому законом;


     здійснювати інші дії в інтересах суб'єктів  господарювання  у

встановленому законом порядку.
Переглядів: 807 | Додав: Правління | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]